Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Infliacijos valdymas monetarizmo teorijos aspektu

  Įvadas. Monetarizmo teorija ir jos vaidmuo valdant šalies infliaciją. Trumpa monetarizmo teorijos apžvalga. Infliacijos valdymas: monetaristų siūlymai. Monetarinės politikos ir infliacijos kontrolės vykdytojai. Infliacijos valdymas Lietuvoje. Dabartinė situacija. Infliacijos valdymo priemonės: esamos, būtinos ir vengtinos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-10-09
 • Inovacijos projektavimo ekonominis įvertinimas: vietinis siuntų gabenimas

  Inovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos pasirinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicijų šaltinio parinkimas ir kainos nustatymas. Inovacijos ekonominio naudingumo koeficientas. Grynojo pinigų srauto formavimas pagal ekvivalentiškumo kriterijų. Investavimo naudingumo įvertinimas.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-18
 • Investavimas (2)

  Investicijos. Kas yra investavimas? Taupymas ar investavimas? Likvidumas. Į ką galima investuoti? Investavimas į fondus. Investavimas į nekilnojamąjį turtą. Investavimas į akcijas. Investavimas į obligacijas. Investuotojas. Investavimo elementai. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-14
 • Investavimas (3)

  Įvadas. Taupyti ar investuoti? Taupymo ir investavimo skirtumai. Kodėl verta investuoti? Kur investuoti? Kada pradėti investuoti? Pelningumas. Investavimo rizika. Kur galima investuoti? Investavimas į vyriausybės vertybinius popierius. Investavimas į taupymo lakštus. Investavimas į akcijas. Investavimas į investicinius fondus. Investicinių fondų patrauklumas. Investicinių fondų rūšys. Akcijų fondai. Obligacijų fondai. Pinigų rinkos fondai. Kiti fondai. Aktyvus ir pasyvus investicijų valdymas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-07
 • Investavimas (4)

  Investavimas. Investicija. Svarbiausi investavimo tikslai. Trys pagrindinės priimamų sprendimų sritys. Investavimo alternatyvos. Investuotojo ir spekulianto skirtumai. Pagrindinės investavimo kryptys. Fondų rūšys. Investavimo formų privalumai ir trūkumai. 12 sėkmingo investavimo taisyklių.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Investicijos

  Suverenitetas ir transnacionalinės. korporacijos: apibrėžimai ir prielaidos. Transnacionalinės korporacijos ir veiklos. valstybės: ekonominės grėsmės suverenitetui. Efektyvumas, augimas ir gerovė. Transnacionalinių korporacijų ekonominė kontrolė. Transnacionalinių korporacijų įtaka politikai. Rusijos investicijos Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos. Rusijos investicijos į energetiką: grėsmė Lietuvos suverenitetui? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-06-09
 • Investicijos į Lietuvos žemės ūkį (2)

  Įvadas. Žemės ūkio investicijų esmė ir būtinumas. Žemės ūkio investicijų Lietuvoje kryptys valstybinės investicijų politikos kontekste. Valstybinės investicijos į žemės ūkį, jų struktūra ir apimtys. Užsienio investicijos į Lietuvos žemės ūkį. SAPARD programos bei Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų panaudojimo Lietuvos žemės ūkyje galimybės, rezultatai, problemos.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-16
 • Investicijos į nekilnojamąjį turtą

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti investicijas į nekilnojamąjį turtą. Investavimo į nekilnojamąjį turtą procesas. Investavimo proceso etapai. Investavimo projekto idėjos analizė. Užsienio investicijų į nekilnojamąjį turtą teisinis reguliavimas. Paskolų teikimas ir investicijų atsipirkimas. Paskolų teikimas būsto įsigijimui. Investicijų į nekilnojamąjį turtą atsipirkimas nuomojant. Išvados. Priedas: PowerPoint pristatymas (14 psl.)
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-11-23
 • Investicijos ir verslas Vilniuje

  Įvadas. Teorinė dalis. Investicijų formos. Investicijų ekonominė esmė. Praktinė dalis. Investicijos ir verslas Vilniuje. Investicinė aplinka Vilniuje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Investicijos Italijoje

  Įvadas. Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstovo biuras ir skyriai. Vietinių kompanijų reguliavimas. Kokios yra vietinės ir reguliavimo nuomonės? Firmų rūšys Italijoje. Įmonės teisinės formos parinkimas. Verslo papročiai. Verslo sėkmės faktoriai. Verslo planas. Verslo sumanymas. Įmonės įkūrimas. Koks yra geriausias būdas tai padaryti? Verslo įmonių kūrimas. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Reikalavimai įmonės kūrėjams. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Naujos įmonės valdymas. Firmos išteklių valdymo procesas. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Draudimas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys. Lizingas, faktoringas. Įdarbinimas. Ar aš sugebėsiu pasamdyti tinkamus darbuotojus? Darbo valandos. Atstovai rinkoje. Kokie jie turėtų būti? Užsienio prekyba. Lietuvos prekyba su Italija.
  Makroekonomika, analizė(14 puslapių)
  2006-04-13
 • Investicijos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Investicijų apibrėžimas. Investicijų rūšys ir formos. Investicijų rūšys. Investicijų formos. Investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Kitos investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje per pirmąjį 2005 m. ketvirtį padidėjo 8 procentais. Laisvos ekonominės zonos. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Investicijos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Investicijų esmė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Išvados. Priedas (1 psl.)
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-05-03
 • Investicinių projektų įvertinimo metodai

  Investicinių projektų įvertinimo metodai. Atsipirkimo periodo apskaičiavimas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Vidinės pelno normos metodas. Vidutinio pelningumo metodas. Investicinių projektų įvertinimo diskontavimo būdai. Projektų rizikos įvertinimas. Analizė naudojant scenarijus. Kapitalo efektyvumo analizė. Investicijų efektyvumo analizė.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Youth transition from school into job market

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Jaunimo perėjimas iš mokyklos į darbo rinką. Introduction. Statistics. Strengthening of youth motivation for employment. Conclusion.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-01-18
 • IS-LM modelis

  Palyginamoji analizė. Įvadas. Prekių rinka ir IS kreivė. Palūkanų norma, investicijos ir IS kreivė. Kaip fiskalinė politika keičia IS kreivę. IS kreivės Loanable-fondų interpretacija. Pinigų rinka ir LM kreivė. Likvidumo pirmenybės teorija. Pajamos, pinigų paklausa ir LM kreivė. Kaip monetarinė politika keičia LM kreivę. LM kreivės kiekio išlyginimo interpretacija. Išvada: trumpojo laikotarpio pusiausvyra. Ekonomikos svyravimų paaiškinimas su IS – LM modeliu. Kaip Fiskalinė politika Keičia IS kreivę ir trumpojo laikotarpio pusiausvyros pokytis. Kaip monetarinė politika įtakoja LM kreivę ir pokyčiai trumpojo laikotarpio pusiausvyroje. Sąveika Tarp Pinigų politikos ir Fiskalinės politikos. PowerPoint pristatymas (28 skaidrės).
  Makroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2009-10-22
 • ISO standartų taikymas "Kleemann" įmonės pavyzdžiu

  Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Kas yra ISO (International Organization for Standartization)? ISO 9001:2000 reikalavimai. ISO nauda įmonei. Skirtumai su ankstesne versija. Sistemos efektyvumo problema. Diegimas. Kokybės užtikrinimo sistema. Praktinis tyrimas ir jo rezultatų analizė. Trumpa apybraiža apie Graikijos kompaniją Kleemann. Kompanijos tikslai. Kompanijos šūkis. Vizija. Investavimo politika. Kokybės politika. Kokybės užtikrinimas. Klientų parėmimas ir apmokymai. Kleemann grupės darbuotojai. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-11-20
 • Ispanijos ekonominė analizė

  PowerPoint pristatymas. Istorinė praeitis. Geografinė padėtis. Vidutinė gyvenimo trukmė. Ispanijos ekonomikos kaita pastaraisiais metais.
  Makroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-03-31
 • Istorinė Lietuvos ūkio raida ir šiuolaikinio rinkos ūkio susiformavimas

  Įvadas. Lietuvos ekonominės minties formavimasis. Lietuvos ūkio ekonominė ir socialinė raida. Lietuvos ūkis XIX – XX amžių sandūroje. Lietuvos ūkis 1918–1940 m. Lietuvos ekonomika pokario okupacijos metais. Lietuvos ekonomika nuo 1990 m. Ekonominės problemos atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Šiuolaikinio rinkos ūkio formavimasis. Lietuvos ekonomikos plėtros dabartinės problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-03
 • Italijos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos

  Įvadas. Italija ir jos ekonominė situacija. Bendra apžvalga. Šalies BVP dinamika. Šalies investicinis patrauklumas. Šalies padėtis verslo ciklų atžvilgiu. Šalies fiskalinė politika. Šalies monetarinė politika. Šalies užimtumo ir nedarbo situacija. Tarptautinės prekybos apimtys. Šalies nekilnojamojo turto rinka. Italijos vyriausybės politika pasaulinės krizės metu. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-07-19
 • J. M. Keinso makroekonominės pusiausvyros modelis

  Įvadas. Keinsistinis požiūris. Paprastoji keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Visuminė paklausa. Visuminės paklausos kreivė. Pusiausvyra ir nedarbas. Asmeninio vartojimo išlaidos. Santaupos. Ribinis polinkis vartoti. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Pusiausvyra esant dideliam nedarbui. Pageidautinų investicijų pokyčiai: multiplikatorius. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-27
Puslapyje rodyti po