Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos analizės
Makroekonomikos analizės

(18 darbai)

Darbo rinkos analizė LietuvojeĮžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoje. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę ir lytį. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Viena iš darbo rinkos problemų – didėjanti migracija. Keletas pavyzdžių susijusių su migracija ir jos sukeliamomis problemomis. Išvados. Skaityti daugiau
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozėĮvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Investicijos ItalijojeĮvadas. Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstovo biuras ir skyriai. Vietinių kompanijų reguliavimas. Kokios yra vietinės ir reguliavimo nuomonės? Firmų rūšys Italijoje. Įmonės teisinės formos parinkimas. Verslo papročiai. Verslo sėkmės faktoriai. Verslo planas. Verslo sumanymas. Įmonės įkūrimas. Koks yra geriausias būdas tai padaryti? Verslo įmonių kūrimas. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Reikalavimai įmonės kūrėjams. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Naujos įmonės valdymas. Firmos išteklių valdymo procesas. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Draudimas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys. Lizingas, faktoringas. Įdarbinimas. Ar aš sugebėsiu pasamdyti tinkamus darbuotojus? Darbo valandos. Atstovai rinkoje. Kokie jie turėtų būti? Užsienio prekyba. Lietuvos prekyba su Italija. Skaityti daugiau
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studijaĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimas. Bedarbiai. Veiksniai, įtakojantys jaunimo įsitvirtinimą. Jaunimo nedarbas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumasMokslinio straipsnio analizė. Įvadas. Kaimo socialinė raida. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo rinka ir ją įtakojantys veiksniaiĮvadas. Darbo rinka. Gyventojų užimtumas. Nedarbo lygis. Migracijos poveikis. Darbo rinkos politikos priemonės. 2008-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonominė analizėĮvadas. Šalies pristatymas. Regioninė statistika. Gimstamumas. Mirtingumas. Migracija. Teritorija ir gyventojų skaičius. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lietuvos bendras vidaus produktas. Nedarbo lygis. Užimtumas. Lietuvos valiutos sfera. Lietuvos valiuta. Infliacija. Tarptautinė padėtis. Eksportas – importas. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos investicijos užsienyje ir užsienio investicijos Lietuvoje. Lietuvos priklausymas tarptautinėms organizacijoms. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Lietuvos eksporto modeliavimasLietuvos eksporto modeliavimas. Modelių formavimo principai. Gravitaciniai modeliai. LINK modeliai. Naujų Europos Sąjungos (ES) šalių eksporto modeliai. Suomijos modelis. TUI įtakojančių veiksnių lyginamoji analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse – naujokėse. Bendras vidaus produktas (BVP) vienam šalies gyventojui. Vidutinis darbuotojo produktyvumas šalyje. Bendrųjų vidaus investicijų dalis BVP. Išlaidų informacinėms technologijoms dalis bendrame vidaus produkte (BVP). Išlaidų mokslo tiriamajai veiklai dalis bendrame vidaus produkte (BVP). TUI koreliacinė - regresinė analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos medienos rinka 1994-2001 metaisLietuvos medienos rinka 1994m. Apvali mediena (vidaus rinka). Apvalios medienos eksportas. Pjauta mediena (vidaus rinkoje). Pjautos medienos eksportas. Lietuvos medienos rinka 1995m. Apvali mediena (vidaus rinka). Pjauta mediena (vidaus rinkoje). Pjautos medienos eksportas. Lietuvos medienos rinka 1996 m. Lietuvos medienos rinka 1997 m. Apvalioji mediena. Lietuvos medienos rinka 1998 m. Eksportas. Importas. Lietuvos medienos rinka 1999m. Apvalioji mediena. Pjautinė mediena. Lietuvos medienos rinka 2000m. Lietuvos medienos rinka 2001 m. Lentelės. Skaityti daugiau
Makroekonomikos būklė ir prognozėsPastarųjų metų Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių ekonomika. Pramonės šakų analizė. Bendro vidaus produkto analizė. Nedarbas. Investicijos. Darbo užmokestis. Tendencijos. Prognozės. Skaityti daugiau
Makroekonomikos straipsnių analizėsStraipsnio "Vieni skries, kiti žiūrės" analizė. Straipsnio "Ministras pabudo" analizė. Straipsnio "Per didelis optimizmas gali ir parklupdyti" analizė. Straipsnio "Grynspenas pranašauja kilsiant infliaciją ir palūkanas" analizė. Skaityti daugiau
Nedarbas (10)Nedarbas. Kaip apskaičiuoti nedarbą? Nedarbo rūšys. Ciklinis nedarbas. Nedarbo kaštai ir A.Okun’o dėsnis. Socialiniai kaštai. Užimtumo didinimo priemonės. Valstybinės užimtumo garantijos ir paramos bedarbiams teikimo būdai. Bedarbio pašalpa. Parama nemokamomis paslaugomis. Profesinis mokymas ir perkvalifikavimas. Skaityti daugiau
Smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvos Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir reikšmė ekonomikai. Lietuvos ekonominių santykių su Europos Sąjunga (ES) raida. Mažų ir vidutinių įmonių palyginamoji analizė. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aplinkos analizė Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo sistema Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros politika. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) aplinkos analizė Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Lietuvos teisinė smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) ekonominė aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencinė aplinka. Verslo aplinkos gerinimo kryptys. Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) problemos Lietuvoje ir tarptautinėje rinkoje. Priemonės, skirtos verslo sąlygoms gerinti. Skaityti daugiau
Straipsnio analizė: "Permainos bendrovėje "Mažeikių nafta" netrikdo augimo tempo"Įvadas. "Gamyba ir modernizavimas". "Griežta kokybės kontrolė". "Saugaus darbo garantija". "Aukšta socialinė atsakomybė". Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos (3)Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos ūkį. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė. Tiesioginės užsienio investicijos Šiaulių regione. Investicinė aplinka. Investicijų apimtys, bendrasis vidaus produktas. Investicijos ir ryšiai su užsieniu. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos į Lietuvos paslaugų sektorių ir jų pokyčiai 2000 – 2006 metaisUžsienio investicijos. Užsienio investicijų Lietuvoje skirstymas. TUI pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos sritis 2000 m. TUI pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos sritis 2006 m. TUI į didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklo remonto, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymą. TUI į viešbučių ir restoranų, transporto ir sandėliavimo bei nekilnojamo turto, nuomos ir kitą verslo veiklą. TUI į finansinio tarpininkavimo veiklą. TUI į elektros, dujų ir vandens tiekimo veiklą. TUI į švietimo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros bei kitą komunalinę, socialinę ir aptarnavimo veiklą. TUI į statybų bei pašto ir telekomunikacijų veiklą. Šalių 2001 – 2003 metų klasifikacija pagal TUI pritraukimo ir potencialo indeksus. Darbas iliustruotas diagramomis bei lentelėmis. Skaityti daugiau
Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas LietuvojeĮvadas. Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas Lietuvoje: teisinis aspektas. Užsieniečių įsidarbinimas Lietuvoje 1995-2005 m. Įdarbintų užsieniečių skaičius pagal amžių. Įdarbintų užsieniečių skaičius pagal sektorius Laikinai Lietuvoje dirbančių užsieniečių pasiskirstymas pagal šalis. Laikinai Lietuvoje dirbančių užsieniečių pasiskirstymas pagal profesijas. Išvados. Skaityti daugiau