Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos tyrimai
Makroekonomikos tyrimai

(4 darbai)

Ekonominių teorijų bruožai, leidžiantys modeliuoti tolydžią ekonominę plėtrąĮvadas. Tolydžios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Kelias link plėtros. Neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Termino "plėtra" supratimas. Diskusijos apie ekonominio augimo ir aplinkos santykį. Tolydžios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Aplinkos ir ūkio sąveikos vertinimo paradigmos. Aplinkos erdvės atskiriems ištekliams skaičiavimo teoriniai principai. Energija. Gėlas vanduo. Neatsinaujinantys gamtos ištekliai. Žemės ūkio ištekliai. Medienos ištekliai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonomikos augimas ir perspektyvosĮvadas. Tyrimas. Prognozės. Pajamos. Finansinė padėtis. Išlaidos. Investicijos. Išvados. Skaityti daugiau
Nacionalinio biudžeto pajamų statistinis tyrimasĮvadas. Nacionalinio biudžeto statistinio tyrimo metodas. Nacionalinio biudžeto pajamų tyrimo analizė. Dinamikos santykiniai dydžiai. Vidutinių rodiklių skaičiavimas. Variacijos matavimo rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių skaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (5)Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo lygis 2004 m. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Moterų nedarbas Lietuvoje. Bedarbiai pagal išsimokslinimą. Nedarbo lygio analizė pagal lytį, amžiaus grupes ir išsilavinimą. Nedarbas religiniu aspektu. Nedarbas teisiniu aspektu. Nedarbas ir verslas. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Ekonominės nedarbo pasekmės. Socialiniai nuostoliai. Išvados. Skaityti daugiau