Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos kursiniai darbai
Makroekonomikos kursiniai darbai

(221 darbai)

Agrarinė reforma Lietuvoje, jos ypatybės ir rezultataiĮvadas. Žemės reikšmė ekonomikoje. Žemės reforma Lietuvoje. Agrarinės žemės reformos įtaka kaimo plėtrai. Žemės reformos rezultatai ir ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Antiinfliacinė politika ir jos problemosĮžanga. Infliacija ir jos priežastys. Infliacijos samprata. Infliacijos rūšys ir priežastys. Infliacijos pasekmės. Vartotojų kainų indekso kaitos priežastys. Infliacijos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Infliacijos prognozės Lietuvoje. Antiinfliacinė politika. Konkrečios priemonės mažinti infliacijai. Išvados. Skaityti daugiau
Baltijos šalių ekonominio augimo statistinis vertinimasĮvadas. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Konkurencingumo indeksas. Ekonominės laisvės indeksas. Korupcijos suvokimo indeksas. Atlaso metodologija. Tiesioginės užsienio investicijos. Prekyba. Socialinio artimumo indeksas. Bendrasis Vidaus Produktas (BVP). Einamosios sąskaitos deficitas. Pažangiųjų technologijų plitimas. Prognozės. Išvados. Reziumė (vokiečių kalba). Skaityti daugiau
Baltijos šalių ekonominis augimasĮvadas. Ekonominio augimo teorijos. Merkantilizmo teorija. Fiziokratai. F.Kenė "Ekonominė lentelė". Klasikų mokymo idėjos. A.Smito ir D.Rikardo teorijos. Baltijos šalių makroekonominė analizė ir palyginimas 2002-2004 metais. Bendrojo vidaus produkto augimas. Investicijos. Eksportas ir importas. Baltijos šalių ekonominio augimo perspektyvos. Latvija. Baltijos šalių ekonominio augimo perspektyvų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankininkystės sistemos veikla Lietuvoje dabartiniu laikotarpiuĮvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti bankininkystės sistemos veiklą Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu. Bankai. Bankų tipai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Lietuvos centrinio banko sudėtis ir valdymo struktūra. Lietuvos centrinio banko atliekamos funkcijos. Lietuvos banko vykdoma pinigų politika. Komerciniai bankai. Komercinių bankų veikla. Komercinių bankų operacijos sąvoka, operacijų kvalifikacija ir jų savybės. Sąskaitų atidarymas. Indėlių priėmimas. Elektroninių mokėjimo priemonių išdavimas. Kreditavimas. Elektroninė bankininkystė. Elektrinės bankininkystės situacija Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Bankų vaidmuo ekonomikojeĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos bankų vaidmenį ekonomikoje. Bankai jų atsiradimas ir funkcijos. Bankų rūšys. Centrinio banko bendrieji bruožai ir funkcijos. Komercinis bankas. Komercinių bankų specializacija ir veiklos pobūdis. Komerciniai bankai Lietuvoje. Lietuvos komercinių bankų veiklos efektyvumo ir pelningumo ataskaita. Nebankiniai finansiniai tarpininkai. Lietuvos bankas. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Lietuvos banko struktūra. Vilibor ir vilibid. Bendra Lietuvos bankų sistemos būklė. Komercinių bankų būklė. Komercinių bankų palūkanų normos. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystė Lietuvoje (2)Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Situacija Lietuvos darbo rinkoje iki 2002 m. Situacija Lietuvos darbo rinkoje 2002m. Situacijos darbo rinkoje apžvalga. Pirmą metų ketvirtį darbo jėgos pasiūla mažėjo, paklausa – išaugo. Nedarbo lygis 0,6 punkto mažesnis negu pernai. Tarp bedarbių mažėja jaunimo. Daugumoje teritorijų nedarbo lygis sumažėjo. Darbo rinkos paklausa ir pasiūla. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrasis vidaus produktas (BVP) (7)Įvadas. Bendras vidaus produktas. Nacionalinių sąskaitų sistema. BNP ir BVP apibrėžimai. Realusis ir nominalusis BVP. Lyginamoji BVP analizė. BVP skaičiavimo metodai. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų metodas. BVP lemiantys veiksniai. Kas neįskaičiuojama į BVP. Vokietija. Vokietijos ekonomika. Vokietijos BVP. Vokietijos BVP struktūra. BVP pagal išlaidas. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Švedija. Ekonomika. Švedijos BVP. Struktūra. BVP pagal išlaidas. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Norvegija. Ekonomika. Norvegijos BVP. BVP struktūra. Išlaidos. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Šalių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo matavimasĮvadas. Nacionalinis produktas. Nacionalinio produkto rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendrasis vidaus produktas. Skaičiavimo metodai. Bendrasis vidaus produktas. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrasis vidaus produktas. Dydis ir dinamika. Sukurtas instituciniuose sektoriuose. Sukurtas ekonominėse veiklose. Bendrojo vidaus produkto struktūra ir jos pokyčiai. Struktūra. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant gamybos metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant išlaidų metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant pajamų metodu. Struktūros pokyčiai. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant gamybos metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant išlaidų metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant pajamų metodu. Išvados. Priedai (14). Skaityti daugiau
Bendro vidaus produkto (BVP) modeliavimasĮvadas. Bendro vidaus produkto (BVP) reikšmė ir jo skaičiavimo modeliai bei jų taikymas. Kiti taikomi modeliai. Nagrinėti statistiniai duomenys. Realiojo BVP didėjimo tempo modeliavimas. Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė bei žuvininkystė. Pramonė. Kasybos pramonė ir karjerų eksploatavimas. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Statyba. Didmeninė ir mažmeninė prekyba. Viešbučiai ir restoranai. Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai. Finansinis tarpininkavimas. Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla. Vyriausybės finansuojamos veiklos. Kita veikla. Lietuvos ekonomikos augimo išankstinio vertinimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (2)Įvadas. BŽŪP atsiradimo istorija, priežastys ir raida. Bendros žemės ūkio rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimas. Produktų supirkimo kainos. Finansinis solidarumas. Biudžeto kontrolė. Naujų Europos sąjungos narių įtaka BŽŪP. Europos Sąjungos BŽŪP įtaka Lietuvos ūkiui. BŽŪP ir Lietuvos žemės ūkis. Muitinės veikla įgyvendinant BŽŪP. SAPARD programa. PHARE paramos programa. Išvados. Skaityti daugiau
Besivystančių šalių problemos pasaulio ekonomikoje (2)Įvadas. Išsivysčiusios, besivystančios ir neišsivysčiusios pasaulio šalys. Šalių klasifikacija. "Trečiasis pasaulis". Ekonominės raidos nustatymas. Nelygybės tendencijos, priežastys ir jos nustatymo būdai. Besivystančių šalių vystymosi ypatumai. Ekonomikos vystymas, naudojant pajamas iš pirminių produktų produktų eksporto. Prekyba ir transportas – vystymąsi greitinančios sritys. Pagalba atsilikusioms šalims. Europos Sąjungos (ES) strategija makroekonominėms vystymosi sąlygoms gerinti. Mažiau išsivysčiusioms šalims skirtos veiksmų programos įgyvendinimas. Lietuvos ekonomikos vystymosi problemos. Netolygus Lietuvos regionų vystymasis. Lietuvos rodiklių reikšmė ekonomikos augimui. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB)Įvadas. Centrinių bankų (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinis bankas (CB) įvairiose šalyse ir jų nepriklausomybės problemos. Monetarinė politika. Monetarinės politikos poveikis: keinsistinis požiūris. Monetarinė politika ir palūkanų norma. Palūkanų norma ir paklausa investicijoms. Monetarinė politika: monetarinis požiūris. Septintasis dešimtmetis buvo senosios klasikinės mokyklos augimo laikas. todėl pinigai tapo kertiniu dalyku visuminės paklausos teorijoje. Kiekybinė pinigų teorija. Kodėl pinigų apyvartos greitis turėtų būti stabilus? Pinigų paklausa. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Bendrosios nuostatos. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Atvirosios rinkos operacijos. Baigiamosios nuostatos. Centrinės bankininkystės konvergencija stojant į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos banko tikslo pasikeitimą svarbu visapusiškai įtvirtinti. Šalių narių centrinių bankų funkcijų suderinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (4)Įvadas. Kas yra centrinis bankas (CB)? Centrinis bankas (CB). Bendrieji bruožai. Centrinio banko (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) funkcijos. Centrinio banko (CB) tikslai ir veiklos kanalai. Centrinio banko (CB) vaidmuo. Centrinio ir komercinių bankų bendradarbiavimo teoriniai pagrindai. Lietuvos banko istorinė raida. Įsteigimas ir kūrimas. Banko vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Banko uždaviniai ir funkcijos. Banko akcininkai ir valdymas. Banko operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Lietuvos centrinio banko tikslas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko ir komercinių bankų santykių reglamentavimas. Lietuvos bankų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo biržų vaidmuo sprendžiant nedarbo problemasĮvadas. Teorinė dalis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo tipai ir natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Praktinė dalis. Svarbiausi darbo biržos uždaviniai. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje. Bedarbių registravimas. Pašalpų mokėjimas bedarbiams. Bedarbio įdarbinimo galimybės. Įsidarbinimo galimybės specialistams su aukštuoju, aukštesniuoju, profesiniu išsilavinimu. Įsidarbinimo galimybės vyrams, moterims, priešpensinio amžiaus žmonėms. Įsidarbinimo galimybių prognozė 2004 metams. Darbo rinkos profesinio mokymo organizavimas. Sąlygos ir nuorodos bedarbiui, norinčiam pradėti organizuoti savo verslą. Viešųjų darbų skyrimo tvarka. Darbo klubai. Remiami darbai. Savarankiška informacijos paieška. Darbo vietų registravimas (paslauga darbdaviams). Išvados. Skaityti daugiau
Darbo biržų vaidmuo sprendžiant nedarbo problemas (2)Įvadas. Situacija darbo rinkoje. Darbo birža. Darbo biržos veikla per 15 metų. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Bedarbių registravimas ir pašalpų mokėjimas bedarbiams. Aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ypatumai ir problemos žemės ūkyjeĮvadas. Tikslas – išanalizuoti darbo ypatumus ir problemas žemės ūkyje. Darbo ypatumai ir darbo rinka žemės ūkyje. Darbo ypatumai žemės ūkyje. Darbo rinka kaime. Kaimo žmonių specializavimas pagal darbo rinkos pokyčius, išsimokslinimo lygis, veiksniai. Kaimo gyventojų užimtumas ir jo veiksniai. Gyventojų užimtumas, pokyčiai ir jų veiksniai. Kaimo gyventojų užimtumas pagal veiklos sferas. Nedarbo lygis kaime: veiksniai ir socialinės problemos. Išvados. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau
Darbo jėgos migracijos priežastysĮvadas. Tarptautinės migracijos vystymosi Lietuvoje istorinė apžvalga: ikisovietinis periodas. Makrolygio migracijos veiksniai. Mikrolygio migracijos veiksniai. Amžius. Kvalifikacija. Senėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo paklausos ir pasiūlos analizė: Vilniaus regionas 2007-2008 metaisĮvadas. Tiriamas klausimas. Kaip pakito darbo pasiūla ir paklausa Vilniaus regione nuo 2007 metų iki 2008 metų. Tyrimo tikslas: ištirti darbo paklausą ir pasiūlą Vilniaus regione 2007–2008 metais. Lietuvos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos tyrimai. Darbo jėgos pasiūlos tyrimas. Darbo jėgos paklausos tyrimas. Darbo jėgos pasiūlos pokyčiai. Darbo jėgos paklausos pokyčiai. Išvados. Priedai: anketa (3 psl.). Skaityti daugiau
Darbo rinka ir jos valstybinis reguliavimasĮvadas. Darbo rinka. Tobulos konkurencijos darbo rinka. Darbo išteklių valdymo valstybinė politika. Valstybinė darbo išteklių valdymo sistema. Valstybės vaidmuo darbo rinkai. Nelegali darbo rinka. Darbo sąjungos ir jų įtaka darbo rinkai. Darbo santykių teisinis reguliavimas. Šiandieninė darbo rinkos situacija Lietuvoje. Protų "nutekėjimas". Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbo situacija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
...