Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos referatai
Makroekonomikos referatai

(642 darbai)

Airija: Keltų tigro atvejisĮvadas. Airijos ekonominės raidos apžvalga. Pramonės plėtros agentūros (PPA) vaidmuo, pritraukiant užsienio investicijas. Europos Bendrijos paramos reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Airijos mokesčiaiĮžanga. Mokesčių politika Airijoje 1960-2001 metais. Trumpa Airijos fiskalinės politikos istorija. Mokesčiai, fiskalinė politika ir ekonominė plėtra Airijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Akcinės bendrovės reorganizavimasĮvadas. Akcinė bendrovė (AB). AB reorganizavimas. Sprendimo dėl bendrovės reorganizavimo priėmimas. Reorganizavimo sąlygos. Ataskaita apie numatomą reorganizavimą. Informavimas apie numatomą reorganizavimą. Prievolių įvykdymo papildomas užtikrinimas reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių kreditoriams. Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves. Reorganizuojamų bendrovių turto, teisių ir prievolių perėmimas. Reorganizavimo pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Akcinių bendrovių kapitalo sudėtis. Akcijų rūšysAkcinių bendrovių (AB) kapitalo sudėtis. Akcijų rūšys. Turinys, tikslai, uždaviniai, literatūra. Įvadas. Apie akcines bendroves. AB kapitalas ir akcijos. Lietuvos Respublikos (LR) akcinių bendrovių įstatymas. AB banko "Snoras" 2006 metų I-ojo ketvirčio kapitalas. AB banko "Snoras" akcininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Akcinių bendrovių reikšmė šiuolaikiniam ūkiuiPowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra akcinė bendrovė? Akcinių bendrovių tipai. Akcija. Akcijos gali būti. Akcininkai. Akcinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Ūkinės bendrijos pranašumai ir trūkumai. Įmonių pasiskirstymas Lietuvoje. Dirbančiųjų pasiskirstymas įmonėse. Išvados. Skaityti daugiau
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poveikis moterų situacijai darbo rinkojeĮvadas. Darbo rinkos kontekstas. Politikos tikslai. Profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimas. Pagalba, ieškantis darbo. Monitoringas ir poveikio priemonės. Užimtumo subsidijos. Išvados. Skaityti daugiau
Alytaus apskrities darbo rinkaĮvadas. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo rinkos pokyčių prognozė (pusiausvyra). Darbo jėgos pasiūlos pokyčiai. Darbo jėgos paklausos pokyčiai. Darbo kaina. Darbo jėgos rinkos elastingumas. Profesinis konkurencingumas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Anticiklinė politika: samprata, instrumentai ir jų poveikis atskiroms ciklo fazėmsĮvadas. Trumpojo laikotarpio ekonominiai svyravimai. Anticiklinė politika. Jos instrumentų poveikis atskiroms ciklų fazėms. Fiskalinės politikos poveikis visuminei paklausai (AD). Fiskalinės politikos poveikis visuminei pasiūlai (AS). Monetarinė politika ir ciklas. Išvados. Terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
AntiinfliacijaAntiinfliacinės priemonės. Defliacinė politika. Pajamų politika. Pajamų indeksavimas. Antiinfliacinės stabilizavimo programos. Infliacija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos ekonominės problemos ir jų sprendimo priemonėsĮvadas. Ekologinės problemos. Gamtos ištekliai. Gamtos išteklių klasifikavimas. Energetinės gamtos ištekliai. Globalinės problemos. Globalinės pasaulio energetikos problemos. Demografinė žmonijos problema. Globalinės žemės ūkio ir maisto problema. Globalinė atliekų problema. Aplinkos apsaugos tikslas. Ekologinės priemonės. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Išvada. Skaityti daugiau
Ar verta įvesti eurą Lietuvoje?Įvadas. Trumpai apie eurą. Euro nauda. Euras ir kainos. Litų perskaičiavimas į eurus. Litų keitimas į eurus. Darbo užmokestis, pensijos, indėliai, paskolos. Dviejų valiutų apyvartos laikotarpis. Eurų banknotai. Išvados. Skaityti daugiau
Arbeitslosigkeit in Deutschland und LitauenArbeitslosigkeit in Deutschland und Litauen. Interessen. Gewerkschaften. Regierung. Arbeitgeber/ Unternehmer. Arbeitslosigkeit in Deutschland. Arbeitslosigkeit in Litauen. Skaityti daugiau
Atsisakymas priimti Lietuvą į eurozoną 2007 metaisAtsisakymas priimti Lietuvą į eurozoną 2007 metais: faktų ir nuomonių analizė. Įžanga. Faktai. Konferencijos rodikliai 2006 metais. Nuomonės. Mastrichto kriterijai. Infliacijos tvarumas. Vyriausybės pastangos veiksmai, siekiant įsivesti eurą. Valstybės skurdumas. Kitos priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Austrijos ir Lietuvos makroekonominių rodiklių palyginimasĮvadas. Trumpai apie šalį. Makroekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas (BVP) ir Bendras nacionalinis produktas (BNP). Infliacija ir defliacija. Nacionalinės pajamos. Nedarbo lygis. Darbo našumas. Valstybės skola. Vartotojų kainų indeksas. Importas ir eksportas. Darbo užmokestis. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Baldų gamybos ateitis ir tendencijosBaldų istorija. Baldų pramonė šiandien. AB "Klaipėdos baldai" veikla. AB "Vilniaus baldai" veikla. AB "Šilutės baldai" veikla. Europos baldų pramonė. Baldų eksportas. Perspektyvos. Skaityti daugiau
Bankai ir jų funkcijosĮvadas. Bankai ir nebankai. Bankai ir jų funkcijos. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Kai kurios komercinių bankų paslaugos: AB Vilniaus bankas. AB bankas "Snoras". AB bankas "Hansa". UAB "Medicinos bankas". AB "Šiaulių bankas". AB "Ūkio bankas". Išvados. Skaityti daugiau
Bankai, jų funkcijos ir vaidmuo ekonomikojeBankai, jų atsiradimas. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankininkystės raida Lietuvoje (2)Įžanga. Nepriklausomos Lietuvos pradžia. Lietuvos valstybės ekonomikos raidoje įvykę politiniai procesai. Lietuvos banko modelio kūrimas. Dvi skirtingos koncepcijos. Pirmoji koncepcija. Antroji koncepcija. Pradinis Lietuvos banko veiklos etapas. Bankų restruktūrizavimo patirtis vidurio Europos šalyse ir jos taikymas Lietuvoje. Bankininkystės plėtra Lietuvoje. Tiesinė bazė ir priežiūra. Bendro pobūdžio plėtra. Valstybiniai bankai-privatūs bankai. Indėliai. Paskolos. Paskolos užsienio valiuta. Bankų kapitalizacija. Užsienio nuosavybė bankuose ir užsienio bankų dalyvavimas veikloje. Kredito draugijos. Išvados. Skaityti daugiau
Bankrutuojančios įmonės LietuvojeĮvadas. Įmonių bankrotas. Bankroto iškėlimo tvarka. Bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminio bankroto tvarka. Taikos sutartis. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Įmonių restruktūrizavimas. Įmonių bankrotas Lietuvoje. Įmonių reabilitavimo problemos. Išregistruotos mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (10)Įvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų klasifikacija. Bankų veiklos aplinka. Bankų tikslai. Dabartinė Lietuvos bankų sistema. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. 2005 metų Lietuvos bankų veiklos apžvalga. Bankų įtaka ekonomikai. Išvados. Skaityti daugiau
...