Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos diplominiai darbai
Makroekonomikos diplominiai darbai

(4 darbai)

Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka regionų plėtraiĮvadas. Regioninė politika. Regioninės plėtros poreikis. Europos Sąjungos (ES) ir kitų Europos šalių regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) regioninės plėtros principai. Regionų plėtros kryptys Vakarų Europos šalyse. Lietuvos regionų socialinio ir ekonominio išsivystymo netolygumai. Lietuvos regionų plėtros problemos. Marijampolės regiono socialinės – ekonominės situacijos apžvalga. Marijampolės regiono plėtros problemos. Regioninės plėtros įgyvendinimo mechanizmas. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos ciklas ir jos etapai. Europos Sąjungos (ES) finansinis planas ir Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos biudžetas. Europos Sąjungos (ES) fondų parama naujoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų planavimas. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų programavimas. Dvi programavimo procedūros. Programavimo etapai ir seka. Europos Komisijos rekomendacijos. Atsakingos institucijos ir koordinavimas. Programavimo dokumentų pateikimas. Bendrojo programavimo dokumento ir jo priedo turinys. Bendrojo programavimo dokumento turinys. Bendrojo programavimo dokumento priedo turinys. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojamų programų struktūra. Analizės ir programavimo metodai. Uždaviniai ir rodikliai. Privalumų, trūkumų, galimybių ir pavojų analizė. Lietuvos 2004-2006 metų Bendrasis programavimo dokumentas ir jo priedas. Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumento turinys. Europos Sąjungos (ES) finansuojamų programų įgyvendinimas, priežiūra ir vertinimas. Struktūrinių fondų institucinė struktūra. Tyrimai ir jų rezultatai. Marijampolės regiono plėtros galimybės. "PHARE 2000 ESS" programos parama Marijampolės apskričiai. Futbolo bazės jaunimui rengimas ir poilsio infrastruktūros modernizavimas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai. Projekto pagrindimas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Projekto poveikis ir tęstinumas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos skurdo priežastys ir pasekmėsĮvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti skurdo veiksnius (priežastis) ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. Skurdo samprata. Skurdo samprata. Skurdo sampratos raida. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo veiksnių vertinimas Lietuvoje. Skurdo priežastys. Bendrosios skurdo priežastys Lietuvoje. Nedarbas. Nedarbo pasekmės. Nedarbo parama. Lietuvos kaimas skurdo šešėlyje. Migracija. Socialinės apsaugos vaidmuo skurdo mažinime. Skurdo išmokos (piniginės, natūrinės). Socialinės paramos trūkumai. Skurdo problema ir jos mažinimo priemonės. Skurdo pasekmės. Skurdo mažinimo strategija. Skurdo problemos sprendimo būdai. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Сводка. Priedai (3 psl.) Skaityti daugiau
Skurdo lygio Lietuvoje statistinė analizėSantrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti skurdo lygį Lietuvoje, atlikti skurdo lygio prognozę 2008 metams ir atskleisti jo mažinimo galimybes. Skurdo statistinės analizės teoriniai pagrindai. Skurdo samprata. Statistiniai duomenų apie skurdą šaltiniai. Skurdo rūšys, rodikliai ir jo įvertinimo metodai. Skurdo lygio statistinė analizė. Skurdo atsiradimo priežastys. Skrudo lygis Lietuvoje. Skurdo lygis pagal šeimos dydį. Skurdo lygis pagal lytį. Skurdo lygis pagal gyvenamą vietovę. Skurdo lygio mažinimas. Vyriausybinio sektoriaus priemonės. Nevyriausybinio sektoriaus priemonės. Vyriausybės politika, sprendžiant skurdo lygio mažinimą. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Valstybinės ir privačių įdarbinimo tarnybų veiklos lyginamoji analizėPratarmė. Įvadas. Įdarbinimo tarnybų veiklos principai. Įdarbinimo kaip socialinės paslaugos vystymasis XX amžiuje. Tarptautinių dokumentų analizė. Lietuvos darbo biržos veikla. Privačių įdarbinimo tarnybų veikla Lietuvoje. Lietuvos darbo biržos veiklos rezultatai. Privačių įdarbinimo tarnybų veikla užsienio šalyse. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Įdarbinimo kaip socialinės paslaugos tobulinimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Summary. Priedas (anketa). Skaityti daugiau