Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomika (21)

  Makroekonominės politikos tikslai ir priemonės. BVP: esmė, reikšmė. BNP ir grynosios gamybos veiksnių pajamos. BVP apskaičiavimo pajamų ir išlaidų metodai. Visuminių išlaidų pokyčiai ir pusiausvyros nacionalinio produkto multiplikacijos efektas. Visuminių išlaidų multiplikatorius. Pinigų esmė ir jų funkcijos. Pinigų pasiūlos elementai. Pinigų paklausa. Pinigų M1 laikymo motyvai. Biudžeto pusiausvyros formavimas. Valstybės biudžeto deficito problemos ir valstybės skolos aptarnavimas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Fiskalinės politikos savaiminio poveikio ir tikslinio naudojimo priemonės. Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Valstybės užimtumo politika. Nedarbo lygis. Visiškas užimtumas. Natūralus nedarbo lygis. Bankų sistema. Centrinio banko ir komercinių bankų funkcijos. Dalinio rezervo principas. BVP defliatorius. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas. Nominalusis BVP ir realusis BVP. BVP pagrindu skaičiuojami: grynasis vidaus produktas, nacionalinės pajamos, asmeninės pajamos ir asmeninės disponuojamosios pajamos. Ryšys tarp vartojimo ir visuminių pajamų: vartojimo funkcija. Ribinis polinkis vartoti. Ekonomikos augimo samprata, veiksniai, tempai. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai padariniai. Nedarbo mažinimo priemonės. Valstybės užimtumo politika. Trumpas BVP apskaičiavimo metodų apibūdinimas. BVP apskaičiavimas gamybos metodu. Taupymo funkcija. Ribinis polinkis taupyti. Pusiausvyros visuminio produkto (pajamų) nustatymas: pajamos-išlaidos; santaupos-investicijos. Pinigų kūrimo bankų sistemoje modelis. Multiplikatorius. Valstybės biudžetas, jo pajamos ir išlaidos. Ekonominių svyravimų rūšys. Ekonominio ciklo eiga ir bruožai. Ekonominės ir socialinės ciklo pasekmės. Infliacijos samprata ir mechanizmas, priežastys. Infliacijos rūšys: šliaužianti, šuoliuojanti, hiperinfliacija. Stagfliacija. Infliacijos ekonominiai ir socialiniai padariniai. Antiinfliacija. Politika, jos priemonės. Nedarbas ir infliacija. Filipso kreivė.
  Makroekonomika, špera(16 puslapių)
  2006-02-15
 • Makroekonomika (22)

  Makroekonomika. Makroekonomikos objektai. Bendrasis nacionalinis produktas. Visuomenės pajamų elementai. Visuminė pasiūla. Visuminė paklausa. Visuminės išlaidos. Taupymas. Ekonominė gerovė. Ekonomikos svyravimai. Valstybės biudžetas ir fiskalinė politika. Fiskalinės vyriausybės priemonės. Bankai. Komerciniai bankai. Nedarbas. Natūralus nedarbas. Infliacija. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekyba. Europos Sąjunga.
  Makroekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-02-22
 • Makroekonomika (23)

  Makroekonomika kaip mokslas (makro ekonomikos objektas). Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos sistemos elementai ir jų ryšiai. Bendras vidaus produktas (BVP). BVP nustatymo būdai. BVP įvertinimas pajamų sumavimo būdu. Prekių ir paslaugų gamyba. Nacionalinių pajamų paskirstymas pagal gamybos veiksnius. Vartojimo ir investicijų prekių visuminė paklausa. Palūkanų normos vaidmuo, reguliuojant produkto pusiausvyrą. Valstybės supirkimų įtaka palūkanų normai. Investicijų paklausos įtaka palūkanų normai. Ekonomikos plėtros esmė. Gamybos plėtros ir kapitalo kaupimo priklausomybė. Optimalus kapitalo kaupimas. Darbo jėgos ir nedarbo sąnaudos. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Infliacijos tempas, turinys, formos ir nustatymo metodai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-02-24
 • Makroekonomika (24)

  Ekonomikos namų darbai. Pagal 1 lentelėje pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: bendrąjį vidaus produktą; bendrąjį nacionalinį produktą; nacionalines pajamas. Baikite pildyti užimtumo lentelę. Lentelėje pateikti duomenys (mlrd. Lt) apie uždarosios mišrios ekonomikos šalį. Planinės investicijos ir vyriausybės pirkimai yra pastovūs ir atitinkamai lygūs 14 mlrd. Lt ir 20 mlrd. Lt. Ribinis polinkis vartoti yra pastovus ir lygus 0,80. Baikite pildyti lentelę; užrašykite vartojimo ir taupymo lygtis; nubrėžkite vartojimo ir taupymo tiesės, paaiškinkite jų tarpusavio sąveika; raskite pusiausvyros BNP, kai ekonomika uždara mišri (be užsienio operacijų); grafiškai pavaizduokite pusiausvyra, kai ekonomika uždara mišri (be užsienio operacijų); raskite investicijų multiplikatorių. Grafiškai pavaizduokite ir paaiškinkite, kaip kito realusis bendrasis vidaus produktas Lietuvoje 2000 – 2005 metais. Lentelėje pateikta bendrojo vidaus produkto apimtis 1997 – 2004 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Patvirtinkite arba paneikite šį teiginį. Jeigu sutinkate su juo, paaiškinkite kodėl, jei nesutinkate, ištaisykite teiginį: Sunkvežimio savininkas perka degalus, kad vežiotų prekes kitiems. Todėl degalai yra tarpinis produktas, o pervežimo paslauga – galutinis produktas.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-03-15
 • Makroekonomika (25)

  Makroekonomikos tyrimo objektas. Makroekonominių tyrimų ypatumai, lyginant su mikroekonominiais tyrimais. Makroekonomikos vieta ekonominių mokslų sistemoje. Ekonomikos (ekonominio) proceso samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmas. Ekonominis skaičiavimas. Socialinės-ekonominės sistemos samprata ir jos pagrindinės charakteristikos. Sistemos struktūra horizontalėje ir vertikalėje. Sistemos vystymosi vidiniai šaltiniai. sisteminis požiūris į makroekonomiką. Antstatinių, ekonominių ir techninių- organizacinių santykių bei gamybinių jėgų samprata bei jų sąveika. Visuomeninės ekonominės (ūkio) sistemos istorinė raida. Paslauga kaip makroekonomikos objektas. Valdymas kaip ekonominis procesas. Jo pagrindiniai svertai makroekonominėje sistemoje. Makroekonomikos tyrimo metodai. Loginio (abstraktaus) ir empirinio (eksperimentinio) metodų sąveika. Modeliavimas kaip pažinimo metodas makroekonomikoje. Loginio ir istorinio požiūrių vieningumas. BNP samprata ir jo skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. NP samprata. BNP. Baigtinis ir tarpinis produktas. Kartotinių skaičiavimų problema bei jos eliminavimas. Nominalusis ir realusis BVP. Faktinės ir sugretinamos kainos. Kainų indeksas. BNP skaičiavimas pajamomis. Pagrindinių gamybos veiksnių savininkų pajamų elementai. Pagrindiniai BNP rodikliai. BNP kaip ekonominio išsivystymo bei materialinės gerovės rodiklis. Jo ribotumas. NP dinamikos paklausos aspektas. Keinso ir klasikinės teorijos požiūriai į rinkos ekonomiką. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis vartoti. Taupymo funkcija. Vidutinis bei ribinis polinkis taupyti. Vartojimo bei taupymo veiksniai. Ekonomikos pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminė paklausa mišrioje ekonomikoje.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-03-21
 • Makroekonomika (26)

  Pagal 1 lentelėje pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: (2 b.) bendrąjį nacionalinį produktą, grynąjį nacionalinį produktą; nacionalines pajamas; asmenines pajamas; disponuojamas pajamas. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite darbo jėgos dydį, nedarbo ir užimtumo lygius. Gyventojų skaičius šalyje – 10000 tūkst. žmonių; asmenys, neturintys 16 metų, -2000 tūkst. žm.; asmenys, esantys specialiose įstaigose, - 400 tūkst. žm.; darbingi, bet darbo neieškantys asmenys, - 1000 tūkst. žm.; pensininkai – 2000 tūkst. žm.; asmenys, dirbantys ne visą darbo dieną, – 200 tūkst. žm.; bedarbiai – 460 tūkst. žmonių. 2 lentelėje pateikti duomenys (mlrd. Lt) apie uždarosios mišrios ekonomikos šalį. Planinės investicijos ir vyriausybės pirkimai yra pastovūs ir atitinkamai lygūs 4 mlrd. Lt ir 7 mlrd. Lt. Ribinis polinkis taupyti yra pastovus ir lygus 0,25. (3 b.) baikite pildyti lentelę; užrašykite vartojimo ir taupymo lygtis; nubrėžkite vartojimo ir taupymo tieses, paaiškinkite jų tarpusavio sąveiką; raskite pusiausvyros BNP, kai ekonomika uždara mišri; grafiškai pavaizduokite pusiausvyrą, kai ekonomika uždara mišri; raskite investicijų multiplikatorių. Grafiškai pavaizduokite ir paaiškinkite, kaip kito nominalusis bendrasis vidaus produktas Lietuvoje 2000 – 2005 metais. 3 lentelėje pateikta bendrojo vidaus produkto apimtis 1997 – 2004 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. raskite metinį gamybos augimo lygį kiekvienoje šalyje ir pavaizduokite jį grafiškai; kiek procentų išaugo gamyba kiekvienoje šalyje per visą duotą laikotarpį ir kurios šalies ekonomika vystosi sparčiausiai. Apibrėžkite ir paaiškinkite šešėlinę ekonomiką, jos atsiradimo priežastis, pasekmes. Sprendimai.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-29
 • Makroekonomika (27)

  Makroekonomikos esmė. Makroekonomikos kryptys. Makroekonomikos rodikliai. BNP ir jo skaičiavimas, kiti nacionalinės sąskaitybos rodikliai. Kainų lygis ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Ekonominės pusiausvyros principai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika. Keinso požiūris į klasikų teiginius. Ekonominės pusiausvyros analizės (pagal Keinsą) prielaidos. Vartojimas. Santaupos ir investicijos. Ekonominė pusiausvyra (uždaroje, privačioje ekonomikoje) ir jos kitimo prielaidos. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Ekonominės pusiausvyros pokyčiai atviroje, privačioje ekonomikoje. Potenciali gamybos apimtis, nuosmukio ir infliacijos atotrūkiai (tarpsniai). Fiskalinė arba iždo politika ir jos poveikis AD ir pusiausvyros produktui. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis AD. Diskretinė ir savaiminė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimas ir problemos. Fiskalinė politika. Vyriausybės biudžetas. Valstybės skola. Pinigų teorija. Pinigai ir jų funkcijos ekonomikoje. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema ir monetarinė politika. Komercinių bankų veikla, jų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Centrinio banko veiklos specifika, jo naudojamos priemonės pinigų pasiūlai reguliuoti. Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos įtaka pusiausvyros produktui ir kainų lygiui. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Pusiausvyra pinigų ir prekių rinkose ir vyriausybės galimybės ją keisti. Pusiausvyra prekių rinkoje ir ją apibūdinanti IS kreivė. Pusiausvyra pinigų rinkoje ir LM kreivė. Bendra prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir ją apibūdinantis IS-LM modelis. Monetarinės ir fiskalinės politikos naudojimas reguliuojant prekių ir pinigų rinką. Alternatyvūs požiūriai į fiskalinės ir monetarinės politikos efektyvumą. Pagrindiniai keinsininkų ir monetaristų nesutarimai makroekonominio stabilumo klausimais. Keinsininkų ir monetaristų požiūris į fiskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindiniai racionalių lūkesčių teorijos bruožai ir jų požiūris į ekonomikos stabilizavimo priemones. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė ir jo augimo rodikliai. Ekonomikos augimo veiksniai ir kiekybinis jų įtakos nustatymas. Valstybinis ekonomikos augimo reguliavimas. Teigiamos ir neigiamos ekonomikos augimo pasekmės. Trumpalaikiai ekonomikos svyravimai ir stabilizavimo politika. Ūkinės veiklos ciklai ir jų priežastys. Nedarbas ir infliacija bei jų sąveika. Stabilizavimo politika. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir dabartinės ekonominių santykių formos. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Tarptautiniai finansiniai ryšiai ir mokėjimų balansas.
  Makroekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2006-04-05
 • Makroekonomika (28)

  Nacionalinis produktas ir pajamos. BVP skaičiavimo būdai. Ekonomikos sistemos. Bendrosios privačios vidaus investicijos. Pagrindinės metodologijos teorijos. Užduotys. Visuminė paklausa ir keinsistinis požiūris. Visuminės pasiūlos (AS) kreivė. Visuminės pasiūlos AS kitimo veiksniai. Taupymo paradoksas. Taupymo paradoksas, kai investicijos anoniminės. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymas. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymas, kai S=Y. Užduotis. Potencialaus NP ir pusiausvyros produkto sąveika. Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės išlaidos. Investicijos. Visiško užimtumo ir ciklinis deficitai.
  Makroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-04-11
 • Makroekonomika (29)

  Makroekonomikos testai. Temos: Makroekonomikos mokslas, dydžiai. Nacionalinės pajamos. Ekonomikos augimas. Nedarbas. Pinigai ir infliacija. Atvira ekonomika. Ekonominiai svyravimai. Visuminė paklausa. Visuminė paklausa atviroje ekonomikoje. Visuminė pasiūla. Makroekonominė politika. Vartojimas. Valstybės skola. Investicijos. Pinigų pasiūla ir pinigų paklausa.
  Makroekonomika, testas(50 puslapių)
  2006-04-12
 • Makroekonomika (3)

  Makroekonomika, Nacionalinis produktas ir jo rodikliai, BNP (Gross Nacional Product), Pridėtinė vertė, Nominalus ir realus BNP, BNP skaičiavimo metodai, Bendrasis vidaus produktas -BVP (Gross Domestic Product), Grynasis nacionalinis produktas - GNP, Nacionalinės pajamos, Asmeninės pajamos, Fiskalinės (iždo) politikos priemonės, Mokesčių tipai, Pinigai, Bankai, Monetarinė politika, Pinigų funkcijos, Kaina, Pinigų pasiūla, Pinigų paklausa, Pinigų pasiūlos ir paklausos tarpusavio ryšys, Pinigų pasiūlos ir paklausos pokyčiai, Bankų funkcijos, Bankų rūšys, Akcijos, Dividendas, Obligacijos, Infliacija, Nedarbas, Tarptautinė prekyba ir investicijos, Valstybinė užsienio prekybos politika, Muitai, kvota, Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(32 puslapiai)
  2005-03-10
 • Makroekonomika (30)

  Kiekviena ekonominė sistema siekia trijų pagrindinių tikslų. Pagrindinė klasikinės mokyklos nuostata. Pagrindinė keinsistinės mokyklos nuostata. Visuminės išlaidos. Bendrasis vidaus produktas. Vartojamųjų prekių kainų indeksas. Ekonominis ciklas. Nedarbas. Infliacija. Verslo ciklas ir jo fazės. Infliacija. Ekonominis gyventojų aktyvumas ir užimtumas. Nedarbo lygis. Visuminė paklausa, visuminės pasiūla. Bendra ekonominė pusiausvyra. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Bendra ekonominė pusiausvyra. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės ir jų taikymas verslo cikle. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas: vyriausybės išlaidų didinimas. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Automatiniai stabilizatoriai. Pinigai. Pinigų multiplikatorius. Privalomų rezervų normos didinimas ir mažinimas. Monetarinė politika.
  Makroekonomika, konspektas(45 puslapiai)
  2006-04-18
 • Makroekonomika (31)

  Fiskalinė ir monetarinė politika. Fiskalinė politika ir jos įrankiai. Monetarinė politika ir jos įrankiai. Nedarbingumas ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo rūšys. Visiško užimtumo problema. Filipso kreivė. Infliacija. Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Antiinfliacinė politika. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo veiksniai. Ekonomikos augimo pasekmės. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos esmė. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautines prekybos apribojimai. Valiutų kursai. Valiutos kursas ir jo rūšys. Lankstaus valiutos kurso susidarymo mechanizmas. Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso pakilimas. Aukso standartas.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-05
 • Makroekonomika (32)

  Makroekonomika. Pagrindiniai ekonominės sistemos sektoriai ir jų tarpusavio ryšiai. Bendrojo nacionalinio produkto apskaita. BNP skaičiavimas sumuojant galutinių prekių bei paslaugų kainas (gamybos metodas). BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines išlaidas. BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines pajamas. Nominalusis ir realusis BNP. Produkto kilmės vaidmuo BVP rodiklyje. Asmeninės ir disponuojamos pajamos. Ekonomikos augimas ir jos cikliškumas. Darbo jėga ir nedarbas. Tekamasis, Struktūrinis ir Ciklinis nedarbas. Nedarbo lygio įvertinimas ir visiškas užimtumas. Supaprastintas uždaros privačios ekonomikos modelis. Pagrindinės makroekonominės sąvokos. Supaprastintas privačios ekonomikos modelis. Vartojimo išlaidos C ir taupymas S. Investicijų vaidmuo bendrojoje paklausoje. Vyriausybės Iždo politika. Mišri ekonomika. Mokesčių poveikis nacionaliniam produktui. Tiesioginiai, netiesioginiai ir grynieji mokesčiai. Bendrojo bei proporcinio mokesčio poveikis ekonomikai. Suminis Iždo politikos poveikis. Iždo politikos priemonių taikymo ypatybės. Mokesčių panaudojimo ribos. Laffero (Laffer) kreivė. Savaiminių stabilizatorių poveikis. Fiskalinio reguliavimo sunkumai. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų sistemos funkcijos. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Būtinieji ir pertekliniai rezervai. Centrinio banko pinigų politikos įrankiai. Diskonto normos reguliavimas. Atviros rinkos operacijos. Infliacija ir jos įtaka ekonomikai. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos įvertinimas monetarinės mainų lygties pagalba. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatytos infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacija ir nedarbas. Vyriausybės infliacijos valdymo politika. Infliacijos reguliavimo priemonės. Antiinfliacinės politikos kaina. Atvira ekonomika. Tarptautinės prekybos veiksniai. Tarptautinės prekybos įtaka nacionaliniam produktui. Užsienio prekybos reguliavimas. Mokėjimų balansas. Valiutų kurso įtaka tarptautinei prekybai. Valiutų kurso įtaka tarptautinei prekybai. Valiutos kurso kitimo poveikis.
  Makroekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-05-17
 • Makroekonomika (33)

  Pagrindiniai ištekliai. Makroekonomikos tikslai. Mokėjimų balanso pusiausvyra. Nacionalinių sąskaitų sistema. Makroekonominiai dydžiai. Nominalusis ir realusis bendrasis produktas. Nelegalioji ekonomika. Grynoji ekonominė gerovė. BNP ir BVP ir jų matavimai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla.
  Makroekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-05-26
 • Makroekonomika (34)

  Makroekonomika. Žemas nedarbo lygis. Vidutinio kainų lygio stabilumas. Efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Augimas. Ekonominių tikslų tarpusavio ryšiai. Pusiausvyros produkto nustatymas. Fiskalinė politika. Mokesčiai. Fiskalinės politikos poveikis agreguotai paklausai ir pusiausvyros nacionaliniam produktui. Monetarinė sistema. Pasaulinės valiutų sistemos. Pinigų rinkos mechanizmas. Monetarinė bazė ir pinigų multiplikatorius. Investicijų pajamų multiplikatorius. IS ir LM modeliai. Infliacija. Užsienio prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir prekybos barjerai. Muitų sistema ir nemuitiniai tarptautinės prekybos barjerai. Laisvosios prekybos regionai ir muitų sąjungos. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Nacionalinis produktas. Cikliniai svyravimai. Visuminė paklausa. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminės paklausos ir pasiūlos Klasikinis ir Keinsistinis požiūris. Pusiausvyra keinsistinėje teorijoje.
  Makroekonomika, konspektas(46 puslapiai)
  2006-06-01
 • Makroekonomika (35)

  Nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. BNP apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. BNP skaičiavimas. Nominalusis bendras nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto (BNP) defliatorius. Bendrosios investicijos. Grynosios investicijos. Bendrasis vidinis produktas. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Tekamasis (frikcinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Prislėgtasis nedarbas. Paslėptasis nedarbas. Bendroji (agreguota, visuminė) pasiūla. Bendroji (agreguota, visuminė) paklausa. Vartojimą charakterizuojantys rodikliai. Investicijų multiplikatorius. Grynieji mokesčiai. Savaiminis stabilizatorius. Fiskalinio reguliavimo sunkumai. Pinigų (monetarinė) politika. Trys grynų pinigų laikymo motyvai. Pinigų pasiūla. Diskonto norma. Centrinio banko (CB) pinigų diskonto normos reguliavimo įtaka ekonomikai. Atviros rinkos operacijos. Centrinio banko (CB) atviros rinkos operacijų tikslai. Atviros rinkos operacijų poveikis pinigų pasiūlai. Infliacija. Infliacijos formos. Defliacija. Vartojimo prekių kainų indeksas. Gamintojo kainų indeksas. Numatytos infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Eksporto poveikis ekonomikai. Prekių bei paslaugų importo poveikis ekonomikai. Protekcionizmas. Laisvoji prekyba. Kvota. Dempingas. Dempingo taikymo atvejai. Embargas. Prekybinių apribojimų pasekmės. Mokėjimų balansą įtakoja. BNP augimas. Palūkanų normos augimas. Lankstaus arba laisvai plaukiojančio valiutos kurso sistema. Nešvariai lankstus kursas. Valiutos kurso intervalas. Fiksuoto arba nustatyto valiutos kurso sistema. Valiutų kurso atstatymo priemonės. Devalvacija. Valiutos revalvacija.
  Makroekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-06-05
 • Makroekonomika (36)

  Makroekonomikos namų darbas. Uždavinių sprendimas. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: bendrąjį nacionalinį produktą; grynąjį nacionalinį produktą; asmenines pajamas. Baikite pildyti užimtumo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) 1950-190 metais lentelę. Baikite pildyti lentelę, kurioje pateikti kai kurie duomenys (mlrd. Lt) apie uždarosios ekonomikos šalį. Planinės investicijos yra pastovios ir lygios 60 mlrd. Lt. Mokesčiai ir vyriausybės išlaidos yra taip pat pastovūs ir subalansuoti (vyriausybės išlaidos lygios surenkamų mokesčių sumai) bei sudaro 80 mlrd. Lt. Ribinis polinkis taupyti yra pastovus ir lygus 0.25. Kokiam esant BNP bus šalyje ekonomikos pusiausvyra? Grafiškai pavaizduokite ir paaiškinkite, kaip kito realusis bendrasis vidaus produktas Lietuvoje 2000-2004 metais. Lentelėje pateikta bendrojo vidinio produkto apimtis 1990-1997 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Raskite metinį gamybos augimo lygį kiekvienoje ir pavaizduokite jį grafiškai. Kiek procentų išaugo gamyba kiekvienoje šalyje per visa duotą laikotarpį ir kurios šalies ekonomika vystosi sparčiausiai? Grafiškai pavaizduokite nedarbo kitimą Lietuvoje 2000-2004 metais. Ir paaiškinkite priežastis.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-09-06
 • Makroekonomika (37)

  Kontrolinis darbas Nr. 2 (IV variantas). Paaiškinkite ekonominio ciklo stadijas, nubraižykite grafiškai. Kokie pagrindiniai elementai sudaro valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas? Kokie yra pagrindiniai ekonomikos sektoriai pagal NS sistemą? Valstybės ekonominės politikos tikslai ir jų įgyvendinimas. Infliacija ir nedarbas (nedarbo turinys, rūšys, priežastys, pasekmės; infliacijos priežastys, vyksmas, tipai ir pasekmės, antiinfliacinės priemonės; nedarbo ir infliacijos ryšys). Šalies vartojamosios išlaidos sudarė 65 proc., santaupos – 10 proc., investicijos – 20 proc., o vyriausybės išlaidos prekėms ir paslaugoms pirkti 25 proc. Bendras vidaus produktas (BVP). Šalies eksporto apimtis – 10,6 mlrd. Lt., importo – 14,6 mlrd. Lt. Pagal šiuos duomenis apskaičiuokite šalies Bendrą vidaus produktą (BVP). 7. Euro kursas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio atžvilgiu pakilo nuo 0,85 USD / EUR iki 1,00 USD / EUR. Viešbučio numeris parai Niujorke kainuoja 300 dolerių. Kiek per tuos metus pakito viešbučio numerio Niujorke kaina eurais? Šalies cukraus rinkoje paklausa ir pasiūla aprašomos lygtimis : Q = 100 – 20 P ir Q = - 20 + 20 P ; čia Q matuojamas tūkstančiais tonų, P- vieno kilogramo kaina. Kiek šalyje pagaminama cukraus ir kokia jo kaina? Dėl importo cukraus kaina sumažėjo 8 proc. Kiek dabar pagaminama cukraus? Kiek jo importuojama? PVM suma sudaro 18 proc. Apskaičiuokite šį mokestį bei šio mokesčio vidutinę normą. Koks šio mokesčio tipas? Apskaičiuokite, kokia suma susidarys banke po 6 metų, jei po metų įnešėte 900 Lt. Dar po 2 metų – 1100 Lt. Ir dar po dviejų metų – 900 Lt. Metinė palūkanų norma yra 7 proc.
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-10-18
 • Makroekonomika (38)

  Užimtumas, klasikinė ir Dž.Keineso užimtumo teorijos. Visuminių išlaidų samprata. Nacionalinio produkto pusiausvyros prielaidos. Šalies darbo jėgos išteklių samprata. Nedarbo lygmuo. Nedarbo tipai. Užimtumo samprata. Valiutų rinka. Valiutos kurso sąvoka. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Lankstūs (plaukiojantys) valiutų kursai. Urbanizacijos pasekmės, problemos, problemų minimalizavimo priemonės. Uždavinys. Pagal pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuoti BNP, GNP ir asmenines pajamas. Uždavinys. Baigti pildyti užimtumo Lietuvoje lentelę.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-10-25
 • Makroekonomika (39)

  Įvadas į makroekonomiką. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Įvadas į visuminę pasiūlą ir visuminę paklausą. Klasikinė ir keinsistinė pusiausvyra. Vartojimas ir taupymas. Investicijos. Valstybės sektorius. Valstybės išlaidos, mokesčiai ir fiskalinė politika. Algebrinė J.M. Keinso pajamų – išlaidų modelio išraiška. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Nedarbas ir infliacija. Ekonomikos augimas. Pinigų politika. Atvira ekonomika.
  Makroekonomika, konspektas(39 puslapiai)
  2006-10-31
Puslapyje rodyti po