Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomika (59)

  Namų darbo užduotys atlikimui. Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Vartojimo ir taupymo funkcijos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Monetarinė politika.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-07-03
 • Makroekonomika (6)

  Nacionalinis produktas, jo rodikliai. BNP (Gross Nacional Product). BNP skaičiavimo metodai. Pajamų sumavimo metodas. BNP skaičiavimas gamybos metodu. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Fiskalinės (iždo) politikos priemonės. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(32 puslapiai)
  2005-06-20
 • Makroekonomika (60)

  Nedarbas. Nedarbo esmė ir jo rūšys. Nedarbo rodikliai. Nedarbo priežastys. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai kaštai. Nedarbo mažinimo priemonės. Oukeno dėsnis. Infliacija. Infliacijos rūšys. Ekonominės pasekmės. Paklausos infliacija. Pasiūlos infliacija. Stagfliacija. Infliacinis mokestis. Senjoražas. Infliacijos mažinimo kaštai. Trumpalaikės ir ilgalaikės antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Filipso kreivė. Ūkinės veiklos cikliškumas. Ciklų priežastys ir rūšys. Verslo ciklo fazės, jų bruožai. Multiplikatorius ir akceleratorius kaip verslo ciklą įsiūbuojantieji veiksniai. Ekonomikos stabilizavimo galimybės (įvairūs požiūriai). Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė, tipai, rodikliai, veiksniai. Ekonomikos augimo privalumai ir ribos. Ekonomikos augimo keinsiniai ir klasikiniai modeliai (Domaro, Harodo, Solou), jų esmė, taikymo galimybės. Makroekonomikos ypatumai atviros ekonomikos sąlygomis. Tarptautinis darbo pasidalijimas kaip pagrindinė tarptautinės prekybos atsiradimo prielaida. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas, kitos tarptautinių ekonominių ryšių būtinumą grindžiančios teorijos. Tarptautinės prekybos poveikis makroekonomikos procesams. Tarptautinės prekybos politinės priemonės. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, špera(18 puslapių)
  2007-09-06
 • Makroekonomika (61)

  Makroekonomikos objektas. Ekonominės tikrovės suvokimas ir modeliavimas. Ekonomikos sistemos. Tradicinė paprotinė (pereinamoji) ekonomikos sistema. Rinkos ekonomikos sistema. Mišri ekonomika. Centralizuota komandinė ekonomika. Lietuvos ūkio raida. Pobaudžiavinis laikotarpis. Nepriklausomybės laikotarpis (1918-1940 metais). Tarybinės okupacijos laikotarpis. Šiuolaikinis šalies ūkio plėtros laikotarpis.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2007-09-25
 • Makroekonomika (62)

  Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Bendrasis kainų lygis. Indeksas. Kainų indeksas. Kainų indekso pagalba galima. Infliacija. Defliacija. Vartojimo paklausa ir vartojimo funkcija. Ribinis ir vidutinis polinkis vartoti. Vartojimo funkcija. Ribinis polinkis vartoti. Vidutinis polinkis vartoti. Trumpojo laikotarpio vartojimo funkcija. Ilgojo laikotarpio vartojimo funkcija. Taupymo funkcija. Ribinis polinkis taupyti. Skiriami tokie veiksniai, veikiantys namų ūkių vartojimo ir taupymo išlaidų pokyčius. Nominalioji palūkanų norma. Realioji palūkanų norma. Investicijų funkcija. Taupymo, investicijų ir palūkanų normos ryšys. Investicijų paklausos didėjimas. Santaupų priklausomybė nuo palūkanų normos. Investicijų didėjimas, jei santaupos priklauso nuo palūkanų. Bendroji paklausa. Bendrosios išlaidos. Bendrosios paklausos kreivė. Bendrosios paklausos formą lemia 3 veiksniai. Pusiausvyros bendrasis nacionalinis produktas. Neplanuotos investicijos. Autonominė bendroji paklausa. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Grynieji mokesčiai. Autonominių mokesčių poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Proporcingų mokesčių poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Autonominių mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Proporcingų grynųjų mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, špera(27 puslapiai)
  2007-10-01
 • Makroekonomika (63)

  1 Užduotis. Pagal pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuotas: bendrasis vidaus produktas (BVP), grynasis vidaus produktas (GVP), nacionalinės pajamos (NP), asmeninės pajamos (AP), disponuojamos pajamos (DP). 2 užduotis. Apskaičiuotos ir užpildytos lentelės skiltys. Grafiškai pavaizduotas nedarbo ir užimtumo kitimas X šalyje 2001–2005 metais. 3 užduotis. Apskaičiuotos ir užpildytos lentelės skiltys. Sprendimas: vartojimo ir taupymo lygtys. Pusiausvyros nacionalinis produktas grafiškai pavaizduota pusiausvyra, kai ekonomika uždara mišri. Pusiausvyros bendrojo nacionalinio produkto pasikeitimas, vyriausybės pirkimams (G1) sumažėjus 2,5 mln.Lt. Realaus bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje 1995 – 2006 metais. 5 užduotis. 4 lentelėje pateikta bendrojo vidaus produkto apimtis 1996 – 2003 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Metinis gamybos augimo tempas apskaičiuojamas pagal formulę. Gamybos augimo tempas. 6 užduotis. Apskaičiuotos komercinio banko perteklinės atsargos (rezervai).
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-12
 • Makroekonomika (64)

  6 užduotys su atsakymais. Pagal pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite. Pateikti X šalies darbo jėgos rinkos 2001-2005 metais duomenys. Lentelėje pateikti duomenys (mln. Lt) apie uždarosios mišrios ekonomikos šalį. Pavaizduokite ir paaiškinkite infliacijos tempų kitimą Lietuvoje 1991-2006 metais. Lentelėje pateikta realaus bendrojo vidaus produkto apimtis 1995-2002 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Lentelėje pateikta komercinio banko balansinė ataskaita. Privalomųjų atsargų (rezervų) norma 3,5%.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Makroekonomika (65)

  Makroekonomikos objektas. Pajamų ir produktų apyvarta. Bendroji pasiūla ir bendroji paklausa. Vartojimo išlaidos ir jų analizė. Ekonominė pusiausvyra ir jos kitimas. Valstybės pajamos ir išlaidos bei jų poveikis ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Pinigų rinka. Monetarinė politika. Pusiausvyra prekių rinkoje. IS tiesė. Pusiausvyra pinigų rinkoje. LM kreivė. IS – LM modelis ir jo naudojimas. Infliacija. Nedarbas. Ekonomikos augimas. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikis augimui. Ūkio cikliskumas.
  Makroekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2007-11-14
 • Makroekonomika (66)

  Makroekonomika ir pagrindiniai jos rodikliai. Nacionaliniu pajamų apskaita. Nacionalinis produktas, jo gamyba, paskirstymas ir vartojimas. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Pinigai ir šiuolaikiniai bankai. Fiskalinė politika ir jos poveikis ekonomikai. Centrinis bankas ir monetarinė politika. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. IS – LM modeliai uždaroje ekonomikoje. Makroekonomikos bendroji pusiausvyra. Ekonominio augimo teorija. Nedarbas ir užimtumo reguliavimas. Ekonominės veiklos ciklai. Infliacija. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Tarptautinė pinigų sistema globalioje ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(23 puslapiai)
  2007-11-26
 • Makroekonomika (67)

  Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Bendroji paklausa ir ją lemiantieji veiksniai. Bendroji pasiūla: klasikinis ir keinsinis modeliai. Paklausos ir pasiūlos šokai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika ir jos įvertinimas. Ekonomikos pusiausvyros keinsinės analizės prielaidos: vartojimas ir investicijos. Ekonomikos pusiausvyra uždaroje privačioje ekonomikoje ir jos kitimas. Faktinė pusiausvyra ir jos palyginimas su potencialia gamybos apimtimi. Ekonomikos pusiausvyros pokyčiai privačioje atviroje ekonomikoje. Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės sektoriaus poveikis bendrajai paklausai ir ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika ir jos rūšys. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Visiško užimtumo biudžetas. Valstybės skola. Fiskalinės politikos įvertinimas.
  Makroekonomika, konspektas(30 puslapių)
  2007-11-27
 • Makroekonomika (68)

  Ekonomikos teorija. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos tikslai. Gamybos galimybių kreivė. Ekonominės sistemos. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Ūkinė komercinė veikla. Vartotojo elgsena. Įmonės kaštai. Ilgojo periodo kaštai. Rinkos struktūros modeliai. Grynoji monopolija. Natūralioji monopolija. Muitai. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Renta. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Nacionalinių sąskaitų sistema. Bendrasis nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Bendrasis nacionalinis produktas kaip išlaidu suma. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Visuminės pasiūlos kitimas priklauso. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Ciklinių svyravimų priežastys- visuminės paklausos pokyčiai. Fiskaline politika. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Mokesčiu sistemos tobulinimo kryptys. Biudžeto išlaidų politika. Pinigai. Bankai. Monetarinė politika. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas, esmė. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys. Nedarbas ir infliacija. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas. Infliacija. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Ekonominis augimas. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Muitai. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto sistemai būdingi šie pranašumai. Aukso standarto sistemai būdingi šie trūkumai. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2007-12-11
 • Makroekonomika (69)

  Visuminės pasiūlos kreivė. Jos poslinkių veiksniai – darbo užmokesčio lygis, sąnaudų kaštai, technologijos ir našumo pokyčiai, darbo ir kapitalo pasiūla. Įvadas. Visuminė pasiūla ir jos kreivė. Visuminė pasiūla. Horizontali linija. Vertikali linija. Tarpinė linija. Visuminės pasiūlos kreivės poslinkių veiksniai. Technologijos ir našumo pokyčiai. Išvados. Nedarbo problemos sprendimo būdai. Įvadas. Nedarbo formos. Tekamasis (frikcinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-29
 • Makroekonomika (7)

  Nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimo paklausa. Vartojimo funkcija. Investicijų paklausa. Investicijų funkcija. Visuminė paklausa. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus ir įgyvendinimo problemos. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos, jų sąryšis. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo politika. Infliacijos ir nedarbo sąryšis. Infliacijos kaštai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Infliacijos esmė, jos priežastys ir vyksmas. Valiutų rinka. Fiksuotas ir plaukiojantis keitimo kursai. Mokėjimų balansas ir jo kitimas. Ekonominio augimo sąvoka ir veiksniai. Verslo ciklas. Akseleratoriaus – multiplikatoriaus modelis. Tarptautinė prekyba ir palyginamojo pranašumo dėsnio esmė. Valiutų kursų režimai. Fiksuoti ir plaukiojantys valiutų kursai.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2005-07-15
 • Makroekonomika (70)

  Teorinė dalis. Klausimai ir atsakymai. Kaip nustatomas BVP pajamų būdų. Kokie pagrindiniai elementai sudaro valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas. Kokią priklausomybę parodo Laferio kreivė? Ką vadiname diskretine fiskaline politika. Apibūdinti infliacijos esmę. Nurodykite infliacijos formas. Palyginkite protekcionistinės politikos privalumus ir trūkumus. Kokie reguliuojamai plaukiojančių valiutų kursų rėžimo pranašumai. Praktinė dalis. Baikite pildyti lentelę. Skaičiuodami nedarbo lygį, remkitės Okuno dėsniu. Natūralusis nedarbo lygis yra 6 %. Skaičiai pateikti mlrd. Lt. Šalies cukraus rinkoje paklausa ir pasiūla aprašoma lygtimis: Q = 100 – 20P ir Q = -20 + 20P; čia Q matuojama tūkstančiais tonų, P – vieno kilogramo kaina. Kiek šalyje pagaminama cukraus ir kokia jo kaina? Dėl importo cukraus kaina sumažėjo 5 proc. Kiek dabar pagaminama cukraus? Kiek jo importuojama.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-31
 • Makroekonomika (71)

  Pagal žemiau pateiktus Y šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: a) bendrąjį vidaus produktą; c) grynąjį vidaus produktą; b) bendrąjį nacionalinį produktą; d) nacionalines pajamas. 2. Lentelėje pateikti X šalies kainų indeksai. Baikite pildyti lentelę; pavaizduokite grafiškai infliacijos tempų kitimą X šalyje. 3. Duoti X šalies darbo jėgos rinkos 2001 – 2005 metais duomenys. Baikite pildyti lentelę; grafiškai pavaizduokite nedarbo ir užimtumo kitimą X šalyje 2001 – 2005 metais. 4. 4 lentelėje pateikti duomenys (mln. Lt.) apie uždaros mišrios ekonomikos šalį. Planinės (autonominės) investicijos ir vyriausybės pirkimai yra pastovūs ir atitinkamai lygūs 15 mln. Lt ir 25 mln. Lt. Ribinis polinkis vartoti yra pastovus ir lygus 0,80. X šalies nacionalinis biudžetas yra subalansuotas, t.y. vyriausybės išlaidos lygios surenkamu mokesčių sumai. Užpildykite lentelę; užrašykite vartojimo ir taupymo lygtis; paaiškinkite jų tarpusavio ryšį; raskite pusiausvyros bendrąjį vidaus produktą, kai ekonomika yra mišri ir uždara; raskite vyriausybės išlaidų multiplikatorių ir paaiškinkite multiplikavimo efektą; jei vyriausybės pirkimai padidėja 2,5 mln. Lt, tai kaip ir kiek pasikeis pusiausvyros bendrasis vidaus produktas (paaiškinkite). 5. 5 lentelėje pateikta komercinio banko balansinė ataskaita. Privalomųjų atsargų (rezervų) norma 6,5 procento. Apskaičiuokite komercinio banko perteklines atsargas; už kokią sumą pinigų komercinis bankas gali suteikti naujų paskolų?; kiek gali padidėti pinigų pasiūla, jei komercinis bankas paskolins savo perteklines atsargas? 6. 6 lentelėje pateikta realaus bendrojo vidaus produkto apimtis 1997 – 2004 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Raskite metinį gamybos augimo tempą (proc.) kiekvienoje šalyje pavaizduokite ji grafiškai; Kiek procentų pakito gamyba kiekvienoje šalyje per visą duotą laikotarpį? Kurios šalies ekonomika vystosi sparčiau? Kodėl?
  Makroekonomika, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-02-29
 • Makroekonomika (72)

  Ekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos tikslai. Makroekonomikos politika. Monetarinė (pinigų) ir fiskalinė (iždo) politika. Svarbiausios makroekonomikos problemos. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir metodologijos. Keinsizmas. Pagrindinis Keinso teorijos teiginys. Monetarizmas. Nacionalinis biudžetas ir bendras vidaus biudžetas. Nacionalinis produktas ir pajamos. Ekonomikos sistemos pagrindiniai elementai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bazinis kainų lygis. BVP defliatorius. Vartojimo prekių kainų indeksas ir kiti indeksai. BVP apskaičiavimo būdai. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Išlaidų apskaitos būdas. Namų ūkio išlaidos. Investicinės išlaidos. Vyriausybės išlaidos. Pajamų apskaitos būdas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos klasikinis ir keinsistinis aiškinimas. Klasikinis požiūris į visuminę pasiūlą. Keinsistinės visuminės pasiūlos aiškinimas. Pusiausvyros BNP. Infliacinis tarpsnis ir nuosmukio tarpsnis. Makroekonomikos pusiausvyros sąlyga. Klasikinis pusiausvyros aiškinimas. Keinsistinis pusiausvyros aiškinimas. Klasikinės makroekonominės teorijos apibendrinimas. Keinsistinės makroekonominės teorijos apibendrinimas. Klasikai ir keinsistai sutaria. Klasikai ir keinsistai nesutaria. Nedarbo rūšys. Okuno dėsnis. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Infliacijos esmė, jos matavimas ir atmainos. Infliacijos priežastys. Paklausos ir kaštų sąlygota infliacija. Pagrindinės priežastys, kurios sukelia infliaciją (paklausos). Pasiūlos sąlygota infliacija. Infliacijos pasekmės. Darbo užmokesčio ir kainų infliacinė spiralė. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Filipso kreivė. Antiinfliacinės priemonės. Ūkinės veiklos cikliškumas, išorinės ir vidinės priežastys, ciklų rūšys. Ciklo indikatoriai. Investicijų kitimas ir akceleratorius. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos apskaičiavimas. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Šiuolaikinė Lietuvos bankų sistema. Bankų sistemos susikūrimas. Kredito bendrovės. Griūties priežastys ir pasekmės. Bankų griūties padariniai. Integracija į Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą. Valstybės biudžetas ir Vyriausybės fiskalinė politika. Vyriausybės pajamos ir išlaidos. Efektyvi mokesčių sistema. Lafero kreivė. Biudžeto balansas. Valstybės skola ir jos padengimo būdai. Centrinio banko pinigų politika. Pinigų politikos priemonės. Skatinanti (ekspansinė, plėtros) ir ribojanti (restrikcinė, varžanti) pinigų politika. Monetarinės politikos pagrindinė problema. Klasikinis ir keinsistinis požiūriai į pinigų politikos efektyvumą. Pinigų ir fiskalinės politikos derinimas. Užsienio valiutų rinkos. Nominalusis ir realusis valiutos kursas. Valiutos perkamosios galios pariteto teorija. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Revalvacija ir devalvacija. Šalies mokėjimų balansas.
  Makroekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2008-03-20
 • Makroekonomika (73)

  Pagrindiniai makroekonomikos parametrai. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Realusis makro modelis. Ekonominiai vienetai skirstomi į 4 sektorius. Lietuvoje šiuo metu išskiriami 5 valdžios lygiai. Realusis BVP. Nominalusis BVP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). Taupymo funkcija. Autonominis vartojimas. Bendroji paklausa (AD). Bendrosios išlaidos(AE). Bendroji paklausa yra keturių ūkių sektorių paklausos. Pagrindiniai 3 veiksniai lemiantys bendrosios paklausos kreivės formą. Bendrosios paklausos pokytį įtakojantys veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Politika tikslai. Pagrindiniai fiskalinės politikos įgyvendinimo priemonės. Transferiniai mokėjimai. Neapmokestinamos pajamos. Vyriausybės įgyvendina skatinančių fiskalinę politika. Monetarinė politika. Pinigų pasiūla. Būtinieji rezervai. Būtinųjų rezervų norma. Nedarbo lygio šalyje rodiklis. Darbo jėga sudaro dirbančiųjų skaičius ir. bedarbių skaičius. Nedarbo pasekmės. Prislėgtasis nedarbas. Absoliutus pranašumas. Mokėjimo balansas. Einamoji sąskaita. Kapitalo sąskaita. Protekcionizmas. Lankstaus plaukiojančio kurso sistema. Fiksuoto valiutos kurso sistema.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2008-04-23
 • Makroekonomika (74)

  Pinigai. Pinigų atsiradimas. Pinigų funkcijos. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema. Finansiniai tarpininkai. Centrinis bankas ir jo veiklos sritys. Monetarinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Nedarbą mažinanti valstybės politika. Nedarbo pasekmės. Infliacija. Ryšys tarp nedarbo ir infliacijos.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2008-04-30
 • Makroekonomika (75)

  Užduotys: Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Vartojimo ir taupymo funkcijos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Monetarinė politika. Sprendimai.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-15
 • Makroekonomika (76)

  Bendras nacionalinis produktas (BNP). Vartojimo pusiausvyra. Visuomenės paklausa. Visuomenės pasiūla. Pusiausvyra paprastoje ekonomikoje. Vyriausybės iždo politika. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo formos. Nedarbo (mikro ir makro) pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Naudingumas. Engelio dėsnis. Pokyčio įtaka prekių paklausai. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Makroekonominiai nuostoliai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Strateginės priemonės. Trumpalaikės priemonės. Pinigai ir bankai. Pinigai ir jų panaudojamas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Kainų lygis. Monetarinė politika. Litas ir jo atsiradimas. Bankai. Valiutos kursai. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Devalvacija ir revalvacija. Tarptautinės valiutų kurso sistemos. Aukso standartas. Dolerio standartas. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Lito dabartis. Užsienio prekyba. Mokėjimų balansas. Užsienio prekybos nauda ir žala. Tarptautinė prekyba ir vyriausybės politika. Lietuvos užsienio prekyba. Aplinkos apsauga. Aplinkos apsaugos kontrolės kaštai. Aplinkos apsaugos reguliavimo metodai. Urbanizacija. Kelių eismo reguliavimas. Užterštumo mažinimo prognozės.
  Makroekonomika, špera(13 puslapių)
  2008-06-11
Puslapyje rodyti po