Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomikos įvadas

  Makroekonomikos įvadas. Makroekonomikos esmė, politikos tikslai ir instrumentai. Makroekonomikos mokslo vystymasis (klasikai, Dž. M. Keinsas, jų pasekėjai). Makroekonomikos rodikliai (BNP: realus, nominalus, potencialus; kiti išvestiniai iš BNP rodikliai; BNP defliatorius). Pajamų ir produktų apytaka. Makroekonomikos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Bendroji paklausa (AD): ją sudarantys elementai; jos grafikas, kreivės nuolydis bei jį lemiantys veiksniai. Bendroji pasiūla (AS): trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. AD ir AS pusiausvyra. Vartojimas ir taupymas bei jų funkcijos. Ribinis polinkis vartoti (RPV) ir ribinis polinkis taupyti (RPT). Jų įtaka pusiausvyros produktui. Keinso kryžius. Išlaidų multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Infliacijos ir nuosmukio tarpsniai. Fiskalinė politika. Vyriausybės pajamos. Pajamų finansavimo šaltiniai. Lafero dėsnis. Pajamų multiplikatorius. Vyriausybės išlaidos. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Valstybės skola. Fiskalinės politikos poveikis AD. Pinigų teorija. Monetarinė politika. Pinigų esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų rūšys. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pinigų vieneto perkamoji galia. Bankai, jų rūšys ir funkcijos. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlą. Pinigų multiplikatorius. Monetarinė politika ir jos įgyvendinimo priemonės. Bendra pusiausvyra prekių ir pinigų rinkose. IS – LM modelis. Fiskalinės ir monetarinės politikos įtaka prekių ir pinigų rinkoms. Svarbiausios makroekonomikos problemos ir ilgalaikis ekonomikos augimas. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai kaštai. Oukeno dėsnis. Infliacija ir jos rūšys. Infliacijos ekonominės pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Stagfliacija. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Filipso kreivė. Ūkinės veiklos cikliškumas. Ciklų rūšys ir priežastys. Verslo ciklo fazės. Ekonomikos stabilizavimo poreikis ir galimybės. Investicijų kitimas ir akceleratorius. Įvairūs požiūriai į ekonominį augimą. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutus ir lyginamasis pranašumai. Tarptautinės prekybos politikos priemonės, politiką koordinuojančios tarptautinės organizacijos. Valiutos kursas. Pasaulinė valiutų sistema, jos elementai ir raida. Šalies mokėjimų balansas. Tarptautinės finansų organizacijos, jų įtaka šalies makroekonominiams procesams.
  Makroekonomika, konspektas(21 puslapis)
  2006-04-13
 • Makroekonomikos įvadas (2)

  Makroekonomikos įvadas. Makroekonomikos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Fiskalinė politika. Pinigų teorija. Monetarinė politika. Svarbiausios makroekonomikos problemos ir ilgalaikis ekonomikos augimas. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Pabaigai.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-05-09
 • Makroekonomikos pagrindų modulis

  Namų darbo užduotys ir sprendimai. Ekonominis augimas. Palūkanų norma ir infliacija. Nedarbas. Valiutų kursai. Tarptautinė prekyba.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-23
 • Makroekonomikos pusiausvyra

  PowerPoint pristatymas. Pusiausvyros BNP: paklausos aspektas. Pusiausvyros BNP (YE). Pusiausvyros sąlyga. Pusiausvyra esant pastoviai bendrajai paklausai. Pusiausvyros nacionalinio produkto lygis (E). Bendroji paklausa (AD). Bendrosios paklausos rūšys (pagal numatytą ir nenumatytą atsargų pasikeitimą. Pusiausvyros BNP nustatimo būdai (pusiausvyros sąlygos). I-oji pusiausvyros sąlyga (pusiausvyros BNP lygis). Pusiausvyros BNP lygis esant kintamoms pajamoms. II-oji pusiausvyros sąlyga (pusiausvyros BNP lygis). Pusiausvyros BNP: pasiūlos aspektas. Pusiausvyros BNP kitimas. Multiplikatorius (m). Bendroji paklausa esant kartotiniam išlaidų padidėjimui. Makroekonomikos pusiausvyra esant kintamam pusiausvyros BNP. Potencialiojo BNP (YP) ir pusiausvyros BNP (YE) sąveika. Potencialusis BNP. Nuosmukio (recesinis) tarpsnis. Infliacinis tarpsnis.
  Makroekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-03-15
 • Makroekonomikos pusiausvyros susidarymas

  Įžanga. Makroekonomika. Makroekonominiai rodikliai. Ekonomikos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant maksimaliąją ir minimaliąją kainas. Prielaidos ekonomikos pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Grynojo eksporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų santaupų (IS) modelis. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM (pinigai, aktyvai) modelis. Prekių ir pinigų rinkos bendra pusiausvyra. Pusiausvyra ir nedarbas. Lietuvos ekonomikos tyrimas 2003/2004 (2). Namų ūkiai. Makroekonomika. Įmonės. Pinigai. Apie tyrimo metodiką. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-04-22
 • Makroekonomikos straipsnių analizės

  Straipsnio "Vieni skries, kiti žiūrės" analizė. Straipsnio "Ministras pabudo" analizė. Straipsnio "Per didelis optimizmas gali ir parklupdyti" analizė. Straipsnio "Grynspenas pranašauja kilsiant infliaciją ir palūkanas" analizė.
  Makroekonomika, analizė(3 puslapiai)
  2008-01-15
 • Makroekonominė sistema

  Makroekonominė sistema ir jos charakteristika. Infliacijos kaip reiškinio charakteristika, priežastys, rūšys, jėgos. Svarbiausios infliacijos pasekmės. Ekonominės sistemos funkcionavimo dinamika: Ekonominis augimas, jo teritorija ir pagrindiniai veiksniai, ekonominė pusiausvyra. Ekonominio cikliškumo priežastingumo aiškinimas.
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-10-27
 • Makroekonominės politikos bendrieji principai, priemonės ir tikslai

  Įvadas. Ekonomikos politikos tikslai. Gamybos apimtis. Visiškas užimtumas. Nedarbas. Infliacija. Kainos. Ekonominės politikos priemonės. Fiskalinė politika. Mokesčių sistema. Pinigų politika. Darbo užmokestis. Pasiūlos politika. Užsienio ekonominė politika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-22
 • Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991-2004 metais

  Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991-2004 metais. Lietuvos ekonomikos 1991-2004 metų raidos etapai. Pagrindiniai Lietuvos makroekonomikos rodikliai. Lietuvos makroekonomikos laimėjimai 2003 metais ir svarbiausios tendencijos. Bendro vidaus produkto (BVP) augimas. Svarbiausios tendencijos. Struktūrinių pokyčių analizė. Struktūriniai pokyčiai. Privatizavimas. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas. Infliacija. Pastarųjų metų infliacijos priežastys. Lietuvoje vartotojų kainos mažėja. Įsijungimas į VKM II, išlaikant esamos valiutų kurso sistemos bruožus. Išorinis sektorius. Nedarbas. Didėja moterų bedarbių skaičius. Darbo užmokestis. Makroekonominės politikos perspektyvos. Politikos tikslai ir uždaviniai. Ekonominė prognozė. Fiskalinė politika. Šalies biudžetas. Valstybės skola. Finansų rinka. Nauji Lietuvos fiskalinės politikos bruožai narystės Europos Sąjungos (ES) kontekste. 2004 metų valstybės biudžeto privalumai. Fiskalinės prognozės. Prognozės prielaidos.
  Makroekonomika, konspektas(41 puslapis)
  2006-10-27
 • Makroekonominiai rodikliai

  Makroekonomikos reikšmė. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nacionalinių sąskaitų sistema. Europos monetarinė sąjunga. Susidomėjimo EMU didėjimas. Deloro pranešimas. Politinė EMU reikšmė. Centrinio banko nepriklausomybės svarba. EMU reikšmė visuomenės finansams. Mastrichto sutartis. Mini EMU modelis. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-06
 • Makroekonominiai rodikliai ir jų analizė

  Bendrasis vidaus produktas (BVP). BVP skaičiavimas išlaidų būdu. BVP skaičiavimas pajamų būdu. Bankininkai, makleriai, vyriausybės pareigūnai naudoja BVP, norėdami nustatyti. BVP apyvarta. Nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Visiškas užimtumas. Nedarbo priežastys. Nedarbo lygio paklaidos. Ekonominės nedarbo išlaidos. Infliacija. Infliacijos tipai. Padidėjusių išlaidų infliacijos efektas. Netikėta infliacija: kas laimi ir kas pralaimi? Antiinfliacinės priemonės. Mokėjimų balansas. Einamosios sąskaitos deficito pasekmės. Ekonomikos augimo rodikliai.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-10-10
 • Makroekonominiai rodikliai ir jų analizė

  Bendrasis vidaus produktas. Gamybos modelis. Išlaidų modelis. Pajamų modelis. Galutinio vartojimo prekės. Bendrojo vidaus produkto trūkumas. Realusis Bendrasis vidaus produktas. Nominalusis Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto sudėtis. Mokėjimų balansas. Infliacija. Infliacijos atsiradimo priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos neigiami padariniai. Infliacijos teigiami padariniai. Infliacijos mažinimo būdai. Nedarbas. Socialinės nedarbo pasekmės. Ryšys tarp nedarbo ir infliacijos. Nedarbo mažinimo galimybės. Ekonomikos augimo rodikliai. Makroekonominių rodiklių reitingas pagal svarbumą. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-02
 • Makroekonominiai rodikliai ir jų analizė (2)

  Makroekonomika. Makroekonomikos parametrai. Makroekonomikos tikslai. Bendras vidaus produktas. BVP nustatymo būdai. Mokėjimų balansas. Svarbiausios mokėjimų balanso dalys. Infliacija. Nedarbas. Nedarbo lygis. Ekonominis augimas.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-10
 • Makroekonominiai rodikliai Pabaltijo šalyse

  PowerPoint pristatymas. Makroekonomika. Pabaltijo šalių ekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas (BVP). BVP pokyčiai, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Nedarbo lygis. Nedarbo lygio dinamika. Darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Pabaltijo šalių užsienio prekyba tiesioginės užsienio investicijos. Eksportas. Eksportas Baltijos valstybėse 2005 m. Importas. Importas Baltijos valstybėse 2005 m. Importas į Lietuva iš Pabaltijo šalių. Importas į Latviją iš Pabaltijo šalių. Importas į Estiją iš Pabaltijo šalių. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-10-03
 • Makroekonominių procesų įvertinimas

  Įvadas. Rinka ir pagamintos produkcijos matavimas. Bendrasis nacionalinis produktas ir jo sudėtiniai elementai. Realusis ir nominalusis BNP. BNP defliatorius. Nacionalinės pajamos. Ekonominės gerovės įvertinimas. Pagrindiniai teiginiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-17
 • Makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas: Lietuva ir Čekija

  Įvadas. S-1 BVP sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupes. S-2 Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. S-3 Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/ produktų grupes. S-4 Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. S-5 Užsenio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. S-6 Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. S-8 Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. S-9 Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-04-13
 • Makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas: Lietuva ir Suomija

  Lietuvos ir Suomijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas. Įvadas. BVP, PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupe. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Mokėjimų balanso rodikliai, materialinės investicijos. Užsienio prekyba pagal šalis/ produktų grupes. Nacionalinis biudžetas: jo surinkimas ir pasiskirstymas. Valstybės skola. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis- ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2010-10-26
 • Makroekonominių rodiklių analizė: Airija ir Lietuva

  Savarankiško darbo užduotis. BVP (Bendro vidaus produkto) sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/produktų grupes. Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/produktų grupes. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užsienio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Makroekonomika, namų darbas(38 puslapiai)
  2009-04-07
 • Makroekonominių rodiklių analizė: Lietuva ir Danija

  Įvadas. BVP sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupes. Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/ produktų grupes. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užsenio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. PowerPoint pristatymas (15 skaidrių).
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2010-11-03
 • Makroekonominių rodiklių analizė: Lietuva ir Graikija

  Įvadas. BVP, PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/produktų grupes. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Mokėjimų balanso rodikliai, materialinės investicijos. Užsienio prekyba pagal šalis/produktų grupes. Nacionalinis biudžetas: jo surinkimas ir paskirstymas, valstybės skola. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamos pajamos, darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-09-28
Puslapyje rodyti po