Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos konspektai

Makroekonomikos konspektai (75 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (2)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir rūšys. Pagrindinės SVV ekonominės veiklos rūšys. SVV rėmimo programa. Europos Sąjungos (ES) paramos programos SVV plėtoti. Kitos programos. Europos Sąjungos (ES) paramos SVV finansiniai instrumentai. Lengvatinės paskolos. Valstybės lėšų investicijos į ribotos atsakomybės SVV. Laisvo darbo jėgos judėjimo įtaka SVV. Vadovavimo SVV problemos. SVV finansinė veikla. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos kriterijų paliginimas. Finansinė parama Lietuvos SVĮ. SVV plėtros iki 2015 metų strategija. Ekonominės valstybinio reguliavimo teorijos. Valstybės vaidmuo neoklasinėje sistemoje. Valstybė ir rinka keinsistinėje sistemoje. Valstybinio reguliavimo raida. Verslo reguliavimas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Verslo inkubatoriai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas. Ekonomikos nuostatų tipai. Modeliavimo metodai. Ekonomikos nuostatų identifikavimas. Verslo informacijos centrai. Verslo liudijimai. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Lizingas. Lietuvos SVV plėtros agentūra. Konsultacinės įmonės. SVV Pasaulyje: įmonės Europos Sąjungos šalyse.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-01-04
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (3)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir rūšys. Pagrindinės SVV ekonominės veiklos rūšys. SVV rėmimo programa. Europos Sąjungos (ES) paramos programos SVV plėtoti. Europos Sąjungos (ES) paramos SVV finansiniai instrumentai. Lengvatinės paskolos. Valstybės lėšų investicijos į ribotos atsakomybės SVV. Laisvo darbo jėgos judėjimo įtaka SVV. Vadovavimo SVV problemos. SVV finansinė veikla. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos kriterijų paliginimas. Finansinė parama Lietuvos SVĮ. SVV plėtros iki 2015 m. strategija. Ekonominės valstybinio reguliavimo teorijos. Valstybės vaidmuo neoklasinėje sistemoje. Valstybė ir rinka keinsistinėje sistemoje. Valstybinio reguliavimo raida. Verslo reguliavimas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Verslo inkubatoriai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas. Ekonomikos nuostatų tipai. Modeliavimo metodai. Verslo informacijos centrai. Verslo liudijimai. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Lizingas. Lietuvos SVV plėtros agentūra. Konsultacinės įmonės. SVV Pasaulyje: įmonės Europos Sąjungos šalyse.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Socialinio sektoriaus ekonomika

  Ekonomikos teorija. Poreikiai. Ištekliai. Darbo jėga. Darbo ištekliai. Ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Technologija. Socialinė apsauga. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Skurdas. Skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Rinkos ribotumo priežastys. Gyvenimo lygio diferenciacija. Visuomeninės prekės. Zuikiavimo problema. Alternatyvūs kaštai. Gamyba. Darbas. Vartotojo perviršis. Gamintojo perviršis. Rinka. Rinkos efektyvumas. Socialinis mobilumas. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Darbo santykiai. Darbo ribinių pajamų produktas. Pusiausvyros darbo užmokestis. Monopsonija. Monopolija. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija yra naudinga. Infliacija. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Natūralaus nedarbo lygis. Infliacija. Stagfliacija. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Ekonominis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. SADM uždaviniai. SADM struktūra. SADM įgyvendinamos programos. Žmogaus socialinės raidos apibrėžimas. ŽSR samprata. ŽSR vertinimas. Paslaugų klasifikacija pagal teikėjo statusą. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauresniu požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų išskyrimo kriterijai. Draudimo problemos Lietuvoje. Ilgalaikės. Trumpalaikės išmokos. Socialinio draudimo institucijos. Senatvės pensija. VSD (Valstybinio socialinio draudimo) įmokų pasiskirstymas. Socialinių paslaugų vertinimo kriterijai. Teisė į socialines paslaugas. Paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindinės SP klientų grupės. Bendruomenės paslaugos. Stacionarios paslaugos ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Globos pinigai. SP poreikis. Socialinių paslaugų poreikio vertinimas. SP nustatymo būdai. Draudimo sąvokos. Draudimų rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo priežiūros komisija. Draudimo tankis. Socialinio draudimo rūšys. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. SD institucijos. Invalidumo pensija. Tripakopė pensijų sistema. VSD įmokų pasiskirstymas. VSD įmokų paskirstymo tarifas. Dešimt ekonomikos principų.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Taikomieji makroekonominiai modeliai

  Taikomieji makroekonominiai modeliai. Trumpai apie bendros pusiausvyros modelius. RMSM.X modelis. LAM modelis. KOSMOS modeliai. MODAG modelis. BOK97 modelis.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-31
 • Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka

  Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka. Kultūros apibrėžimas. Kultūros elementai. Kalba. Neverbalinė kalba. Religija. Vertybės ir požiūriai. Manieros ir papročiai. Estetika ir suvokimas. Materialūs elementai. Mokslas. Socialinės institucijos.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-01
 • Valstybės ekonominė politika

  Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime, valstybės ekonominė politika (VEP), Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai, Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime, Lietuvos Respublikos ekonominės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai, VEP formavimo veiksniai, Ekonominės politikos formavimo ir realizavimo institucijos Lietuvoje, Ekonomikos augimo tikslai ir veiksniai, Lietuvos makroekonominiai pokyčiai 1990 – 2000 m., Ekonomikos augimo galimybės, Struktūrinės politikos tikslas ir priemonės. Lietuvos ūkio struktūra, jos kitimas, Struktūrinė politika, Lietuvos ūkio struktūra ir jos kitimas, Regioninė struktūrinė politika, Regioninė politika Lietuvoje, Aplinkos apsaugos politika, Pagrindiniai ekonominiai metodai, Lietuvos aplinkos apsaugos politika, 1996 m. aplinkos apsaugos strategija, Inovacinė politika, Inovacinė politika Lietuvoje, Investicijų politika, Antimonopolinė politika, Konkurencija rinkos ekonomikoje ir antimonopolinė valstybės politika, Konkurencingos rinkos formavimas ir antimonopolinė politika Lietuvoje, Valstybės vaidmuo investiciniame procese, Investicinė politika Lietuvoje, Socialinė politika, Socialinės apsaugos ir socialinės politikos samprata, Socialinės apsaugos sistema ir socialinė politika Lietuvoje, socialinis draudimas, socialinė parama, Lietuvos Respublikos ekonominės politikos raidos etapai 1918 – 2000 m. Jų pagrindiniai bruožai, Valstybės ekonominės politikos esmė, valstybės ekonominės politikos tikslai, ekonominio augimo tikslas ir veiksniai, struktūrinė valstybės politika, Lietuvos struktūrinės politikos tikslai ir priemonės, Lietuvos ūkio struktūra ir struktūrinė politika, užsienio ekonominė politika.
  Makroekonomika, konspektas(51 puslapis)
  2005-05-01
 • Valstybės ekonominė politika (2)

  Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija. Valstybės ekonominė sistema. Valstybės ekonominė politika. Šalies socialinės-ekonominės plėtros strategija. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos modeliai. Pereinamojo laikotarpio ekonomika. Monetarinis-liberalusis ekonomikos modelis. Socialiai orientuota rinka ir Europinės gerovės modelis. Naujoji ekonomika – žinių visuomenės modelis. Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje.
  Makroekonomika, konspektas(41 puslapis)
  2005-09-12
 • Valstybės ekonominė politika (5)

  Valstybės ekonominės politikos įvadas. Valstybės bei jos politikos esmė ir funkcijos. Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės ekonominės politikos kurso turinys, tyrimo metodai ir informacijos šaltiniai. Valstybės reguliuojamoji funkcija ir šalies ūkio sistemos. Planinio (komandinio) ir rinkos ūkio funkcionavimo skirtumai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Valstybės ekonominės politikos įgyvendinimo instrumentai. Gamintojų ir vartotojų paramos ekvivalentas, jo veiksniai ir ekonominė bei socialinė reikšmė. Paramos vertinimas. Darbo jėgos pakeitimas kapitalu. Valstybės pinigų (monetarinė) politika. Valstybės pinigų (monetarinės) politikos principai. Centrinis bankas ir Valiutų taryba, funkcijos, pranašumai ir trūkumai. Valiutų Taryba ir jos funkcijos. Centrinio banko ir Valiutų tarybos skirtumai. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Finansų politika.
  Makroekonomika, konspektas(26 puslapiai)
  2006-03-03
 • Valstybės fiskalinė politika

  Fiskalinės politikos esmė ir valstybės biudžeto struktūra. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas-fiskalinės politikos vertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės pajamos. Mokesčių struktūra. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Valstybės išlaidos. Valstybės išlaidų struktūra. Valstybės išlaidų didėjimo veiksniai šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje.
  Makroekonomika, konspektas(18 puslapių)
  2005-09-11
 • Valstybės pajamų politika

  Įvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių tipai. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir "gyvybiškumas". Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Pajamų lygis Lietuvoje.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Valstybės sektorius ir rinkos ekonomika

  Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Ekonominės politikos tikslai. Valstybės vaidmuo mišrioje ekonomikoje. Ekonominės politikos tikslai. Rinka. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinka. Rinkos funkcijos ir kainų vaidmuo. Rinkos trūkumai.
  Makroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-20
 • Verslo ekonomika (13)

  Verslo samprata. Skiriamieji verslo bruožai, ekonominiai verslo principai. Pseudoverslas. Antiverslas. Pagrindinės verslo funkcionavimo sąlygos. Verslas kaip kūrybinė veikla. Verslo kūrybos sudėtinės dalys. Ekonominė verslo struktūra. Verslo formų klasifikavimas. Klasikinės verslo organizavimo formos. Teisinės įmonių formos, jų tarpusavio palyginimas. Užsienio kapitalo įmonės Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Pagrindiniai įmonės steigimo dokumentai. Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonė kaip ekonominės sistemos tipas. Bendroji įmonės tikslų charakteristika. Įmonės tikslų formavimo schema. Principai ir etapai. Įmonės tikslų sistema. Ekonominiai ir socialiniai įmonės tikslai. Pelno paskirstymo schema. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos funkcija ir gamybos programa. Deficitas ir rezervas gamyboje. Gamybinės atsargos. Logistikos tarnyba įmonėje. Gamybos išlaidų struktūra. Gaminio savikaina. Įmonės pajamos ir pelnas. Nenuostolingumo (lūžio) taškas. Pelno zona.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Verslo ekonomika (15)

  Žymiausias visuotinės kokybės vadybos pradininkas ir jo suformuluoti principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir turinys ("ratas su šešiais stipinais"). Svarbiausi kokybės parametrai. Visuotinės kokybės vadybos ir ISO – 9000 standartų sąryšis. Lietuvos Nacionalinio kokybės prizo konkurso vertinimo kriterijai. Tradicinės ir visuotinės kokybės vadybos palyginimas Inovacijų termino pradininkas ir inovacijų samprata. Išvardinkite penkis vystymosi pokyčius susijusius su inovacijomis. Inovacijų diegimo modeliai. Bostono konsultacinės grupės matricos turinys. Kapitalo apytakos ir apyvartos turinys. Pristatykite kapitalo apytakos tris stadijas. Pagrindinio kapitalo samprata ir turinys. Apyvartinio kapitalo samprata ir turinys. Apyvartinių lėšų turinys. Pagrindinių fondų naudojimo efektyvumo rodikliai. Įmonės turto grupavimas pagal įvairius kriterijus. Ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai. Trumpalaikio turto finansavimo šaltiniai. Lizingo samprata ir turinys. Franšizės samprata ir turinys. Faktoringo samprata ir turinys. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį šalyje. Darbo užmokesčio struktūra. Tarifų sistemos turinys. Vienetinės darbo užmokesčio formos turinys. Vienetinės darbo užmokesčio sistemos ir jų turinys. Laikinės darbo užmokesčio formos ir jų turinys. Laikinės darbo užmokesčio sistemos ir jų turinys. Nominalaus ir realaus darbo užmokesčio turinys. MMA. Mokesčių samprata ir funkcijos. Apmokestinimo principai, aptarkite juos. Mokesčių naštos esmė, jos palyginimas kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse bei vertinimo aplinkybės. Pristatykite ir iliustruokite grafiškai A. Lafero kreivę. Lietuvos mokesčių sistema, jų struktūra. Pristatykite pagrindinius mokesčius. Verslo rizikos lygiai (zonos). Aptarkite. Verslo rizikos mažinimo būdai. Aptarkite. Verslo rizikos mažinimo būdai. Aptarkite.
  Makroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Verslo reguliavimas

  Teoriniai ekonomikos reguliavimo aspektai. Valstybinio reguliavimo raida. Valstybinio verslo reguliavimo funkcijos. Licencijos. Komercinės - ūkinės veiklos sričių licencijavimas. Fizinių asmenų vykdoma individuali veikla. Valstybė ir verslas. Verslo teisiniai aspektai Lietuvoje.
  Makroekonomika, konspektas(40 puslapių)
  2006-02-28
 • Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Klasikinis požiūris į visuminę paklausą ir visuminę pasiūlą

  Įvadas į visuminę pasiūlą ir visuminę paklausą. Visuminė paklausa ir jos kreivė. Visuminė pasiūla ir jos kreivė. Klasikų požiūris. Visuminė paklausa: klasikų požiūriu. Visuminė pasiūla: klasikų požiūriu. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Klasikinė santaupų ir investicijų teorija. Klasikinis Didžiosios depresijos aiškinimas. Darbas iliustruotas grafikais (13).
  Makroekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2007-12-28
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po