Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos namų darbai

Makroekonomikos namų darbai (118 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fiskalinė politika. Monopolinė ir oligopolinė rinkos

  Makroekonomikos ir mikroekonomikos namų darbai. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visuminę pasiūlą veikianti fiskalinė politika. Biudžeto politikos koncepcijos. Valstybės skola ir jos interpretavimas. Monopolinė ir oligopolinė rinkos. Monopolinė rinka. Gryna monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Oligopolinė rinka. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpuoju laikotarpiu.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-02-03
 • Fiskalinės politikos poveikis vartojimo išlaidoms, taupymui ir nacionaliniam produktui

  Grynieji mokesčiai. Vartojimo funkcija esant gryniesiems autonominiams mokesčiams. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Autonominių mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Proporcingų grynųjų mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-04-06
 • Fiskalinės politikos reguliavimo svertai

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Biudžetas. Biudžeto balansas. Priešinimasis numatomai infliacijai. Užduočių sprendimas.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-10
 • Gross national product (GNP) and the total of income

  Darbas anglų kalba. Bendras vidaus produktas (BVP) ir bendrosios pajamos. Introduction. Definition of gross national product (GNP). The circular flow of GNP (Gross natural product). Refining the concept of gross national product. Elements that are not included in GNP (Gross Natural Product). Some key components of GNP (Gross National Product). Gross national product (GNP): the total (final) output – the total value of all (final) goods and services. Conclusion.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-05-08
 • Ilgalaikis nedarbo lygis (nuo darbo jėgos)

  Įvadas. Pirminiai duomenys. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutiniai dinamikos eilutės lygiai. Prognozavimas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-17
 • Įmonių ekonomika (13)

  Uždavinys: UAB "Medeina" pagrindinė veikla yra prekyba medžio dirbiniais. Firma įkurta 2001 m. rugsėjo mėn. 1 d., adresas Žygio g. 105 tel. nr. 8-605-715894, apskaičiuoti pajamų apsaugos (pelningumo) rodiklius už 2004 m. ataskaitinį laikotarpį, t.y. bendrąjį pelną, veiklos pelną, įprastinės veiklos pelną, pelną iki apmokestinimo, pelno mokestį bei grynąjį pelną, kai organizacijos apyvarta už 2004m. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Lūžio taško skaičiavimas. Įmonės veiklos analizė. Grafikai. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2007-09-19
 • Infliacija ir nedarbas Europos Sąjungos (ES) šalyse 2008-2009 metais

  Infliacija. Infliacija Europos sąjungos šalyse. Nedarbo lygis. Nedarbas Europos sąjungoje. Infliacija ir nedarbas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2011-02-18
 • Infliacija Lietuvoje: 1994-2008 metai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti infliaciją Lietuvoje. Infliacijos samprata. Infliacijos sąvoka ir rūšys. Infliacijos matavimo būdas. Infliacijos priežastys ir pasekmės. Infliacijos dinamika Lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-05-27
 • Infliacija. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys ir padariniai

  Infliacija. Infliacijos tipai ir formos. Infliacijos matavimo būdai, jos padėtis Lietuvoje.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-11-09
 • Infliacijos tempų palyginamoji analizė

  Tezės. Sąvokos. Infliacijos turinys. Infliacijos rūšys. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Paklausos infliacija. Paklausos didėjimo sukelta infliacija. Infliacijos padariniai. Infliacijos mažinimo būdai.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-24
 • Investavimas (4)

  Investavimas. Investicija. Svarbiausi investavimo tikslai. Trys pagrindinės priimamų sprendimų sritys. Investavimo alternatyvos. Investuotojo ir spekulianto skirtumai. Pagrindinės investavimo kryptys. Fondų rūšys. Investavimo formų privalumai ir trūkumai. 12 sėkmingo investavimo taisyklių.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Investicinių projektų įvertinimo metodai

  Investicinių projektų įvertinimo metodai. Atsipirkimo periodo apskaičiavimas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Vidinės pelno normos metodas. Vidutinio pelningumo metodas. Investicinių projektų įvertinimo diskontavimo būdai. Projektų rizikos įvertinimas. Analizė naudojant scenarijus. Kapitalo efektyvumo analizė. Investicijų efektyvumo analizė.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • IS-LM modelis

  Palyginamoji analizė. Įvadas. Prekių rinka ir IS kreivė. Palūkanų norma, investicijos ir IS kreivė. Kaip fiskalinė politika keičia IS kreivę. IS kreivės Loanable-fondų interpretacija. Pinigų rinka ir LM kreivė. Likvidumo pirmenybės teorija. Pajamos, pinigų paklausa ir LM kreivė. Kaip monetarinė politika keičia LM kreivę. LM kreivės kiekio išlyginimo interpretacija. Išvada: trumpojo laikotarpio pusiausvyra. Ekonomikos svyravimų paaiškinimas su IS – LM modeliu. Kaip Fiskalinė politika Keičia IS kreivę ir trumpojo laikotarpio pusiausvyros pokytis. Kaip monetarinė politika įtakoja LM kreivę ir pokyčiai trumpojo laikotarpio pusiausvyroje. Sąveika Tarp Pinigų politikos ir Fiskalinės politikos. PowerPoint pristatymas (28 skaidrės).
  Makroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2009-10-22
 • Italijos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos

  Įvadas. Italija ir jos ekonominė situacija. Bendra apžvalga. Šalies BVP dinamika. Šalies investicinis patrauklumas. Šalies padėtis verslo ciklų atžvilgiu. Šalies fiskalinė politika. Šalies monetarinė politika. Šalies užimtumo ir nedarbo situacija. Tarptautinės prekybos apimtys. Šalies nekilnojamojo turto rinka. Italijos vyriausybės politika pasaulinės krizės metu. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-07-19
 • Japonijos ekonominė rinkos analizė

  Gyventojai. Ekonominė statistika. Darbo jėga. Defliacija.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Kapitalas ir rizika

  Kapitalas. Turtas. Aktyvas. Pinigai. Rizika. Rizika gali būti klasifikuojama pagal įvairius parametrus. Verslo rizika skirstoma į vidinę ir išorinę pagal tai iš kur kyla.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-24
 • Kapitalas ir rizika (2)

  Kapitalas. Kapitalo klasifikacija. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Turtas. Pinigai. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Verslo rizika. Riziką mažinančios priemonės.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-12
 • Kapitalas. Rizika

  Kapitalas. Aktyvai, pasyvai. Išsilavinimo reikšmė. Banko rizikos. Jų tipai ir rūšys. Banko rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-14
 • Kapitalas. Rizika (2)

  Kapitalas. Realusis kapitalas. Finansinis kapitalas. Rizika. Žmogiškojo kapitalo ypatumai.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-20
 • Kapitalas. Rizika (3)

  Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Optimizuokite visus savo turtus. Ugdykite teigiamą požiūrį į pinigus. Rizika. Svarbiausi rizikos valdymo principai. Veiksmai ir mąstymo procesai, kuriuos naudoja milijonieriai pašalinti/sumažinti baimei. Veiksmai, kurie sumažina baimę: rizikuotojai ir tie, kurie vengia rizikos
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-26
Puslapyje rodyti po