Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos namų darbai

Makroekonomikos namų darbai (118 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konkuruojančios makroekonominės mokyklos

  Konkuruojančios makroekonomikos mokyklos. Klasikinė mokykla ir keinsistinė revoliucija. Klasikinė tradicija. Sėjaus rinkos dėsnis. Politinės rekomendacijos. Keinsistinė revoliucija. Stebinančios pasekmės. Teorija ir politika. Atsitraukimas nuo keinsizmo. Monetaristinis požiūris. Pinigų apyvartos greitis. Kiekybinė pinigų teorija. Šiuolaikinis monetarizmas. Monetarizmo esmė. Monetarizmo ir keinsizmo lyginimas. Monetaristinė platforma: pinigų masės augimo pastovieji tempai. Monetaristinis eksperimentas. Monetarizmo žlugimas. Išvados. V. Nordhaus'o, P. Samuelson'o knygos "Ekonomika" palyginimas su P. Wonnakott'o, R. Wonnakott'o knyga "Makroekonomika".
  Makroekonomika, namų darbas(21 puslapis)
  2005-06-18
 • Kooperacijos raida Lietuvoje (2)

  Kooperacijos bruožas ir reikšmė. Kooperacija gimė kapitalistinės santvarkos gelmėse. Kooperatinės organizacijos. "Žagrė". "Biruta". "Lietūkis". "Lietūkio" specializavimasis prekybos sferoje. "Pienocentras". Kooperacijos idėjos Lietuvoje ypač išpopuliarėjo po Pirmojo pasaulinio karo. Kooperaciją išreiškiantys ekonominiai rodikliai.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-30
 • Laisvosios konkurencijos modelis ir pelno maksimizavimas. Fiskalinė politika ir ekonomikos stabilizavimas

  Laisvosios konkurencijos modelis ir pelno maksimizavimas. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaitų modelį. Fiskalinė politika ir ekonomikos stabilizavimas. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Fiskalinės politikos priemonės. Politikos pinklės besistengiant subalansuoti kasmetinį biudžetą. Uždaviniai.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-18
 • Latvijos ekonominė analizė

  Pranešimas. Įvadas. Gyventojų ūkinė veikla. Ekonominė ir darbo rinkos situacija. Darbas. Sveikatos apsauga. Socialinė apsauga. Mokesčiai. Švietimas. Latvijos programinės įrangos pramonė. Liepojos pramonės apžvalga. Latvijos gamyba ir eksportas.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Lietuvos bendrojo vidaus produkto įvertinimas gamybos metodu (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis nacionalinis produktas. Praktinė dalis. Naudojamos sustambintos veiklos rūšių grupės. Bendrasis vidaus produktas, įvertintas gamybos metodu. Rodiklių analizė. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Lietuvos ekonomika

  Bendras Lietuvos ekonomikos aprašymas. Bendras vidaus produktas. Lietuvos užsienio politika. Užsienio prekyba tarp šalių. Užsienio prekyba produktais. Laisvosios ekonominės zonos. Darbo rinka ir personalinės pajamos. Privatizacija.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-10-31
 • Lietuvos ir Airijos ekonominis palyginimas

  Įžanga. BVP sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupes. Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/ produktų grupes. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užsienio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2008-11-25
 • Lietuvos ir Portugalijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

  Įvadas. Trumpa šalių istorija. BVP, PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/produktų grupes. Išvados. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Išvados. Užsienio prekyba pagal šalis/produktų grupes. Išvados. Nacionalinis biudžetas: jo surinkimas ir pasiskirstymas, Valstybės skola. Išvados. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Išvados. Gyventojų disponuojamos pajamos:darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(31 puslapis)
  2010-09-24
 • Makroekonomika (13)

  Makroekonomikos 1 namų darbas (12 variantas).Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Vartojimo, taupymo ir investicijų funkcijos. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Monetarinė politika.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-08
 • Makroekonomika (15)

  Įvadas. Biudžetinė politika. Eksportas ir importas. Išvada. Kontrolinės užduotys: Jeigu nominalus BNP 30, o realus BNP 60 tai BNP kainų defliatorius? Remiantis klasikiniu gamybos pusiausvyros modeliu apskaičiuokite vidutinį kainos lygį, jeigu bendra šalies gamybos apimtis 500 000 vnt., pinigų kiekis apyvartoje – 1000 000Lt, o jų apyvartos skaičius 4?
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-11-25
 • Makroekonomika (24)

  Ekonomikos namų darbai. Pagal 1 lentelėje pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: bendrąjį vidaus produktą; bendrąjį nacionalinį produktą; nacionalines pajamas. Baikite pildyti užimtumo lentelę. Lentelėje pateikti duomenys (mlrd. Lt) apie uždarosios mišrios ekonomikos šalį. Planinės investicijos ir vyriausybės pirkimai yra pastovūs ir atitinkamai lygūs 14 mlrd. Lt ir 20 mlrd. Lt. Ribinis polinkis vartoti yra pastovus ir lygus 0,80. Baikite pildyti lentelę; užrašykite vartojimo ir taupymo lygtis; nubrėžkite vartojimo ir taupymo tiesės, paaiškinkite jų tarpusavio sąveika; raskite pusiausvyros BNP, kai ekonomika uždara mišri (be užsienio operacijų); grafiškai pavaizduokite pusiausvyra, kai ekonomika uždara mišri (be užsienio operacijų); raskite investicijų multiplikatorių. Grafiškai pavaizduokite ir paaiškinkite, kaip kito realusis bendrasis vidaus produktas Lietuvoje 2000 – 2005 metais. Lentelėje pateikta bendrojo vidaus produkto apimtis 1997 – 2004 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Patvirtinkite arba paneikite šį teiginį. Jeigu sutinkate su juo, paaiškinkite kodėl, jei nesutinkate, ištaisykite teiginį: Sunkvežimio savininkas perka degalus, kad vežiotų prekes kitiems. Todėl degalai yra tarpinis produktas, o pervežimo paslauga – galutinis produktas.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-03-15
 • Makroekonomika (26)

  Pagal 1 lentelėje pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: (2 b.) bendrąjį nacionalinį produktą, grynąjį nacionalinį produktą; nacionalines pajamas; asmenines pajamas; disponuojamas pajamas. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite darbo jėgos dydį, nedarbo ir užimtumo lygius. Gyventojų skaičius šalyje – 10000 tūkst. žmonių; asmenys, neturintys 16 metų, -2000 tūkst. žm.; asmenys, esantys specialiose įstaigose, - 400 tūkst. žm.; darbingi, bet darbo neieškantys asmenys, - 1000 tūkst. žm.; pensininkai – 2000 tūkst. žm.; asmenys, dirbantys ne visą darbo dieną, – 200 tūkst. žm.; bedarbiai – 460 tūkst. žmonių. 2 lentelėje pateikti duomenys (mlrd. Lt) apie uždarosios mišrios ekonomikos šalį. Planinės investicijos ir vyriausybės pirkimai yra pastovūs ir atitinkamai lygūs 4 mlrd. Lt ir 7 mlrd. Lt. Ribinis polinkis taupyti yra pastovus ir lygus 0,25. (3 b.) baikite pildyti lentelę; užrašykite vartojimo ir taupymo lygtis; nubrėžkite vartojimo ir taupymo tieses, paaiškinkite jų tarpusavio sąveiką; raskite pusiausvyros BNP, kai ekonomika uždara mišri; grafiškai pavaizduokite pusiausvyrą, kai ekonomika uždara mišri; raskite investicijų multiplikatorių. Grafiškai pavaizduokite ir paaiškinkite, kaip kito nominalusis bendrasis vidaus produktas Lietuvoje 2000 – 2005 metais. 3 lentelėje pateikta bendrojo vidaus produkto apimtis 1997 – 2004 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. raskite metinį gamybos augimo lygį kiekvienoje šalyje ir pavaizduokite jį grafiškai; kiek procentų išaugo gamyba kiekvienoje šalyje per visą duotą laikotarpį ir kurios šalies ekonomika vystosi sparčiausiai. Apibrėžkite ir paaiškinkite šešėlinę ekonomiką, jos atsiradimo priežastis, pasekmes. Sprendimai.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-29
 • Makroekonomika (36)

  Makroekonomikos namų darbas. Uždavinių sprendimas. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: bendrąjį nacionalinį produktą; grynąjį nacionalinį produktą; asmenines pajamas. Baikite pildyti užimtumo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) 1950-190 metais lentelę. Baikite pildyti lentelę, kurioje pateikti kai kurie duomenys (mlrd. Lt) apie uždarosios ekonomikos šalį. Planinės investicijos yra pastovios ir lygios 60 mlrd. Lt. Mokesčiai ir vyriausybės išlaidos yra taip pat pastovūs ir subalansuoti (vyriausybės išlaidos lygios surenkamų mokesčių sumai) bei sudaro 80 mlrd. Lt. Ribinis polinkis taupyti yra pastovus ir lygus 0.25. Kokiam esant BNP bus šalyje ekonomikos pusiausvyra? Grafiškai pavaizduokite ir paaiškinkite, kaip kito realusis bendrasis vidaus produktas Lietuvoje 2000-2004 metais. Lentelėje pateikta bendrojo vidinio produkto apimtis 1990-1997 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Raskite metinį gamybos augimo lygį kiekvienoje ir pavaizduokite jį grafiškai. Kiek procentų išaugo gamyba kiekvienoje šalyje per visa duotą laikotarpį ir kurios šalies ekonomika vystosi sparčiausiai? Grafiškai pavaizduokite nedarbo kitimą Lietuvoje 2000-2004 metais. Ir paaiškinkite priežastis.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-09-06
 • Makroekonomika (37)

  Kontrolinis darbas Nr. 2 (IV variantas). Paaiškinkite ekonominio ciklo stadijas, nubraižykite grafiškai. Kokie pagrindiniai elementai sudaro valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas? Kokie yra pagrindiniai ekonomikos sektoriai pagal NS sistemą? Valstybės ekonominės politikos tikslai ir jų įgyvendinimas. Infliacija ir nedarbas (nedarbo turinys, rūšys, priežastys, pasekmės; infliacijos priežastys, vyksmas, tipai ir pasekmės, antiinfliacinės priemonės; nedarbo ir infliacijos ryšys). Šalies vartojamosios išlaidos sudarė 65 proc., santaupos – 10 proc., investicijos – 20 proc., o vyriausybės išlaidos prekėms ir paslaugoms pirkti 25 proc. Bendras vidaus produktas (BVP). Šalies eksporto apimtis – 10,6 mlrd. Lt., importo – 14,6 mlrd. Lt. Pagal šiuos duomenis apskaičiuokite šalies Bendrą vidaus produktą (BVP). 7. Euro kursas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio atžvilgiu pakilo nuo 0,85 USD / EUR iki 1,00 USD / EUR. Viešbučio numeris parai Niujorke kainuoja 300 dolerių. Kiek per tuos metus pakito viešbučio numerio Niujorke kaina eurais? Šalies cukraus rinkoje paklausa ir pasiūla aprašomos lygtimis : Q = 100 – 20 P ir Q = - 20 + 20 P ; čia Q matuojamas tūkstančiais tonų, P- vieno kilogramo kaina. Kiek šalyje pagaminama cukraus ir kokia jo kaina? Dėl importo cukraus kaina sumažėjo 8 proc. Kiek dabar pagaminama cukraus? Kiek jo importuojama? PVM suma sudaro 18 proc. Apskaičiuokite šį mokestį bei šio mokesčio vidutinę normą. Koks šio mokesčio tipas? Apskaičiuokite, kokia suma susidarys banke po 6 metų, jei po metų įnešėte 900 Lt. Dar po 2 metų – 1100 Lt. Ir dar po dviejų metų – 900 Lt. Metinė palūkanų norma yra 7 proc.
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-10-18
 • Makroekonomika (38)

  Užimtumas, klasikinė ir Dž.Keineso užimtumo teorijos. Visuminių išlaidų samprata. Nacionalinio produkto pusiausvyros prielaidos. Šalies darbo jėgos išteklių samprata. Nedarbo lygmuo. Nedarbo tipai. Užimtumo samprata. Valiutų rinka. Valiutos kurso sąvoka. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Lankstūs (plaukiojantys) valiutų kursai. Urbanizacijos pasekmės, problemos, problemų minimalizavimo priemonės. Uždavinys. Pagal pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuoti BNP, GNP ir asmenines pajamas. Uždavinys. Baigti pildyti užimtumo Lietuvoje lentelę.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-10-25
 • Makroekonomika (40)

  Pinigų, prekių ir darbo rinkų sąveika. Visuminė paklausa ir kainų lygis. Pinigų, prekių ir darbo rinkų sąveika. Visuminė paklausa ir kainų lygis. Darbo rinka ir visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos tyrimas darbo rinkos paklausos ir pasiūlos analize. Visuminės pasiūlos tyrimas susiejant užimtumą, gaminamą produktą ir kainas. Monetarinės ir fiskalinės politikos įtaka visuminei paklausai. Darbo užmokestis darbo rinkoje.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Makroekonomika (41)

  Gamybos apimties matavimo problema. Bendrojo nacionalinio produkto (BNP) skaičiavimo būdai. Baigtinio ir tarpinio produkto samprata. Bendrojo nacionalinio produkto (BNP) skaičiavimo būdai. Gamybos apimties matavimo problema. Baigtinio ir tarpinio produkto samprata. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo ir nedarbo pasekmių neutralizavimo priemonės. Natūralaus nedarbo samprata. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo ir nedarbo pasekmių neutralizavimo priemonės. Valiutų rinka. Valiutos kurso sąvoka. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Lankstūs (plaukiojantys) valiutų kursai. Pasaulio bankas. Tarptautinių kreditų vaidmuo, neigiamos pasekmės. Tarptautinio kredito formos. Pasaulio bankas (PB). Tarptautinių kreditų vaidmuo, neigiamos pasekmės. Tarptautinio kredito formos.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-11-07
 • Makroekonomika (44)

  Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Lietuvos užsienio prekyba. Demografinė žmonijos problema. Uždavinys: Baikite pildyti užimtumo Lietuvoje 1991–1995 metų lentelę.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-11-25
 • Makroekonomika (47)

  Visuminė (bendroji) paklausa, jos veiksniai klasikiniu principu ir pagal Dž. Keinesą. Šalies darbo jėgos išteklių samprata. Nedarbo lygmuo. Nedarbo tipai. Užimtumo samprata. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Autarkinio ūkio samprata. Globalinės žemės ūkio ir maisto problemos sprendimo priemonės. Uždaviniai.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-03
 • Makroekonomika (51)

  Užduotys: Pagal lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuokite ir grafiškai pavaizduokite: Apskaičiuokite taupymo (S), bendrąją paklausą (AD), ribinį polinkį vartoti (MPC) ir ribinį polinkį taupyti (MPS); grafiškai pavaizduokite bendrosios paklausos struktūrą; Pusiausvyros nacionalinio produkto apimtį (YE), 450 tiesei nubrėžti įveskite papildomą duomenų stulpelį X=Y (b ir c užduotis atlikite viename grafike); Nustatykite ir pavaizduokite grafiškai naują pusiausvyros produkto apimtį (YE2), jei investicijos padidėjo 4 mlrd. Lt.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-03-06
Puslapyje rodyti po