Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos namų darbai

Makroekonomikos namų darbai (118 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomika (52)

  Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos: keinsizmas ir monetarizmas. Svarbiausieji įvykiai, turėję didelės įtakos šių teorijų vystimuisi. Darbo rinka ir jos ištekliai. Nedarbas ir makroekonominės jo pasekmės. Vyriausybės poveikis nedarbo lygiui. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. Praktinė užduotis.
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-03-14
 • Makroekonomika (57)

  Įvadas. Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos: keinsizmas ir monetarizmas. Nedarbas. Darbo rinka ir jos ištekliai. Vyriausybės poveikis nedarbo lygiui. Nedarbas ir makroekonominės jo pasekmės. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. Užduotis.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-06-23
 • Makroekonomika (59)

  Namų darbo užduotys atlikimui. Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Vartojimo ir taupymo funkcijos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Monetarinė politika.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-07-03
 • Makroekonomika (63)

  1 Užduotis. Pagal pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuotas: bendrasis vidaus produktas (BVP), grynasis vidaus produktas (GVP), nacionalinės pajamos (NP), asmeninės pajamos (AP), disponuojamos pajamos (DP). 2 užduotis. Apskaičiuotos ir užpildytos lentelės skiltys. Grafiškai pavaizduotas nedarbo ir užimtumo kitimas X šalyje 2001–2005 metais. 3 užduotis. Apskaičiuotos ir užpildytos lentelės skiltys. Sprendimas: vartojimo ir taupymo lygtys. Pusiausvyros nacionalinis produktas grafiškai pavaizduota pusiausvyra, kai ekonomika uždara mišri. Pusiausvyros bendrojo nacionalinio produkto pasikeitimas, vyriausybės pirkimams (G1) sumažėjus 2,5 mln.Lt. Realaus bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje 1995 – 2006 metais. 5 užduotis. 4 lentelėje pateikta bendrojo vidaus produkto apimtis 1996 – 2003 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Metinis gamybos augimo tempas apskaičiuojamas pagal formulę. Gamybos augimo tempas. 6 užduotis. Apskaičiuotos komercinio banko perteklinės atsargos (rezervai).
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-12
 • Makroekonomika (64)

  6 užduotys su atsakymais. Pagal pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite. Pateikti X šalies darbo jėgos rinkos 2001-2005 metais duomenys. Lentelėje pateikti duomenys (mln. Lt) apie uždarosios mišrios ekonomikos šalį. Pavaizduokite ir paaiškinkite infliacijos tempų kitimą Lietuvoje 1991-2006 metais. Lentelėje pateikta realaus bendrojo vidaus produkto apimtis 1995-2002 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Lentelėje pateikta komercinio banko balansinė ataskaita. Privalomųjų atsargų (rezervų) norma 3,5%.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Makroekonomika (69)

  Visuminės pasiūlos kreivė. Jos poslinkių veiksniai – darbo užmokesčio lygis, sąnaudų kaštai, technologijos ir našumo pokyčiai, darbo ir kapitalo pasiūla. Įvadas. Visuminė pasiūla ir jos kreivė. Visuminė pasiūla. Horizontali linija. Vertikali linija. Tarpinė linija. Visuminės pasiūlos kreivės poslinkių veiksniai. Technologijos ir našumo pokyčiai. Išvados. Nedarbo problemos sprendimo būdai. Įvadas. Nedarbo formos. Tekamasis (frikcinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-29
 • Makroekonomika (70)

  Teorinė dalis. Klausimai ir atsakymai. Kaip nustatomas BVP pajamų būdų. Kokie pagrindiniai elementai sudaro valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas. Kokią priklausomybę parodo Laferio kreivė? Ką vadiname diskretine fiskaline politika. Apibūdinti infliacijos esmę. Nurodykite infliacijos formas. Palyginkite protekcionistinės politikos privalumus ir trūkumus. Kokie reguliuojamai plaukiojančių valiutų kursų rėžimo pranašumai. Praktinė dalis. Baikite pildyti lentelę. Skaičiuodami nedarbo lygį, remkitės Okuno dėsniu. Natūralusis nedarbo lygis yra 6 %. Skaičiai pateikti mlrd. Lt. Šalies cukraus rinkoje paklausa ir pasiūla aprašoma lygtimis: Q = 100 – 20P ir Q = -20 + 20P; čia Q matuojama tūkstančiais tonų, P – vieno kilogramo kaina. Kiek šalyje pagaminama cukraus ir kokia jo kaina? Dėl importo cukraus kaina sumažėjo 5 proc. Kiek dabar pagaminama cukraus? Kiek jo importuojama.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-31
 • Makroekonomika (71)

  Pagal žemiau pateiktus Y šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: a) bendrąjį vidaus produktą; c) grynąjį vidaus produktą; b) bendrąjį nacionalinį produktą; d) nacionalines pajamas. 2. Lentelėje pateikti X šalies kainų indeksai. Baikite pildyti lentelę; pavaizduokite grafiškai infliacijos tempų kitimą X šalyje. 3. Duoti X šalies darbo jėgos rinkos 2001 – 2005 metais duomenys. Baikite pildyti lentelę; grafiškai pavaizduokite nedarbo ir užimtumo kitimą X šalyje 2001 – 2005 metais. 4. 4 lentelėje pateikti duomenys (mln. Lt.) apie uždaros mišrios ekonomikos šalį. Planinės (autonominės) investicijos ir vyriausybės pirkimai yra pastovūs ir atitinkamai lygūs 15 mln. Lt ir 25 mln. Lt. Ribinis polinkis vartoti yra pastovus ir lygus 0,80. X šalies nacionalinis biudžetas yra subalansuotas, t.y. vyriausybės išlaidos lygios surenkamu mokesčių sumai. Užpildykite lentelę; užrašykite vartojimo ir taupymo lygtis; paaiškinkite jų tarpusavio ryšį; raskite pusiausvyros bendrąjį vidaus produktą, kai ekonomika yra mišri ir uždara; raskite vyriausybės išlaidų multiplikatorių ir paaiškinkite multiplikavimo efektą; jei vyriausybės pirkimai padidėja 2,5 mln. Lt, tai kaip ir kiek pasikeis pusiausvyros bendrasis vidaus produktas (paaiškinkite). 5. 5 lentelėje pateikta komercinio banko balansinė ataskaita. Privalomųjų atsargų (rezervų) norma 6,5 procento. Apskaičiuokite komercinio banko perteklines atsargas; už kokią sumą pinigų komercinis bankas gali suteikti naujų paskolų?; kiek gali padidėti pinigų pasiūla, jei komercinis bankas paskolins savo perteklines atsargas? 6. 6 lentelėje pateikta realaus bendrojo vidaus produkto apimtis 1997 – 2004 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Raskite metinį gamybos augimo tempą (proc.) kiekvienoje šalyje pavaizduokite ji grafiškai; Kiek procentų pakito gamyba kiekvienoje šalyje per visą duotą laikotarpį? Kurios šalies ekonomika vystosi sparčiau? Kodėl?
  Makroekonomika, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-02-29
 • Makroekonomika (75)

  Užduotys: Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Vartojimo ir taupymo funkcijos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Monetarinė politika. Sprendimai.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-15
 • Makroekonomika (78)

  I variantas. Pagal žemiau pateiktus Z šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: bendrąjį vidaus produktą, grynąjį vidaus produktą, bendrąjį nacionalinį produktą, nacionalines pajamas. Lentelėje pateikti X šalies kainų indeksai: baikite pildyti lentelę; pavaizduokite grafiškai infliacijos tempų kitimą X šalyje. Lentelėje pateikti X šalies darbo jėgos rinkos 2003 – 2007 metais duomenys. Baikite pildyti lentelę. Grafiškai pavaizduokite nedarbo, užimtumo ir aktyvumo kitimą X šalyje 2003 – 2007 metais. Pateikti duomenys (mln. Lt) apie uždaros mišrios ekonomikos šalį. Planuotos (autonominės) investicijos ir vyriausybės pirkimai yra pastovūs ir atitinkamai lygūs 15 mln. Lt ir 25 mln. Lt. Ribinis polinkis vartoti yra pastovus ir lygus 0,80. X šalies nacionalinis biudžetas yra subalansuotas, t.y. vyriausybės išlaidos lygios surenkamų mokesčių sumai. Užpildyti lentelę. Užrašyti vartojimo ir taupymo lygtis; nubrėžti vartojimo ir taupymo tieses, paaiškinti jų tarpusavio ryšį. Rasti pusiausvyros bendrąjį vidaus produktą, kai ekonomika yra mišri ir uždara. Pavaizduoti grafiškai pusiausvyrą, kai ekonomika yra uždara mišri. Rasti vyriausybės išlaidų multiplikatorių ir paaiškinti multiplikavimo efektą. Jei vyriausybės pirkimai padidėja 2,5 mln. Lt, tai kaip irk kiek pasikeis pusiausvyros bendrasis vidaus produktas (paaiškinti ir pavaizduoti grafiškai pasikeitimą). Lentelėje pateikta komercinio banko balansinė ataskaita. Privalomųjų atsargų (rezervų) norma 6,0 procentai. Apskaičiuoti komercinio banko perteklines atsargas (rezervus). Už kokią sumą pinigų komercinis bankas gali suteikti naujų paslaugų? Kiek gali padidėti pinigų pasiūla, jei komercinis bankas paskolins savo perteklines atsargas? Lentelėje pateikta realaus bendrojo vidaus produkto apimtis 2000-2007 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse. Rasti metinį gamybos augimo tempą (proc.) kiekvienoje šalyje ir pavaizduoti jį grafiškai. Kiek procentų pakito gamyba kiekvienoje šalyje per visą duotą laikotarpį? Kurios šalies ekonomika vystosi sparčiausiai? Kodėl?
  Makroekonomika, namų darbas(21 puslapis)
  2009-03-16
 • Makroekonomika (80)

  13 testų ir uždavinių su atsakymais. Įvadas į makroekonomiką. Nacionalinis produktas ir pajamos. Įvadas į visuminę pasiūlą ir paklausą. Vartojimas ir taupymas. Investicijos. Valstybės sektorius. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Atvira ekonomika. Pinigų politika. Verslo ciklai. Nedarbas. Infliacija. Ekonomikos augimas.
  Makroekonomika, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-08-04
 • Makroekonomika (82)

  Savarankiškas namų darbas IV variantas. I užduotis: Pagal žemiau pateiktus X šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: bendrąjį vidaus produktą, grynąjį vidaus produktą, asmenines pajamas. 2 užduotis. Pateikti X šalies darbo jėgos rinkos 2001 – 2005 metų duomenys, baigti pildyti lentelę ir grafiškai pavaizduoti nedarbo, užimtumo ir aktyvumo kitimą 2001-2005 metais. 3 užduotis. Baigti pildyti lentelę ir grafiškai pavaizduoti vartojimo ir taupymo tiesės, pusiausvyra, kai ekonomika uždara mišri. 4 užduotis. Pateikti realaus bendrojo vidaus produkto apimtis ( mln. Lt ) A, B ir C šalyse. Raskite metinį gamybos augimo tempą kiekvienoje šalyje ir pavaizduokite grafiškai. 5 užduotis. Pateikti X šalies infliacijos tempai 2000-2007 metais. X šalyse (%). Baigti pildyti lentelę ir pavaizduoti grafiškai infliacijos augimo tempą. 6 užduotis. Pateikta komercinio banko balansinė ataskaita (mln. Lt). Apskaičiuoti banko perteklines atsargas/rezervus; už kokią sumą pinigų komercinis bankas gali suteikti naujų paskolų; kiek gali padidėti pinigų pasiūla, jei komercinis bankas paskolins savo perteklines atsargas.
  Makroekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2009-11-05
 • Makroekonomika (84)

  Excel byla. Kas yra grynasis eksportas? Grynojo eksporto dinamika Lietuvoje ir Islandijoje 2000-2007 metais? Apskaičiuoti BVP faktinėmis ir bazinėmis kainomis? Apskaičiuoti BVP kainų defliatorių, pavaizduoti nominalų ir realų metinį gamybos augimo lygi šalyje. Grynoji ekonominė gerovė, ką ji apima? Socialinė gerovė. Apskaičiuoti BVP pajamų ir išlaidų metodu. Apskaičiuoti investicijas, eksportą ir GNP. Apskaičiuoti vartojimo ir visumines išlaidas, faktines investicijas, atsargų pokytį bei gamybos apimties kitimą. Parašyti vartojimo ir taupymo lygtis. Vartojimo ir taupymo funkcijų ryšys. Planuotų investicijų poveikis BVP.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-18
 • Makroekonomika (86)

  2 variantas. 1 tema: Nacionalinis produktas. 1 užduotis. Įmonė gamina tik vieną produktą. Lentelėje pateikti penkerių veiklos metų gamybos ir kainų duomenys. Apskaičiuokite kainų indeksą ( baziniai yra dveji metai), nominalųjį ir realųjį BVP. 2 užduotis. Šalies vartojamosios išlaidos sudaro 70% , o investicijos – 15% BVP. Vyriausybės išlaidos prekėms ir paslaugoms pirkti sudaro 4,2 mlrd.Lt, eksportas – 8,1 mlrd.Lt, importas – 9,3 mlrd.Lt, o transferiniai mokėjimai siekia 3,3 mlrd.Lt. pagal šiuos duomenis apskaičiuokite šalies BVP. Apskaičiuoti šalies BVP. 3 užduotis. Pagal toliau pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite bendrąjį ir grynąjį nacionalinį produktą bei asmenines pajamas. 4 užduotis. Įmonė gamina tik vieną produktą. Lentelėje pateikti penkerių veiklos metų gamybos apimties ir nominaliojo BVP duomenys. Apskaičiuokite produkto kainą, kainų indeksą ir realųjį BVP (baziniai yra ketverieji metai). 5 užduotis. Ar reikia išvengti kartotino prekių ir paslaugų apskaičiavimo nustatant BVP? Kodėl? Kaip tai atliekama? 6 užduotis. Grafike pavaizduokite trumpo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiūlos kreives bei paaiškinkite skirtumus. 2 tema: Visuminė paklausa ir pasiūla. 1 užduotis. Gandai apie galimus atleidimus iš darbo sujaudino visuomenę, dėl to smarkiai sumažėjo vartojamosios išlaidos, žmonės ėmė taupyti "juodai dienai". Visuminės paklausos ir pasiūlos modeliu pagrįskite, kaip šis dalykas paveiks realųjį bendrąjį vidaus produktą ir kainų lygį. 2 užduotis. Remdamiesi visuomenės paklausos ir pasiūlos kreivėmis paaiškinkite, kaip atsiranda kaštų sukelta infliacija. 4 tema: Nedarbas. 2 užduotis.Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite darbo jėgos dydį, nedarbo ir užimtumo lygius. Gyventojų skaičius šalyse – 5000 tūkstančiai žmonių; asmenys, neturintys 16 metų, - 1000 tūkstančiai žmonių; asmenys, esantys specialiose įstaigose (praradę darbingumą), - 200 tūkstančiai žmonių; darbingi, bet darbo neieškantys asmenys,- 500 tūkstančiai žmonių; pensininkai – 1000 tūkstančiai žmonių; asmenys, dirbantys ne visą darbo dieną, - 100 tūkst. žmonių; bedarbiai – 230 tūkst. žmonių. 3 užduotis. Kokiu atveju nedarbą galima laikyti socialiai naudingu? 4 užduotis. "Politikai gali laikinai sumažinti natūralųjį nedarbo lygį, vykdydami skatinančiąją monetarinę politiką." Ar sutinkate su tokiu teiginiu ? 5 tema: Palūkanos. 1 užduotis. Apskaičiuoti, kuriam laikui reikia investuoti 4000 Lt sumą, kad gautumėte 7000 Lt sumą, kai paprastųjų palūkanų norma yra 15 procentų. 2 užduotis.Jūs galite savo išradimą parduoti arba įgyvendinti. Parduodamas iš karto gautumėte 500 000 Lt. Įgyvendindamas išradimą, jūs kas pusmetį 3 metus gautumėte po 100 000 Lt. pajamų. Kuris variantas naudingesnis, jei palūkanų norma lygi 8 procentai?
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-03-16
 • Makroekonomika (87)

  Pagal pateiktus X šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite: a) bendrąjį vidaus produktą; b) Grynąjį vidaus produktą; c) asmenines pajamas. Duoti X šalies darbo jėgos rinkos 2002 – 2006 metais duomenys: a) baikite pildyti lentelę; b) grafiškai pavaizduokite nedarbo ir užimtumo kitimą X šalyje 2002 – 2006 metais. Lentelėje pateikti duomenys (mln. Lt.) apie uždaros mišrios ekonomikos šalį. Planinės (autonominės) investicijos ir vyriausybės pirkimai yra pastovūs ir atitinkamai lygūs 60 mln. Lt ir 80 mln. Lt. Ribinis polinkis vartoti yra pastovus ir lygus 0,25. Šios šalies nacionalinis biudžetas yra subalansuotas, t.y. vyriausybės išlaidos lygios surenkamu mokesčių sumai: a) Užpildykite lentelę; b) užrašykite vartojimo ir taupymo lygtis; nubrėžkite vartojimo ir taupymo tieses paaiškinkite jų tarpusavio ryšį; c) raskite pusiausvyros bendrąjį vidaus produktą, kai ekonomika yra mišri ir uždara; d) Grafiškai pavaizduokite pusiausvyrą kai ekonomika uždara mišri: raskite vyriausybės išlaidų multiplikatorių ir paaiškinkite multiplikavimo efektą; e) jei vyriausybės pirkimai padidėja 24,5 mln. Lt, tai kaip ir kiek pasikeis pusiausvyros bendrasis vidaus produktas (paaiškinkite). 4 lentelėje pateikta realaus bendrojo vidaus produkto apimtis 1997 – 2004 metų laikotarpiu A, B ir C šalyse: a) raskite metinį gamybos augimo tempą (proc.) kiekvienoje šalyje pavaizduokite ji grafiškai; b) kiek procentu pakito gamyba kiekvienoje šalyje per visą duotą laikotarpį? Kurios šalies ekonomika vystosi sparčiau? Kodėl? 5 lentelėje pateikti infliacijos tempai 2000-2007 metais X šalyje. Baikite pildyti lentelę. Lentelėje pateikta komercinio banko balansinė ataskaita. Privalomųjų atsargų (rezervų) norma 3,5 procento. Apskaičiuokite komercinio banko perteklines atsargas. Už kokią sumą pinigų komercinis bankas gali suteikti naujų paskolų? Kiek gali padidėti pinigų pasiūla, jei komercinis bankas paskolins savo perteklines atsargas?
  Makroekonomika, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-04-19
 • Makroekonomika: miškininkystė

  Įvadas. Miškininkystė. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Nominalusis ir realusis BVP ir BVP defliatorius. Pagrindiniai 2003-2007 metų metiniai ekonominiai rodikliai. Įmonių steigimosi pokytis. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-05-26
 • Makroekonomikos pagrindų modulis

  Namų darbo užduotys ir sprendimai. Ekonominis augimas. Palūkanų norma ir infliacija. Nedarbas. Valiutų kursai. Tarptautinė prekyba.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-23
 • Makroekonominiai rodikliai ir jų analizė

  Bendrasis vidaus produktas (BVP). BVP skaičiavimas išlaidų būdu. BVP skaičiavimas pajamų būdu. Bankininkai, makleriai, vyriausybės pareigūnai naudoja BVP, norėdami nustatyti. BVP apyvarta. Nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Visiškas užimtumas. Nedarbo priežastys. Nedarbo lygio paklaidos. Ekonominės nedarbo išlaidos. Infliacija. Infliacijos tipai. Padidėjusių išlaidų infliacijos efektas. Netikėta infliacija: kas laimi ir kas pralaimi? Antiinfliacinės priemonės. Mokėjimų balansas. Einamosios sąskaitos deficito pasekmės. Ekonomikos augimo rodikliai.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-10-10
 • Makroekonominiai rodikliai ir jų analizė

  Bendrasis vidaus produktas. Gamybos modelis. Išlaidų modelis. Pajamų modelis. Galutinio vartojimo prekės. Bendrojo vidaus produkto trūkumas. Realusis Bendrasis vidaus produktas. Nominalusis Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto sudėtis. Mokėjimų balansas. Infliacija. Infliacijos atsiradimo priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos neigiami padariniai. Infliacijos teigiami padariniai. Infliacijos mažinimo būdai. Nedarbas. Socialinės nedarbo pasekmės. Ryšys tarp nedarbo ir infliacijos. Nedarbo mažinimo galimybės. Ekonomikos augimo rodikliai. Makroekonominių rodiklių reitingas pagal svarbumą. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-02
 • Makroekonominiai rodikliai ir jų analizė (2)

  Makroekonomika. Makroekonomikos parametrai. Makroekonomikos tikslai. Bendras vidaus produktas. BVP nustatymo būdai. Mokėjimų balansas. Svarbiausios mokėjimų balanso dalys. Infliacija. Nedarbas. Nedarbo lygis. Ekonominis augimas.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-10
Puslapyje rodyti po