Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos namų darbai

Makroekonomikos namų darbai (118 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas: Lietuva ir Suomija

  Lietuvos ir Suomijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas. Įvadas. BVP, PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupe. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Mokėjimų balanso rodikliai, materialinės investicijos. Užsienio prekyba pagal šalis/ produktų grupes. Nacionalinis biudžetas: jo surinkimas ir pasiskirstymas. Valstybės skola. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis- ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2010-10-26
 • Makroekonominių rodiklių analizė: Airija ir Lietuva

  Savarankiško darbo užduotis. BVP (Bendro vidaus produkto) sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/produktų grupes. Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/produktų grupes. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užsienio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Makroekonomika, namų darbas(38 puslapiai)
  2009-04-07
 • Makroekonominių rodiklių analizė: Lietuva ir Danija

  Įvadas. BVP sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupes. Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/ produktų grupes. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užsenio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. PowerPoint pristatymas (15 skaidrių).
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2010-11-03
 • Makroekonominių rodiklių analizė: Lietuva ir Kipras

  Įvadas. Lietuva. Kipras. BVP ir PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis. Ekonominis augimas ir ekonominio augimo cikliškumas. Mokėjimų balanso rodikliai, materialinės investicijos. Užsienio prekyba pagal šalis/produktų grupes. Nacionalinis biudžetas. Valstybės skola. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis – ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamos pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos.
  Makroekonomika, namų darbas(20 puslapių)
  2010-09-30
 • Materialinės investicijos

  Makroekonomikos namų darbas. Pakomentuokite, kaip skaičiuojamas ir ką atspindi jūsų nagrinėjamas rodiklis. Užpildykite 1 lentelę ir paaiškinkite skaičiavimus. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio 2001 - 2006 metų kitimą šalyje. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio 2001 - 2006 metų kitimo procentinį pokytį šalyje. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio, tenkančio vienam gyventojui, 2001 - 2006 metų kitimą šalyje. Pakomentuokite kiekvieno grafiko gautus rezultatus. Užpildykite 2 lentelę ir paaiškinkite skaičiavimus. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio, tenkančio vienam gyventojui, pasiskirstymą pagal Lietuvos apskritis, 2008 m. (jei nėra – 2007 ar 2006 metais). Pakomentuokite grafiko gautus rezultatus. Palyginkite apskritis tarpusavyje ir su šalies vidurkiu. Palyginkite jūsų nagrinėjamą šalies rodiklį (2008, jei nebus 2007 ar 2006 metų) su Europos Sąjungos vidurkiu. Palyginkite jūsų nagrinėjamą šalies rodiklį (2008, jei nebus 2007 ar 2006 metų) su Latvijos ir Estijos šalių vidurkiais.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-19
 • Mažeikių darbo biržos veikla bedarbių profesinės karjeros planavime

  Įvadas. Tikslas – atskleisti Mažeikių darbo biržos veiklą bedarbių profesinės karjeros planavime. Mažeikių teritorinė darbo birža. Įstaigos tikslas ir uždaviniai. Įstaigos struktūra. Teritorinės darbo biržos socialinės ekonominės bei darbo rinkos 2008-2009 metų veiklos vertinimas. Mažeikių darbo biržos darbuotojų požiūrio į įstaigos veiklą tyrimas. Bendroji tyrimo eiga. Darbo biržos darbuotojų charakteristikos ir tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2010-04-07
 • Monetarinė politika (12)

  Monetarinės politikos sąvoka. Monetarinės politikos uždaviniai. Diskonto normos reguliavimas. Privalomų rezervų reguliavimas. Atviros rinkos operacijos. Terminuotųjų indėlių aukcionai. Atpirkimo sandorių aukcionai. Monetarinės politikos rūšys. Pinigų bazė.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-11
 • Muitų rūšys ir esmė. Lietuvos prekybos partnerių analizė

  Įvadas. Muitas. Muitų rūšys. Muitų normos. Muitų tarifų nustatymas. Muitų politika. Lietuvos muitinė. Europos Sąjungos (ES) įtaka muitinės veiklai. Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai.
  Makroekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-12-21
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje (4)

  Įvadas. Tiriami namų ūkių biudžetai nuo 2003 iki 2007 metų. Teorinė dalis. Empirinės medžiagos analizė. Namų ūkių pajamos. Namų ūkių išlaidos. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Makroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-05-08
 • Nedarbas — viena didžiausių ekonomikos blogybių

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo priežastys. Darbo jėgos ir nedarbo samprata. Nedarbo priežastys ir užimtumas. Nedarbo rūšys ir formos. Socialinės–ekonominės nedarbo pasekmės. Socialinės garantijos nedirbantiems piliečiams. Teisė gauti bedarbio pašalpą. Bedarbio pašalpa. Bedarbio pašalpos sumažinimas, jos mokėjimo sustabdymas arba nutraukimas. Iš Užimtumo fondo remiami darbai. Lietuvos darbo birža. Darbo biržos struktūra.Darbo biržos funkcijos. Trišalių komisijų teisės. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(26 puslapiai)
  2011-03-17
 • Nedarbas ir užimtumas

  Nedarbas ir užimtumas 2004m. Nedarbas ir užimtumas 2005 m. Nedarbas ir užimtumas 2006 m. Nedarbas ir užimtumas 2007 m., nedarbo analizė ir tendencijos.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-06-03
 • Nedarbas Lietuvoje (20)

  Įvadas. Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Aukščiausio nedarbo teritorijos išlieka tos pačios. Programos bedarbiams. Faktai ir skaičiai. 2005-ųjų metų Lietuvos darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje toliau gerės. Darbo vietų bus įsteigta keturis kartus daugiau nei likviduota. Nekvalifikuotos darbo jėgos perspektyvos bus ribotos. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-02
 • Nedarbas Lietuvoje (21)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti nedarbą Lietuvoje. Nedarbas ir jo sukeliamos pasekmės nedarbas ir jo formos. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedirbančiųjų vyrų ir moterų amžius Lietuvoje. Išsilavinimo svarba užimtumui. Bedarbiai Lietuvos apskrityse. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-03-03
 • Nedarbas. Nedarbo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti nedarbą, kaip reiškinį Lietuvos respublikoje. Nedarbas. Bendra informacija. Dalinis nedarbas. Nedarbo tipai. Nedarbo nauda. Nedarbo problemos. Nedarbo problema J.M. Keyneso požiūriu. Nedarbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-25
 • Nedarbo socialinės ir ekonominės problemos

  Tikslas - remiantis mažiausiai trimis šaltiniais išanalizuoti socialines ir ekonomines nedarbo pasekmes mikroekonominiu ir makroekonominiu požiūriu. Nedarbo ekonominės ir socialinės pasekmės. Nedarbo lygis. Nedarbo pasekmės plačiąja ir siaurąja prasme. Ekonominės nedarbo pasekmės plačiąja prasme. Ekonominės nedarbo pasekmės siaurąja prasme. Socialinės nedarbo priemonės siaurąja prasme. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Lietuvoje. Nedarbo išmokos. Nedarbas atveria kelią sukčiams. Jei nedarbas mažės, tai tik dėl emigracijos. Vyrų nedarbas auga sparčiau. Mokslinių tyrimų. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-02
 • Pensijų reforma Lietuvoje (5)

  Gyvybės draudimas. Lietuvos draudimo įmonės siūlo pakankamai daug gyvybės draudimo šakų. Galima išskirti tokius gyvybės draudimo bruožus. Gyvybės draudimo trūkumai. Pensijų reforma Lietuvoje. Du pagrindiniai pensijų finansavimo būdai. Pensijų fondai. Pensijų draudimas. Pensijų fondų veiklos privalumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-11
 • Pensijų reforma Lietuvoje (6)

  Valstybinis socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo pagrindinis tikslas. Socialinio draudimo išmokos. Pensijų reforma. Senatvės pensija. Du pagrindiniai pensijų sistemos tikslai. Pagrindiniai pensijų sistemos reformos tikslai. Svarbiausias reformos uždavinys. II ir III pakopų palyginimas. Pensijų sistemos reformos privalumai, trūkumai. Pensijų fondai. Kaupiamųjų pensijų fondų privalumai ir trūkumai. Depozitoriumas. Depozitoriumo pareigos. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo funkcijos. Gyvybės draudimo sudedamosios dalys. Kaupimas. Kaupiamojo gyvybės draudimo ir investicinio gyvybės draudimo palyginimas.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Pensijų reforma Lietuvoje (7)

  Socialinio draudimo sistema. Socialinio draudimo išmokos. Pensijų fondai. "Sodros" pensija. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai. Papildomas savanoriškas ilgalaikis kaupimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo rūšys. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. Kokią gyvybės draudimo rūšį pasirinkti. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-02
 • Pinigai ir šiuolaikiniai bankai (2)

  Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Bankų funkcijos. Centrinio banko funkcijos. Pinigų pasiūla ir šiuolaikinių bankų veikla. Monetarinė bazė ir pinigų multiplikatorius.
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-10-31
 • Pinigų srautai

  Pinigų srautai. Pinigų srauto ataskaita. Pinigų srautų klasifikacija. Pinigų srautų santykiniai rodikliai. Laisvas pinigų srautas. Taupymas. Skola. Kelias į gyvenimą be skolų.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-09-26
Puslapyje rodyti po