Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos pristatymai

Makroekonomikos pristatymai (96 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos bendrovės. Europos ekonominių interesų grupės. Įmonių teisė

  PowerPoint pristatymas. Europos bendrovė: Europos bendrovių įstatymas. Europos bendrovė: Reglamentas dėl Europos bendrovės (SE) statuto. Europos ekonominių interesų grupė: EEIG įstatymas.
  Makroekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2005-11-14
 • Europos ekonominės bendrijos ir Euratomo įkūrimas

  PowerPoint pristatymas. Mesinos konferencija 1955 m. birželio mėn. Spaako komiteto ataskaita. Romos sutartys 1957 m. kovo 25d. EEB struktūra.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-09-01
 • Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Parama regionų vystymui. Lietuvos pavyzdys

  PowerPoint pristatymas. Regioninė Politika (RP) – struktūrinės politikos dalis. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos tikslai. Parama iki narystės – Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos dalis. Regioninės politikos pagrindiniai principai. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos instrumentai. Ko reikia Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atėjimui? Susisteminti Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) rezultatai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos mastai. Prognozuojami BPD įgyvendinimo kiekybiniai rezultatai. BPD prioritetų investicijų pavyzdžiai. Nacionalinė PHARE programa. ISPA tikslai. SAPARD. Finansavimo sritys. Kitos Europos Sąjungos (ES) programos. Kas keisis Lietuvoje? Regioninė politika (RP) ir struktūrinės priemonės.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-10-17
 • Filipso kreivė: nuo teorijos prie praktikos

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Filipso lygtis. Ekonomistų siūloma politika. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Trumpasis laikotarpis. Ilgasis laikotarpis. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Lietuva. Antiinfliacinės priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-02
 • Fiskalinė konsolidacija

  PowerPoint pateiktis. Samprata. Kaip vykdoma fiskalinė konsolidacija? Trumpalaikiai kaštai, ilgalaikė nauda. Kas sušvelnina trumpalaikį nepalankų poveikį? Kada trumpalaikiai padariniai sustiprėja? Trumpalaikė nauda I . Trumpalaikė nauda II. Ar pavyks išlaikyti pasiektą teigiamą rezultatą? Kas nulemia konsolidacijos sėkmę? Dėsningumai I. Dėsningumai II. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-01-27
 • Gerovės valstybės modelis

  PowerPoint pristatymas. Gerovė (well-being, welfare). Socialinis saugumas arba socialinė gerovė. Gerovė yra susijusi. Gerovės valstybė. Valstybės vaidmuo socialinės politikos srityje. Gerovės valstybės modeliai: (pagal Esping-Andersen). Europinės gerovės modeliai: (pagal Mišelį Alberą ir kt.). Gerovės valstybė 1950 – 1980 m. Ekonominės gerovės valstybės problemos. Socialinio aspekto integravimas į ekonomiką.
  Makroekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-10-27
 • Gyvenimo trukmė, gyventojų sveikata

  PowerPoint pristatymas. Gyvenimo trukmė ir gyventojų sveikata. Faktai. Gyvenimo trukmė ir demografiniai klausimai. Laukiama gyvenimo trukmė Lietuvoje. Sergamumas priklausomybėmis nuo alkoholio pagal lytį. Mirtingumas nuo alkoholio vartojimo. Gyventojų sveikata. Sveikatos politika. Tūkstantmečio tikslai.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-26
 • Gyventojų išsilavinimas: raštingumas, švietimas, žinios

  PowerPoint pristatymas. Gyventojų raštingumas. Tendencijos. Gyventojų raštingumas. Funkcinis neraštingumas. Mokymosi aprėptis. Švietimas besikeičiančioje visuomenėje. C. Rodgers. Žinios - pasaulinė viešoji gėrybė.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-26
 • Hiperinfliacija: priežastys, pasekmės, antiinfliacinės priemonės

  PowerPoint pristatymas. Hiperinfliacijos samprata. Hiperinfliacijos priežastys. Hiperinfliacijos pavyzdžiai pasaulyje. Hiperinfliacija Lietuvoje. Hiperinfliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės.
  Makroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-04-02
 • Įmonių klasifikavimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės samprata. Veikiantieji Lietuvoje įstatymai numato tokias įmonių rūšis. Individuali įmonė. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos. Pagrindinių verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Valstybės įmonės. Savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Licencinės įmonės. Užsienio kapitalo įmonės. Ne pelno organizacijos. Junginiai (susivienijimai, kooperatyvai).
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-10-23
 • Industrie Litauens

  PowerPoint pristatymas vokiečių kalba apie Lietuvos pramonę. Industrie Litauens. BIP – Struktur in Sektoren. Am wichtigsten Branchen der Industrie. Andere Erzeugnisse. Die Gröste Investoren in die Produktion Litauens. Die Hauptenergiequelle in Litauen.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2005-10-02
 • Inflation and rise in prices

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Infliacija ir kainų kilimas. What is inflation? Rise in prices. Inflation. What’s the difference? Why do prices rise? What causes inflation? What causes money supply to grow? Important things about inflation. How to calculate inflation? Conclusion.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-09-22
 • Infliacija (24)

  PowerPoint pristatymas. Infliacijos esmė. Infliacijos formos. Paklausos infliacijos priežastys. Paklausos infliacija. Pasiūlos infliacija. Pasiūlos infliacijos priežastys. Trumpalaikis pasiūlos šokas. Ilgalaikis pasiūlos šokas. Pagal infliacijos mastą, arba intensyvumą, išskiriama. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos tempo formulė. Dėl netikėtos infliacijos laimi. Dėl netikėtos infliacijos pralaimi. Infliacijos ir nedarbo sąveika.
  Makroekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-07-03
 • Infliacijos esmė, rūšys, priežastys, pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Infliacija. Infliaciją galima skirstyti pagal vietą, pasireiškimo pobūdį, atsiradimo priežastis, mastą. Pagal infliacijos intensyvumą išskiriama. Infliacija ir kainų lygis. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos augimas ir infliacija. Pagrindinės infliacijos priežastys, sukeltos bendrosios paklausos pokyčių. Bendrosios pasiūlos infliacija. Pagrindinės priežastys, sukeliančios pasiūlos infliaciją. Ekonominiai ir socialiniai infliacijos padariniai. Numatytosios infliacijos padariniai. Infliacijos mažinimo ir kitų jos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas ir infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika.
  Makroekonomika, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-07-03
 • Youth transition from school into job market

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Jaunimo perėjimas iš mokyklos į darbo rinką. Introduction. Statistics. Strengthening of youth motivation for employment. Conclusion.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-01-18
 • Ispanijos ekonominė analizė

  PowerPoint pristatymas. Istorinė praeitis. Geografinė padėtis. Vidutinė gyvenimo trukmė. Ispanijos ekonomikos kaita pastaraisiais metais.
  Makroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-03-31
 • Jaunimo nedarbas Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Jaunimo nedarbas. Tipiškas jaunas bedarbis. Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį. Labiausiai jaunimo įsidarbinimą įtakoja. Nepakankama mokymosi motyvacija. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymosi prieinamumas. Darbdavių apklausos rezultatai. Ilgalaikio nedarbo didėjimą lemia įvairios priežastys. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-05-16
 • Joniškio rajono situacijos analizė

  PowerPoint pristatymas. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra. Gyventojai. Rajono teritorija. Rajono kultūros paveldas. Aplinkos apsauga. Susisiekimas ir transportas. Sveikatos apsauga. Nusikalstamumas. Nevyriausybinės organizacijos. Bendrasis lavinimas ir profesinis rengimas Joniškio rajone. Užimtumas ir darbo rinka. Verslo aplinka. Turizmas. Žemės ūkio ir kaimo plėtra. Joniškio rajono žemės ūkio situacijos charakteristika. Žemės ūkio veiklos analizė. Jaunų ūkininkų įsikūrimo situacijos analizė. Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros analizė. Miškų ūkio ir žuvininkystės analizė. Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros analizė. SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-10-27
 • Kaip gyvena skurstantys žmonės Lietuvoje?

  PowerPoint pristatymas. Kas tai yra skurdas? Skurdas. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Skurdo riba. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Santykinio skurdo lygio dinamika. Skurdo atsiradimo priežastys. Santykinio skurdo lygis mieste ir kaime. Išsilavinimo įtaka nelygybei. Nelygybė tarp socialinių-ekonominių grupių. Santykinio skurdo lygis skirtingose socialinėse-ekonominėse grupėse. Santykinio skurdo lygis skirtingų tipų namų ūkiuose. Santykinio skurdo lygis namų ūkiuose su vaikais. Skurdo mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-01-26
 • Lietuva – šalis donorė

  PowerPoint pristatymas. Lietuva – šalis donorė. Lietuva pasaulio plėtros ir bendradarbiavimo politikos dalyvė. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Tūkstantmečio tikslai. Tikslai, principai ir regionai. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Tikslai, principai, sektoriai, regionai ir finansavimas. Lietuva – šalis donorė.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-25
Puslapyje rodyti po