Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos pristatymai

Makroekonomikos pristatymai (96 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai ir jų skaičiavimo metodika

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai. Darbo lygio augimas. Darbo lygis. Vyresnio amžiaus asmenų darbo lygis. Amžiaus, kai paliekamas darbas, vidurkis. Mokymosi lygis. Nedarbo lygis. Jaunimo išsilavinimo lygis. Anksti baigusių mokslą jaunuolių dalis. Ilgo laikotarpio nedarbo lygis. Populiacija bedarbių namų ūkiuose.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-09-01
 • Pajamų nelygybė (3)

  PowerPoint pristatymas. Pajamų ir turto nelygybė. Pajamų nelygybės matai. Pajamų pasiskirstymas Lietuvoje. Lietuvos gyventojų išlaidų decilinis pasiskirstymas. Gini koeficiento pokyčiai Lietuvoje. Pasaulio pajamų pasiskirstymas. Pasaulio gyventojų pajamų nelygybė. Pasaulio pajamų kitimo tendencijos. Kai kurie palyginimai. Pajamų ir turto pasiskirstymo teoriniai aspektai. Socialinio teisingumo traktavimas. Libertaristai. Liberalai. Socialistai-komunistai.
  Makroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-01-25
 • Paklausos elastingumo kainai skaičiavimo metodai

  PowerPoint pristatymas. Šiandien aptarsime. Paklausos elastingumas kainai. Paklausos elastingumas kainai. Paklausos elastingumas kainai (2). Pavyzdukas. Paklausos elastingumas kainai. Neapibrėžtai elastinga paklausa. Absoliučiai neelastinga paklausa. Paklausos elastingumą kainai įtakojantys veiksniai. Paklausos elastingumą kainai įtakojantys veiksniai (2). Bendrosios paklausos modelis. Bendrosios paklausos modelis (3). Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-11-30
 • Paskolų ir indėlių sistema

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos banko 2005 m. ataskaita. Lietuvos bankas. Indėliai. Indėlių pokytis. Indėlių ir BVP santykis. Indėlių apimtis. Terminuotieji indėliai. Indėliai iki pareikalavimo. Indėlių struktūra. Paskolos. Paskolų pokytis. Bankų paskolų ir BVP santykis. Paskolų augimo priežastys. Paskolų struktūra. Trumpalaikės paskolos. Paskolos ekonominėms veikloms. Paskolų palūkanų normos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. VVP. Pagrindiniai investuotojai į VVP.
  Makroekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-05-01
 • Pensijų skaičiuoklė

  PowerPoint pristatymas. Žmogaus gyvenimo etapai. Kokia nauda iš pensijų reformos? Apsispręsti padėsianti skaičiuoklė. Skaičiuoklė "Pensijos link...". Rezultatai. "SocMin" skaičiuoklė.
  Makroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2005-10-22
 • PHARE projektai

  PowerPoint pristatymas. Struktūriniai fondai. Pagrindiniai Lietuvos prioritetai Europos sąjungoje. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra. Žmogiškųjų išteklių plėtra. Paslaugų ir verslo plėtra. Kaimo ir žuvininkystės plėtra. Lietuvos plėtros tendencijos Europos Sąjungoje.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-10-17
 • Pinigai ir bankai (4)

  PowerPoint pristatymas. Pinigai yra. Pinigai privalo turėti šiuos požymius. Pinigai ir kvazipinigai. Taupos ir paskolų asociacijos. Bankas. Komerciniai bankai atlieka šias funkcijas. Privalomasis rezervas. Lietuvos bankas atlieka keturias pagrindines funkcijas. Kas sukelia infliaciją? Kas nukenčia iš infliacijos? Kas pasipelno iš infliacijos?
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-11-11
 • Pinigų politikos principai ir euro kurso politika

  PowerPoint pristatymas. Pinigų politikos sistemos apžvalga. Europos centrinių bankų sistema. Eurosistemos tikslai. Eurosistemos pinigų politikos priemonės. Kitos sandorių šalys. Užtikrinamasis turtas. Pinigų politikos sistemos pakeitimai. ECB pinigų politikos strategija. Bendrieji principai. Kainų stabilumo kiekybinis apibrėžimas. Du ECB pinigų politikos strategijos ramsčiai. Skaidrumas ir atskaitomybė. Euro kurso politika Lietuvoje. Euro įvedimas Lietuvoje. Lito kurso politika ir pinigų politika. Konvergencijos kriterijai ir jų vykdymas. Antrasis valiutų kurso mechanizmas. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai.
  Makroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-10-11
 • Plėtros ir bendradarbiavimo politika (2)

  PowerPoint pristatymas. Plėtros ir bendradarbiavimo politika. PP politikos formos ir sektoriai. PP politikos sektoriai. PB politikos finansavimas. Tarptautinių organizacijų finansavimas. Pasaulio bankas. Kaip gaunamos lėšos? PB ir Lietuva. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD -EBPO). Jungtinių Tautų Pramonės Plėtros Organizacija (UNIDO).
  Makroekonomika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-01-25
 • Rapid economic growth in Lithuania

  PowerPoint pristatymas (anglų kalba). GDP Growth. Anual average inflation in Lithuania. The growth of export and import. Most exported goods. Most imported goods. Freight transport. Public transport. Unemployment rate in Lithuania. Lithuanian debt. Consumption expenditures. Foreign investitions.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-04-05
 • Retumas. Pasirinkimas

  PowerPoint pristatymas. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. Gamyba. Gamybos alternatyvos. PPF ir alternatyvieji kaštai. Gamybos galimybių kreivė ir ekonominis augimas. Technologijos pažanga. Kapitalo kiekio didėjimas. Ekonominių sistemų įvairovė. Grynosios kapitalistinės sistemos pagrindiniai bruožai. Komandinė ekonomika. Jai esant, visus sprendimus (ką, kaip, kam) lemia vienas centras. Jos bruožai. Mišrių sistemų bruožai. Rinka ir pelnas. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Išteklių, produktų ir pajamų apytaka. Prielaidos. Pagrindinės kainų funkcijos. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos.
  Makroekonomika, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-10-03
 • Skurdas ir jo mažinimo priemonės

  PowerPoint pristatymas. Skurdas ir jo mažinimo priemonės. Skurdo samprata ir matai. Skurdo samprata ir apibrėžimas. Lietuvos skurdo apibrėžimas. Skurdo riba ir jos nustatymo būdai. Skurdo ribų nustatymo metodai. Skurdo matai. Skurdo ribos tarptautiniuose tyrimuose. Skurdas Lietuvoje 2002-2003m. Skurdo mažinimo priemonės Lietuvoje. Galimybių skurdas išsivysčiusiose šalyse. Pajamų skurdas išsivysčiusiose šalyse. Pajamų skurdas pokomunistinėse šalyse.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-01-25
 • Skurdas ir pajamų nelygybė Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Pajamų nelygybė ir skurdas. Socialinė atskirtis. Skurdas ir jo nustatymo galimybės. Kas dešimtas gyventojas – už skurdo ribos. Skurdas Lietuvoje. Didėja gyventojų užimtumas. Mažėja nedarbo lygis. Padidėjo realus minimalios mėnesinės algos dydis. Auga namų ūkių disponuojamos pajamos. Auga namų ūkių vartojimo išlaidos. Išleidžia daugiau nei uždirba? Išlaidos viršija pajamas. Socialinės išmokos – trečioje pajamų struktūros vietoje. Vidutinės pajamos Šiaulių apskrityje. Didžiausios išlaidos pirminių poreikių tenkinimui. Pasaulio ir Lietuvos naujienos skurdo mažinimo klausimais. Didžiausi neturtėliai paramą gaus maistu. Nedarbas Lietuvoje sparčiai mažėja. Pasaulinė skurdo mažinimo programa. Naujas kovos prieš skurdą būdas.
  Makroekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-02-15
 • Socialinės politikos esmė ir tikslai

  Socialines apsaugos ir darbo ministerijos veikimo principas. Veiksniai, įtakojantys socialinę politiką. Socialinės politikos analizė. Socialinės politikos finansavimo šaltiniai. 2005m. socialinė programa. PowerPoint pristatymas.
  Makroekonomika, pristatymas(40 skaidrių)
  2005-09-22
 • Socialinės politikos samprata

  PowerPoint pristatymas. Socialinės politikos samprata. Argumentai už gerovę (kolektyvinę socialinę apsaugą). Gerovės režimų tyrinėjimai. Gerovės valstybių modelių išskyrimo kriterijai (G. Esping-Andersen). Gerovės valstybių modeliai (G. Esping-Andersen). Skurdo priežastys. Pagrindiniai skurdo ribos įvertinimo metodai. Skurdo mažinimas (pagrindiniai nacionalinės skurdo mažinimo strategijos elementai). Socialinė atskirtis. Nedarbo priežastys. Užimtumo didinimas (pagrindiniai nacionalinės užimtumo strategijos elementai). Senatvės pensijų sistemos pakopos. Socialinė nelygybė. Socialinės apsaugos išmokos. Socialinės apsaugos formavimosi struktūriniai veiksniai. Socialinės apsaugos formavimosi vertybiniai veiksniai. Socialinės apsaugos įstatymų priėmimo data. Socialinės rizikos modernioje visuomenėje. Paramos šeimai programų tikslai. Darbinio ir šeimyninio gyvenimo suderinimas. Pagrindiniai universalių pašalpų privalumai. Mokesčių lengvatos šeimoms.
  Makroekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-10-26
 • Šešėlinė ekonomika (5)

  PowerPoint pristatymas. Aptarsime. Neapskaitoma ekonomika statistiniu požiūriu. Formavimosi priežastys. Šešėlinės ekonomikos matavimas. 2002 m. tyrimo duomenimis. Vokeliai. Šešėlinė ekonomika istorijos bėgy. Nelegali veikla. Kodėl šešėlinės ekonomikos rodikliai įvairiose šalyse skiriasi? Kas dar verčia pasukt šešėlinės ekonomikos link? Šešėlinės ekonomikos tyrimas. Rezultatai. Lotynų Amerikos juodoji rinka. Narkotikai ir Lotynų Amerika. Ir pabaigai.
  Makroekonomika, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-10-31
 • Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės ir jų efektyvumas

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarifiniai apribojimai. Muitas. Muitų skaičiavimo būdai. Kvotos. Antidempingas. Netarifiniai apribojimai. Netarifinių apribojimų nauda. Apsaugos priemonės. Atsakomosios priemonės. Subsidijos. Apribojimų efektyvumas. Europos Sąjunga ir Lietuva. Muitų sąjunga. Bendrasis muitų tarifas. Bendroji preferencijų sistema. Lietuva.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-10-10
 • Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Lietuvos atvejis

  PowerPoint pristatymas. Kursinio darbo pristatymas. Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio vietinės ekonomikos plėtrai teoriniai aspektai. Užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. TUI ekonomikai turi tiesioginės ir netiesioginės įtakos. Teigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Neigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Sukauptos tiesioginės užsienio investicijos 1997 – 2006 (metų pradžioje). Tiesioginės užsienio investicijos apskrityse (mln. Lt). Investicinio klimato gerinimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-11-27
 • Turizmo įtaka Lietuvos ekonomikai (3)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Lietuvos turizmo rinkos apžvalga. Lankytojų skaičius Lietuvos turizmo centruose. Atvykstamojo turizmo reikšmė. Atvykstamojo turizmo reikšmė 1996 – 2000 m. Atvykusių į Lietuvą užsieniečių skaičius. Atvykstamojo turizmo reikšmė 2001 – 2007 m. Užsienio svečių apgyvendinimas 2004 – 2006. Išvykstamasis turizmas. Vietinis turizmas. Kaimo turizmas. 2007-2013 Europos sąjungos struktūrinės paramos strategijos projektas.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-10-16
 • Užimtumas ir nedarbas (3)

  PowerPoint pristatymas. Gyventojai. Ekonomiškai aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Skirtumai tarp struktūrinio ir migracinio nedarbo. Ciklinis nedarbas. Bedarbių skaičius. Visiškas užimtumas. Nedarbo lygis. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo nuostolių įvertinimas. Prislėgtasis nedarbas. Paslėptasis nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumo didinimo 2001-2004 metų programa. Nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimo kryptys.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-21
Puslapyje rodyti po