Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos pristatymai

Makroekonomikos pristatymai (96 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas Lietuvoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Užsienietis. Įstatyminė bazė. Užsieniečių įsidarbinimas Lietuvoje. Įdarbintų užsieniečių skaičius pagal amžių. Įdarbintų užsieniečių skaičius pagal sektorius. Laikinai Lietuvoje dirbančių užsieniečių pasiskirstymas pagal šalis. Laikinai Lietuvoje dirbančių užsieniečių pasiskirstymas pagal profesijas. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-31
 • Valiutų kursų nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Pasaulinė valiutų rinka. Šalys dominuojančios "FX" rinkoje. "Forex" rinkos ypatumai. Kas yra šios rinkos dalyviai? Valiutos kursas. Nuo ko priklauso valiutų kursas? Paklausa atsiranda, kai. Pasiūla atsiranda. Valiutų kursų sistemos. Lankstaus valiutų kurso privalumai. Lankstaus valiutų kurso trūkumai. Fiksuoto valiutos kurso privalumai. Fiksuoto valiutos kurso trūkumai. Kurią valiutų kurso sistemą rinktis?
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-01-29
 • Valstybė ir jos biudžetas

  PowerPoint pristatymas. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybė kaip teisėjas. Valstybė kaip vadybininkas. Valstybė kaip ekonomikos sistemos dalyvis. Vyriausybės sprendimai prieš rinkos sprendimus. Valstybinio ir privačiojo sektorių sąveika. Valstybės biudžetas. Lietuvos Respublikos biudžetas. Kaip yra sudaromas Lietuvos biudžetas? Kam valdžia leidžia pinigus. Iš kur valstybė gauna pinigų? Valstybės ir savivaldybių lėšos. Savivaldybių biudžeto išlaidų palyginimas su BVP ir nacionalinio biudžeto išlaidomis. Mokesčiai. Apie mokesčių sistemos principus. Mokesčių rūšys. Valstybės mokesčiai: kas juos moka? Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Biudžeto deficito ir valstybės skolos kritika.
  Makroekonomika, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-02-17
 • Valstybės biudžetas ir mokesčiai

  PowerPoint pristatymas. Valstybės biudžetas. Kas tai? Valstybės biudžetas. Lietuvos valstybės biudžetą sudaro. Kaip sudaromas Lietuvos Respublikos biudžetas? Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sudarymo etapai. Iš kur valstybė gauna pinigų? Mokestis. Kas tai? Pagrindiniai penki mokesčiai į Lietuvos Respublikos (LR) biudžetą. Pridėtinės vertės mokestis ir akcizai. Nekilnojamojo turto mokestis. Kelių mokestis. Kiti valstybės renkami mokesčiai. Kodėl mokesčiai yra renkami? Mokesčių rūšys. Biudžeto deficitas.
  Makroekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-03-24
 • Valstybės biudžetas: išlaidos ir pajamos Lietuvoje ir kitose šalyse

  PowerPoint pristatymas. Valstybės biudžetas. Egzistuoja trys biudžeto lygiai. Lietuvos valstybės biudžeto pajamas sudaro. Valstybės biudžeto asignavimai yra naudojami įstatymams įgyvendinti. Fiskalinė politika. Mokesčiai. Mokesčiai skirstomi į. Pajamų mokesčių tarifai Lietuvoje. Bendrovių pelno mokesčiai Lietuvoje. Akcizų tarifai Lietuvoje. Vyriausybės išlaidos skirstomos į. Lietuvos valstybės nacionalinis biudžetas 2007. Valstybės skola. Lietuvos skolos aptarnavimo išlaidos. Nacionalinio biudžeto pajamų kaita. Nacionalinio biudžeto išlaidos. 2008 metų biudžeto prognozės. Lietuvos ir Estijos biudžeto balansas. Latvijos biudžeto kaita. 2007 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto išlaidos.
  Makroekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-04-03
 • Valstybės sektorius. Fiskalinė politika

  PowerPoint pristatymas. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto sudarymo principai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės išlaidos (asignavimai). Valstybės išlaidų klasifikacija. Pasiūlos ekonomikos teorija. Pasiūlos teorijos atstovų siūlymai. Pasiūlos teorijos kritika. A.Laffero kreivė. Mokesčių sistema. Laffero kreivė. Fiskalinės politikos priemonės. Tikslinė ir netikslinė fiskalinė politika. Pusiausvyra, įtraukiant vyriausybės pirkimus. Pusiausvyros BVP, įtraukiant mokesčius. Mokesčių poveikis pusiausvyros produktui, mokesčių multiplikatorius. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos.
  Makroekonomika, pristatymas(41 skaidrė)
  2007-07-04
 • Valstybės skola (6)

  PowerPoint pristatymas. Skolos atsiradimas. Skolos rizika. Valstybės skolos struktūra. Didėjančios valstybės išlaidos. Požiūriai į valstybės skolą. Tarptautiniai kredito reitingai. Vertinant šalies riziką pasitelkiami įvairūs ekonominiai veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-07-03
 • Valstybės strateginė plėtra

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Trys išteklių paskirstymo būdai. Trys pagrindiniai ekonomikos klausimai. Valstybės ekonominė politika. Makroekonominė politika. Mikroekonominė politika (struktūrinė politika). Valstybės makroekonominė politika. Makroekonomikos rodikliai (Mastrichto kriterijai). Valstybės ekonomikos plėtros strategija. Valstybės ekonomikos plėtros strategijos struktūra. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos modeliai. Rinkos ekonomika. Socialiai orientuota rinka. Europinės gerovės modeliai. Gerovės valstybės modeliai: (pagal Esping-Andersen). Monetarinis rinkos ekonomikos modelis. Naujoji ekonomika – žinių visuomenės modelis. Pereinamojo laikotarpio ekonomikos modelis. 3 pagrindinės darnaus vystymosi sritys. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai. Pagrindinis Lietuvos darnaus vystymosi siekis. Valstybės funkcijos. Lietuvos socialinės-ekonominės plėtros ilgalaikės strategijos tikslai. Subalansuotas ekonominis augimas. Ekonominio augimo svertai. Prioritetinės kryptys ilgalaikėje perspektyvoje.
  Makroekonomika, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-10-27
 • Valstybės vaidmuo plėtojant informacinių produktų ir paslaugų ekonomiką

  PowerPoint pristatymas. Interneto vartojimas. Interneto vartotojų skaičius. Interneto skvarba. Elektroninio parašo įstatymas. Visuomenės informavimo kampanija "Pradėjau". Naujosios ekonomikos plėtra. E-Vyriausybės raiškos formos. Įvairi lyginamoji statistika.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2005-05-23
 • Verslo organizavimo formos rinkos sąlygomis

  PowerPoint pristatymas. Verslo organizavimo formos. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Bendrovės. Dar kelios verslo organizavimo formos. Ne pelno organizacijos (NPO). Valstybinės bendrovės. Kooperatyvai. Licencinis verslas.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-09-11
 • Verslo organizavimo formos rinkos sąlygomis (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas skatina verslumą? Kas tampa verslininku novatoriumi? Ką daro verslininkai novatoriai? Kokios strategijos laikosi verslininkai novatoriai? Elektroninė prekyba. Smulkusis verslas. Smulkiojo verslo privalumai. Pavojai tykantys smulkiojo verslo. Verslo programos. Individualioji įmonė. Privalumai. Trūkumai. Ūkinė bendrija. Privalumai. Trūkumai. Bendrovės yra dviejų tipų. Privalumai. Trūkumai. Ne pelno organizacijos (NPO). Kooperatyvai. Išvados. Klausimai.
  Makroekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-10-05
 • Verslo reguliavimas ir jo pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Reguliavimo prigimtis. Egzistuoja du būdai žmonių poreikiams visuomenėje patenkinti. Verslo reguliavimo priemonės. Kas reguliuojama. Kodėl reguliuojama. Ekonomikos reguliavimas esminė liūtis verslui. Valstybės parama verslui. Būtiniausios verslo paramos rūšys. Informacijos reikšmė. Rinkos neapibrėžtumas. Verslo reguliavimo kaštai. Nauji reguliavimo principai. Dereguliavimo poreikis. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-08-08
 • Vertybinių popierių (VP) biržos ir vertybinių popierių (VP) komisijos veikla Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos vertybinių popierių (VP) rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių birža. Istorija. 2005 metų GICS klasifikacija. 2007 metų Bendra Baltijos narystė. Metiniai nario mokesčiai. Nuo 2010 lapkričio 22 d. biržoje imta prekiauti eurais. Vertybinių popierių (VP) biržos funkcijos. Investuotojų švietimas. Vertybinių popierių komisija (VPK). Šiek tiek istorijos. Vertybinių popierių komisijos (VPK) uždaviniai. Vertybinių popierių komisija (VPK) struktūra. Žmonių ištekliai. Rinkos dalyvių veiklos patikrinimai, tyrimai ir sankcijos. Vertybinių popierių komisija (VPK) iškeltos bylos ir paskirtos baudos 2005-2009 metais. Vertybinių popierių komisijos (VPK) finansiniai ištekliai. Įdomu.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2011-02-25
 • Vyriausybės išlaidų didinimas ir išstūmimo efektas

  PowerPoint pristatymas. Vyriausybės asignavimų rūšys. Fiskalinė politika. Nedirektinė fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. BVP kitimas kintant vyriausybės išlaidoms. Fiskalinės politikos panaudojimas. Infliacinis tarpsnis. Recesinis tarpsnis. Skatinančioji fiskalinė politika.
  Makroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-02-17
 • Visuotinė paklausa ir pasiūla. Ekonomikos augimas

  PowerPoint pristatymas. BNP. Nominalusis ir realusis BNP. BNP gali būti apskaičiuojamas. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: BVP ir GNP. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendroji paklausa. Ekonomikos augimo sąvoka ir pasekmės. Ekonominio augimo veiksniai. Ilgalaikį ekonomikos augimą sukelia tokie veiksniai. Gamybos funkcija. Ekonominio augimo ribos ir kaštai. Verslo ciklas.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-01-26
 • Žemės ūkis ir ekonomikos plėtra

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Ekonominio augimo ir plėtros esmė. Tvarios plėtros koncepcija. Tvari plėtra žemės ūkyje. Kaimo plėtros esmė. Importas ir eksportas. Žemės ūkio gamybos rezultatai. Žemės ūkio produkcija. Produktyvumas. Žemės ir maisto ūkio produkcijos rinka, jos ypatybės ir plėtros problemos. Produkcijos realizacijos rezultatai. Rentabilumas, jo veiksniai ir didinimo būdai. Infrastruktūros esmė. Žemės ūkio verslo infrastruktūra. Darbo išteklių pasiūla. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkio versle. Aplinkosauga ir žemės ūkis. Žemės ūkio sektoriaus gamybos įtaka dirvožemio būklei. Dirvos degradacija ir erozija. Dirvožemio tarša. Žemės ūkis.
  Makroekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po