Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Infliacija (19)

  Įvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos formos. Infliacijos reiškimosi būdai. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos padariniai. Infliacijos matavimas. Infliacija Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-09
 • Infliacija (20)

  Įvadas. Infliacijos samprata ir atmainos. Infliacijos pasekmės. Infliacijos priežastys. Konkrečios infliacijos priežastys. Infliacijos poveikis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-12
 • Infliacija (21)

  Įvadas. Infliacijos teorija. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacijos turinys. Defliacija. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos pokyčių skatinama infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatyta, prognozuojama infliacija. Netikėta infliacija. Antiinfliacinės priemonės. Pajamų indeksavimas. Dalyvavimas pelnuose. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacija Lietuvoje. Infliacijos tendencijos, kainų kitimas. Infliacijos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse palyginimas. Infliacijos įtaka euro įvedimui. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams. Veiksniai, didinantys infliaciją. Brangstanti nafta. Klaidingi infliacijos lūkesčiai. Priemonės suvaldyti infliaciją. Infliacijos projekcijos 2005–2008 metams. Vartotojų, gamintojų, eksportuotojų ir kitos kainos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-03-28
 • Infliacija (22)

  Įvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos turinys ir rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Infliacija praktikoje. Infliacijos skaičiavimas, jos matavimo būdai. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziume.
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-05-08
 • Infliacija (23)

  Įvadas. Infliacija. Vartotojų kainų indeksas. Infliacijos tipai. Infliacijos socialinės ir ekonominės pasekmės. Valstybės antiinfliacinė politika. Fiskalinė politika. Išvados. Pasiūlymai, kad būtų apribota infliacija.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-31
 • Infliacija (25)

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos formos. Šliaužiančioji infliacija. Hiperinfliacija. Šuoliuojančioji infliacija. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Antiinfliacinė politika. Infliacijos kontrolė. Išvada. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-01
 • Infliacija (26)

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Metinių infliacijos tempų kitimas Lietuvoje. Infliacijos lygio matavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Pinigų pasiūla kaip infliacijos sąlyga. Valstybės biudžeto deficitas ir infliacija. Infliacinis mokestis ir senjoražas. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Darbo užmokesčio–kainų infliacinė spiralė. Infliacijos lūkesčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-03-05
 • Infliacija (3)

  Infliacija. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Kas nukenčia ir kas pasipelno iš infliacijos. Infliacijos mažinimo būdai.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-05
 • Infliacija (4)

  Infliacija teorijoje. Infliacijos formos. Infliacija pagal reiškimosi būdą. Infliacija pagal mąstą. Infliacijos priežastys. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Monetarinės politikos trūkumai. "Pajamų politika" – prieš visuminės pasiūlos didėjimą. Pajamų indeksavimas. Struktūrinė infliacija. Infliacija Lietuvoje. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2005-09-26
 • Infliacija (5)

  Netikėta infliacija: kas laimi ir kas praranda. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos lygis. Infliacijos matavimo būdai. Valstybės biudžeto deficitas ir infliacija. Infliacinis mokestis. Infliacijos pasekmės. Defliacija. Infliacijos priežastys. Infliacijos mažinimo būdai.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-09-27
 • Infliacija (6)

  Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatytos infliacijos priežastys. Numatyta infliacija ir realioji palūkanų norma. Numatytos infliacijos kaštai. Netikėtos infliacijos pasekmės. Antiinfliacinė politika ir jos priemonės. Antiinfliacijos priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-06
 • Infliacija ir defliacija

  Infliacija, jos priežastys. Vartojamųjų kainų indeksas (VKI). Infliacija (inflation). Infliacijos procesų klasifikavimas. Infliacijos tempai kai kuriose Europos valstybėse. Defliacija.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-24
 • Infliacija ir ekonominis augimas

  Įvadas. I dalis. Teorinių modelių ir metodų panaudojimas makroekonominių rodiklių analizei. Infliacijos teorija. Infliacijos turinys. Infliacijos tempas ir tipai. Infliacijos priežastys. Paklausos infliacija pasiūlos (gamybos kaštų). Infliacija. Infliacijos ir nedarbo ryšys. Stagfliacijos reiškinys ir sąvoka. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. "Reiganomikos" panaudojimas kovai su infliacija. Atskirų ekonomikos mokyklų požiūris į infliaciją. J. Fišerio suformuluota infliacijos samprata. Keinsistinė infliacijos interpretacija. Monetaristinė infliacijos interpretacija. "Pasiūlos ekonomistų" požiūris į infliaciją. Palyginamoji hiperinfliacijos analizė. Vokietija. Lenkija. Argentina. Bolivija. Lietuva. Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai. Teoriniai ekonominio augimo modeliai. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Ekonominės raidos cikliškumas. II dalis. Infliacijos ir ekonominio augimo rodiklių kaita Europoje paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje. Išsivysčiusių pasaulio šalių rodiklių dinamika. Vakarų ekonomikos įtaka rytų Europos vystymuisi. Šalių-kandidačių į Europos Sąjungą (ES) rodiklių dinamika 1991-1999 metų Baltijos šalių rodiklių dinamika. III dalis. Infliacijos ir ekonominio augimo rodiklių kaita Lietuvoje paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(39 puslapiai)
  2006-05-29
 • Infliacija ir ekonominis augimas (2)

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. 2003 m. Spalio mėnesio statistika. Ekonominis augimas. Lietuvos ekonominio augimo proceso analizė. Lietuvos ekonomikos tyrimas 2003 – 2004 m. Makroekonomikos duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-05-17
 • Infliacija ir jos socialinės ekonominės pasekmės

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos sąvoka. Infliacija ir kainų lygis. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Infliacijos priežasčių nustatymas. Visuminės paklausos ir visuminės pasiūlos sukelta infliacija. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos infliacija. Pinigų pasiūla ir infliacija. Valstybės biudžeto deficitas ir infliacinis mokesti. Lafero kreivė infliacijai. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Racionaliųjų lūkesčių teorija ir nedarbo – infliacijos problema. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatytosios infliacijos padariniai. Netikėtosios infliacijos padariniai. Infliacijos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė kontrolė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2009-10-05
 • Infliacija ir jos sprendimo būdai

  Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos priežastys. Infliacijos padariniai. Antiinfliacinių priemonių samprata. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Bendrosios paklausos mažinimas. Bendrosios pasiūlos didinimas. Infliacija Lietuvoje ir jos sprendimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-10-29
 • Infliacija Lietuvoje

  Pranešimas apie infliaciją Lietuvoje. Infliacija, jos būdingiausi bruožai. Infliacijos raida Lietuvoje nuo nepriklausomybes atgavimo, su euru susijusios infliacijos problemos ir kriterijai. Palyginimas su Mastrichto kriterijumi. Lenteles, grafikai.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-10
 • Infliacija Lietuvoje (2)

  Įvadas. Infliacijos teorija. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacijos turinys. Defliacija. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos pokyčių skatinama infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatyta, prognozuojama infliacija. Netikėta infliacija. Antiinfliacinės priemonės. Pajamų indeksavimas. Dalyvavimas pelnuose. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacija Lietuvoje. Infliacijos tendencijos, kainų kitimas. Infliacijos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse palyginimas. Infliacijos įtaka euro įvedimui. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams. Veiksniai, didinantys infliaciją. Brangstanti nafta. Klaidingi infliacijos lūkesčiai. Priemonės suvaldyti infliaciją. Infliacijos projekcijos 2005–2008 metams. Vartotojų, gamintojų, eksportuotojų ir kitos kainos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-13
 • Infliacija Lietuvoje (3)

  Įvadas. Infliacijos formos. Infliacija Lietuvoje 1991-1998 metais. Infliacija Lietuvoje 1999-2005 metais. Defliacija. Defliacijos pasekmės. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos infliacija. Infliacijos priežastys pastaraisiais metais. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-10
 • Infliacija Lietuvoje 2002-2007 metais

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys ir pasekmės. Numatyta infliacija. Netikėta infliacija. Infliacija Lietuvoje 2002-2007 metais. Ateities perspektyvos ir prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-04-16
Puslapyje rodyti po