Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Infliacija, jos esmė, priežastys, nustatymas

  Įvadas. Infliacija, jos esmė. Priežastys. Nustatymas. Pasekmės. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos mažinimo būdai. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-11-16
 • Infliacija, jos formos ir tempai

  Įvadas. Infliacijos požymiai. Infliacijos tempas. Infliacija. Infliacijos formos. Praktinės užduotys.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-03
 • Infliacija, jos priežastys, atmainos ir antiinfliacijos priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Infliacijos turinys. Infliacijos matavimas. Infliacijos atmainos. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacijos mažinimo priemonės. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-03-14
 • Infliacija, jos priežastys, atmainos ir antiinfliacinės priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Infliacija ir jos tempai. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Darbo užmokestis, infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Numatytos infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Antiinfliacinės priemonės Lietuvoje. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacijos atmainos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2009-02-17
 • Infliacija, jos turinys, formos ir matavimo metodai, praktinės užduotys

  Praktinės užduotys. Įvadas. Infliacija. Infliacijos esmė. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo metodai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-24
 • Infliacija: samprata, rūšys, pasekmės

  Įvadas. Infliacijos priežastys ir vyksmas. Infliacijos formos ir tempai. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-01-09
 • Infliacija. Infliacijos poveikis ekonomikai ir priemonės jai reguliuoti

  Infliacija, jos poveikis ekonomikai ir priemonės jai reguliuoti. Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti infliacijos atsiradimo priežastis, pasekmes bei priemones infliacijai reguliuoti Lietuvoje. Apibrėžimas. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos matavimo būdai. Infliacija Lietuvoje. Priemonės infliacijai reguliuoti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-23
 • Infliacijos esmė ir specifika: infliacijos ir nedarbo sąveika

  Įžanga. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Antiinfliacinė politika. Infliacijos pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-10-13
 • Infliacijos ir nedarbo sąveika

  Įvadas. Infliacijos esmė. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Infliacijos padariniai. Nedarbas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-22
 • Infliacijos ir nedarbo sąveika (2)

  Įvadas. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys ir padariniai. Nedarbas. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-07
 • Infliacijos priežastys ir antiinfliacinės priemonės

  Infliacijos priežastys. Vartotojų infliacija. Pinigų pasiūla kaip infliacijos sąlyga. Valstybės biudžeto deficitas ir infliacija. Infliacinis mokestis ir senjoražas. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Infliacijos lūkesčiai. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacinė kontrolė. Antiinfliacinė politika. Bendrosios paklausos mažinimas ir jo padariniai. Antiinfliacinė pasiūlos politika.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-25
 • Infliacijos valdymas monetarizmo teorijos aspektu

  Įvadas. Monetarizmo teorija ir jos vaidmuo valdant šalies infliaciją. Trumpa monetarizmo teorijos apžvalga. Infliacijos valdymas: monetaristų siūlymai. Monetarinės politikos ir infliacijos kontrolės vykdytojai. Infliacijos valdymas Lietuvoje. Dabartinė situacija. Infliacijos valdymo priemonės: esamos, būtinos ir vengtinos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-10-09
 • Investavimas (2)

  Investicijos. Kas yra investavimas? Taupymas ar investavimas? Likvidumas. Į ką galima investuoti? Investavimas į fondus. Investavimas į nekilnojamąjį turtą. Investavimas į akcijas. Investavimas į obligacijas. Investuotojas. Investavimo elementai. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-14
 • Investavimas (3)

  Įvadas. Taupyti ar investuoti? Taupymo ir investavimo skirtumai. Kodėl verta investuoti? Kur investuoti? Kada pradėti investuoti? Pelningumas. Investavimo rizika. Kur galima investuoti? Investavimas į vyriausybės vertybinius popierius. Investavimas į taupymo lakštus. Investavimas į akcijas. Investavimas į investicinius fondus. Investicinių fondų patrauklumas. Investicinių fondų rūšys. Akcijų fondai. Obligacijų fondai. Pinigų rinkos fondai. Kiti fondai. Aktyvus ir pasyvus investicijų valdymas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-07
 • Investicijos

  Suverenitetas ir transnacionalinės. korporacijos: apibrėžimai ir prielaidos. Transnacionalinės korporacijos ir veiklos. valstybės: ekonominės grėsmės suverenitetui. Efektyvumas, augimas ir gerovė. Transnacionalinių korporacijų ekonominė kontrolė. Transnacionalinių korporacijų įtaka politikai. Rusijos investicijos Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos. Rusijos investicijos į energetiką: grėsmė Lietuvos suverenitetui? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-06-09
 • Investicijos į Lietuvos žemės ūkį (2)

  Įvadas. Žemės ūkio investicijų esmė ir būtinumas. Žemės ūkio investicijų Lietuvoje kryptys valstybinės investicijų politikos kontekste. Valstybinės investicijos į žemės ūkį, jų struktūra ir apimtys. Užsienio investicijos į Lietuvos žemės ūkį. SAPARD programos bei Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų panaudojimo Lietuvos žemės ūkyje galimybės, rezultatai, problemos.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-16
 • Investicijos į nekilnojamąjį turtą

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti investicijas į nekilnojamąjį turtą. Investavimo į nekilnojamąjį turtą procesas. Investavimo proceso etapai. Investavimo projekto idėjos analizė. Užsienio investicijų į nekilnojamąjį turtą teisinis reguliavimas. Paskolų teikimas ir investicijų atsipirkimas. Paskolų teikimas būsto įsigijimui. Investicijų į nekilnojamąjį turtą atsipirkimas nuomojant. Išvados. Priedas: PowerPoint pristatymas (14 psl.)
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-11-23
 • Investicijos ir verslas Vilniuje

  Įvadas. Teorinė dalis. Investicijų formos. Investicijų ekonominė esmė. Praktinė dalis. Investicijos ir verslas Vilniuje. Investicinė aplinka Vilniuje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Investicijos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Investicijų apibrėžimas. Investicijų rūšys ir formos. Investicijų rūšys. Investicijų formos. Investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Kitos investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje per pirmąjį 2005 m. ketvirtį padidėjo 8 procentais. Laisvos ekonominės zonos. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Investicijos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Investicijų esmė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Išvados. Priedas (1 psl.)
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-05-03
Puslapyje rodyti po