Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Labour market in Lithuania: problems and outlook

  Darbas anglų kalba. Darbo rinka Lietuvoje: problemos ir perspektyvos. Introduction. Labour market conception. Labour market model. Labour market structure elements. The closed and open labour market. Labour laws and labour market regulation. The international labour organization (ilo). Labour market institutions. Labour market management system. Active labour market programs. Passive labour market policy measures. Labour market situation in Lithuania. Labour. Unemployment. Summary.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-11-23
 • Laisvalaikio prekių ir paslaugų rinkų Lietuvoje ir Indijoje palyginimas

  Įvadas. Indija ir Lietuva. Bendrai apie ekonomiką. Indija. Lietuva. Laisvalaikio prekės ir paslaugos. Indija. Kriketas. Filmai. Naktinis gyvenimas. Kitos prekės ir paslaugos. Lietuva. Krepšinis. Kaimo turizmas. Naktinis gyvenimas. Kitos prekės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-26
 • Laisvas darbo jėgos judėjimas ir jo pasekmės Lietuvai tapus Europos sąjungos (ES) nare

  Įvadas. Kaip įvertinti darbo jėgos judėjimą. Darbo jėgos judėjimo pobūdis. Ketinančių išvykti gyventi į kitą šalį potencialios migracijos kryptys ir priežastys. Ketinančių išvykti gyventi į kitą šalį socialinė-demografinė struktūra palyginti su visų gyventojų. Akademinis judrumas ir akademinių mainų kliuviniai. Kokios migracijos prognozės? Pripažintos ir nepripažintos studijos. Darbo jėgos judėjimo nauda ir kaštai Lietuvai. Darbuotojų įgyjamos ir išsaugojamos socialinės teisės. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-04-23
 • Laisvoji rinka ir pajamų pasiskirstymas Lietuvoje

  Įvadas. Laisvosios rinkos. Kaip veikia laisvoji rinka. Konkurencija. Pajamos ir išlaidos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-06
 • Laisvosios ekonominės zonos - realybė ar mitas?

  Įvadas. LEZ. LEZ įstatymas Lietuvoje. Klaipėdos LEZ. Pirmieji investuotojai. Išvystyta infrastruktūra. Zonos išlikimo klausimas. Zonos istorija. Kauno LEZ. Šiaulių LEZ. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-30
 • Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje

  Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje samprata. LEZ įstatymų pataisos. Klaipėdos LEZ startas. Pirmieji investuotojai. Infrastruktūros vystymas. Klaipėdos LEZ veiklos perspektyvos Europos sąjungoje. Ilgas zonos kūrimasis. Kauno LEZ. Šiaulių LEZ. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-05
 • Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) veiklos reglamentavimas. Laisvosios ekonominės zonos steigimas. Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje. Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teisinės bazės atitikimas Europos Sąjungos (ES) reikalavimams. Mokami mokesčiai ir rinkliavos. Trys Lietuvos laisvosios ekonominės zonos. Kauno laisvoji ekonominė zona. Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Šiaulių laisvoji ekonominė zona. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-10-21
 • Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje ir užsienio valstybėse

  Įvadas. Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Pirmoji laisvosios ekonomines zonos įmonė. Kauno laisvoji ekonominė zona. Kauno LEZ siekia pasisavinti valstybinę oro uosto žemę. Sankt Peterburgo ekonomika. Ekonomika. Uostai. Paveiksliukų abėcėlinė rodyklė. Lentelių abėcėlinė rodyklė.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-06-07
 • Les documents de la commerce international

  Tarptautinės prekybos dokumentai. Darbas prancūzų kalba. Introduction. Les documents utilisez dans le commerce Internationale. La diversité des documents du commerce Internationale. La diversité des fonctions des documents du commerce Internationale. Les documents du commerce. Les documents de transport. Les documents accompagnés et les autres documents du commerce. La préparation de tous documents nécessaires. La licence et le carte de licence. L’addition – facture. Déclaration d’expédition de transportation la permission de transportation. Déclaration d’expédition de transportation CMR la permission de transportation CMR. Transport International Routière CARNET. La déclaration de douane. La carte verte.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-04
 • Lichtenšteinas. Lichtenšteino rodikliai

  Bendros žinios. Įvadas. Ryšiai su užsienio šalimis. Šalies ekonomika. Valiuta. Infliacija. Nacionalinių sąskaitų rodikliai. Lietuvos ir Lichtenšteino vidutinės metinės infliacijos augimo tempai. Lietuvos ir Lichtenšteino BVP palyginimas. Įmonių skaičius. Socialinė apsauga. Importas. Eksportas. Importo ir eksporto santykis. Žemės ūkis. Užimtumas. Nedarbas. Nedarbo Lietuvoje ir Lichtenšteine palyginimas. Viešieji finansai. Mokesčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-06-13
 • Lietuva, Slovėnija, Nigerija - šalių analizė ekonominiu ir energetiniu požiūriu

  Įvadas. Lietuva. Lietuvos socialinio vystymosi rodikliai. Pramonė. Energijos balansai. Energijos intensyvumas ir ekonomika. Ekonomikos vystymosi rodikliai. Energijos intensyvumas ir jos sunaudojimas. Ekonomikos augimo, energijos naudojimo ir aplinkos teršimo kitimai. Slovėnija. Demografiniai rodikliai. Ekonomika. Pramonė. Energijos balansai. Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos ekonominiai santykiai. Nigerija. Žemės ūkis – tradicinis verslas. Ar Nigerija turtinga. Energijos balansas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-25
 • Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų principai. Europos socialinis fondas. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas ir teikiama parama. 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama pagal veiksmų programas. Strategija ir veiksmų programa. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Techninės paramos veiksmų programa. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-02-25
 • Lietuvos bankų raida

  Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su banko raida, palyginti tuometines ir dabar atliekamas bankų funkcijas. Banko sąvoka, jos kilmė. Bankų istorinė apžvalga. Tarpukario Lietuvos bankai. Rusijos įsteigti bankai. Pirmosios Lietuvos kredito bendrovės. Bankai Vokietijos okupacijos metais. Lietuvos įsteigti bankai. Dabartiniai Lietuvos bankai. Bankų funkcijos. Centrinis bankas, jo funkcijos. Pirmųjų ir dabar esančių bankų funkcijų palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-04-07
 • Lietuvos bendrasis produktas

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto samprata. BVP skaičiavimas. XX Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Realusis BVP. Nominalus BVP. Bendrojo vidaus produkto kainų indeksai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrasis vidaus produktas 2005m. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksai 2005 metais. BVP augimo perspektyva.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-04
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (2)

  Lietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Rodikliai, apibūdinantys gamybos apimtį šalyje. Rodikliai, apibūdinantys kainų lygį. Rodikliai, apibūdinantys darbo išteklių naudojimo efektyvumą. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Lietuvos BVP kitimo tendencijas.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-28
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (3)

  Lietuvos BVP (įvertinimas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis vidaus produktas. Išlaidų apskaitos metodas. Empirinės medžiagos (rodiklių) analizė. Išvados. Priedai (grafikas ir lentelės).
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (4)

  Lietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. BVP termino aiškinimas. Išlaidų apskaitos metodas. Empirinės medžiagos (rodiklių) analizė. Ryšys tarp trijų metodų. Prognozė 2006-2009 metams. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-20
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste

  Bendro vidaus produkto (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) skaičiavimo metodai. Ekonominis (verslo) ciklas. Lietuvos makroekonomika. Lietuvos Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Eksportas (prekės ir paslaugos). Investicijos. Darbo jėgos rinka. Makroekonomikos prognozės. Lietuvos ekonomikos rodikliai Europos Sąjungos (ES) kontekste. Priedai (14).
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-11-23
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (2)

  Bendra Lietuvos apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) skaičiavimo metodai. Bendra Lietuvos ūkio situacija. Lietuvos makroekonomika. Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Eksportas (prekės ir paslaugos). Investicijos. Darbo jėgos rinka. Lietuvos ekonomikos rodikliai Europos Sąjungos (ES) kontekste. Išvados ir rekomendacijos.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-03
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (3)

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto (BVP) apžvalga. Nominalusis ir realusis BVP. Lietuvos BVP struktūra. Lietuvos BVP Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-04-11
Puslapyje rodyti po