Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (4)

  Darbo įvadas. Lietuvos ekonomika. BVP sąvoka. BVP skaičiavimo metodai. Nominalusis ir realusis BVP. 2007 metų BVP pirmasis įvertis. Lietuvos ekonomika Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Darbo apibendrinimas ir išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-10-03
 • Lietuvos bendrasis vidaus produktas įvertintas išlaidų metodu

  Lietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. Bendrojo vidaus produkto apibrėžimas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimo būdai. Bendrojo vidaus produkto apskaičiavimo problemos. Praktinė dalis. Bendrojo vidaus produkto kitimas 2000-2006 metais Lietuvoje. Lietuvos bendrojo vidaus produkto išlaidų metodu veikusiomis kainomis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-07
 • Lietuvos bendrojo vidaus produkto įvertinimas gamybos metodu

  BVP apskaičiavimas gamybos metodu. Lietuvos BVP. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Lietuvos centrinis bankas

  Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Dalyvavimas sistemoje TARPBANK. Sistemos TARPBANK veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Sistemos TARPBANK rodikliai. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Istorija. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos istorija. Federalinės rezervų sistemos sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos struktūra. Federalinės rezervų sistemos tikslai ir politika. Federalinės rezervų sistemos veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos bankai. Bankai - federalinės sistemos nariai. Naudota literatūra (šaltiniai).
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-17
 • Lietuvos centrinis bankas ir jo atliekamos funkcijos

  Lietuvos banko veiklos istorija. Lietuvos banko sudėtis ir valdymo struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko atliekamos funkcijos. Pagrindinių funkcijų išskyrimas. Centrinio banko (CB) vykdoma pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Centrinio banko pinigų politikos priemonės. Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Užsienio atsargų valdymas. Kredito įstaigų priežiūra. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-11
 • Lietuvos darbo rinkos politika: užimtumas ir nedarbas

  Įvadas. Darbo rinkos politikos esmė. Darbo rinkos politikos tikslai. Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai. Nedarbo tipai. Užimtumas ir nedarbas Lietuvos darbo rinkoje 2001–2005 metais. Darbo jėgos užimtumo tendencijos. Nedarbas, jo pokyčiai. Neoficialus užimtumas. Užimtumo politiką įgyvendinančių įstaigų pasiekimai. Darbo rinkos potencialas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-03-20
 • Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai (2)

  Darbo rinkos samprata . 4 Lietuvos darbo rinkos struktūros teoriniai aspektai 7 Lietuvos darbo rinkos struktūra .. 8 Išvados .
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-02
 • Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti darbo rinkos padėtį Lietuvoje ir pasaulyje. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo paklausos ir pasiūlos vertinimas Lietuvos ir Europos mastu. Lietuvos darbo rinkos padėtis. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES) ir pasaulyje. Ateities tendencijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-03-31
 • Lietuvos demografinė verslo aplinka

  Santrauka. Demografinė aplinka. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Permainos šeimoje. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Lietuvos ekonomika (2)

  Įvadas. Pirmieji atsigavimo ženklai. Lietuvos ūkio raida 1993 metų sausio – gruodžio mėnesiais. Pramonė. Žemės ūkis. Statyba. Kainos. Vidaus prekyba. Lietuvos ekonomika: 1994-ieji buvo finansinių skandalų ir draudimų metai. Lietuvos ūkis 1995 metais. Lietuvos Respublikos 1996-1998 m. makroekonominiai rodikliai. Pramonei — ūkio vairą. 1999-2000 metų ūkio prognozės ir palyginimai. Lietuvos makroekonominė situacija. Ūkio apibūdinimas 1999-2000 metais. Pagrindiniai ūkio rodikliai. Užsienio prekyba. 2000-ųjų metų pirmojo pusmečio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Vartotojų kainos. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos. Elektros gamyba ir vartojimas. Naftos ūkis. Dujų tiekimas. Lietuva grįžta į ekonomikos augimo kelią. Augimo veiksniai. Sektorių varžybos. Maža perkamoji galia. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-09
 • Lietuvos ekonomika (3)

  Įvadas. Lietuva. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Šalies bendras vidaus produktas (BVP). Nedarbo lygis. Infliacija. Pagrindiniai Lietuvos ekonominiai rodikliai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Lietuvos tarptautinės prekybos politika. Lietuva – Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) ekonominiai ryšiai ir prekybos sąlygos. Pagrindiniai užsienio prekybos rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksportas. Importo komponentai pagal prekių paskirtį. Svarbiausi 2004 metų užsienio prekybos partneriai. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2006-05-09
 • Lietuvos ekonomika ir jos rinkos reguliavimas bei kontrolė

  Įvadas. Ekonominė aplinka. Lietuvos ekonominė aplinka. Valstybės vaidmuo. Valstybinė monopolijų kontrolė. Rinka ir valstybinis reguliavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Lietuvos ekonomika: nedarbas

  Įvadas. Pagrindiniai nedarbo rodikliai, nedarbo trukmė, nedarbo priežastys, nedarbo pasekmės. Bedarbiai, bedarbio pašalpa. Šiandieninė padėtis darbo rinkoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Lietuvos ekonomika. Makroekonominiai rodikliai

  Pirmieji atsigavimo ženklai. Lietuvos ūkio raida 1993 metų sausio – gruodžio mėnesiais. Pramonė. Žemės ūkis. Statyba. Kainos. Vidaus prekyba. Lietuvos ekonomika: 1994-ieji buvo finansinių skandalų ir draudimų metai. Lietuvos ūkis 1995 metais. Žemės ūkio produkcija. Transportas. Prekyba. Statyba. Nedarbas. Gyventojai. Lietuvos respublikos 1996-1998 m. Makroekonominiai rodikliai. Pramonei – ūkio vairą. 1999-2000 metų ūkio prognozės ir palyginimas. Lietuvos makroekonominė situacija. Ūkio apibūdinimas 1999-2000 metais. Pagrindiniai ūkio rodikliai. Užsienio prekyba. 2000-ųjų metų pirmojo pusmečio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Vartotojų kainos. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos. Elektros gamyba ir vartojimas. Naftos ūkis. Dujų tiekimas. Lietuva grįžta į ekonomikos augimo kelią. Augimo veiksniai. Sektorių varžybos. Maža perkamoji galia. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-05-25
 • Lietuvos ekonomikos augimas: raida, išorinė aplinka ir perspektyvos

  Teoriniai – metodologiniai aspektai. Ekonomikos augimas: esmė, veiksniai, modeliai. Proporcingas ekonomikos augimas ir makroekonominis stabilumas.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuvos ekonomikos būklė 1990 – 2003 metais

  Įvadas. Kas yra ekonomika? Ekonominė ir socialinė situacija Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos būklės analizė. Ekonomikos reforma. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užimtumo ir nedarbo lygio analizė. Infliacija ir jos pokyčiai. Lietuvos ekonomikos vizija. Ekonomikos plėtros valstybės misija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės ir tikslai

  Europos sąjungos plėtros tikslai. Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija. Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės. Lietuvos ekonomikos vizija. Strateginiai tiksliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-25
 • Lietuvos ekonomikos sistemos problemos

  Įvadas. Gyventojų skaičius ir darbo jėga. Bendrosios užimtumo tendencijos. Nedarbas. Darbo rinkos politika. Svarbiausieji užimtumo politikos prioritetai. Strateginiai klausimai. Infliacijos esmė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-09-07
 • Lietuvos ekonominė padėtis

  Strateginės Lietuvos ūkio vystymosi kryptys. Ekonominiai interesai. Užsienio politikos vykdymas. Užsienio prekybos politika. Lietuvos ekonomika. Investicijos. Privatizacija. Valstybės skola. Nedarbas. Transportas. Užsienio prekyba. Einamoji sąskaita. Nacionalinis biudžetas. Bankinis sektorius. Žemės ūkis. Vidaus prekyba. Lietuvos prekyba su Europos sąjunga. Tiesioginės ES šalių investicijos į Lietuvą. Lietuvos prekyba su ES. Tiesioginės ES šalių investicijos į Lietuvą. Europos sąjungos finansinė parama. PHARE. ISPA. SAPARD.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-13
 • Lietuvos ekonominė politika

  Ekonomika, mikroekonomika ir makroekonomika. Nacionalinė ekonominė politika. Kas sukelia infliaciją? Infliacija Lietuvoje (1992-2003 m.). Ar visada infliacija yra tik blogis? Kas pralaimi? Kas pasipelno? Kas lemia infliaciją? Ar galima tiksliai suskaičiuoti BVP? Ar tikrai BVP parodo, kokia turtinga yra visuomenė? Kada ekonomika auga? Eksportas ir importas. Europinių fondų pagalba. Regioninė Briuselio politika. Kaimo ekonominė politika. Kaip keitėsi Lietuva. 2001-2004 metais ekonominiu atžvilgiu.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-12-07
Puslapyje rodyti po