Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos ekonominės būklės įvertinimas

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Infliacija. Darbo rinka. Vidutinis darbo užmokestis. Nedarbas, užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-09-21
 • Lietuvos ekonominės ir ūkio problemos

  Nelegalios statybos Lietuvoje. Kaip įteisinti nelegalią statybą? Atliekų tvarkymo problema. Privatizavimo politika Lietuvoje. Emigracija. Euras. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-24
 • Lietuvos ekonominių rodiklių analizė 2003-2007 metais

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos ekonominius rodiklius, pateikti išvadas ir prognozes. Tyrimui atlikti, bus naudojami 2003-2007 metų tokie ekonominiam įvertinimui reikalingi rodikliai. Rodikliai, reikalingi analizei. Bendras vidaus produktas. Tiesioginės užsienio investicijos. Einamosios sąskaitos deficitas. Prekių ir paslaugų importas, bei eksportas. Nedarbo ir užimtumo lygiai. Vidutinis darbo užmokestis. Valstybės pajamos ir išlaidos. Tiriamajame darbe naudojami tyrimo metodai. Lietuvos ekonominių rodiklių analizė. Bendrojo vidaus produkto analizė. Tiesioginių užsienio investicijų analizė. Nedarbo ir užimtumo lygio analizė. Vidutinio darbo užmokesčio analizė. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Valstybės biudžeto analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2009-01-27
 • Lietuvos eksportas 2006-2007 metais

  Įvadas. Eksportas. Eksporto motyvai ir būtinumas. Prieš pradėdama eksportuoti įmonė turi. Lietuvos eksporto skatinimas. Lietuvos eksportas. Užsienio prekybos deficito didėjimas. Didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarantys produktai. Didžiausios Lietuvos eksporto partnerės. Lietuvos užsienio ir vidaus prekyba. Didžiausios eksporto įmonės Lietuvoje. Eksporto augimo tempams išlaikyti Lietuvos pramonei būtini pokyčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-03-26
 • Lietuvos elektros energija: tiekimo strategija, plėtra, prognozės

  Įvadas. Raida. Ekonomikos raidos prognozės. Energijos poreikių prognozės. Energijos tiekimo strategija. Lietuvos energetikos sistemos 330-110 kv tinklo plėtros schema 2010 m. Lietuvos energetika 2000-2004 metais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 2000-2001 m. energijos balansai. Lietuvos elektros balansų analizė. Vartojimo palyginimai. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Specialistų rengimas ir moksliniai tyrimai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-27
 • Lietuvos energetika sovietinės okupacijos laikotarpiu

  Šiame darbe aprašoma Lietuvos energetinė sistema sovietinės okupacijos laikotarpiu. Lietuvos energetika sovietinės okupacijos metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-25
 • Lietuvos fiskalinė politika ir jos raida

  Įvadas. Biudžeto valdymo procesas Lietuvoje. Biudžeto sandaros reformos. Biudžeto valdymo principai. Biudžeto planavimo ir vykdymo procesas. Kontrolė. Biudžeto planavimo ir biudžeto projekto sudarymas (Vyriausybės etapas). Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas Seime. Valstybės biudžeto vykdymas. Valstybės biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje. Fiskalinės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-27
 • Lietuvos fiskalinės politikos perspektyvos

  Įvadas. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Svarbiausios problemos ir ateities perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-09-29
 • Lietuvos gamybos bei prekių ir paslaugų rinkų plėtra

  Įvadas. Lietuvos pramonės vieta užsienio rinkose. Rusijos rinka. Lietuvos integracija į Europos Sąjungos (ES) rinką. Lietuvos pramonė laisvosios rinkos sąlygomis. Medienos pramonė. Maisto pramonė. Statybos pramonė. Tekstilės ir drabužių siuvimo pramonė. Lietuvos konkurencingumo galimybės. Tarptautiniai gamybiniai vienetai. Strateginių aljansų kūrimas. Užsienio investicijos. Mokslo potencialas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-02
 • Lietuvos įmonės

  Įvadas. Verslo įmonių organizavimas. Įmonių skirstymas. Įmonės ir bendrieji jų klausimai. Fizinis asmuo. Juridinis asmuo. Verslo organizavimas. Individuali įmonė (personalinė). Individualios firmos privalumai. Individualios firmos ribotumai. Ūkinė bendrija (partnerinė). Akcinė bendrovė (AB) (korporacija). AB tipai. AB funkcionavimo sąlygos. Akcininkų ir AB interesų suderinimas. Realių savininkų buvimas akcinėje bendrovėje. Akcinio kapitalo sutelkimas. AB finansavimosi šaltiniai. Lankstus operavimas išleistomis akcijomis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-09
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (6)

  Įvadas. Teigiamos pasekmės. Galima išskirti kelias jų grupes. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Neigiami Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungą (ES) aspektai, problemos. Problematikos pristatymas. Skirtingi požiūriai į Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS) bei narystės joje pasekmes. Procedūriniai klausimai. Ekonominiai klausimai. Politiniai klausimai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-11
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) ekonominė nauda

  Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Laisvoji prekybos erdvė. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) pasekmių poveikis Lietuvos ūkiui remiantis susistemintų tyrimų rezultatais. Sektorių analizė. Transporto sektorius. Energetikos sektorius. Žemės ūkio sektorius. Aplinkosaugos sektorius. Europos Komisijos bendrojo finansinio pasiūlymo 2004-2006 metams pasekmių įvertinimas. Pinigų srautų tarp Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos įvertinimas. Parama žemės ūkiui. Parama vidaus politikos vystymui. Parama prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES) (ISPA, PHARE, SAPARD). Struktūriniai ir Sanglaudos fondai. Struktūrinės paramos įtaka Lietuvos ūkiui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-21
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) ekonominės pasekmės

  Įvadas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Teigiamos pasekmės. Parama. Pasirengimo narystei programos. Struktūriniai fondai. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užsienio prekyba. Nedarbas ir užimtumas. Gyventojų pajamos. Tiesioginės užsienio investicijos. Neigiamos pasekmės. Infliacija. Migracija. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-17
 • Lietuvos investicijų klimato įvertinimas

  Santrauka. Įžanga. Įmonių apklausos rezultatai. Lietuvos investicinis klimatas tarptautinėje perspektyvoje. Įmonių aplinka, konkurencingumas ir inovacijos. Lietuvos įmonių aplinka. Verslo rėmimo sistema. Lenktyniavimas konkurencingumo srityje – Kaip sekasi Lietuvai? Vejantis Europos Sąjungos (ES) darbo našumą dar laukia tolimas kelias. Ar Lietuvos dėmesys inovacijoms yra pakankamas, kad šalis išliktų konkurencinga? Įmonių įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos sąlygos. Įmonių įėjimas į rinką – greitas ir nebrangus, bet reikalaujantis gana nemažo įstatinio kapitalo procesas. Įmonių išėjimas iš rinkos – greitas, bet nelabai efektyvus procesas. Ekonomikos veiksnių rinkos. Finansinių išteklių prieinamumas. Darbo santykių reguliavimas. Žmogiškasis kapitalas. Komercinės paskirties žemės plėtra. Įmonių atsiskaitymai ir skolos grąžinimas – nuolat uždelsiami atsiskaitymai, sklandus įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo mechanizmas. Infrastruktūra. Infrastruktūra kaip verslo aplinkos faktorius. Reguliavimo našta, valstybės valdymas ir korupcija. Reguliavimo našta. Valdymas. Korupcija. Atskiri investicinio klimato vertinimo klausimai. Atskiri klausimai: Mokesčių administravimas. Atskiri klausimai: Mokesčių konkurencija ar dempingas? Atskiri klausimai: Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikis Lietuvos verslo aplinkai. Rekomenduojami veiksmai investicijų klimatui gerinti.
  Makroekonomika, referatas(130 puslapių)
  2006-09-29
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos prekyba (2)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Prekyba su Europos sąjunga. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-23
 • Lietuvos ir Maltos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Investicija. Einamoji sąskaita. Mokėjimų balansas. Kapitalas. Eksportas. Importas. Vartotojų kainų indeksas. Suderintas vartotojų kainų indeksas. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas. Statybos kainų indeksas. Eksportuojamos produkcijos kainų indeksas. Importuojamos produkcijos kainų indeksas. Infliacija. Investicijos. Palūkanų norma. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Valstybės (valstybinė) skola. Materialinės investicijos. Valstybės biudžetas. Realusis BVP. Užimtumo lygis.
  Makroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2008-03-17
 • Lietuvos ir Slovakijos pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Trumpai apie Slovakiją. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Nacionalinės pajamos. Infliacija. Nedarbo lygis. Vartotojų kainų indeksas. Eksportas ir importas. Darbo užmokestis. Valstybės skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-17
 • Lietuvos makroekonometrinis modelis LITMOD (2)

  Makro-ekonometrinis modelis LITMOD Lietuva. Įvadas. Ekonometrijos modeliai. Bendros Lietuvos ekonomikos ir ekonomikos plėtros savybės. Modelio ir lygties įvertinimas. Modelio bendras įspūdis. Kalibravimo modelis. Centrinių dalių modelis. Modelio savybės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-02-03
 • Lietuvos muitų politika ir jos pokyčiai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Muitinės vaidmuo Europos Sąjungoje (ES). Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas. Prekybos su trečiosiomis šalimis pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Nauji prekybos instrumentai: tarifinės kvotos ir muitų suspendavimas. Kova su nusikalstama veikla. Pagrindinės problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-11
 • Lietuvos naftos eksportas

  Referatas. Summary. Įvadas. Rentabilios eksportinės naftos kainos nustatymas. Teoriniai sprendimai. Pasaulinės naftos kainos. Brento rinkos apibrėžimas ir prekybos būdai. Datuotas Brentas ir 15 dienų Brentas. Naftos kainų ataskaitos. Skirtumai tarp būsimų ir ateities rinkų. Naftos žaliavos eksportas ir jos kainų nustatymo metodai. Metodai, jų tikslai bei jų nustatymo priemonės. Ekonominė kaina. Standartinės naftos rūšies kainos ekvivalentas ir jos santykis su prekiaujamos naftos kaina. Konkuruojančios lygybės pritaikymai. Brento vieta kainų nustatymo formulėse. Tarptautinė prekyba ir ją skatinantys veiksniai . Eksporto funkcijos ir galimi tarpininkai. Eksporto strategijos sudarymas. Eksporto strategijos sudarymo etapai. Strateginė informacija tarptautinėje prekyboje. Eksperimentinis modeliavimas. Naftos gavyba ir eksportas Lietuvoje. Atrasti telkiniai bei naftos gavyba juose. Naftos gavybą reguliuojantys veiksniai. Geologiniai veiksniai. Įstatyminiai veiksniai. Naftos gavybai taikytini mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Akcizai. Muitai. Kiti mokesčiai. UAB "Minijos nafta" veiklos analizė. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymas. Gamybinio proceso apibūdinimas. Naftos gavybos ir išgaunamos naftos charakteristikos. Eksporto organizavimas. UAB "Minijos nafta" naftos eksportas. Eksportuojamos produkcijos transportavimo specifika. Rentabilios eksportuojamos naftos kainos modeliavimas. Įmonės parduodamos naftos savikainos nustatymas. Eksportuojamos naftos rentabilios kainos nustatymas. Apsaugos mechanizmų modeliavimas. Rezultatų ekonominis įvertinimas ir prognozė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(42 puslapiai)
  2006-09-27
Puslapyje rodyti po