Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos nedarbas 2005 metais

  Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbas 2005 metais. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-11-13
 • Lietuvos nedarbo lygio ekonometrinis modelis

  Įvadas. Tikslas yra sudaryti Lietuvos nedarbo lygio ekonometrinį modelį. Lietuvos nedarbo lygis. Veiksniai lemiantys nedarbo lygį. Bendroji paklausa migracija. Vidutinis darbo užmokestis. Nedarbo lygio duomenų charakteristikos. Nedarbo lygio duomenų vidurkio, dispersijos ir pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas. Nedarbo lygio duomenų transformacija, transformuotų duomenų vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Hipotezių apie vidurkių ir dispersijų lygybes pagal nedarbo lygio ir vidutinio darbo užmokesčio transformuotus duomenis patikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos skaičiavimas. Determinacijos koeficientas prognozavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-12
 • Lietuvos pinigų politika

  Įvadas. Teorinė dalis. Pinigai ir pinigų politika. Pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Praktinė dalis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-10-05
 • Lietuvos pinigų politika (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Pinigai ir pinigų politika. Pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Praktinė dalis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-10
 • Lietuvos pinigų raida

  Pinigų kilmės teorijos. Pirmykščiai daiktiniai pinigai. Lietuvos banko ištakos. Skaudus Lietuvos banko istorijos puslapis. Sunkūs reformų ir Lietuvos banko atkūrimo metai. Savų pinigų sistemos kūrimas ir lito įvedimas. Lito idėja. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Lito įvedimas. Lietuvos banko pinigų politika. Pinigų apyvartos organizavimas.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-09-13
 • Lietuvos pinigų raida (2)

  Įvadas. Pinigai. Kas yra pinigai? Įvairios pinigų rūšys. Auksas kaip pinigai. Popieriniai pinigai. Bankų pinigai. Kredito priemonės. Pinigų istorija. Lietuvos banko muziejus. Baltų genčių prekybiniai ryšiai I - XIII amžiuje. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pinigai XIV - XVIII amžiuje. Bankininkystės raida Lietuvoje. Lietuvos banko istorija. Pinigai dabar. Ekonominė raida. Kainų stabilumo užtikrinimo perspektyva. Būsimi Lietuvos banko darbai rengiantis euro įvedimui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-05-04
 • Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos nauda: konkurencijos didėjimas. Tarptautinės prekybos nauda: pagamintų produktų gausumas ir įvairovė. Tarptautinės prekybos nauda: masto ekonomija. Tarptautinės prekybos nauda: lyginamasis pranašumas. Lietuvos užsienio prekybos pradžia. Dabartinė Lietuvos užsienio prekybos situacija. Prekyba su Europos Sąjunga (ES). Lietuvos eksporto ir importo kiekiai į Europos Sąjungą (ES). Struktūra pagal šalis. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-17
 • Lietuvos prekybos balansas

  Įvadas. Prekybos balanso apibrėžimas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės prekybos subalansavimui. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditavimas. Importo apribojimai. Eksporto subsidijų ir importo muitų poveikis. Lietuvos prekybos balansas. Lietuvos Respublikos prekybos balansas 1920-1938 metais. Lietuvos prekybos balansas 1991-1995 metais. Lietuvos prekybos balansas 1996-2001 metais. Lietuvos prekybos balansas su Latvija ir Estija 1996-2001 metais. Lietuvos prekybos balansas 2002-2004 metais. Lietuvos prekybos balansas 2005 metais. Lietuvos užsienio prekyba ir jos subalansuotumas 1991-2004m. (diagramos). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-02
 • Lietuvos respublikos muitų sistema

  Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Naudota literatūra. Darbo struktūra. Lietuvos muitų sistema. Intrastato sistema. Užsienio prekybos reguliavimo priemonės. Bendrasis muitų tarifas. Integruoto tarifo struktūra. Muitų įtakos pokyčiai Lietuvoje. Lietuvos muitų sistema, įstojus į Europos Sąjungą. Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, su trečiosiomis šalimis 2005 metų įvertinimas. Importo pokyčiai. Eksporto pokyčiai. Lietuvos respublikos muitinės veiklos strategija. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-03
 • Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas

  Įvadas. Teorinė dalis. Nacionalinio biudžeto samprata. "Biudžeto" kilmė. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamos. Klasifikacija. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų sandara. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto išlaidos. Klasifikacija. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų sandara. Praktinė dalis. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos 2000-2004. Nacionalinio biudžeto pajamų surinkimo operatyviniai duomenys. Biudžeto pajamų ir išlaidų diagramos. Pagrindiniai mokesčiai į Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinį biudžetą. Pagrindinės nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados. Teorinei daliai. Praktinei daliai. Įvadinė dalis. Pajamos iš pagrindinių mokesčių. Nacionalinio biudžeto balansas.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-04-21
 • Lietuvos respublikos valstybės skola (2)

  Įvadas. Valstybės skolos samprata. Valstybės skola Lietuvoje. Lietuvos valstybės skolos limitas. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-05
 • Lietuvos tarptautinės prekybos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos tarptautinę prekybą pasinaudojus įvairiais rodikliais, jų kitimo tendencijomis. Tarptautinė prekyba. Lietuvos tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politika. Lietuvos importo ir eksporto struktūra pagal šalių grupes. Užsienio prekybos bendrosios tendencijos. Pagrindinių užsienio prekybos rodiklių kaitos 1995–2008 metais dinamika. Eksporto ir importo rodiklių kitimas ekonominės krizės metu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2010-03-23
 • Lietuvos transporto politika integruojantis į Baltijos jūros regiono transporto sistemą

  Įvadas. Transporto plėtros reikšmė. Veikla ir bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas Europos mastu. Regioninis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių. Tikslai ir siekiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-16
 • Lietuvos ūkio ekonomika šiandien

  Įvadas. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP). Lietuvos ekonomikoje – lėtėjimo tendencijos. Nedarbingumo lygis. Prekių eksportas. Socialinė statistika.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-23
 • Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizė

  Bendra Lietuvos ūkio apžvalga. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Žemės ūkis. Išgaunamoji pramonė. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Statyba. Vidaus prekyba. Transporto sektorius. Informacijos technologijos ir telekomunikacijos (ITT). Viešbučiai ir restoranai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-03-28
 • Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizę ir ekonominės gerovės vertinimą. Bendra Lietuvos ūkio apžvalga. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Ekonominių vertinimų rodikliai. Bendra makroekonomikos apžvalga Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-04-08
 • Lietuvos ūkio raidos perspektyvos

  Įvadas. Valstybinis reguliavimas žemės rinkoje. Žemės ūkio pokyčiai. Nedarbo problemos kaime. Skurdas kaime. Kodėl didėja nedarbas kaime? Ką reikėtų daryti? Kaip padėti ūkininkams? Gamtiniai ištekliai ir klimatinės sąlygos. Ekonominės politikos bruožai. Visuotinis žemės ūkio surašymas. Kokius duomenis reikia surinkti surašymo metu. Įstatyminė bazė. Ūkis ir statistika. Lentelės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-05-11
 • Lietuvos ūkis

  Įvadas. Istorinės ūkio normos. Ūkio veikimas, augimas ir plėtra. Ūkinis mechanizmas ir jo funkcionavimas. Lietuvos ūkio pertvarkymas, įjungus jį į TSRS ūkinę sistemą. Priežastys, skatinančios atsisakyti centralizuotai valdomos ekonomikos. Ar mums dar reikalinga planinė ekonomika? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Lietuvos ūkis ir Europos sąjungos integracijos iššūkiai ekonomikai

  Įžanga. Integracijos į Europos Sąjungą įtaka pramonės restruktūrizavimui Lietuvoje. Sąjunga. Transformacija ir integracija. Integracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Žemės ūkis. Išgaunamoji pramonė. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Vidaus prekyba. Statyba. Informacijos technologijos ir telekomunikacijos (ITT). Transporto sektorius. Viešbučiai ir restoranai. Išvados. Integracija ir ekonominė politika Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos problemos ir jų analizė. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Darbo jėgos stygiaus ir emigracijos problema. Ekonomikos nestabilumo rodikliai. Kam naudinga ir kam nuostolinga integracija į Europos Sąjungą: Baltijos šalių atvejis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-04
 • Lietuvos užsienio prekyba (11)

  Įvadas. Eksporto motyvai. Importo motyvai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Tarptautinės prekybos struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekyba 2005 metų sausio-gruodžio mėnesį. Lietuvos užsienio prekyba 2006 metų sausio mėnesį. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-09-21
Puslapyje rodyti po