Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos užsienio prekyba (7)

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos raidos apžvalga. 2004 metų užsienio prekybos rodiklių analizė. Išvados. Priedas (1)
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-29
 • Lietuvos užsienio prekyba 2000 - 2003 metais

  Įvadas. Lietuvos respublikos užsienio prekybos apžvalga ir analizė. Užsienio prekybos politika. Lietuvos prekybos politikos raida. Statistinių duomenų analizė. Užsienio prekybos rėžimas Lietuvoje. Lietuva – pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė. Prekyba pagal prekių grupes ir šalis. Pagrindiniai Lietuvos užsienio prekybos tikslai ir jų įgyvendinimas. Pagrindinės Lietuvos užsienio prekybos problemos. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-11-22
 • Lietuvos užsienio prekybos palyginamoji analizė

  Pagrindinės sąvokos. LTSR eksporto struktūra. Lietuvos eksportas pagal atskiras produkcijos rūšis. Lietuvos importas pagal atskiras produkcijos rūšis. Pagrindiniai Lietuvos eksporto partneriai. Pagrindiniai Lietuvos importo partneriai. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos kilmės prekių eksporto pokyčiai pagal šalių grupes (2003 m., palyginti su 2002 m.). Apibendrinant pramonės plėtrą galima padaryti tokias išvadas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-24
 • Lietuvos valstybės ekonominė politika bei jos ir tikslai

  Įvadas. Lietuvos valstybės ekonominė politika. Šalies ekonominės plėtros strategija. Lietuvos ekonomikos pranašumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavimai. Naujosios ekonomikos principai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-10
 • Lietuvos valstybės skola

  Įvadas. Valstybės skola. Lietuvos valstybės skolinimasis. Lietuvos respublikos skolos valdymas. Statistiniai duomenys ir analizė. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • Lietuvos valstybės užsienio skolos

  Įvadas. Lietuvos valstybės skolinimasis. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Valstybės biudžeto deficitas arba perteklius Perskolinimas. Skolos refinansavimas. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Santykiniai valstybės skolos rodikliai (procentais). Valstybės skolinimosi ir garantijų teikimo pagrindinės nuostatos. Valstybės skolinimasis – už ir prieš. Trumpa 2005 metų centrinės Lietuvos valdžios skolos apžvalga. Centrinės valdžios skola pagal priemones ir pradinę trukmę (tūkst. lt, laikotarpio pabaigai). Centrinės valdžios skola pagal kreditorius (tūkst. lt, laikotarpio pabaigai). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-17
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos aktyvumo skatinimo būdai

  Įvadas. Vertybinių popierių sąvoka, jų esmė ir rūšys. Akcijos ir rūšys. Akcijos kaina ir dividendai. Obligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos kūrimasis – privatizacijos procese. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-20
 • Lietuvos vidaus ir užsienio prekyba

  Įvadas. Vidaus ir užsienio prekyba pagal Ūkio ministerijos įstatymus. Vidaus prekyba. Užsienio prekyba. Prekių eksportas ir importas. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Informacijos apie vidaus rinką sklaida tarp valstybės institucijų ir verslo organizacijų. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-20
 • Lizingo bendrovės teikiamos paslaugos ir analizė: AB "SEB VB lizingas"

  Įvadas. "SEB VB lizingo" charakteristika. Lizingo sandorių tipai. Lizingo objektai. Lengvasis transportas. Specialioji technika. Krovininis transportas. Įranga. Nekilnojamasis turtas. Finansinis lizingas su draudimu. "SEB VB lizingas" veiklos rezultatai. Lizingo bendrovių paslaugų palyginimas. Lizingo rinkos analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-05-29
 • Macroeconomic instability, unemployment and inflation

  Darbas anglų kalba. Introduction. The economic cost of unemployment and three groups that bear the unequal burdens of unemployment. The GNP gap and Okun's law. Inflation and the rate of inflation. International comparisons of inflation rate and unemployment rate data. Demand – pull inflation and its effects. Cost – push inflation and its relation to per unit production costs. Two types of cost – push or supply – side inflation. Difference between real and nominal income. Costs and benefits for various groups from unanticipated inflation. Possible effects of inflation on output and employment. Conclusions.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-31
 • Macroeconomics: fiscal policy

  Introduction. Employment Act of 1946. Government purchases and equilibrium NNP. Taxation and equilibrium NNP. Taxes effect on consumtion and saving schedules. Balnaced budget multiplier. Fiscal policy over a cycle. Financing deficits and disposing of surpluses. Fiscal policy in Lithuania. Conclusion. Definitions. Test. Answers.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-31
 • Makroekonomikos įvadas (2)

  Makroekonomikos įvadas. Makroekonomikos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Fiskalinė politika. Pinigų teorija. Monetarinė politika. Svarbiausios makroekonomikos problemos ir ilgalaikis ekonomikos augimas. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Pabaigai.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-05-09
 • Makroekonomikos pusiausvyros susidarymas

  Įžanga. Makroekonomika. Makroekonominiai rodikliai. Ekonomikos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant maksimaliąją ir minimaliąją kainas. Prielaidos ekonomikos pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Grynojo eksporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų santaupų (IS) modelis. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM (pinigai, aktyvai) modelis. Prekių ir pinigų rinkos bendra pusiausvyra. Pusiausvyra ir nedarbas. Lietuvos ekonomikos tyrimas 2003/2004 (2). Namų ūkiai. Makroekonomika. Įmonės. Pinigai. Apie tyrimo metodiką. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-04-22
 • Makroekonominės politikos bendrieji principai, priemonės ir tikslai

  Įvadas. Ekonomikos politikos tikslai. Gamybos apimtis. Visiškas užimtumas. Nedarbas. Infliacija. Kainos. Ekonominės politikos priemonės. Fiskalinė politika. Mokesčių sistema. Pinigų politika. Darbo užmokestis. Pasiūlos politika. Užsienio ekonominė politika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-22
 • Makroekonominiai rodikliai

  Makroekonomikos reikšmė. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nacionalinių sąskaitų sistema. Europos monetarinė sąjunga. Susidomėjimo EMU didėjimas. Deloro pranešimas. Politinė EMU reikšmė. Centrinio banko nepriklausomybės svarba. EMU reikšmė visuomenės finansams. Mastrichto sutartis. Mini EMU modelis. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-06
 • Makroekonominių procesų įvertinimas

  Įvadas. Rinka ir pagamintos produkcijos matavimas. Bendrasis nacionalinis produktas ir jo sudėtiniai elementai. Realusis ir nominalusis BNP. BNP defliatorius. Nacionalinės pajamos. Ekonominės gerovės įvertinimas. Pagrindiniai teiginiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-17
 • Makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas: Lietuva ir Čekija

  Įvadas. S-1 BVP sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/ produktų grupes. S-2 Mokėjimų balanso rodikliai, disbalanso šaltiniai. S-3 Užsienio prekybos (eksporto ir importo) sudėtis pagal šalis/ produktų grupes. S-4 Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. S-5 Užsenio investicijos ir ilgalaikių palūkanų norma. S-6 Valstybės skola, valstybės biudžetas ir jo paskirstymas, materialinės investicijos. S-8 Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. S-9 Gyventojų disponuojamosios pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-04-13
 • Makroekonominių rodiklių analizė: Lietuva ir Graikija

  Įvadas. BVP, PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis/produktų grupes. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Mokėjimų balanso rodikliai, materialinės investicijos. Užsienio prekyba pagal šalis/produktų grupes. Nacionalinis biudžetas: jo surinkimas ir paskirstymas, valstybės skola. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis-ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamos pajamos, darbo užmokestis, socialinės išmokos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-09-28
 • Mažmeninės prekybos verslo situacijos Lietuvoje apibūdinimas

  Įvadas. Mažmeninę prekybą įtakojantys veiksniai. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Prekybos tinklų ir smulkių bei vidutinių įmonių situacija Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Mažmeninių degalų kainų ir prekybos naftos produktais verslo padėtis Lietuvoje. Mažmeninės prekybos parduotuvių skaičiaus, ploto ir jų apyvartos kitimas 2002 – 2003 metais. Mažmeninių prekybos įmonių apyvarta per 2005 metus. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje

  Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Įregistruotų bei likviduotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Individuali veikla. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-11
Puslapyje rodyti po