Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medienos, baldų ir popieriaus pramonė Lietuvoje, jos vystymosi perspektyvos

  Įvadas. Medienos pramonė Lietuvoje. Svarbiausia medienos produkcija. Baldų pramonė Lietuvoje. Baldų eksportas. Baldų gamintojai. Baldų pramonės vystymosi perspektyvos Lietuvoje. Popieriaus pramonė Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-03-17
 • Meksikos socialinės ir ekonominės raidos ypatumų analizė

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Meksikos socialinės ir ekonominės raidos ypatumus. Statistiniai duomenys atspindi ekonominės ir socialinės padėties tendencijas nagrinėjamoje šalyje, siekiant pateikti visapusišką tiriamųjų objektų analizę. Meksikos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos ir jų palyginimas su Lietuvos situacija. BVP dinamika. Šalies investicijos. Infliacija. Tarptautinės prekybos apimtys. Nedarbo situacija, darbo jėgos struktūra. Šalies padėtis verslo ciklų teorijos požiūriu. Meksikos vyriausybės socialinė ir ekonominė politika pasaulinės krizės laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-11-18
 • Migracijos Lietuvoje analizė

  Įvadas. Migracija. Migracijos sąvoka ir tipai. Išvykimo šalys. Perspektyvos. Nelegali migracija. Emigracijos padariniai. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant tyrimą. Migracijos Lietuvoje analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-12-07
 • Migracijos problemos Lietuvoje

  Įvadas. Migracija. Migracija Lietuvoje. Išvykimo šalys. Nelegalus migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali emigracija iš Lietuvos. Ekonominis ir socialinis poveikis. "Protų nutekėjimo" problema. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-17
 • Mokesčiai (11)

  Mokesčių sąvoka ir rūšys. Mokesčių istorija. Mokesčių funkcijos ir savybės. Pasaulio banko tyrimas "Mokesčiai pasaulio šalyse". Laisvės nuo mokesčių diena. Įdomūs faktai apie mokesčius. Ar žinojote, kad.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-11
 • Mokesčiai (15)

  Įvadas. Mokesčių istorija. Mokesčiai. Mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikacija. Biudžetas. Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas. Valstybės biudžeto struktūra. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-04-01
 • Mokesčiai kaip priemonė šalies ūkio subjektų pajamoms perskirstyti

  Įvadas. Fiskalinė politika. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Mokesčiai. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Autonominių mokesčių poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Diskretinė ir nediskretinės fiskalinės politikos. Fiskalinės politikos priemonės. Fiskalinės politikos priemonių įgyvendinimas. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus - visiško užimtumo biudžetas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-04-18
 • Mokesčiai Lietuvoje

  Įvadas. Mokesčių sistema. Mokesčių dydis. Pagrindiniai mokesčiai Lietuvoje. Teikiamos mokesčių lengvatos Vilniaus mieste. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-17
 • Monetarinė politika (4)

  Įvadas. Monetarinės politikos tikslai. Finansinė panika, kaip ją sustabdyti? Palūkanų normos. Ribojamosios politikos naštos padalijimas. Užsienio investitorių pasitikėjimo išlaikymas. Tikslai ir konfliktai tarp jų. Pinigų ir iždo politikos koordinavimas. Monetarinės politikos priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-31
 • Monetarinė politika (6)

  Įvadas. Pinigai. Pinigų apibrėžimas. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Centrinis bankas. Centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos banko valdybos funkcijos. Lietuvos banko pajamos ir išlaidos. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Monetarinė politika ir jos įgyvendinimas. Monetarinės politikos efektyvumas. Monetarinės politikos ribotumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-03
 • Monetarinė politika (7)

  Įvadas. Bankai, jų atsiradimas ir rūšys. Kaip bankai sukuria pinigus. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įrankiai (priemonės). Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Aukso standartas. Monetarinės politikos tendencijos Lietuvoje: epizodinė istorinė apžvalga (nuo 1990-ųjų iki šiandienos). Sunki pradžia. Euras – Lietuvos pinigai: Lietuvos kelias euro link. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-11-26
 • Monetarinės politikos priemonės (3)

  Įvadas. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Vertybinių popierių pirkimas. Vertybinių popierių pardavimas. Atvirosios rinkos pranašumai. Komercinių bankų diskontavimas. Rezervo norma. Išvados. Santrumpų sąrašas.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-06
 • Monetarinės politikos tikslai ir uždaviniai. Monetarinės politikos priemonės

  Santrumpų, lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas – išskirti monetarinės politikos tikslus, uždavinius bei priemones. Monetarinės politikos tikslai. Didelis užimtumas. Stabilios kainos. Stabilios kainos - realus pavyzdys Rusijoje. Tinkamas valiutos kursas. Ekonomikos kilimas (augimas). Palūkanų normos stabilumas. Finansų rinkos stabilumas. Monetarinės politikos uždaviniai. Valiutos kurso nustatymo uždavinys. Valstybės finansinių rezervų sukūrimas ir valdymas. Efektyvios atsiskaitymų sistemos sukūrimas. Biudžeto sąskaitos aptarnavimas ir palaikymas. Informacijos kaupimo ir skleidimo sistemos sukūrimas. Eurosistemos pagrindiniai uždaviniai. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Komercinių bankų privalomųjų rezervų norma. Diskonto norma – skolinimosi galimybės. Europos ir kitų šalių centrinio banko pinigų politikos priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2010-03-17
 • Monetarizmas

  Įvadas. Kiekybinė pinigų teorija. Monetarizmas. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Keinso teorijos interpretacija. Trumpojo laikotarpio pinigų rinkos reguliavimas. Trumpojo laikotarpio pinigų rinkos reguliavimas. Monetaristų ir keinsistų ginčas. Žodynėlis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-03-20
 • Monopolijų veiklos reguliavimo problema

  Įvadas. Monopolizmo priežastys. Natūrali monopolija. Teisinė monopolija. Antimonopoliniai įstatymai. Antimonopolinės tarybos ir Valstybinio arbitražo veikla. Antimonopolinis reguliavimas. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Dabartinis požiūris į neteisėtą monopolizavimą. Kodėl atsiranda monopolijos? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-12-09
 • Muito mokestis

  Įvadas. Muito mokesčio vieta Lietuvos mokesčių sistemoje. Muito mokestis. Muitų rūšys ir klasifikacija. Muitų dydis. Muitų tarifai. Prekybos politikos fiskaliniai aspektai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-23
 • Nacionalinės pajamos bei kiti makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Nacionalinės pajamos bei kiti makroekonominiai rodikliai. Ekonomikos sistemos pagrindiniai elementai ir jų tarpusavio ryšiai. Pajamų apskaitos metodas. Nedeklaruotų prekybos įmonių pajamų vertinimas. Tyrimo objektas, tikslas, ir metodai. Moksliniai tyrimai ir analitinės apžvalgos. Makroekonominė situacija ir jos pokyčių prognozė. Lietuvos ūkis naujame kliūčių ruože. Makroekonomikos analitikų pateiktos 2005-ųjų prognozės nuosaikiai optimistiškos. Bendroji ūkio apžvalga. Bendrieji Lietuvos ūkio raidos rodikliai. Lietuvos Respublikos (LR) ūkio ekonominės socialinės būklės 2005m. sausio - birželio mėnesiais. Nacionalinio biudžeto vykdymas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2006-10-23
 • Nacionalinio produkto matavimas ir ekonominės gerovės vertinimas

  Įžanga. Rinka ir pagamintos produkcijos matavimas. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto įvertinimo formulė. Bendras nacionalinis produktas ir grynasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas. Kitų pajamų matavimas. Nominalusis ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Ekonominės gerovės įvertinimas. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Nacionalinio produkto pusiausvyra

  Įvadas. Nacionalinio produkto ir nacionalinio pajamų matavimas. Rinka ir pagamintos produkcijos matavimas. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Bendroji paklausa ir jos struktūra pagrindiniuose makroekonomikos modeliuose. Bendrosios paklausos kreivė. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius. Bendroji pasiūla, jos kitimo veiksniai. Potencialiojo nacionalinio produkto ir pusiausvyros nacionalinio produkto sąveika: nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Taupymo paradoksas. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-02
 • Nacionalinis biudžetas (4)

  Įvadas. Biudžetas. Savivaldybės biudžetas. Valstybės biudžetas. Biudžeto pajamos. Biudžeto išlaidos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-30
Puslapyje rodyti po