Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų sistema Lietuvoje (11)

  Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos centrinio banko valdymas ir struktūra. Lietuvos centrinio banko pagrindinis tikslas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Komerciniai bankai Lietuvoje. Komercinių bankų veiklos principai ir tikslai. Pagrindinės komercinio banko bankinės operacijos. Bankų sistemos pažeidžiamumas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Komercinio banko Swedbank raida Lietuvoje. Kredito unija. Kredito unijos samprata. Kredito unijų teikiamos paslaugos. Elektroninė bankininkystė lietuvoje. Elektroninės bankininkystės plėtra Europoje. Elektroninės bankininkystės plėtra Lietuvoje Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-01-27
 • Bankų sistema Lietuvoje (6)

  Įvadas. Bankų veikla. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų bankrotų banga. Kredito įstaigų priežiūros sistemos elementai. Kredito įstaigų priežiūros Lietuvoje suderinimas su Europos Sąjungos (ES) direktyvomis. Bankai ir nebankai. Bankinių institucijų charakteristika. Bankų klasifikavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-28
 • Bankų sistema Lietuvoje (7)

  Įvadas. Bankų raida Lietuvoje. Bankai ir nebankai. Dabartinė Lietuvos bankų sistemos padėtis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-11-27
 • Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje

  trumpai apie bankų istoriją. Bankų raida Lietuvoje. Šiuolaikinė bankų sistema ir jos veikla. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai, atstovybės. Kredito unijos. Lietuvos centrinė kredito unija.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-09-29
 • Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje (2)

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo metodai. Darbo tikslas. Bankų istorijos apžvalga. Bankų atliekamos funkcijos. Banko balansas. Banko pasyvai. Banko aktyvai. Paskolos. Socialinis banko paskolų reguliavimas. Banko kapitalas. Banko indėlių rinka. Banko bankrotai. Bankų rūšys. Bankai pagal nuosavybės formas. Bankų skirstymas pagal veiklos pobūdį. Centrinis bankas. Bendrieji bruožai. Taupomasis bankas. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankai Lietuvoje. Lietuvos bankas. Lietuvos bankų statistika 2005m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2006-01-19
 • Bankų veiklos konkurencinė aplinka

  Įvadas. Darbo tikslas – glaudžiai apžvelgti ir pateikti bankų veiklos konkurencinę aplinką. Bankų veiklos konkurencinė aplinka Lietuvos bankų klasifikacija indėlių ir palūkanų normos raida paskolų apimtys pagal ekonominės veiklos rūšis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(1 puslapis)
  2008-11-21
 • Bedarbystė Lietuvoje

  Įvadas. Užimtieji ir bedarbiai, jų struktūra. Nedarbo duomenų nesutapimų priežastys. Tyrimų aprašymas ir apibrėžimai. Nedarbo kategorijos. Nedarbo priežastys. Pagrindiniai nedarbo priežastys Lietuvoje. Jaunų Lietuvos bedarbių tyrimas. Jauno bedarbio portretas. Svarbiausios Lietuvos jaunimo problemos – nedarbas, žalingi įpročiai bei mokamas mokslas. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Situacijos atitinkamose srityse apibūdinimas ir įvertinimas. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 1991 – 2000 m. Darbo jėgos pasiūla 1991-2000 metais. Darbo jėgos pasiūlos struktūros kitimas. Darbo jėgos paklausa 1991 – 2000 metais. Nedarbo lygis 1991 – 2000 metais. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 2000 – 2004 m. Sumažėjo darbo jėgos pasiūla. Didelė darbo jėgos paklausa. Darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo problema. Teritoriniai nedarbo skirtumai. Padėtis darbo rinkoje 2005 m. Besiregistruojančių darbo biržose skaičius. Nedarbo lygis pagal teritorijas. Darbo jėgos paklausa. Aktyvios darbo rinkos programų efektyvumas. Darbo jėgos pasiūla. Bedarbiai procentas iš šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbo lygis pagal savivaldybes. Darbo jėgos paklausa išaugo penktadaliu. Padidėjimas nukreipimų į užimtumo rėmimo programas. Nedarbo poveikis ir pasekmės. Nedarbo mažinimo būdai. Užimtumo politika. Faktai ir tendencijos. Darbo rinkos (užimtumo) politika. Darbo rinkos politika: aktyvios bei pasyvios darbo rinkos priemonės. Didėjantis užimtumas (darbas). Darbo santykiai ir pašalpos bedarbiams. Naujasis darbo kodeksas. Galiojančios įstatyminės bazės apžvalga. Pagalba nedirbantiems. Dirbančiųjų interesų atstovavimas. Savanoriškas darbas. Į jaunus žmones orientuota darbo rinkos politika. Užimtumo didinimo programa. Darbo rinkos politika ir institucijų veikla. Darbo rinkos institucijų veiklos 2005 metais tikslai ir uždaviniai. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba drauge su Lietuvos darbo birža dalyvauja Europos socialinio fondo projektuose. Eures programa. EURES padeda darbuotojams kirsti sienas. Apie EURES programą. Valstybinės užimtumo tarnybos. EURES tarpvalstybinės partnerystės. EURES LIETUVA. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(65 puslapiai)
  2006-04-05
 • Bendras nacionalinis produktas ir jo apskaita

  Įvadas. Nacionalinis produktas ir jo forma. Bendrasis nacionalinis produktas BNP ir jo apskaičiavimas. BNP gali būti skaičiuojamas keliais būdais. BNP kaip išlaidų suma. BNP kaip pajamų suma. Nacionalinių pajamų ir nacionalinio produkto rodiklių priklausomybė. Bendrasis vidaus produktas. Nominalusis ir realusis BNP. Išvados. Savarankiški darbai.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-23
 • Bendras vidaus produktas (BVP) ir bendras nacionalinis produktas (BNP)

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Gamybos būdas. Išlaidų apskaitos būdas. Pajamų apskaitos būdas. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apibrėžimas. Lietuvos Bendrojo vidaus produkto (BVP) (2001–2007 metais III ketvirtis) ir trumpa padėties ir tendencijų analizė. Europos Sąjungos (ES) šalių ekonomika 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-06-03
 • Bendras vidaus produktas (BVP) ir ekonominė gerovė

  Įžanga. Bendrojo vidaus produkto (BVP) nustatymo būdai. Gamybos būdas. Išlaidų apskaitos būdas. Pajamų apskaitos būdas. BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtis. Neįtraukiama į BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtį. Įtraukiama į BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtį. Grynoji ekonominė gerovė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
 • Bendras vidaus produktas. Jo dinamika Lietuvoje

  Apibrėžimas. BVP skaičiavimas. Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Realusis BVP. Nominalusis BVP. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Indeksai. Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis. Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis. BVP Alytuje ir Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-06-05
 • Bendrasis vidaus produktas (2)

  Bendrasis vidaus produktas. BVP skaičiavimas. Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bvp dinamika 1990 – 2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-17
 • Bendrasis vidaus produktas (3)

  Bendrojo vidaus produkto ypatybės ir jo vertės matai. Bendrojo vidaus produkto samprata. Nominalus ir realus bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto kainų indeksai. Duomenų šaltiniai įvertinti bendrąjį produktą. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Išlaidų ir pajamų apskaitos metodų palyginimas.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-18
 • Bendrasis vidaus produktas (4)

  Įžanga. Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto nustatymas gamybos metodu. Lietuvos ekonomikos BVP. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-08
 • Bendrasis vidaus produktas (8)

  Įvadas. Tikslas: remiantis naujausiais duomenimis, apskaičiavus, išanalizavus Lietuvos Bendrą vidaus produktą (BVP), pateikti atitinkamas išvadas. Bendro vidaus produkto (BVP) samprata. Bendrasis vidaus produktas. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika ketvirčiais. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika 2000 ir 2008 metais. Bendrasis vidaus produktas (BVP) pagal apskritis. BVP valstybės ir privatus sektorius. Bendrasis vidaus produktas (BVP) tenkantis vienam gyventojui. Bendroji pridėtinė vertė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-10-28
 • Bendrasis vidaus produktas ir jo nustatymo būdai

  Bendrasis vidaus produktas. Nacionalinių pajamų apskaita. Kainų lygio poveikis bendrojo vidaus produkto apimčiai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Pajamų apskaitos metodas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-17
 • Bendrasis vidaus produktas ir šešėlinė ekonomika

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui augimo tempai. Bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimo problemos. Šešėlinė ekonomika. Šešėlinė ekonomika veržiasi į pieno ūkį. Oficialiai neapskaitomos ekonomikos tyrimo rezultatai. Šešėlinės ekonomikos dalis mažmeninėje prekyboje siekia 14 proc. Nepakeliama mokesčių našta verslą ir gyventojus stumia į šešėlį. Šešėlinis alkoholinių įmonių privatizavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Bendrasis vidaus produktas įvertintas pajamų metodu

  Įvadas. Dėstymas. Nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis vidaus produktas. Kainų lygio poveikis bendrojo vidaus produkto apimčiai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Pajamų apskaitos metodas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. AD ir AS kreivės, jų poslinkiai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio AS kreivės. Pusiausvyros kainų lygis. Fiskalinės ir monetarinės politikų poveikiai bendrajai paklausai

  Makroekonomikos palyginamoji analizė atlikta pagal E. Stiglitz`o "Ekomomics" ir Wonnacott P., Wonnacott R. "Makroekonomika". Įvadas. Pirmas žvilgsnis į AD ir AS. Bendrosios paklausos kreivės gavimas. Vartojimas. Investavimas. Grynasis eksportas. Bendrosios pasiūlos kreivės gavimas. AD ir AS kreivių poslinkiai. AD kreivės poslinkiai. AS kreivės poslinkiai. AD ir AS kreivių poslinkių padariniai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio AD ir AS kreivės. AD ir AS kreivių poslinkiai. Lūkesčiai ir ilgojo laikotarpio AS kreivė. Išvados. Grafikai.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-11-27
 • Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo metodai. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-02-09
Puslapyje rodyti po