Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbas (9)

  Įvadas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-04
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas

  Darbo rinkos pokyčiai. Nedarbas. Nedarbo priežastys, nuostoliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(4 puslapiai)
  2005-06-05
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas (2)

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Visiškas užimtumas. Nelegalus užimtumas. Nedarbo mažinimo politika. Darbo rinkos profesinis mokymas. Viešieji darbai. Panevėžio darbo biržos 1991-2001 metų veiklos analizė. Jaunimo užsiregistravusio per metus, struktūra pagal profesinį pasirengimą. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-01-02
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas (3)

  Įvadas. Nedarbas ir jo priežastys. Nedarbo tipai ir nuostoliai. Bedarbiai ir jų struktūra. Moterų nedarbas Lietuvoje. Gyventojų užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-20
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas (4)

  Įvadas. Gyventojų užimtumas. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Gyventojų užimtumas Lietuvoje: įvertinimas, pagrindiniai bruožai. Užimtumo įvertinimas. Užimtumo tendencijos. Užimtumo pokyčiai ekonominėse veiklose įmonių ataskaitų duomenimis. Darbo rinkos segmentacijos aspektai. Lyčių lygybė. Kiti teisės aktai, sreategijos ir programos. Lygios galimybės. Nediskriminavimas. Nacionalinė antidiskriminacinė 2006-2008 metų programa. Nedarbas. Nedarbo lygis pagal užimtumo tyrimų duomenis. Nedarbo lygis 2000 – 2007 m. Lietuvoje pagal lytį. Aukštesnė bedarbių veikla ir išsilavinimas. Ilgalaikė bedarbystė. Nedarbas Europos sąjungoje ir pasaulyje. Užimtumo rėmimo politika ir institucijos. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2009-09-15
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas: ekonominiai ir socialiniai nuostoliai, užimtumo perspektyvos, globalizacija ir migracija

  Įvadas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo ekonominiai, socialiniai nuostoliai ir psichologinės pasekmės. Užimtumo ir nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Nacionalinė užimtumo politika. Lietuvos darbo jėgos užimtumo vietinėje ir tarptautinėje darbo rinkose perspektyvos. Tarptautinė darbo rinka globalizacijos ir migracijos sąlygomis. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Įsidarbinimo galimybių barometras 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2008-01-17
 • Nedarbas ir infliacija

  Infliacijos dilemos sprendimo metodai. Nedarbo tipai. Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Netikėta infliacija. Kas laimi ir kas praranda netikėtos infliacijos atveju? Vartotojų kainų indeksai. Bedarbiai amžiaus grupėmis. Bedarbių išsilavinimas. Gamintojų ir vartotojų vidutiniai metiniai kainų indeksai. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo priemonių finansavimas.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-16
 • Nedarbas ir infliacija (3)

  Pagrindinės makroekonomikos problemos: infliacija ir nedarbas. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys, natūralus nedarbo lygis. Visiškas užimtumas- svarbiausias politikos tikslas. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Uždavinys: Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-14
 • Nedarbas ir jo mažinimo priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo skaičiavimas ir jo dinamika Lietuvoje. Nedarbo sąvoka. Nedarbo lygis Lietuvoje 1995 – 2005 m. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumo politika Europos Sąjungoje. Nedarbo mažinimo priemonės Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-21
 • Nedarbas ir nedarbo priežastys (2)

  "Nedarbas ir jo priežastys". Įvadas. Nedarbas ir jo priežastys. Natūralusis nedarbo lygis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga 2005 m. lapkričio mėn. Priedai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-16
 • Nedarbas ir nedarbo rūšys

  "Nedarbas ir jo rūšys". Įvadas. Visiškas užimtumas. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Nedarbas ir rinka

  Įvadas. Nedarbo problemos sprendimo būdai, nedarbo priežastys, sprendimo būdai, visuminės pasiūlos kreivė, jos poslinkių veiksmai - darbo užmokesčio lygis, sąnaudų kaštai, technologijos ir našumo pokyčiai, darbo ir kapitalo pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-24
 • Nedarbas ir užimtumas Lietuvoje

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo lygio statistika. Laisvos darbo vietos. Nedarbo nuostoliai. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės aplinkos įvertinimas. Gyventojų užimtumas pagal ekonomines veiklos rūšis. Turistų apgyvendinimo statistika įmonėse. Jaunimo užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-30
 • Nedarbas ir užimtumas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Nedarbo tipai. Bedarbių apskaičiavimas. Nedarbo atsiradimo priežastys. Visiško užimtumo samprata. Nedarbo pasekmės. Nedarbo ir visiško užimtumo reguliavimas. Nedarbas Lietuvoje 2005-2006 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
 • Nedarbas Lietuvoje

  Apie nedarbą, nedarbo priežastis, nedarbo lygį, bedarbius, bedarbio pašalpą, profesinį mokymą ir perkvalifikavimą, šiandieninę padėtį darbo rinkoje, šalies darbo rinkos rodiklius. Pateiktos išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-05-24
 • Nedarbas Lietuvoje (10)

  Pagrindinės nedarbo priežastys. Teritorinis nedarbas. Jaunimo nedarbas. Nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas ir nedarbas. Prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-20
 • Nedarbas Lietuvoje (11)

  Įvadas. Nedarbo lygio nustatymas. Nedarbo rūšys. Nedarbo nuostoliai. Ilgalaikio nedarbo didėjimo priežastys. Užimtų gyventojų išsilavinimas. Vyrų ir moterų užimtumo lygis pagal amžiaus grupes. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-04
 • Nedarbas Lietuvoje (12)

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo formos. Tekamasis (laikinasis), struktūrinis, ciklinis, paslėptinis, sustingęs nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo Lietuvoje 1997 – 2004 m. analizė. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-02-08
 • Nedarbas Lietuvoje (13)

  Įvadas. Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje. 1 pav. Nedarbo masto schema. 2 pav. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Ilgalaikio nedarbo priežastys. 3 pav. Nedarbo priežastys. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. 4 pav. Gyventojų užimtumas pagal išsilavinimą. Vyrų ir moterų užimtumas pagal amžiaus grupes. 5 pav. Vyrų ir moterų užimtumas pagal amžiaus grupes. Bedarbių apskaita teritorinėse darbo biržose. 6 pav. 2004 m. nedarbo lygis. 7 pav. 2005m. nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo priežastys ir priemonės. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Nedarbas Lietuvoje (14)

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbas Lietuvoje: rodiklių analizė. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-27
Puslapyje rodyti po