Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Oligopolijos Lietuvoje

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Oligopolija ir infliacija. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Oligopolija Lietuvoje ("Maxima LT"). Kainų varžymasis oligopolinėje rinkoje. Laužta paklausos kreivė. Laužtos paklausos kreivės įtaka ribinėms sąnaudoms ir pajamoms. Kainų lyderė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-04-10
 • Padėtis darbo rinkoje ir užimtumas

  Gyventojų skaičius ir darbo jėga. Bendrosios užimtumo tendencijos. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal profesijas. Užimtumas privačiame sektoriuje. Savarankiškai dirbantys asmenys. Darbas visu ir ne visu etatu. Regioniniai skirtumai. Produktyvumas. Nedarbas. Bendrosios tendencijos. Nedarbo struktūra. Darbo rinkos politika. Darbo rinkos institucijos. Svarbiausieji užimtumo politikos prioritetai. Strateginiai klausimai.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-22
 • Pagrindinės Lietuvos ekonomikos sistemos problemos

  Įvadas. Kodėl giria, bet ne mus? Lietuvos ekonomikos problemos ir jų analizė. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Darbo jėgos stygiaus ir emigracijos problema. Ekonomikos nestabilumo rodikliai. Užsienio investicijos. Žinių ekonomika. Būtina siekti kainų stabilumo. Optimistiniai ir pesimistiniai rodikliai. Pliusai. Minusai ir klaidos. Ką reikėtų daryti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-16
 • Pagrindinės šalies ekonominės socialinės raidos tendencijos

  Įvadas. Valstybės socialinės ekonominės raidos strategija. Apibrėžimas. Principai ir prioritetai. Tikslas. Šalies socialinės ekonominės raidos analizė ir tendencijos. Lietuvos valstybės vizija. Esamos padėties analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Makroekonomikos padėtis. Pagrindiniai ekonominės socialinės raidos rodikliai 1996-2005 m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Pagrindinės šiuolaikinės makroekonomikos kryptys

  Įvadas. Makroekonomikos mokslo vystymasis. Makroekonomikos aspektas. Netobulos konkurencijos analizė. Procesų dinamikos elementas. Ekonominių teorijų raida. Vartojimo ir gamybos struktūra. Evoliucija nuosavybės santykiuose. Ekologinė problema. Nacionalinių ūkių tarpusavio ryšys. Kas įtakojo ekonominių teorijų raidą. Didžioji depresija. Pagrindinės šiuolaikinės makroekonomikos kryptys. Keinsizmas (Keinso ekonominė teorija). Stagfliacija. Monetarizmas. Racionaliųjų lūkesčių teorija. Pasiūlos požiūrio ekonomika (teorija). Skurdo spąstai. Neokeinsistai. Neorikardinė ekonomikos teorija. Neomarksizmas. Ekonominio liberalizmo teorija. Naujų teorijų atsiradimas. Hipotezių sistema. Esamų teorijų tobulinimas. Lakatošo ekonomikos teorijos raidos modelis. Tolesnė ekonomikos mokslo vystymosi kryptis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-11-30
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai

  Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto struktūra. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimas. Defliatorius. Nacionalinių sąskaitų sistema. Šalies bendro vidaus produkto analizė 1997 m. Žemės ūkis. Pramonė. Paslaugų sektorius. BVP analizės išvada. Infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Nedarbas. Nedarbo rodikliai. Nedarbo lygis. Nedarbo trukmė. Bedarbių struktūra pagal amžių. Bedarbiai pagal lytį. Bedarbiai pagal ankstesnę ekonominę veiklą. Frikcinis nedarbas ir valstybės politika. Darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-04
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai Lietuvoje

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas. Infliacija. Investicijos. Privatizacija. Valstybės skola. Nedarbas. Transportas. Užsienio prekyba. Einamoji sąskaita. Nacionalinis biudžetas. Bankų sektorius. Žemės ūkis. Vidaus prekyba. Bendrieji šalies ekonomikos rezultatai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-23
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Bankų sistemos. Bankininkystės problemos

  Įvadas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Infliacija. Metinė infliacija. Indeksai. Bendras vidaus produktas. Bendras nacionalinis produktas. Realus BVP. Nominalus BVP. Bankų sistema ir bankininkystės problemos. Centrinis bankas. Nebankiniai finansiniai tarpininkai. Komercinis bankas. Problemos su kuriomis susiduria bankai. Problemų sprendimų būdai. Pasaulio bankas ir Lietuva. Išvados. Užduotis. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-03-14
 • Pagrindiniai makroekonominiai Lietuvos rodikliai

  Įvadas. Makroekonomika ir pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas. Nedarbo lygis. Infliacija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-03-30
 • Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta

  Įvadas. Pajamos. Išlaidos. Pelnas. Renta. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Pajamų nelygybė

  Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-11-25
 • Pajamų politika

  Įvadas. Pajamų politika. Skurdas. Skurdo ištakos. Skurdo skirstymas. Skurdo matavimas. Kas yra skurdžiai. Skurdo aiškinimai. Skurdas ir socialinis mobilumas. Socialinė atskirtis. Socialinės atskirties grupės. Socialinės atskirties kriterijai ir priežastys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo strategijos rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-12-11
 • Paklausa ir pasiūla (5)

  Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Prekių paklausos klasifikavimas. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Pasiūlos analizė. Bendroji pasiūla makroekonomikoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-03
 • Pasaulinis bankas bei jo vieta ir įtaka Lietuvos ekonomikai

  Santrauka. Įvadas. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimas. Šalys – konkursinių mugių dalyvės. Projektas – būtina paskolos gavimo sąlyga. Pasaulio bankas ir Lietuva. 2003 – 2005 m. Pasaulio banko ataskaitos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-10
 • Pasaulinis ūkis

  Įvadas. Pasaulinis ūkis ir jo transformacija. Tarptautinė konkurencija ir bendradarbiavimas. Galių centrai. Pasaulio ekonomikos globalizacija. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje. Pasaulio ūkis ir konkurencija. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO)

  Įvadas. Pasaulio prekybos organizacijos istorija. Teisinė Pasaulio prekybos organizacijos charakteristika. Bendri tarptautinės prekybos sistemos principai. Narystė PPO. Kaip ir kokiomis sąlygomis Lietuva įstojo į pasaulio prekybos organizaciją? Organizacinė struktūra. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-11
 • Paskolos, indėliai ir palūkanos Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Bankai. Komerciniai bankai Lietuvoje. Indėliai. Neterminuoti indėliai. Terminuotasis indėlis. Terminuotas kaupiamasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Vienos nakties indėlis. Paskolos. Paskolos sutarties forma. Ilgalaikės paskolos. Trumpalaikės paskolos. Vartojimo paskolos. Praktinė dalis. Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika. Komercinių bankų balansas. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-04-20
 • Paslaugos rinka

  Įvadas. Sąvokos. Paslaugos privatiems klientams. Paslaugos verslo klientams. Vartotojams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-07
 • Paslaugų eksporto raida

  Įvadas. Paslaugų eksporto raida ir ypatumai 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto kitimo tendencijos 2002-2004 laikotarpiu metais. Bendra paslaugų eksporto raida 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto struktūros pokyčiai 2002-2004 metais. Paslaugų eksporto raida 2002-2003 laikotarpiu ketvirčiais. Bendra paslaugų eksporto dinamika 2002-2005 laikotarpio ketvirčiais. Paslaugų grupių eksporto raida 2002-2005 metų ketvirčiais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-06
 • Pašalpos

  Įvadas. Valstybinio socialinio fondo valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – SODRA. Ligos pašalpa. Motinystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Laidojimo pašalpos. Pašalpos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudiminiai įvykiai. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos. Ligos pašalpa. Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija. Netekto darbingumo periodinė kompensacija. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims. Šeimos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų. Vaiko globos pašalpa. Našlaičio stipendija. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių vaikams. Pašalpa našlaičiam ir be tėvų globos likusiems vaikams įsikurti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-06
Puslapyje rodyti po