Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės apsaugos sistemos raida Lietuvoje 1990 – 2000 metais

  Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos sistemos raida Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-10
 • Statybos sektoriaus SSGG (SWOT) analizė

  Įžanga. Statybos sektoriaus SSGG (SWOT) analizė. Statybos mikroaplinka ir makroaplinka. Lietuvos statybos internacionalizacija. Statyba ir jos reguliavimas. Būstas. Inovacijos. SSGG (SWOT) analizės išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-11-06
 • Statybų rinka Lietuvoje 2001-2002 metais

  Įvadas. I dalis. "Lietuvos statybų rinka iki Rusijos ekonominės krizės". Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki SSRS žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai Lietuvos statybų rinkai. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. II dalis "Statybų rinka po 1998 metų Rusijos ekonominės krizės". Statybų rinka 1998 – 1999 metais. Statybų rinka 2000 metais. Statybų rinka 2001 metais. Statybų rinka 2002 metais ir jos augimo prognozės 2003m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Struktūriniai ekonomikos pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje. Darbo rinkos susiformavimas. Darbo pasiūlos ir paklausos disbalansas. Struktūriniai pokyčiai žemės ūkio šakoje. Eurointegracinių procesų reikšmė Lietuvos ūkiui. Pasaulinės prekybos organizacijos įtaka Lietuvos ūkiui. Žemės ūkio ekonominės politikos pokyčiai. Bendrosios pridėtinės vertės ir bendrojo vidaus produkto struktūriniai pokyčiai. Struktūriniai energijos kiekio ir intensyvumo pokyčiai. Struktūriniai pramonės pokyčiai. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-05-09
 • Subsidijų įtaka rinkos pusiausvyrai

  Įvadas. Mokesčiai ir subsidijos. Vyriausybės subsidija ir kainos nustatymas pagal ribinius kaštus. Valstybės nuosavybė. Iš pasaulinės ekonomikos:"Subsidijų karas" žemės ūkio produktų gamyboje. Kaimo rėmimo fondas. Veislinių gyvulių ir paukščių subsidijavimo 1999 metams tvarka. Kultūrinių augalų veislinės sėklos ir sodmenų subsidijavimo 1999 metams tvarka. Bus mokamos subsidijos už supirktas kiaules. Subsidija ir kvotos linų šiaudeliams. Išorinė nauda : laisva rinka teikia per mažai prekių. Vienintelis sprendimas – subsidijos.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-05-19
 • Šešėlinė ekonomika (2)

  Įvadas. Šešėlinė veikla. Pinigų plovimas. Pinigų plovimo operacijos. Bankai. Pinigų plovimo būdai. Ofšorinė kompanija. Ofšorinės jurisdikcijos. Pinigų plovimas Lietuvoje. Šešėlinė ekonomika - tarptautinė problema. Mokesčių policija. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Vėliavėlės plovėjų plotuose. "Lietuva neįdomi pinigų plovėjams". Finansinė žvalgyba. Kaip kovoti su pinigų plovimu? Kaip efektyviai kovoti su pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu? Koks buvo šio renginio tikslas? Keliami nemaži reikalavimai. Grėsmė valstybėms. Priežiūra ir švietimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2005-10-16
 • Šešėlinė ekonomika (3)

  Įvadas. Nelegalioji ekonomika. "Šešėlinė ekonomika – legenda ir tikrovė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-24
 • Šešėlinė ekonomika ir jos atsiradimo priežastys

  Įvadas. Pinigų plovimo sąvokos. Pinigų plovimo operacijos. Nelegali veikla-profesija. Pinigų plovimo "sostinės". Pinigų plovimo Lietuvoje pradžia. Kada prasideda įtarimai dėl pinigų plovimo? Kaip plaunami pinigai? Kaip kovoti su pinigų plovimu? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-22
 • Šešėlinė ekonomika ir jos įtaka šalies ekonomikai

  Įvadas. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Kokiuose sektoriuose veikia šešėlinė ekonomika? Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-20
 • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje

  Įvadas. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Nelegalusis verslas Lietuvoje. Kontrabanda. Nelegali prekyba alkoholiu. Prekyba narkotikais. Nelegali prekyba ginklais. Korupcija. Prostitucija. Valdžios kova su šešėline ekonomika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-05-31
 • Šešėlinė ekonomika: jos funkcionavimo priežastys, formos, modeliai ir ypatybės

  Šešėlinės ekonomikos klasifikavimas. Šešėlinės ekonomikos pagrindinės atsiradimo priežastys. Šešėlinės ekonomikos pagrindinės atsiradimo priežastys Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos tyrimo metodai. Šešėlinės ekonomikos mastai. Nelegalios veiklos įvertinimas. Lietuvos šešėlines ekonomikos kitimo mastų analizė remiantis Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-04
 • Šiaulių darbo rinka

  Darbo birža. Funkcijos. Paslaugos. Paslaugos ieškantiems darbo. Paslaugos darbdaviams. Darbo jėgos ištekliai. Darbdavių apklausa 2006 metų darbo jėgos užimtumo prognozei. Pagrindiniai darbdavių apklausos tikslai. Rinkos tendencijos. Darbuotojų poreikis. 2006 metų darbuotojų poreikio vertinimas, lyginant su 2005 metais. Pagal ekonomines veiklas. Pagal išsilavinimą. Darbuotojų kaita. Įdarbinimo poreikis. Darbo rinkos profesinio mokymo poreikis. 2006 metų Šiaulių darbo rinkos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balanso prognozė. Išvada. Prognozuojama darbo jėgos paklausa. Prognozuojamas 2006 metų darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balansas. Įsidarbinimo galimybių barometras 2006 m. Specialistai (su aukštuoju universitetiniu/neuniversitetiniu, aukštesniuoju išsilavinimu). Darbininkai (turintys profesinį pasirengimą). 2006 metų darbo rinkos aktyvios politikos programos. Nedarbo prevencijos programa. Profesinio mokymo programa. Ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo priemonių organizavimas. Darbo klubų programa. Viešųjų darbų programa. Užimtumo fondo remiami darbai. Subsidijuojamos darbo vietos. Savo verslo organizavimo programa. Įdarbinimo tarpininkavimas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Reikalavimai VUI projektų teikėjams. Valstybės paramos dydis. Įdarbinimo įmonės Šiauliuose. Privačios įdarbinimo įmonės Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Šiuolaikinės makroekonominės teorijos

  Įvadas. Makroekonomikos mokslo samprata. Makroekonomikos mokslo raida. Šiuolaikinės makroekonomikos teorijos. Neoklasikinės ekonomikos teorijos. Keinsizmas ir monetarizmas. Neoliberalizmo ekonomikos teorijos. Modernusis keinsizmas. Racionaliųjų lūkesčių teorija. Realaus verslo ciklo teorija. Neoklasikinės teorijos kritika. Išvados. Pagrindinių terminų žodynas.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-09
 • Šiuolaikinės pinigų formos

  Įvadas. Šiuolaikinės pinigų formos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Kreditinių pinigų atsiradimas. Banko pinigų sukūrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-25
 • Šiuolaikinių makroekonomikos teorijų įvairovė ir pagrindinės idėjos

  Šiuolaikinės makroekonomikos esmė. Didžioji Depresija: sprendimas. 1970 ir 1980 metai: Monetarizmas, Naujosios Klasikinės Teorijos ir Verslo Ciklų Teorijos. 1980: Naujojo Augimo (New Growth) ir Naujoji Keinsistinė Teorijos. Žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Tarptautinė darbo jėgos migracija

  Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos imigracijos ir emigracijos politikos vykdymo ypatumai. Migracijos poveikis darbo rinkai. "Vidutinių pajamų" migracijos paradoksai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "išleidžiančios" šalies viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "priimančios" šalies viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-29
 • Tarptautinė ekonomika (6)

  Valiutų rinkos operacijos. Valiutų rinka. Valiutų operacijos banke. Pagrindinės valiutų rinkos rūšys. Valiutinės operacijos. Užsienio valiutos naudojimo tvarka. Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-26
 • Tarptautinė Lietuvos prekyba

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės. Lietuvos užsienio prekyba. Teisinės bazės tobulinimas. Lietuvos užsienio prekybos duomenys. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-10
 • Tarptautinė prekyba (11)

  Įvadas. Užsienio prekybos analizės ir prognozavimo metodų apžvalga. Užsienio prekybos analizės ir prognozavimo modeliai. Modelių formavimo principai. Eksporto / importo funkcijos. Funkcijų veiksnių parinkimo reikalavimai. Funkcijos veiksnių parinkimas. Fiktyvūs veiksniai. Retrospektyvos vertinimas. Pagrindiniai eksporto/importo analizės modeliai. Gravitaciniai modeliai. LINK modelis. Posocialistinių šalių užsienio prekybos modelis. Japonijos modelis. Užsienio šalių prekybos efektyvumo analizės metodai. Reikalavimai produkcijos eksporto/importo efektyvumo analizei. Prekių grupių efektyvumo rodikliai. Užsienio prekybos efektyvumo rodiklis "prekybos sąlygos". Užsienio prekybos analizės ir prognozės modelių taikymo Lietuvoje prielaidos. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Prekių muitinės vertės tarptautinėje prekyboje reikšmė. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Sandorio vertės metodas. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu metodu. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Kiekybiniai prekybos politikos metodai. Kvotiravimas. Licencijavimas. "Laisvanoriški" eksporto apribojimai. Kiekybiniai prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Paslėpti prekybos politikos metodai. Paslėpti prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Finansiniai prekybos politikos metodai (subsidijos). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-10-11
 • Tarptautinė prekyba (13)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekyba. 2001 metų Lietuvos vidaus ir užsienio prekybos situacija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-16
Puslapyje rodyti po