Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė prekyba (8)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Lyginamojo pranašumo principas. Absoliutaus pranašumo principas. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Užsienio prekybos politikos įgyvendinimas. Tarptautinės pardavimų operacijos. Eksporto ir importo operacijos. Reeksporto operacijos. Tranzito operacijos. Užsienio prekybos apimtis ir užsienio prekybos statistikoje neapskaitomos prekės. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-09-08
 • Tarptautinė prekyba ir jos aspektai Lietuvoje

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Lietuvos užsienio prekyba. Pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-30
 • Tarptautinė prekyba Lietuvoje (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata, prielaidos ir poveikis. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos priežastys. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Kvotos. Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos sąjunga. Lietuvos konkurencingumas ir užsienio rinkų užkariavimo prielaidos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-18
 • Tarptautinės prekybos politika (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Protekcionistinės užsienio prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės

  Įvadas. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Muitai ir jų klasifikacija. Muitų įtaka vartotojams, kainai ir gamybos apimčiai. Muitų naudojimo privalumai ir trūkumai. Kitos tarptautinės prekybos politikos reguliavimo priemonės. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Paslėptieji netarifiniai apribojimai. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Bendri rinkos principai ir reikalavimai Europos sąjungoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Tarptautinio darbo jėgos judėjimo poveikis, nauda ir kaštai Lietuvai

  Įvadas. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo samprata. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys ir padariniai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo padariniai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo poveikis, nauda ir kaštai Lietuvai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pobūdis. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo nauda ir kaštai. Darbo jėgos nutekėjimo stabdymas. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-05-15
 • Tarptautinių investicijų reikšmė ir tendencijos pasaulio ekonomikoje

  Įvadas. Tarptautinių investicijų reikšmė ir tendencijos pasaulio ekonomikoje. Investavimo reikšmė. Firmų motyvacija investuoti užsienyje. Investicijų tendencijos. Investicijų poveikis. Investicijų formos. Portfelinės investicijos. Tiesioginės investicijos. Bendrosios įmonės. Visiškai valdomi filialai užsienyje. Užsienio kompanijų įsigijimas. Tiesioginės užsienio investicijos, skirtos efektyvumui didinti. Tiesioginės užsienio investicijos į paslaugas. Naujosios tarptautinio investavimo formos. Skolos mainai. Valdymo kontraktai. Priežiūros kontraktai. Tarptautinis subrangovo kontraktas. Tarptautinės investicijos Lietuvoje ir Lietuvos investicinis klimatas. Investavimo situacija Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Vietos ir užsienio investicijų struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Pagrindinės šalys investuotojos. Valstybės investicijų skatinimo politika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-01-10
 • Tautos ūkio idėjos tarpukario metais

  Įvadas. Tautos ūkio idėjos tarpukario metais. Nuo ekonominio liberalizmo link autokratijos. Lietuva ir 1929 – 1933 metų pasaulinė ekonominė krizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-23
 • Technologinis kapitalas

  Įvadas. Technologinio kapitalo samprata. Technologinio kapitalo svarba vertės kūrimo procese. Inovacijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2011-05-18
 • Telšių apskrities regioninės zonos problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Bendroji Telšių apskrities regiono istorija. Telšių apskrities regiono verslo, pramonės ir kaimo plėtros sektoriaus SSGG analizė. Regiono situacijos specifiniai bruožai. Įplaukos į valstybės biudžetą. Nedarbo lygis. Turizmas. Telšių apskrities regioninės zonos problemų sprendimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-07-26
 • Teoriniai ekonomikos augimo modeliai

  Įvadas. Ekonominio augimo teorijos esmė. Neokeinsistiniai ekonominio augimo modeliai. Dž. M. Keinso ekonominio augimo teorija. R. Harodo ekonominio augimo modelis. E. Domaro ekonominio augimo modelis. R. Harodo - E. Domaro modelis. Neoklasikinė ekonominio augimo teorija. R. Solou modelis. Gamybos ir vartojimo funkcijos Solou modelyje. Kapitalo išteklių pokyčiai ir pastovi būsena. Taupymo pokyčiai. "Auksinė" ekonominio augimo taisyklė. Gyventojų skaičiaus augimas. Technologijos pažanga. Solou likutis. R. Solou modelio apibendrinimas. Endogeninė ekonominio augimo teorija. Teorinių ekonominio augimo modelių palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2009-01-08
 • The Labour Market

  Darbas anglų kalba. Darbo rinka. Contents. Introduction. Labour Unions are Established. Strikes and lockouts. The Functionaries are Coming. The Public Sector. The Rights of Employees. Wage Settlements in Practice. Wage Growth and Competitiveness.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-24
 • Tiesioginių užsienio investicijų pokyčiai Lietuvoje 2000 – 2005 metais

  Įvadas. Teoriniai tiesioginių užsienio investicijų aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų svarba. Veiksniai, įtakojantys investicijų apimtis. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Investicijų įtaka Lietuvos mokėjimo balansui. Pagrindinės šalys investuotojos Lietuvoje 2000 – 2005 metais. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis Lietuvos ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ekonomikai. Lietuva – patraukli investuotojams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-22
 • Tobulos konkurencijos rinka. Jos trūkumai ir privalumai

  Įvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Rinkos modelio ypatybės. Firmos bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas. Firmos pelno maksimizavimas ilgojo laikotarpio sąlygomis. Firmos ir šakos pusiausvyra. Tobulos konkurencijos firmos trumpalaikė pasiūla. Vartotojų ir gamintojų naudos perteklius. Tobulos konkurencijos ekonominis efektyvumas, privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-01-20
 • Tolydi ekonominė plėtra

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tolydžios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Kelias link plėtros. Neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Termino "plėtra" supratimas. Diskusijos apie ekonominio augimo ir aplinkos santykį. Tolydžios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Aplinkos ir ūkio sąveikos vertinimo paradigmos. Aplinkos erdvės atskiriems ištekliams skaičiavimo teoriniai principai. Energija. Gėlas vanduo. Neatsinaujinantys gamtos ištekliai. Žemės ūkio ištekliai. Medienos ištekliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2006-06-09
 • Turizmo įtaka Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Turizmo ekonominio poveikio paradigmos. Tiesioginis poveikis. Netiesioginis poveikis. Dirbtinis poveikis. Pozityvus poveikis. Negatyvus poveikis. Turizmo raida bei poveikis Lietuvos ekonomikai. Kaimo turizmo potencialas Lietuvoje. Atvykstamojo turizmo ekonominis poveikis. Turistų srautai. Iš turizmo veiklos gautos pajamos. Darbo vietų kūrimas. Apgyvendinimo sektorius. Transportas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-05
 • Turizmo įtaka Lietuvos ekonomikai (2)

  Įvadas. Lietuvos turizmo rinkos apžvalga. atvykstamojo turizmo reikšmė. 1996 – 2000 laikotarpis. 2001 – 2007 laikotarpis. Išvykstamasis turizmas. Vietinis turizmas. Kaimo turizmas. Išvados ir strategija.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-10-16
 • Ūkio raida. Raidą sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Istorinės ūkio formos. Natūrinis (tradicinis) ūkis. Centralizuotai reguliuojamas (planinis) ūkis. Rinkos ūkis. Mišrus ūkis. Pagrindiniai ūkio raidą sąlygojantys veiksniai. Darbo pasidalijimas. Specializacija. Mainai bei jų išplitimas. Pinigų sistemos atsiradimas ir tobulėjimas. Kiti, vienaip ar kitaip ūkio raidą įtakojantys veiksniai. Lietuvos ūkio ekonominė ir socialinė raida. Pasaulio ūkis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-11-04
 • Unemployment

  Summary. Introduction. Law on the employment of the population. The unemployed. Unemployment benefits. Ineligibility for unemployment benefits. Reduction and termination of unemployment benefits. Training, retraining and re-qualification of unemployed persons. The labour exchange of Lithuania. Structure of the labour exchange. 2 functions of the labour exchange. The rights of three-party committees. Changes of labour market of Lithuania. Women’s unemployment in Lithuania. Conclusion. Recommendations. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-12-01
 • Unemployment in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Nedarbas Lietuvoje. Introduction. Unemployment. Unemployment in Lithuania down to 3.5 percent in April. Wage level. Conclusion.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-30
Puslapyje rodyti po