Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos bendrojo produkto pokyčiai. Lietuvos BVP struktūriniai pokyčiai. 2005 – 2015 m. Lietuvos BVP augimo prognozės.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-08
 • Bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje 1995-2005. Palyginimas su pasauline ekonomika

  BVP kitimas Lietuvoje 1995-2005. Palyginimas su pasauline ekonomika. Įvadas. BVP samprata. BVP augimo tempai ir tendencijos Lietuvoje. Palyginimas su kitomis šalimis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-10
 • Bendrosios Europos sąjungos žemės ūkio politikos esmė ir tikslai

  Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) suformavimo tikslas. Romos sutartis. BŽŪP tikslai. Principai. Įgyvendinimas.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-07
 • Besivystančių šalių problemos pasaulio ekonomikoje

  Besivystančių šalių problemos pasaulio ekonomikoje. Nelygybė ir jos nustatymo būdai. Turtingos ir ekonomiškai atsilikusios šalys. Besivystančių šalių vystymosi ypatumai. Valstybės vaidmuo. Besivystančių šalių vystymosi keliai. Ekonomikos vystymas, naudojant pajamas iš pirminių produktų eksporto. Industrializacijos įtaka šalies vystymuisi. Skolinimasis ir vystymasis. Pagalba atsilikusioms šalims. Lietuvos ekonomikos vystymosi problemos.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-05-13
 • Besivystančių šalių problemos pasaulio ekonomikoje (3)

  Įvadas. Nelygybė ir jos nustatymo būdai. Šalių skirstymas pagal išsivystymo lygį. Besivystančių šalių ekonominės plėtros ypatumai. Valstybės vaidmuo. Besivystančių šalių ekonominės plėtros būdai. Pirminių produktų ekspotras. Industrializacija. Skolinimasis. Struktūriniai pertvarkymai. Pagalba besivystančioms šalims. Globalizacija. Išvados. Pagrindinių sąvokų žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-03-16
 • Biudžetas (3)

  Valstybės biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Unitarinės valstybės biudžeto sandara. Federacinės valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamų klasifikacija. Biudžeto išlaidų klasifikacija. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Valstybės biudžeto deficito priežastys. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara ir struktūra. Mokestinės pajamos. Nemokestinės pajamos. Biudžeto išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas. Ekonominė biudžeto išlaidų klasifikacija. Biudžeto procesas. Valstybės biudžeto procesas apima tokius etapus. Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė 1998- 2002 metais. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-12-06
 • Biudžeto deficitas

  Įvadas. Biudžeto deficito apibrėžimas. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės. Pagrindiniai 1991-1999 metų fiskalinės politikos bruožai. Biudžeto deficito dinamika 2002-2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-12-07
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (6)

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Biudžeto deficitas: priežastys, pasekmės ir finansavimo būdai

  Įvadas. Biudžeto deficitas. Jo atsiradimo priežastys. Biudžeto deficito pasekmės. Biudžeto finansavimo būdai. Lietuvos biudžeto padėtis. Biudžeto politikos vykdymo problemos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficito valdymas.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-03
 • BVP kitimo dinamika

  Įvadas. Apibrėžimas. Realusis BVP. Nominalusis BVP. Indeksai. Vartotojo krepšelis. BVP skaičiavimas: Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Pagrindiniai BVP nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. BVP apskaičiavimo problemos. BVP vienam gyventojui. Apibendrinimas ir prognozės.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-09-19
 • Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje

  Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Dalyvavimas sistemoje TARPBANK. Sistemos TARPBANK veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Sistemos TARPBANK rodikliai. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Istorija. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko (CB) vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos istorija. Federalinės rezervų sistemos (FRS) sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos (FRS) struktūra. Federalinės rezervų sistemos (FRS) tikslai ir politika. Federalinės rezervų sistemos (FRS) veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos (FRS) valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos bankai. Bankai - federalinės sistemos nariai.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-17
 • Darbas (3)

  Kokį darbą pasirinkti? Komanda, jos nauda. Žmonių charakterių tipai komandoje. Grupės ir komandos skirtumai. Komandos vystymasis. Komandos tipai. Santykiai komandoje. Geras vaidmenų pasiskirstymas komandoje. Motyvacija.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Darbas žemės ūkyje. Darbo ištekliai ir darbo santykiai

  Įvadas. Žemės ūkis ir jo ypatumai. Darbo išteklių samprata. Darbo ištekliai žemės ūkyje, jų sudėtis ir kvalifikacija. Žemės ūkio aprūpintumas darbo ištekliais. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkyje. Darbo ištekliai ekonomikos procesuose. Darbo išteklių naudojimas, užimtumas ir veiklos plėtotė žemės Ūkyje. Kaimo gyventojų skaičius ir jų struktūros pokyčiai. Alternatyvios veiklos plėtotė žemės ūkyje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-03-02
 • Darbas. Darbo jėga

  Įvadas. Darbas. Darbo jėga. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Darbo organizavimas. Darbo pasidalijimas. Personalo suskirstymas. Darbo procesas kaip sistema. Fizinis ir protinis darbas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-02-19
 • Darbo apmokėjimas ir jo pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Darbo apmokėjimo samprata, struktūra ir pagrindiniai tikslai. Darbo apmokėjimo sistemos, funkcijos ir veiksniai. Darbo apmokėjimo pokyčiai Lietuvoje. Darbo užmokesčio lygiai. Nominalusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Minimalus darbo užmokestis ir jo kitimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-05-03
 • Darbo apmokėjimo formų ir sistemų taikymas įmonėje

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodas. Darbo ir socialinių kaštų samprata. Darbo užmokestis ir darbo rinka. Darbo apmokėjimo veiksniai. Atlyginimų sistema. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Naujos tendencijos darbo apmokėjime ir darbo apmokėjimo organizavimas naudojantis užsienio šalių patirtimi. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimo ypatumai. Darbo užmokesčio statistikos tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2007-04-23
 • Darbo apmokėjimo lygį veikiantieji veiksniai

  Darbo apmokėjimo samprata. Darbo ir socialinių kaštų samprata . Darbo apmokėjimo sistemos ir jų reikšmė. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimą. Darbo apmokėjimo lygio nustatymas. Darbo apmokėjimo tendencijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-01-19
 • Darbo birža ir jos vaidmuo

  Įvadas. Darbo birža. Darbo biržos funkcijos. Nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimo išmokos skyrimas. Mokėjimo trukmė. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Užimtumo politika ir programos. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Lietuvos darbo biržos 2006 – 2008 metų veiklos strateginiai tikslai. Marijampolės darbo birža. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. 2006 metų darbo jėgos užimtumo prognozė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-31
 • Darbo biržos vaidmuo Lietuvoje

  Įvadas. Darbo rinkos valdymo sistema. Valstybinė užimtumo organizacija – darbo birža. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Lietuvos darbo biržos veikla. 2006–ųjų metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2006 metais.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-01-16
Puslapyje rodyti po