Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Užimtumas ir nedarbas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas. Situacija Kauno mieste. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-02-28
 • Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo rūšys

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbas. Nedarbo reguliavimas. Nedarbo trukmė. Nedarbas tarp atskirų demografinių grupių. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Užimtumo reguliavimas. Užimtumo pokyčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-02-19
 • Užimtumas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo išteklių formavimas. Užimtumo augimas 2003 -2005 m. Darbo išteklių struktūra. Užimtumas pagal ekonominę veiklą ir lytį. Užimtumo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimtumas pagal išsilavinimą. Išvados. Priedai (4). Grafikai ir diagramos.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-04-27
 • Užimtumas Lietuvoje (2)

  Užimtumas. Užimtumo reguliavimas. Pagyvenusio amžiaus žmonių užimtumo didinimas. Makroekonominė politika. Fiskalinė ir monetarinė politikos. Lietuvos makroekonominė politika. Darbo užmokestis ir pajamų politika. Pagrindiniai makroekonominės politikos tikslai ir uždaviniai vidutinės trukmės laikotarpiu pagal Nacionalinę Lisabonos strategiją. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-11-12
 • Užimtumas, užimtumo problema

  Užimtumas, užimtumo problema. Nedarbas. Visiškas užimtumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbio pašalpa. Valstybių pagrindinės valstybinės užimtumo ir darbo rinkos politikos kryptys. Specialios užimtumo politikos priemonės.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-15
 • Užimtumas. Darbo laikas

  Įvadas. Gyventojų užimtumas pagal jų aktyvumą. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal išsilavinimą ir lytį. Darbo laikas. Poilsio laikas. Viršvalandžiai. Naktinis darbas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Užimtumas. Nedarbas ir nedarbo rūšys

  Įžanga. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-02-19
 • Užimtumo ir nedarbo regioniniai skirtumai

  Įvadas. Gyventojų klasifikacija pagal užimtumą. Bedarbių darbo paieškos būdai. Europos šalių statistiniai darbuotojų užimtumo ir nedarbo duomenys. Užimti gyventojai pagal amžiaus grupes ir lytį. Bedarbiai pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimtųjų ir bedarbių pasiskirstymas pagal administracinę teritoriją. BVP ir bedarbių sąveika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-12-10
 • Užimtumo pokyčiai Lietuvoje atkūrus Nepriklausomybę

  Kaip galima sumažinti natūralaus nedarbo lygį? Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Įvadas. Kaip galima sumažinti natūralaus nedarbo lygį? Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Tiesioginiai darbo užmokesčio ir kainų suvaržymai: pajamų politika. Kennedy-Johnson'o kontroliniai rodikliai. Kodėl toks aukštas nedarbo lygis Europoje? Nedarbas Baltijos šalyse mažėja. Užimtumo morfologija ir kaita (Lietuva, 1989-1999). Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Pagrindiniai užimtumo rodikliai 1990 – 1999 metais. Užimtumo lygis 1990-1998 metais. Užimtumas privačiame valstybiniame sektoriuje ir 1990-1998 metais. Užimtumo šalies ūkio sferose dinamika 1990-1998 metais. Užimtumas skirtingose ekonominėse veiklose. Nedarbas. Pagrindiniai darbo rodikliai. Bedarbiai pagal išsilavinimą 1993-1998. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-05
 • Užimtumo pokyčiai Lietuvoje integracijos į Europos sąjungą (ES) sąlygomis

  Įvadas. Darbo tikslas. Apibrėžti ir apibūdinti Lietuvos užimtumo politikos kryptis Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Europos sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Lietuvos užimtumo didinimo programa ir ryšys su Europos sąjungos (ES) užimtumo programos gairėmis. Lietuvos užimtumo politiką įtakojantys dokumentai. Lietuvos Europos Sąjungos politikos strateginės kryptys. Naujos galimybės Lietuvos darbo rinkai. Laisvas asmenų judėjimas. Europos socialinio fondo parama ir įgyvendinami projektai. Lietuvos gyventojų užimtumo pokyčiai ir situacija darbo rinkoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2011-02-10
 • Užimtumo politika Lietuvoje

  Įvadas. Užimtumo politika ir užimtumo didinimas Lietuvoje. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Darbo rinkos politika. Lietuvos tikslai Europos sąjungos užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Darbo rinka ir užimtumas. Užimtumo lygio skaičiavimas. Nedarbas. Faktiško (bendro) nedarbo lygio skaičiavimas. Nedarbo pašalpos. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-01
 • Užimtumo politika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Užimtumo programa 2001 – 2004 metams. Gyventojų užimtumo priemonių taikymas. Įdarbinimo tarpininkavimas. Darbo programos užsienyje. Darbo rinkos aktyvios politikos programų realizavimas. Profesinis mokymas. Darbo klubų veikla. Užimtumo rėmimas. Tikslinių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Naujų aktyvinimo priemonių taikymas. Lietuvos darbo rinka. Prognozės ateičiai. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos profesinis suderinamumas. Kitos nedarbo mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2006-11-13
 • Užimtumo politika Lietuvoje (3)

  Įvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Valstybės vaidmuo darbo rinkoje. Vykdoma užimtumo politika. Pasirinktos užimtumo politikos pagrindiniai prioritetai. Užimtumo politikos tikslai ir uždaviniai. Priemonės. Užimtumo skatinimas. Užimtumo skatinimo priemonės. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos valdymo priemonės. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-12-11
 • Užsienio investicijos (2)

  Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas (proc.). Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. Keletas stambiausių investicijų į Lietuvą. Naftos pramonė. Jūros perkėlos, uostai. Investicijos į alaus gamybą. Investicijos į VVP. Žemės ūkis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-03-29
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (4)

  Įvadas. Užsienio investicijos į Lietuvą. Tiesioginės užsienio investicijos. Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Investicijos į Valstybės vertybinius popierius. Užsienio investicijos į Lietuvos žemės ūkį. Valstybės politika: daugiau investicijų – daugiau darbo vietų – visumoje didesnės įmokos į biudžetą. Investuotojų teisės. Investavimo sritys. Investitorių pareigos. Lengvatos investuotojams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-20
 • Užsienio investicijų pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Investicijų samprata ir rūšys. Investicijų samprata. Investicijų rūšys. Tiesioginės užsienio investicijos. Įstatyminė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Investicijų apsauga (garantijos). Investicinio klimato Lietuvoje įvertinimas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos. Šalys investuotojos. Investicijų pritraukimas į miestus. Investicijos ekonominėse veiklose. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-30
 • Užsienio investicijų skatinimas Lietuvoje

  Užsienio investicijų samprata. Užsienio investicijos ir jų rūšys. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje bei veiksniai įtakojantys jas. Įstatyminė bazė. Darbo rinka. Valstybės sienų kontrolė. Komunikacijų galimybė. Rinkos dydis ir kokybė. Egzistuojanti materialinė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Lietuvos privalumai užsienio investicijų atžvilgiu. Pagrindinės problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-24
 • Užsienio prekybos politikos tarifinių priemonių sistema

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekyba. Muitai ir jų rūšys Lietuvoje. Muitų tarifai ir jų keitimas. Bendroji užsienio prekyba. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-09-28
 • Vaisių ir daržovių sektoriaus prekybinis reguliavimas

  Įvadas. Vaisių ir daržovių sektorius. Vaisių ir daržovių kokybės reikalavimai. Importas. Eksportas. Parama augintojų organizacijoms ir perdirbėjams. Priemonės vaisių ir daržovių sektoriui reguliuoti Lietuvoje. Kokybės reikalavimo kontrolė. Importo ir tranzito kontrolė. Daržovių augintojų kooperatyvai. Bulvės. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-24
 • Valiutų rinka ir jos dinamika

  Įvadas. Valiutų rinka. Valiutų kursų režimai. Aukso standartas. Aukso standarto veikimo sąlygos. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto veikimo įvertinimas. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Reguliuojamai plaukiojantys valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai. Tarptautinės politikos koordinavimas. Bendros valiutos pranašumai visai ekonomikai. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) paskirtis. Bendroji rinka: kaip naudotis Europos Sąjungos (ES) bendrosios rinkos pranašumais. Europos vaidmuo pasaulyje: Europos tarptautinio vaidmens pranašumai. Kodėl euras? Bendros valiutos pranašumai Lietuvoje. Euro įvedimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2007-03-22
Puslapyje rodyti po