Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės biudžetas ir jo formavimo principai 2004–2007 metais

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Biudžeto apibūdinimas. Biudžeto raida. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara. Lėšų į valstybės biudžetą rinkimą organizuoja Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybė. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto planavimas ir tvirtinimas. Patvirtintas biudžetas. Biudžeto vykdymas. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto prognozės ir įvykdymai. Kai kurie biudžeto terminai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2009-04-21
 • Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos

  Darbo objektas yra valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos. Darbo tikslas – suvokti kas yra valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos. Biudžeto samprata ir kilmė. Biudžeto raida. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara. Valstybės pajamų šaltiniai. Vykdomi asignavimai. Biudžeto planavimas ir balansavimo būtinumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-12-05
 • Valstybės biudžeto asignavimai pagal vykdomas funkcijas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti, Valstybės biudžeto asignavimus pagal vykdomas valstybės funkcijas. Valstybės biudžeto asignavimai ir jų klasifikacija. Asignavimų skirstymas pagal vykdomas funkcijas. Valstybės biudžeto 2006 – 2008 metų asignavimų pagal vykdomas funkcijas analizė. Išvados. Priedas (1 psl.).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-11-25
 • Valstybės ekonominė politika, jos priemonės

  Valstybės ekonominė politika, jos priemonės. Valstybės vykdomos politikos uždaviniai. Mokestinių įplaukų ir BVP santykis.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-13
 • Valstybės ekonominės politikos teoriniai ir metodologiniai aspektai

  Valstybės ekonominės politikos teoriniai ir metodologiniai aspektai. Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija. Valstybės ekonominė sistema. Ekonomika. Valstybės ekonominė politika. Makroekonominė politika. Mikroekonominė politika. Makroekonominių stabilizavimo priemonių ribotumas. Sėkmingos makroekonominio stabilizavimo programos paprastai yra kompleksinės. Nacionalinės valiutos ir kainų stabilumo siekimas. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Paskolų palūkanų norma. Einamosios sąskaitos deficitas. Šalies socialinės-ekonominės plėtros strategija. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Ilgalaikė ekonomikos plėtros strategija. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Vizija, misija, strateginiais tikslais apibrėžiama šalies plėtros strategijos tikslinė orientacija.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-27
 • Valstybės finansiniai ištekliai ir reikšmė darnaus vystymosi kontekste

  Įžanga. Kursinio darbo tikslas - apžvelgti pagrindinių valstybės finansinių išteklių vaidmenį ir reikšmė įgyvendinant darnaus vystymosi principus. Darnaus vystymosi koncepcija ir pagrindiniai principai. Valstybės finansiniai ištekliai darnaus vystymosi kontekste. Valstybės finansų vaidmuo. Pažangi subsidijų reforma. Ekologinių mokesčių reforma. Privataus sektoriaus skatinimas finansuoti darnų vystymąsi. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-01-11
 • Valstybės ir rinkos vaidmuo ekonomikoje

  Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje: Rinka, Rinkos funkcijos ir kainų vaidmuo, Rinkos trūkumai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje: Vyriausybės funkcijos, Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai, Makroekonominė stabilizacija, Išteklių paskirstymas (alokacija), Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys: Vyriausybės išlaidos, Mokesčiai, Valstybinis ekonomikos reguliavimas.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-13
 • Valstybės ir vyriausybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės vaidmuo. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas (alokacija). Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-02
 • Valstybes pajamos ir išlaidos

  Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Mokesčių sistema. Lafeto kreivė. Valstybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių bendras poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-30
 • Valstybės pajamų politika (2)

  Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių tipai. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir "gyvybiškumas". Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-12-07
 • Valstybės skola

  Kas yra valstybės skola? Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Lietuvos Respublikos valstybės skola. Kaip sumažinti valstybės skolą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-16
 • Valstybės skola (4)

  Įvadas. Kas yra valstybės skola? Lietuvos respublikos valstybės skola. Kaip sumažinti valstybės skolą. Išvados. Priedai (2)
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-27
 • Valstybės skola: didėjimo ribos ir jos mažinimo būdai

  Įvadas. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Valstybės skolos valdymas. Valstybės skolos teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi limitai. Investicinė ir geografinė skolos struktūra. Valstybės skolos kitimas 2000 – 2003 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Valstybės socialinė politika po integracijos į Europos Sąjungą (ES)

  Įžanga. Socialinės politikos samprata. Lietuvos socialinė politika. Europos socialinis modelis. Europos sąjungos narių socialinės politikos reguliavimas. Pasikeitimai socialinės politikos srityse, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Pensijų mokėjimas. Medicinos paslaugų apmokėjimas kitose šalyse. Šeimos pašalpos, jei tėvai gyvena skirtingose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Galimybės gauti bedarbio pašalpas kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje privalumai ir trūkumai socialinės politikos ir užimtumo srityje. Išvados. Priedai (5).
  Makroekonomika, referatas(31 puslapis)
  2006-11-06
 • Valstybės užimtumo politika

  Įvadas. Nedarbas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbas Europos Sąjungoje. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Lietuvos respublikos užimtumo didinimo programa. Nedarbo mažinimo galimybės. Darbo vietų sistemos plėtojimas (verslininkystės skatinimas). Darbo vietų steigimo programa papildomai remiamiems bedarbiams. Vietinio užimtumo iniciatyvos. Verslo organizavimo programa. Užimtumo rėmimas. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo remiami darbai. Viešieji darbai. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Darbo klubai. Profesinio mokymo programa. Profesinių įgūdžių palaikymo ir kvalifikacijos kėlimo programa. Lygių galimybių darbo rinkoje didinimas. Visiems prieinamos darbo rinkos formavimas. Moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimas. Užimtumo politikos integralumo didinimas. Atviras informavimas ir konsultavimas. Lietuva Europos Sąjungoje – nauji iššūkiai ir galimybės. Įstojimo į Europos Sąjungą (ES) poveikis Lietuvos darbo rinkai. Europos Sąjungos užimtumo politikos tikslai iki 2010 metų. Užimtumo politikos projektų finansavimas. Europos regioninės plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Bendra Europos Sąjungos darbo rinka. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(37 puslapiai)
  2005-09-17
 • Valstybės vaidmens finansų sektoriuje Lietuvoje ir Šveicarijoje palyginimas

  Įvadas. Finansų sektoriaus struktūra. Bankų sektorius. Bankų tipai. Draudimo sektorius. Draudimo rūšys. Investicinių paslaugų sektorius. Mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė. Lietuvos vaidmuo finansų sektoriuje. Lietuvos Respublikos centrinis bankas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko 2007 metų finansinė ataskaita. Lietuvos banko balanso apžvalga (2009 m. vasario mėn.). Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Draudimo sutarties rūšys ir jų sudarymai. Šveicarijos finansų sektorius. Finansinio sektoriaus priežiūra. Įnašai į Šveicarijos bankus apsaugoti Konstitucijos. Nacionalinis Šveicarijos bankas: atsakomybės ir tikslai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-07
 • Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje

  Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo rinkos ekonomikoje prielaidos. Bendrosios valstybės funkcijos ekonomikoje. Rinkos ekonomikos pokyčių rezultatai valstybės valdymo ir socialinėje srityse.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-27
 • Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Valstybės turto privatizavimas Lietuvoje . Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-26
 • Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikos raidoje

  Įvadas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Lietuvos Respublikos Seimas. Valstybės priimti nutarimai, gerinantys šalies ekonomiką. Stojimo į Europos Sąjungos (ES) ekonominė nauda. Įstojimas į NATO. Ekonominiai veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-17
 • Valstybinis socialinis draudimas (2)

  Lietuvos respublikos valstybinis socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo išmokų rūšys. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2000 metų biudžetas. Dėl karininkų. VSD pašalpos. Valstybinio socialinio draudimo finansai. VSD fondo veiklos kontrolė. VSD fondo rezervas. VSD valdymas.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-22
Puslapyje rodyti po