Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Defliacijos samprata ir jos apraiškos Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Defliacijos samprata. Defliacijos rūšys: tikroji, "piktoji". Defliacijos apraiškos Lietuvos ekonomikoje. Išvados. Išnašos.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-03-12
 • Depresinių regionų problemų sprendimo būdai Europos sąjungos kontekste

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos susiformavimas. Europos Sąjungos (ES) regionų klasifikacija. Regioniniai skirtumai Europos Sąjungos (ES). Europos Sąjungos (ES) regioninė plėtros politika bei struktūrinė pertvarka. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai. Nacionalinės programos. Europos Sąjungos (ES) fondų parama naujoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įgyvendinimo principai. Regioninė politika Lietuvoje. Lietuvos apskritys – regionai. Regionų finansavimas Lietuvoje. Regionų finansavimo aktualiausios sritys. Elektros energija. Transporto infrastruktūra. Aplinkos apsaugos sistema. Verslo aplinkos gerinimas. Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos. Tiesioginės investicijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2007-04-05
 • Ekonomikos augimas

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Ekonominių ciklų tipai ir fazės. Ekonominės krizės, jų politika. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Lietuvos ekonominis aktyvumas 2003 – 2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-12-05
 • Ekonomikos augimas (2)

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-17
 • Ekonomikos augimas (4)

  Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Ekonominio augimo veiksniai ir jų charakteristika (lentelė). Ekonominio augimo klasifikacija. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Ekonomikos augimas (5)

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-27
 • Ekonomikos augimas (7)

  Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jo poveikio charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teorinis ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Ekonomikos vystymasis (plėtra). Koks yra tinkamas ekonomikos dydis. Darnaus vystymosi koncepcijos. Ekonominiai darnaus vystymosi instrumentai. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumo matavimui. Ekonominio augimo ir vystymosi sampratų skirtumas bei aplinkos kuznets kreivės. Žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-01
 • Ekonomikos augimas (9)

  Įvadas. Ekonominio augimo esmė teorija. Ekonominio augimo sudėtinės dalys. Ekonominio augimo stadijos. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonominio augimo pasekmės. Išvados. Praktinės užduotys (2 psl.)
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-01-13
 • Ekonomikos augimo samprata ir prielaidos

  Ekonomikos augimo samprata. Ekonominio augimo veiksniai ir jų charakteristika. Ekonominio augimo veiksnių pasireiškimo įvairiuose ekonomikos lygmenyse ypatumai. Ekonomija dėl masto. Kapitalo efektyvumas. Ekonomikos augimo pasekmės.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Ekonomikos augimo veiksniai

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos prognozės. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Augimo procesas. Pagrindiniai ekonomikos augimo veiksniai.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-03
 • Ekonomikos augimo veiksniai (2)

  Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo veiksniai. Gyventojai. Valstybės skola. Eksportas. Gamtiniai ištekliai. Technologinė pažanga. Taupymas. Ekonominė krizė Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-03-28
 • Ekonomikos faktoriai

  Įžanga. Vyriausybiniai pirkimai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčiai Lietuvoje. Atskirų mokesčių reikšmė formuojant šalies mokestines įplaukas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Turto mokesčių ydos. Muito mokestis - protekcionizmas be sienų. Akcizo mokestis. Funkciniai mokesčiai mažina perskirstymą. Lietuvoje biudžetas lenkia ekonomiką. Valstybės skolos. Biudžeto reformos esmė ir prasmė. Siūlomi valstybės biudžeto sistemos principai. Finansavimo tikslingumas. Aplinkosauga ūkinėje veikloje. Vidaus prekybos apžvalga. Atlyginimų politika ir pajamų paskirstymas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-11-13
 • Ekonomikos perspektyvos

  Įvadas. Ekonominės plėtros retrospektyva. Lietuvos ekonomikos vizija. Geopolitinė Lietuvos situacija. Makroekonominiai plėtotės rezultatai. Rinkos mechanizmų tobulinimas. Ekonomikos augimo veiksnių plėtotė. Valstybės misija keliant ekonomiką ir plėtojant jos struktūrą. Ekonomikos reforma. Individualių gebėjimų ugdymas. Paskatos.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-04-21
 • Ekonomikos problemos

  Įvadas. Ekonomika. Ekonomikos problemos. Ekonomikos problemos Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Ekonomikos problemos (2)

  Pagrindinės ekonominės problemos. Ekologinės problemos. Gamtos ištekliai. Gamtos išteklių klasifikavimas. Energetiniai gamtos ištekliai. Globalinės problemos. Globalinės pasaulio energetikos problemos. Demografinė žmonijos problema. Globalinės žemės ūkio ir maisto problemos. Globalinė atliekų problema.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Ekonomikos stabilumas

  Nacionalinis produktas (NP). Nacionalinės pajamos. Galutinis produktas. Tarpinis produktas arba tarpinė prekė. Pridėtinė (pridėtoji) vertė. Asmeninio (namų ūkio) vartojimo išlaidos. Vyriausybės išlaidos prekių bei paslaugų pirkimui. Vyriausybės transferiniai mokėjimai. Privatūs transferiniai mokėjimai. Investicijos. Investavimas. Bendrosios individualios (privačios) vidaus investicijos. Atstatomosios investicijos. Grynosios individualios (privačios) vidaus, arba neto, investicijos. Eksportas. Importas. Gamybiniai pajėgumai. Ekonominis augimas. Ekonomikos rodiklis. Ekonominis (verslo, ūkinės veiklos) ciklas. Kas sąlygoja ir sukelia ekonomikos ciklinius svyravimus? Ekonomikos stabilizavimo politika. Trys svarbiausi valstybės ekonominės politikos tikslai. Kokie yra ekonomikos augimo pranašumai?
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-09-16
 • Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) (2)

  Įvadas. Ekonominė politika. Euro zona. Institucinis pagrindas EPS funkcionavimui. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko institucijos. Europos centrinių bankų sistema. Ekonominė ir valiutų sąjunga. Europos pinigų sistema. Kelias į ekonominę pinigų sąjungą. Euro sistema. Ekonominė integracija. Europos Sąjungos (ES) ekonominės ir pinigų politikos derinimo procesas, kurio galutinis tikslas - bendrų pinigų įvedimas. Euras – bendra europiečių valiuta. Euro banknotai ir monetos. Konvergencijos kriterijai. Vyriausybės nutarimas "Dėl prisijungimo prie valiutos kurso mechanizmo II". Dalyvavimo Europos pinigų sąjungoje įtaka Lietuvai. Lietuvos bankas. Lito susiejimas su euru Lietuvoje. Euro įvedimas – didžiulis poveikis Lietuvos ekonomikai. Įgyvendinimas ir perspektyva. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-10-10
 • Ekonominė kontrolė tarpukario Lietuvoje

  Įvadas. Valstybės kontrolės istorija. Valstybės kontrolės įkūrimas. Valstybės kontrolę reglamentuojantys įstatymai. Valstybės vykdoma kontrolė. Valstybės kontrolės institucija. Valstybės kontrolės taryba. Valstybės kontrolės formos ir normos. Revizijų tipai. Kontrolės rezultatų pateikimas. Apyskaitinių įmonių ir įstaigų veiklos kontrolė. Valstybės kontrolės darbuotojų įgaliojimai bei teisės. Kitų kontrolės institucijų veikla. Ekonominė kontrolė po 1940 metų liepos 10 dienos. Išvados. Schemos ir lentelės.
  Makroekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2005-12-02
 • Ekonominiai ciklai ir jų ypatybės išsivysčiusios rinkos ekonomikos šalyse

  Įvadas. Verslo ciklas. Ekonomikos ciklų teorijos. Realaus ekonominio ciklo teorijos pagrindiniai diskusijų objektai. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Ciklų tipai. Verslo ciklo indikatoriai. Japonijos verslo ciklas. Sąvokų apžvalga. Išvados (lietuviškos ir angliškos knygų palyginimas).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-26
 • Ekonominiai pokyčiai Lietuvai tapus Europos sąjungos nare

  Įvadas. Bendrasis Vidaus Produktas: Jo Pokyčiai. Svarbiausieji pinigų politikos bruožai ir infliacija. Pokyčiai pramonėje. Užsienio prekyba. Nacionalinis biudžetas. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Kultūra. Išvados. Priedai (5).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-07-02
Puslapyje rodyti po