Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Euro įvedimo reikšmė

  Įvadas. Europos sąjungos ekonominių rodiklių apžvalga. Vieninga vidinė rinka. Euras ir Lietuva. Užsienio prekybos pokyčiai litą susiejus su euru. Euro poveikis Lietuvos įmonių veiklai, kurios eksportuoja prekes į Europos Sąjungos šalis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-05-31
 • Euro kurso politika (2)

  Euro kurso politika. Atstovavimas euro zonai. Valiutos kurso politika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-31
 • Europos atsiskaitymo valiutos

  Įvadas. Naujosios Europos sąjungos valiutos įvedimas. Euro įvedimo eiga. Pirmasis euro įvedimo etapas. Antrasis euro įvedimo etapas. Trečiasis euro įvedimo etapas. Euro įvedimo įtaka rinkai. Euras tarptautiniame kontekste. Mokėjimai euru. Prekių ir paslaugų kainų nustatymas euru. Oficialiosios tarptautinės atsargos eurais. Valiutos kurso stabilumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Europos įmonių konkurencingumas

  Įvadas. Europos įmonių konkurencingumo privalumai. Stiprus įsitraukimas į globalizaciją. Didelė kontinentinė rinka. Pinigų sąjunga. Reformatoriška Lisabonos ambicija. Europos įmonių konkurencingumo ydos. Nepakankamas verslumo palaikymas. Neįveikiami trukdžių brūzgynai. Ekonominės sąjungos silpnybė. Struktūrinių reformų deficitas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-26
 • Europos Sąjunga (ES) ir Lietuvos konkurencijos politika

  Europos Sąjunga (ES) ir Lietuvos konkurencijos politika. Europos Sąjunga (ES) konkurencijos politika – prieštaravimai ir kompromisai. Užsienio prekybos rėžimo pasikeitimas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Vartotojai. Kaip nagrinėjami vartotojų ginčai Europos Sąjungoje (ES). Skundo pateikimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-16
 • Europos Sąjunga (ES): nauda ir praradimai

  Įvadas. Trumpai apie Europos Sąjungą. Darbo jėgos judėjimo padariniai. Eksporto plėtra. Laisvas prekių judėjimas. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Standartai ir kokybės užtikrinimas. Inovacijų skatinimas. Europos Sąjunga (ES) 6-oji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa. Euro įvedimas. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-25
 • Europos Sąjungos (ES) biudžetas

  Įvadas. Europos Sąjungos biudžetas. Europos Sąjungos finansinė sistema. Europos Sąjungos nuosavos lėšos. Finansinės sistemos reforma. Biudžeto sudarymas. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Biudžeto paskirstymas. 2000 metų Europos Sąjungos (ES) biudžetas: išlaidų paskirstymas skyriais. Finansinės 2000-2006 metų perspektyvos. Paskutiniai 2005 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto pataisymai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Europos Sąjungos (ES) konkurencingumo politika

  Europos Sąjungos (ES) konkurencinės politikos raida. Kodėl konkurencija? Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politika - prieštaravimai ir kompromisai. Galimi konkurencijos iškraipymo atvejai. Konkurencingumo didinimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos diegimas Lietuvoje. Lietuvos konkurencingumas – žingsnis pirmyn. Konkurencingumo samprata. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-06-03
 • Europos Sąjungos (ES) muitų politika

  Muitų sąjunga. Muitinių kodeksas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) prekybiniai santykiai. Europos Sąjungos (ES) bendroji prekybos politika. Užsienio prekybos reguliavimo instrumentai.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-07
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai. Nacionalinės programos. Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai. Nacionalinės programos. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įgyvendinimo principai. Planavimo ir įgyvendinimo mechanizmai. Nacionalinės iniciatyvos. Bendrijos iniciatyvos. Europos sąjungos struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų administravimo schema. Paramos fondas. Paramos pateikimas. Struktūrinių fondų veikla. Prioritetiniai tikslai 2000-2006 metais. Programavimas 2000-2006 metais. Programų įgyvendinimas. Poveikis Lietuvai. Bendrojo programavimo dokumento rengimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-04-14
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (2)

  Europos Sąjungos struktūriniai fondai. 3 prioritetiniai struktūrinių lėšų investavimo tikslai. 1 tikslas. 2 tikslas. 3 tikslas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paskirtis Lietuvai. Lietuvos narystės Europos Sąjungos (ES) finansiniai aspektai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Remiami sektoriai. Neremiami sektoriai. Parama skiriama tik projektui (ne institucijai, ne įmonei, ne teritoriniam vienetui) ir iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų gali būti finansuojami tik visiškai parengti projektai. Patvirtinti projektai. Patvirtintų projektų išlaidos, kurios yra tinkamos. Procedūriniai reikalavimai. Paramos gavėjui. Paramos teikėjui. Paramos forma. Lietuvoje jau įgyvendinama beveik 900 struktūrinių fondų remiamų projektų. Daugiausia paraiškų - iš Vilniaus. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-09-19
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai, jų parama Lietuvai

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Kas tai? Kodėl atsirado struktūriniai fondai? Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos tikslai. Pirmasis plėtros tikslas – spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu. Antrasis plėtros tikslas – kurti daugiau geresnių darbo vietų. Trečiasis plėtros tikslas – plėtoti socialinę sanglaudą. Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. 1 prioritetinė kryptis. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei. Žmonių pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje. Aktyvesnis mokymasis visą gyvenimą. Aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgos plėtra. Efektyvesnis viešasis administravimas. 2 prioritetinė kryptis. Konkurencinga ekonomika. Didesnis verslo produktyvumas, sudarant palankesnę aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei vidutiniam verslui. Didesnė aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamoji dalis. Efektyvi ekonominė infrastruktūra. 3 prioritetinė kryptis. Gyvenimo kokybė ir sanglauda. Vietos potencialo panaudojimas. Kokybiškos ir prieinamos viešosios paslaugos. Geresnė aplinkos kokybė. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 metais procentais. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos paskirstymas tarp investicinių sričių. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-12-18
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Struktūrinių fondu principai. Europos socialinis fondas. Lietuvos galimybė gauti parama. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas ir teikiama parama. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama Pagal veiksmų programas. Strategija ir veiksmų programa. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-05
 • Europos Sąjungos kainų didėjimas. Bulgarijos nekilnojamo turto rinkos apžvalga

  Rinkos apžvalga. Europos Sąjungos kainų didėjimas. Bulgarijos NT rinkos apžvalga. Santrauka. Įvadas. Varomieji veiksniai Bulgarijos NT rinkoje. NT valdymo sektorius: bendras supratimas ir prognozės. Gyvenamasis turtas. Komercinis turtas. Poilsio vietos ir pramonės turtas. Agrokultūrinė žemė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų skirstymo ypatumai

  Įvadas. Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas Lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. Projektai ir paraiškos - Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Europos socialinės ir užimtumo politikos įgyvendinimas Lietuvoje

  Europos socialinė ir užimtumo politika ir jos įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti socialinės ir užimtumo politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Hipotezė – užimtumo politikos teisinė ir organizacinė aplinka garantuoja efektyvų užimtumo politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Lietuvos užimtumo politikos prielaidos. Užimtumo politikos samprata. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos valdymas. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos prioritetai. Užimtumo politikos įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Užimtumo politikos prioritetai. Užimtumo politikos tikslai ir strateginės nuostatos. Užimtumo politikos įgyvendinimo priemonės. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimas panaudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinius fondus. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama įgyvendinant užimtumo politiką. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimo vertinimas. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2008-10-27
 • Europos užimtumo strategija, Šengenas ir Lietuvos švietimas įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Daugiau ir geresnių darbo vietų visiems. Europos užimtumo strategija. Tinkamumas darbui. Verslumas. Prisitaikymas. Lygios galimybės. Kaip praktiškai laikomasi Europos užimtumo strategijos? Šengenas, kas tai? Teisė laisvai keliauti. Šengeno valstybės. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno bendradarbiavimas ir Lietuva. Kokie pokyčiai įvyks Lietuvos švietimo sistemoje įstojus į Europos Sąjungą (ES)?
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-06
 • Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas

  Orientavimo dalis. Investicijos į žemės ūkio valdas. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Žemės ūkio produktų perdirbimo bei rinkodaros gerinimas. Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra. Miškų ūkis. LEADER+ pobūdžio priemonė. Mokymas. Kita veikla susijusi su žuvininkyste. Garantijų dalis. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas. Pieno kvotos. Nacionalinė parama. BŽŪP prekybos mechanizmų administravimas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-29
 • Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursai

  Valiutų rinka. Fiksuoti valiutos kursai. Plaukiojantys valiutos kursai. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Reguliuojamai plaukiojantys valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-08
 • Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantysis valiutos kursas. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Valdomai plaukiojantis valiutos kursas. Fiksuotojo ir svyruojančiojo valiutos kursų pranašumai ir trūkumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-13
Puslapyje rodyti po