Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomikos faktoriai

  Įžanga. Vyriausybiniai pirkimai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčiai Lietuvoje. Atskirų mokesčių reikšmė formuojant šalies mokestines įplaukas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Turto mokesčių ydos. Muito mokestis - protekcionizmas be sienų. Akcizo mokestis. Funkciniai mokesčiai mažina perskirstymą. Lietuvoje biudžetas lenkia ekonomiką. Valstybės skolos. Biudžeto reformos esmė ir prasmė. Siūlomi valstybės biudžeto sistemos principai. Finansavimo tikslingumas. Aplinkosauga ūkinėje veikloje. Vidaus prekybos apžvalga. Atlyginimų politika ir pajamų paskirstymas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-11-13
 • Ekonomikos perspektyvos

  Įvadas. Ekonominės plėtros retrospektyva. Lietuvos ekonomikos vizija. Geopolitinė Lietuvos situacija. Makroekonominiai plėtotės rezultatai. Rinkos mechanizmų tobulinimas. Ekonomikos augimo veiksnių plėtotė. Valstybės misija keliant ekonomiką ir plėtojant jos struktūrą. Ekonomikos reforma. Individualių gebėjimų ugdymas. Paskatos.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-04-21
 • Ekonomikos planavimas

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonių planas. Įmonės gamybinio pajėgumo ir jo panaudojimo planas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planas. Personalo ir darbo užmokesčio planas. Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-05-16
 • Ekonomikos problemos

  Įvadas. Ekonomika. Ekonomikos problemos. Ekonomikos problemos Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Ekonomikos problemos (2)

  Pagrindinės ekonominės problemos. Ekologinės problemos. Gamtos ištekliai. Gamtos išteklių klasifikavimas. Energetiniai gamtos ištekliai. Globalinės problemos. Globalinės pasaulio energetikos problemos. Demografinė žmonijos problema. Globalinės žemės ūkio ir maisto problemos. Globalinė atliekų problema.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Ekonomikos stabilizacija ir jos mechanizmas

  Ekonomikos stabilumas. Valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje. Ekonominis ciklas. Ekonomikos stabilizavimo priemonės. Lietuvos, Estijos ir Latvijos socialinė – ekonominė raida 1996-1999metais. Gyvenimo kokybė. Gamybos ir vartojimo lygis. Ūkio stabilizavimo laipsnis. Integruotumas į Vakarų ekonomiką. Valstybinių finansų būklė ir investicijos. Bendri rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-15
 • Ekonomikos stabilumas

  Nacionalinis produktas (NP). Nacionalinės pajamos. Galutinis produktas. Tarpinis produktas arba tarpinė prekė. Pridėtinė (pridėtoji) vertė. Asmeninio (namų ūkio) vartojimo išlaidos. Vyriausybės išlaidos prekių bei paslaugų pirkimui. Vyriausybės transferiniai mokėjimai. Privatūs transferiniai mokėjimai. Investicijos. Investavimas. Bendrosios individualios (privačios) vidaus investicijos. Atstatomosios investicijos. Grynosios individualios (privačios) vidaus, arba neto, investicijos. Eksportas. Importas. Gamybiniai pajėgumai. Ekonominis augimas. Ekonomikos rodiklis. Ekonominis (verslo, ūkinės veiklos) ciklas. Kas sąlygoja ir sukelia ekonomikos ciklinius svyravimus? Ekonomikos stabilizavimo politika. Trys svarbiausi valstybės ekonominės politikos tikslai. Kokie yra ekonomikos augimo pranašumai?
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-09-16
 • Ekonomikos stabilumas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Verslo ciklas. Ūkio svyravimus sukelia. Ekonomikos rodikliai. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Ūkinės veiklos fazės.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-11-10
 • Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) (2)

  Įvadas. Ekonominė politika. Euro zona. Institucinis pagrindas EPS funkcionavimui. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko institucijos. Europos centrinių bankų sistema. Ekonominė ir valiutų sąjunga. Europos pinigų sistema. Kelias į ekonominę pinigų sąjungą. Euro sistema. Ekonominė integracija. Europos Sąjungos (ES) ekonominės ir pinigų politikos derinimo procesas, kurio galutinis tikslas - bendrų pinigų įvedimas. Euras – bendra europiečių valiuta. Euro banknotai ir monetos. Konvergencijos kriterijai. Vyriausybės nutarimas "Dėl prisijungimo prie valiutos kurso mechanizmo II". Dalyvavimo Europos pinigų sąjungoje įtaka Lietuvai. Lietuvos bankas. Lito susiejimas su euru Lietuvoje. Euro įvedimas – didžiulis poveikis Lietuvos ekonomikai. Įgyvendinimas ir perspektyva. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-10-10
 • Ekonominė kontrolė tarpukario Lietuvoje

  Įvadas. Valstybės kontrolės istorija. Valstybės kontrolės įkūrimas. Valstybės kontrolę reglamentuojantys įstatymai. Valstybės vykdoma kontrolė. Valstybės kontrolės institucija. Valstybės kontrolės taryba. Valstybės kontrolės formos ir normos. Revizijų tipai. Kontrolės rezultatų pateikimas. Apyskaitinių įmonių ir įstaigų veiklos kontrolė. Valstybės kontrolės darbuotojų įgaliojimai bei teisės. Kitų kontrolės institucijų veikla. Ekonominė kontrolė po 1940 metų liepos 10 dienos. Išvados. Schemos ir lentelės.
  Makroekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2005-12-02
 • Ekonominė politika

  Ekonominės politikos esmė ir tikslai. Lietuvos respublikos ekonominės politikos raida (nuo 1918 iki dabar). Ekonominės politikos formavimo veiksniai. Ekonominis augimas. Lietuvos ekonominis augimas nuo 1990. Valstybės struktūrinė politika. Lietuvos ūkio struktūra. Aplinkos apsaugos politika. Lietuvos aplinkos apsaugos politika. Inovacinė politika. Investicijos ir valstybės vaidmuo. Investicinė politika Lietuvoje. Konkurencijos politika. Konkurencinė politika Lietuvoje. Socialinė politika. Socialinė politika Lietuvoje. Užsienio ekonominė politika. Lietuvos užsienio ekonominė politika.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-05
 • Ekonominiai ciklai ir jų ypatybės išsivysčiusios rinkos ekonomikos šalyse

  Įvadas. Verslo ciklas. Ekonomikos ciklų teorijos. Realaus ekonominio ciklo teorijos pagrindiniai diskusijų objektai. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Ciklų tipai. Verslo ciklo indikatoriai. Japonijos verslo ciklas. Sąvokų apžvalga. Išvados (lietuviškos ir angliškos knygų palyginimas).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-26
 • Ekonominiai pokyčiai Lietuvai tapus Europos sąjungos nare

  Įvadas. Bendrasis Vidaus Produktas: Jo Pokyčiai. Svarbiausieji pinigų politikos bruožai ir infliacija. Pokyčiai pramonėje. Užsienio prekyba. Nacionalinis biudžetas. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Kultūra. Išvados. Priedai (5).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-07-02
 • Ekonominio augimo esmė. Augimo veiksniai

  Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Infliacija ir pinigų perkamoji galia

  Įvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios sumos koeficiento skaičiavimai. Lygių (vienodų) mokėjimų serijos sudėtinės sumos koeficiento skaičiavimai. Rentos nario radimas. Rentos trukmės nustatymas. Rentos palūkanų normos nustatymas. Skaičiavimai, įvertinant pinigų srautus. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Ekvivalentiškumas tarp pinigų srautų. Ekvivalentiškumas tarp įplaukų ir išlaidų. Obligacijos ir jų reitingas. Obligacijų rūšys. Obligacijos kursas. Obligacijų reitingas. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant paskolas. Efektyvios palūkanos paskolai. Paskolos balanso likutis. Infliacija ir pinigų perkamoji galia. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. Monte - karlo analizė. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2006-10-16
 • Ekonominis augimas

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-02
 • Ekonominis augimas ir šiuolaikiniai jo aspektai

  Įvadas. Ekonominio augimo esmė. Ekonominis augimas, mokslinė techninė pažanga, mokslinė techninė revoliucija. Naujos kokybės ekonominis augimas. Ekonominės pažangos kriterijus ir varomosios jėgos. Ekonominis augimas, išplėstinė reprodukcija, gamybos intensyvinimas. Ekonominio augimo dėsningumai, socialinis ekonominis efektyvumas, šaltiniai ir pasaulio patyrimas juos naudojant. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, dėsningumai. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo šaltiniai ir pasaulinis patyrimas juos naudojant. Augimo veiksniai. Ekonominio augimo spartinimas. Lietuvos nacionalinio ūkininkavimo derinimas su pasaulio ekonomine pažanga. Mokslinės techninės bei socialinės pažangos ir ekonominio augimo vieningumas įgyvendinant nacionalinę ir įmonių ekonominę politiką. Ekonominis augimas ir mokslinė bei socialinė pažanga. Pinigų ir kainų vaidmuo vertinant ekonominį augimą. Ekonomikos augimo modeliavimo principai. Ekonomikos augimo padariniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-01-18
 • Ekonominis įvertinimas

  Ekonominis įvertinimas. Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Projekto balansas. Alternatyvos pasirinkimo priėmimo sprendimas. Investicinių projektų grupės. Projekto gyvavimo trukmės įvertinimas. Alternatyvų palyginimas pagal ekvivalentinių verčių skaitines reikšmes. Ribotos kapitalo įdėjimų apimties įvertinimas. Skaičiavimo pavyzdžiai. Projektas "Apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate". Stiklo degimo krosnies modernizavimas butelius gaminančioje įmonėje. Hurvico metodas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-09-26
 • Ekonominių teorijų bruožai, leidžiantys modeliuoti tolydžią ekonominę plėtrą

  Įvadas. Tolydžios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Kelias link plėtros. Neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Termino "plėtra" supratimas. Diskusijos apie ekonominio augimo ir aplinkos santykį. Tolydžios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Aplinkos ir ūkio sąveikos vertinimo paradigmos. Aplinkos erdvės atskiriems ištekliams skaičiavimo teoriniai principai. Energija. Gėlas vanduo. Neatsinaujinantys gamtos ištekliai. Žemės ūkio ištekliai. Medienos ištekliai. Išvados.
  Makroekonomika, tyrimas(29 puslapiai)
  2007-02-22
 • Eksportas ir importas 2005 metais

  PowerPoint pristatymas. Eksportas. Importas. Eksporto produktai. Importo produktai.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-02-28
Puslapyje rodyti po