Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos kainų didėjimas. Bulgarijos nekilnojamo turto rinkos apžvalga

  Rinkos apžvalga. Europos Sąjungos kainų didėjimas. Bulgarijos NT rinkos apžvalga. Santrauka. Įvadas. Varomieji veiksniai Bulgarijos NT rinkoje. NT valdymo sektorius: bendras supratimas ir prognozės. Gyvenamasis turtas. Komercinis turtas. Poilsio vietos ir pramonės turtas. Agrokultūrinė žemė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų skirstymo ypatumai

  Įvadas. Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas Lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. Projektai ir paraiškos - Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Europos socialinės ir užimtumo politikos įgyvendinimas Lietuvoje

  Europos socialinė ir užimtumo politika ir jos įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti socialinės ir užimtumo politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Hipotezė – užimtumo politikos teisinė ir organizacinė aplinka garantuoja efektyvų užimtumo politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Lietuvos užimtumo politikos prielaidos. Užimtumo politikos samprata. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos valdymas. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos prioritetai. Užimtumo politikos įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Užimtumo politikos prioritetai. Užimtumo politikos tikslai ir strateginės nuostatos. Užimtumo politikos įgyvendinimo priemonės. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimas panaudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinius fondus. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama įgyvendinant užimtumo politiką. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimo vertinimas. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2008-10-27
 • Europos socialinis fondas

  Įvadas. Struktūrinių fondų atsiradimo istorija. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų administravimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) socialinis fondas. Europos socialinio fondo paramos sritys. Europos socialinio fondo remtinos veiklos. Europos socialinis fondas - investicija į žmones. Europos socialinio fondo parama Lietuvai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-09-23
 • Europos užimtumo strategija, Šengenas ir Lietuvos švietimas įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Daugiau ir geresnių darbo vietų visiems. Europos užimtumo strategija. Tinkamumas darbui. Verslumas. Prisitaikymas. Lygios galimybės. Kaip praktiškai laikomasi Europos užimtumo strategijos? Šengenas, kas tai? Teisė laisvai keliauti. Šengeno valstybės. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno bendradarbiavimas ir Lietuva. Kokie pokyčiai įvyks Lietuvos švietimo sistemoje įstojus į Europos Sąjungą (ES)?
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-06
 • Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas

  Orientavimo dalis. Investicijos į žemės ūkio valdas. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Žemės ūkio produktų perdirbimo bei rinkodaros gerinimas. Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra. Miškų ūkis. LEADER+ pobūdžio priemonė. Mokymas. Kita veikla susijusi su žuvininkyste. Garantijų dalis. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas. Pieno kvotos. Nacionalinė parama. BŽŪP prekybos mechanizmų administravimas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-29
 • Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursai

  Valiutų rinka. Fiksuoti valiutos kursai. Plaukiojantys valiutos kursai. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Reguliuojamai plaukiojantys valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-08
 • Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantysis valiutos kursas. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Valdomai plaukiojantis valiutos kursas. Fiksuotojo ir svyruojančiojo valiutos kursų pranašumai ir trūkumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-13
 • Filipso kreivė: nuo teorijos prie praktikos

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Filipso lygtis. Ekonomistų siūloma politika. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Trumpasis laikotarpis. Ilgasis laikotarpis. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Lietuva. Antiinfliacinės priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-02
 • Finansų sistema ir ekonomika

  Finansų rinkos esmė. Pasaulinės finansų rinkos mechanizmas: paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Tarptautinės finansinės organizacijos. Tarptautinių finansų institucijų pagrindinės funkcijos. Pagrindiniai finansiniai instrumentai.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-23
 • Fiskalinė ir monetarinė politika Lietuvoje

  Įvadas. Fiskalinės politikos disciplina. Fiskalinės politikos įvertinimas. Visiško užimtumo biudžetas. Monetarinės ir fiskalinės politikos. Kuri iš jų yra svarbesnė, valdant visuminę paklausą? Monetarinė politika ir palūkanų norma. Pinigų kiekis ir paklausa jam. Monetarinė politika. Monetarinis požiūris. Kiekybinė pinigų teorija. Kodėl pinigų apyvartos greitis turėtų būti stabilus? Pinigų paklausa. Monetaristų abejonės dėl fiskalinės politikos. Atvejis, kada įmanoma drauge panaudoti fiskalinę ir monetarinę politikas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-06
 • Fiskalinė konsolidacija

  PowerPoint pateiktis. Samprata. Kaip vykdoma fiskalinė konsolidacija? Trumpalaikiai kaštai, ilgalaikė nauda. Kas sušvelnina trumpalaikį nepalankų poveikį? Kada trumpalaikiai padariniai sustiprėja? Trumpalaikė nauda I . Trumpalaikė nauda II. Ar pavyks išlaikyti pasiektą teigiamą rezultatą? Kas nulemia konsolidacijos sėkmę? Dėsningumai I. Dėsningumai II. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-01-27
 • Fiskalinė politika

  Makroekonomikos testas su atsakymais. Fiskalinė politika.
  Makroekonomika, testas(4 puslapiai)
  2005-05-27
 • Fiskalinė politika (3)

  Darbo tikslas: susipažinti su valstybės vaidmeniu ekonomikoje, susipažinti su fiskaline politika, susipažinti su valstybės biudžetu, susipažinti su nedarbu ir infliacija, susipažinti su užimtumo teorijomis ir principais. Fiskalinė politika. Pagrindinis fiskalinės politikos tikslas. Valstybės biudžetas. Fiskalinė politika kaip priemonė ekonomikai stabilizuoti. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-07
 • Fiskalinė politika (4)

  Įvadas. Fiskalinė politika. Valstybės fiskalinė politika. Tikslinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Valstybės fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžeto lygtis. Mokesčių sistema. Mokesčių funkcijos ir savybes. Lafero kreivė. Mokesčiai Lietuvoje. Mokesčių sistemos tobulinimas. Lietuvos fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Svarbiausios problemos. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Fiskalinė nauda. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-05-10
 • Fiskalinė politika (5)

  Įvadas. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Fiskalinė decentralizacija: prieštaringas procesas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-13
 • Fiskalinė politika (6)

  Įvadas. Biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolos sumažinimas per biudžeto perteklių. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Iždo vekseliai ir vyriausybės obligacijos. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Valstybės biudžeto lygis. Fiskalinės politikos priemonės. Priešinimasis numatomai infliacijai. Fiskalinė s politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-06
 • Fiskalinė politika (7)

  Įvadas. Fiskalinės politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas - fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Lietuvos fiskalinės politikos analizė. Surinktų pajamų analizė. Pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai. Kiti mokesčiai. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos. Ekonominių rodiklių projekcijų skaičiavimo prielaidos. Ekonominės raidos rizikos aspektai. Prekių ir paslaugų rinkos. Vartotojų kainos. Darbo rinka. Naudojami ekonominių rodiklių projekcijų rengimo metodai. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-02-22
 • Fiskalinė politika (9)

  Įvadas. Valstybinio biudžeto analizė. Multiplikatoriaus panaudojimas fiskalinėje politikoje. Vyriausybės išlaidų ir investicijų multiplikatorius. Mokesčių multiplikatorius. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Atviros ekonomikos multiplikatorius. Ilgalaikio recesinio tarpsnio skaičiavimas ir mažinimas. Recesinis (nuosmukio) tarpsnis. Ilgalaikio recesinio tarpsnio mažinimas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-05-08
 • Fiskalinė politika ir jos įgyvendinimo problemos

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonių naudojimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Laiko problema. Politikos pinklės, besistengiant subalansuoti kasmetinį biudžetą. Fiskalinės politikos įvertinimas-visiško užimtumo biudžetas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-27
Puslapyje rodyti po