Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyventojų užimtumas ir nedarbas Kauno mieste

  Įvadas. Gyventojų užimtumas ir nedarbas Kauno mieste. Nedarbas Lietuvoje. Užimtumas. Nedarbas. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbių skaičius. Išsilavinimas. Alternatyvos.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-11-29
 • Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė

  Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(11 puslapių)
  2007-11-26
 • Gyventojų užimtumo Lietuvoje 1995–2005 metų analizė

  Įvadas. Gyventojų užimtumas ir nedarbas. Gyventojų užimtumas tyrimo duomenimis. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius. Užimti gyventojai pagal lytį. Gyventojų užimtumo tyrimas. Užimtų gyventojų išsilavinimas. Vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius. Surašymo reikšmė kaimo gyventojų užimtumo ir nedarbo problemoms nagrinėti. Didžiausių miestų užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-09
 • Gyventojų užimtumo perspektyvos

  Įvadas. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo perspektyvos. Įsidarbinimo galimybių prognozė 2003 metams. Užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Pirmoji kryptis – darbo vietų sistemos plėtojimas. Darbo vietų kūrimo skatinimo sistemos tobulinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-24
 • Gyventojų užimtumo perspektyvos (2)

  Įvadas. Užimtumas ir darbo rinkos politika. Užimtumas, švietimas ir profesinis mokymas. Žmogiškieji ištekliai. Užimtumo, švietimo, profesinio mokymo ir mokslo sąlygų gerinimas. Žemės ūkis ir kaimo plėtra. Užimtumo sektoriaus vizija. Valstybės misija užimtumo politikos srityje. Užimtumo politikos tikslai. Veiksmai ir nacionalinės programos. Užimtumo gebėjimų didinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Lygių galimybių politikos stiprinimas. Užimtumo politikos integravimo didinimas. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-04-23
 • Gyventojų užimtumo prognozavimas

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Užimtumo didinimo prielaidos. Makroekonominė politika. Tikslai ir uždaviniai. Bendrieji rezultatai. Prognozės. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos. Demografinė padėtis. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Nedarbas. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Lietuvos tikslai Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Pagrindiniai tikslai ir priemonės. Svarbiausi siekiami tikslai. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir aprėpties stiprinimas. Užimtumą skatinančios priemonės. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-12-07
 • Gyventojų užimtumo prognozavimas (2)

  Įžanga. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal profesijas. Savarankiškai dirbantys asmenys. Nedarbas. Bendrosios tendencijos. Nedarbo struktūra. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Lietuvos tikslai Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Pagrindiniai tikslai ir priemonės. Svarbiausi siekiami tikslai. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir aprėpties stiprinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-12
 • Gyventojų vartojimo krepšelio sudarymas, kitimas

  Įžanga. Vartojimo krepšelio sudarymas ir naudojimas. Istorija. Vartojimo krepšelio pokyčiai 1998-2005 metais. Vartotojų kainų indeksas. Kas tai- vartotojų kainų indeksas? Individualus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius. VKI skaičiavimas. Atskirų prekių ir paslaugų grupių įtaka VKI. Suderintas vartotojų kainų indeksas. Vartotojų kainų indeksų suderinimas Europos sąjungos šalyse. Vartojimo krepšelis naudojamas SVKI skaičiuoti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-26
 • Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos parametrai. Požiūriai į globalizaciją. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir globalizacija. Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą ir prekyba. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-09-30
 • Globalizacija pasaulio ūkyje

  Globalizacija pasaulio ūkyje. Globalizacijos procesas, teigiamos ir neigiamos pasekmės. Galima išskirti tris pagrindinius globalizacijos veiksnius. Šiuolaikinių tarptautinių ekonominių santykių ypatumai globalizacijos procese. Nacionalinio ekonominio saugumo problema.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Globalizacija. Samprata ir pasekmės

  Įvadas. Kas yra globalizacija? Globalizacijos matmenys. Diskusijos dėl globalizacijos. (požiūriai). Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija - griaunanti jėga ar naujos galimybės? Finansinės globalizacijos apibūdinimas. Finansinę globalizaciją paskatinę veiksniai. Globalizacijos poveikio vertinimas. Finansinės globalizacijos poveikis rinkoms. Globalizacijos poveikis mūsų gyvenimui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-02-23
 • Globalizacijos procesai pasaulio ekonomikoje

  Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Europos Sąjunga ir pasaulio ekonomika. Europos Sąjunga ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Europos Sąjunga ir pasaulinis prekybos liberalizacija. Netarifinių barjerų taikymas Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga ir būsimieji nariai: preferenciniai prekybos režimai. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir globalizacija. Lietuvos stojimas į Europos Sąjunga ir prekybos restruktūrizavimas. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir prekyba su Rusija.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-18
 • Grynasis eksportas

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Lietuvos grynąjį eksportą. Pagrindinės sąvokos. Eksporto ir importo rodikliai. Intrastato sistema. Ekstrastato sistema. Lietuvos ir kitų šalių užsienio prekyba. Grynojo eksporto rodiklių kitimas. Eksporto ir importo skirtumas pagal mėnesius. Užsienio prekyba pagal šalis. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal apskritis. Rodiklių smukimo priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2010-04-20
 • Gross national product (GNP) and the total of income

  Darbas anglų kalba. Bendras vidaus produktas (BVP) ir bendrosios pajamos. Introduction. Definition of gross national product (GNP). The circular flow of GNP (Gross natural product). Refining the concept of gross national product. Elements that are not included in GNP (Gross Natural Product). Some key components of GNP (Gross National Product). Gross national product (GNP): the total (final) output – the total value of all (final) goods and services. Conclusion.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-05-08
 • Hiperinfliacija: priežastys, pasekmės, antiinfliacinės priemonės

  PowerPoint pristatymas. Hiperinfliacijos samprata. Hiperinfliacijos priežastys. Hiperinfliacijos pavyzdžiai pasaulyje. Hiperinfliacija Lietuvoje. Hiperinfliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės.
  Makroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-04-02
 • Ilgalaikė Lietuvos ekonomikos plėtros strategija

  SSGG analizė. Lietuvos ekonomikos vizija. Valstybės ekonomikos augimo ir struktūrinės plėtros misija. Strateginiai tikslai. Vizijos, misijos ir strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės (valstybinė ekonomikos augimo ir struktūrinės plėtros politika).
  Makroekonomika, referatas(45 puslapiai)
  2005-06-04
 • Ilgalaikis jaunimo nedarbas Italijoje

  Įvadas. Jaunimo užimtumo politika Italijoje. Europos ir Italijos užimtumo strategija. Žmogiškasis kapitalas, jo augimas ir konvergencija. Europos užimtumo strategija ir žmogiškojo kapitalo akumuliacija. Švietimo sistemos ir įdarbinimo agentūrų reforma. Jaunimo nedarbo požymiai. Bendrieji požymiai. Italijos jaunimo nedarbas kaip žmogiškojo kapitalo nuvertėjimo procesas. Italijos darbo rinkos politikos įtaka jaunimo darbingumui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-03
 • Ilgalaikis nedarbas ir jo pasekmės

  Įvadas. Bedarbiai: Kas tai? Ar tai žmonės norintys dirbti? Ar žmonės tinginiai? Kaip tapti turtingu? Taisyklės žmogui, planuojančiam pradėti savo verslą. Nedarbo rūšys.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-20
 • Ilgalaikis nedarbo lygis (nuo darbo jėgos)

  Įvadas. Pirminiai duomenys. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutiniai dinamikos eilutės lygiai. Prognozavimas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-17
 • Įmokos valstybiniam socialiniam ir sveikatos draudimui. Jų vaidmuo

  Įvadas. Valstybinis socialinis draudimas. Privalomasis socialinis draudimas. Valstybinė socialinė pensija. Ligos ir motinystės draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savanoriškas valstybinis socialinis draudimas. Savanoriškas pensijinis draudimas. Savanoriškas socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka ir atsakomybė. Valstybinio socialinio draudimo statistiniai duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-06
Puslapyje rodyti po