Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Infliacija (7)

  Infliacija. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. Kainų dinamika: infliacija ir defliacija. Infliacijos tipai (formos). Infliacijos priežastys ir pasekmės. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Pagrindinės bendrosios paklausos sukeltos infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimų. Lafero kreivė infliacijoje. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Infliacijos lūkesčiai. Infliacija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Infliacija šalyse, kandidatėse į Europos Sąjungą (ES). Pinigų politika ir infliacija. Infliacijos mažinimo ir kitų jos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-12-04
 • Infliacija (8)

  Infliacijos apibūdinimas. Infliaciniai procesai. Infliacinių procesų pagrindinės priežastys. Kainų indeksas. Metinė procentinė infliacijos norma. Infliacijos matavimas. Pavyzdžiai.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-12-09
 • Infliacija (9)

  Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos esmė. Infliacijos rūšys. Infliacijos tempai Lietuvoje ir pasaulyje. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios Pasiūlos sukelta infliacija. Infliacijos pasekmės. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė trumpuoju laikotarpiu. Filipso kreivė ilguoju laikotarpiu. Infliacijos mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-20
 • Infliacija ir defliacija

  Infliacija, jos priežastys. Vartojamųjų kainų indeksas (VKI). Infliacija (inflation). Infliacijos procesų klasifikavimas. Infliacijos tempai kai kuriose Europos valstybėse. Defliacija.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-24
 • Infliacija ir ekonominis augimas

  Įvadas. I dalis. Teorinių modelių ir metodų panaudojimas makroekonominių rodiklių analizei. Infliacijos teorija. Infliacijos turinys. Infliacijos tempas ir tipai. Infliacijos priežastys. Paklausos infliacija pasiūlos (gamybos kaštų). Infliacija. Infliacijos ir nedarbo ryšys. Stagfliacijos reiškinys ir sąvoka. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. "Reiganomikos" panaudojimas kovai su infliacija. Atskirų ekonomikos mokyklų požiūris į infliaciją. J. Fišerio suformuluota infliacijos samprata. Keinsistinė infliacijos interpretacija. Monetaristinė infliacijos interpretacija. "Pasiūlos ekonomistų" požiūris į infliaciją. Palyginamoji hiperinfliacijos analizė. Vokietija. Lenkija. Argentina. Bolivija. Lietuva. Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai. Teoriniai ekonominio augimo modeliai. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Ekonominės raidos cikliškumas. II dalis. Infliacijos ir ekonominio augimo rodiklių kaita Europoje paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje. Išsivysčiusių pasaulio šalių rodiklių dinamika. Vakarų ekonomikos įtaka rytų Europos vystymuisi. Šalių-kandidačių į Europos Sąjungą (ES) rodiklių dinamika 1991-1999 metų Baltijos šalių rodiklių dinamika. III dalis. Infliacijos ir ekonominio augimo rodiklių kaita Lietuvoje paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(39 puslapiai)
  2006-05-29
 • Infliacija ir ekonominis augimas (2)

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. 2003 m. Spalio mėnesio statistika. Ekonominis augimas. Lietuvos ekonominio augimo proceso analizė. Lietuvos ekonomikos tyrimas 2003 – 2004 m. Makroekonomikos duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-05-17
 • Infliacija ir jos kitimą lemiančios priežastys (Baltijos šalių 1992-2005 metų pavyzdys)

  Infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. Infliacijos poveikis. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Infliacija Lietuvoje. Infliacija Latvijoje ir Estijoje. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-16
 • Infliacija ir jos kitimą lemiantys priežastys

  Įvadas. Infliacija teorijoje. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimo. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. Infliacijos pasekmės. Kas pralaimi? Kas laimi. Infliacijos matavimo būda. Infliacijos poveikis. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje (1992-2005 m.). Lietuvos infliacija iki VVM. Lietuvos infliacijos stabilizavimas VVM sąlygomis. Latvijos infliacijos (992-2005 m.). Latvijos infliacijos priežastys. Latvijos infliacijos pasekmės. Išvados. Lentelės (5). Priedai
  Makroekonomika, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-05-17
 • Infliacija ir jos priežastys (2)

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos rūšys. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacijos poveikis ir pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Struktūrinė infliacija. Infliacijos apraiškos Lietuvos ekonomikos istorijoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-06
 • Infliacija ir jos priežastys (3)

  Įvadas. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos formos. Infliacijos tempo apskaičiavimas. Infliacija ir kainos. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos priežastys. Kova su infliacija. Lietuvos infliacinių procesų apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-03-16
 • Infliacija ir jos socialinės ekonominės pasekmės

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos sąvoka. Infliacija ir kainų lygis. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Infliacijos priežasčių nustatymas. Visuminės paklausos ir visuminės pasiūlos sukelta infliacija. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos infliacija. Pinigų pasiūla ir infliacija. Valstybės biudžeto deficitas ir infliacinis mokesti. Lafero kreivė infliacijai. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Racionaliųjų lūkesčių teorija ir nedarbo – infliacijos problema. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatytosios infliacijos padariniai. Netikėtosios infliacijos padariniai. Infliacijos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė kontrolė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2009-10-05
 • Infliacija ir jos sprendimo būdai

  Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos priežastys. Infliacijos padariniai. Antiinfliacinių priemonių samprata. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Bendrosios paklausos mažinimas. Bendrosios pasiūlos didinimas. Infliacija Lietuvoje ir jos sprendimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-10-29
 • Infliacija ir nedarbas Europos Sąjungos (ES) šalyse 2008-2009 metais

  Infliacija. Infliacija Europos sąjungos šalyse. Nedarbo lygis. Nedarbas Europos sąjungoje. Infliacija ir nedarbas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2011-02-18
 • Infliacija ir nedarbas Lietuvoje

  Infliacija. Infliacija Lietuvoje. Nedarbas. Nedarbas Lietuvoje. Užimtumas.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-01
 • Infliacija Lietuvoje

  Pranešimas apie infliaciją Lietuvoje. Infliacija, jos būdingiausi bruožai. Infliacijos raida Lietuvoje nuo nepriklausomybes atgavimo, su euru susijusios infliacijos problemos ir kriterijai. Palyginimas su Mastrichto kriterijumi. Lenteles, grafikai.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-10
 • Infliacija Lietuvoje (2)

  Įvadas. Infliacijos teorija. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacijos turinys. Defliacija. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos pokyčių skatinama infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatyta, prognozuojama infliacija. Netikėta infliacija. Antiinfliacinės priemonės. Pajamų indeksavimas. Dalyvavimas pelnuose. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Infliacija Lietuvoje. Infliacijos tendencijos, kainų kitimas. Infliacijos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse palyginimas. Infliacijos įtaka euro įvedimui. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams. Veiksniai, didinantys infliaciją. Brangstanti nafta. Klaidingi infliacijos lūkesčiai. Priemonės suvaldyti infliaciją. Infliacijos projekcijos 2005–2008 metams. Vartotojų, gamintojų, eksportuotojų ir kitos kainos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-13
 • Infliacija Lietuvoje (3)

  Įvadas. Infliacijos formos. Infliacija Lietuvoje 1991-1998 metais. Infliacija Lietuvoje 1999-2005 metais. Defliacija. Defliacijos pasekmės. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos infliacija. Infliacijos priežastys pastaraisiais metais. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-10
 • Infliacija Lietuvoje 2002-2007 metais

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys ir pasekmės. Numatyta infliacija. Netikėta infliacija. Infliacija Lietuvoje 2002-2007 metais. Ateities perspektyvos ir prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-04-16
 • Infliacija Lietuvoje: 1994-2008 metai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti infliaciją Lietuvoje. Infliacijos samprata. Infliacijos sąvoka ir rūšys. Infliacijos matavimo būdas. Infliacijos priežastys ir pasekmės. Infliacijos dinamika Lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-05-27
 • Infliacija, jos esmė, priežastys, nustatymas

  Įvadas. Infliacija, jos esmė. Priežastys. Nustatymas. Pasekmės. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos mažinimo būdai. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-11-16
Puslapyje rodyti po