Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje (2)

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo metodai. Darbo tikslas. Bankų istorijos apžvalga. Bankų atliekamos funkcijos. Banko balansas. Banko pasyvai. Banko aktyvai. Paskolos. Socialinis banko paskolų reguliavimas. Banko kapitalas. Banko indėlių rinka. Banko bankrotai. Bankų rūšys. Bankai pagal nuosavybės formas. Bankų skirstymas pagal veiklos pobūdį. Centrinis bankas. Bendrieji bruožai. Taupomasis bankas. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankai Lietuvoje. Lietuvos bankas. Lietuvos bankų statistika 2005m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2006-01-19
 • Bankų veiklos konkurencinė aplinka

  Įvadas. Darbo tikslas – glaudžiai apžvelgti ir pateikti bankų veiklos konkurencinę aplinką. Bankų veiklos konkurencinė aplinka Lietuvos bankų klasifikacija indėlių ir palūkanų normos raida paskolų apimtys pagal ekonominės veiklos rūšis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(1 puslapis)
  2008-11-21
 • Bedarbystė Lietuvoje

  Įvadas. Užimtieji ir bedarbiai, jų struktūra. Nedarbo duomenų nesutapimų priežastys. Tyrimų aprašymas ir apibrėžimai. Nedarbo kategorijos. Nedarbo priežastys. Pagrindiniai nedarbo priežastys Lietuvoje. Jaunų Lietuvos bedarbių tyrimas. Jauno bedarbio portretas. Svarbiausios Lietuvos jaunimo problemos – nedarbas, žalingi įpročiai bei mokamas mokslas. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Situacijos atitinkamose srityse apibūdinimas ir įvertinimas. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 1991 – 2000 m. Darbo jėgos pasiūla 1991-2000 metais. Darbo jėgos pasiūlos struktūros kitimas. Darbo jėgos paklausa 1991 – 2000 metais. Nedarbo lygis 1991 – 2000 metais. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 2000 – 2004 m. Sumažėjo darbo jėgos pasiūla. Didelė darbo jėgos paklausa. Darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo problema. Teritoriniai nedarbo skirtumai. Padėtis darbo rinkoje 2005 m. Besiregistruojančių darbo biržose skaičius. Nedarbo lygis pagal teritorijas. Darbo jėgos paklausa. Aktyvios darbo rinkos programų efektyvumas. Darbo jėgos pasiūla. Bedarbiai procentas iš šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbo lygis pagal savivaldybes. Darbo jėgos paklausa išaugo penktadaliu. Padidėjimas nukreipimų į užimtumo rėmimo programas. Nedarbo poveikis ir pasekmės. Nedarbo mažinimo būdai. Užimtumo politika. Faktai ir tendencijos. Darbo rinkos (užimtumo) politika. Darbo rinkos politika: aktyvios bei pasyvios darbo rinkos priemonės. Didėjantis užimtumas (darbas). Darbo santykiai ir pašalpos bedarbiams. Naujasis darbo kodeksas. Galiojančios įstatyminės bazės apžvalga. Pagalba nedirbantiems. Dirbančiųjų interesų atstovavimas. Savanoriškas darbas. Į jaunus žmones orientuota darbo rinkos politika. Užimtumo didinimo programa. Darbo rinkos politika ir institucijų veikla. Darbo rinkos institucijų veiklos 2005 metais tikslai ir uždaviniai. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba drauge su Lietuvos darbo birža dalyvauja Europos socialinio fondo projektuose. Eures programa. EURES padeda darbuotojams kirsti sienas. Apie EURES programą. Valstybinės užimtumo tarnybos. EURES tarpvalstybinės partnerystės. EURES LIETUVA. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(65 puslapiai)
  2006-04-05
 • Bedarbystė Lietuvoje (2)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Situacija Lietuvos darbo rinkoje iki 2002 m. Situacija Lietuvos darbo rinkoje 2002m. Situacijos darbo rinkoje apžvalga. Pirmą metų ketvirtį darbo jėgos pasiūla mažėjo, paklausa – išaugo. Nedarbo lygis 0,6 punkto mažesnis negu pernai. Tarp bedarbių mažėja jaunimo. Daugumoje teritorijų nedarbo lygis sumažėjo. Darbo rinkos paklausa ir pasiūla. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-04-07
 • Bedarbystė Lietuvoje (3)

  Lietuvos darbo rinkos pokyčiai. Oficialiai dirbantys. Moterų nedarbas Lietuvoje. Situacija Kauno mieste. Problemos. Rekomendacijos.
  Makroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-01
 • Bendra baldų pramonės rinkos apžvalga

  Bendra baldų pramonės rinkos apžvalga. Darbuotojų skaičius baldų pramonėje. Baldų pramonės eksportas. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Bendras nacionalinis produktas

  Nacionalinis produktas. Asmeninio vartojimo išlaidos. Vyriausybinis prekių bei paslaugų pirkimas. Individualios vidaus investicijos. Prekių ir paslaugų eksportas. Prekių ir paslaugų importas. Nacionalinio produkto įvertinimo formulė. Bendrasis nacionalinis produktas ir grynasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas, nacionalinės pajamos ir pardavimo mokestis. Kitų pajamų matavimas. Asmeninės pajamos. Grynosios gyventojų asmeninės pajamos. Santykiniai palyginimai. Nominalusis ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Kainos indeksai. Ekonominės gerovės įvertinimas. Papildomi socialiniai rodikliai. Bendrasis ekonominės gerovės rodiklis. Nelegalioji ekonomika ir BNP sumažėjimas.
  Makroekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2007-11-29
 • Bendras nacionalinis produktas ir jo apskaita

  Įvadas. Nacionalinis produktas ir jo forma. Bendrasis nacionalinis produktas BNP ir jo apskaičiavimas. BNP gali būti skaičiuojamas keliais būdais. BNP kaip išlaidų suma. BNP kaip pajamų suma. Nacionalinių pajamų ir nacionalinio produkto rodiklių priklausomybė. Bendrasis vidaus produktas. Nominalusis ir realusis BNP. Išvados. Savarankiški darbai.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-23
 • Bendras vidaus produktas (BVP) ir bendras nacionalinis produktas (BNP)

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Gamybos būdas. Išlaidų apskaitos būdas. Pajamų apskaitos būdas. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apibrėžimas. Lietuvos Bendrojo vidaus produkto (BVP) (2001–2007 metais III ketvirtis) ir trumpa padėties ir tendencijų analizė. Europos Sąjungos (ES) šalių ekonomika 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-06-03
 • Bendras vidaus produktas (BVP) ir ekonominė gerovė

  Įžanga. Bendrojo vidaus produkto (BVP) nustatymo būdai. Gamybos būdas. Išlaidų apskaitos būdas. Pajamų apskaitos būdas. BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtis. Neįtraukiama į BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtį. Įtraukiama į BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtį. Grynoji ekonominė gerovė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
 • Bendras vidaus produktas. Jo dinamika Lietuvoje

  Apibrėžimas. BVP skaičiavimas. Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Realusis BVP. Nominalusis BVP. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Indeksai. Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis. Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis. BVP Alytuje ir Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-06-05
 • Bendrasis vidaus produktas

  BVP. Bendrasis nacionalinis produktas. Bazinis kainų lygis. Realusis BVP. Nominalusis BVP. BVP skaičiavimo metodai. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Lietuvos statistiniai duomenys. BVP, BVP vienam gyventojui. Bendrasis vidaus produktas. BVP pokyčiai. Nedarbas. Nedarbo rūšys ir formos. Dalinis nedarbas. Nedarbo tipai. Nedarbo mažinimas. Lietuvos statistiniai duomenys. Infliacija. Prarandantieji. Laimėtojai. Netikėta infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys ir vyksmas. Antiinfliacinės priemonės. Lietuvos statistiniai duomenys. Tarptautinės prekybos balansas. Lietuvos statistiniai duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2005-10-11
 • Bendrasis vidaus produktas (2)

  Bendrasis vidaus produktas. BVP skaičiavimas. Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bvp dinamika 1990 – 2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-17
 • Bendrasis vidaus produktas (3)

  Bendrojo vidaus produkto ypatybės ir jo vertės matai. Bendrojo vidaus produkto samprata. Nominalus ir realus bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto kainų indeksai. Duomenų šaltiniai įvertinti bendrąjį produktą. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Išlaidų ir pajamų apskaitos metodų palyginimas.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-18
 • Bendrasis vidaus produktas (4)

  Įžanga. Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto nustatymas gamybos metodu. Lietuvos ekonomikos BVP. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-08
 • Bendrasis vidaus produktas (5)

  PowerPoint pristatymas. Nacionalinių sąskaitų sistema. BVP skaičiavimo būdai. Ekonomikos sistemos. Investicijos. BVP kaip išlaidų suma. BVP atskirose sistemose. BVP kaip suma pajamų. Pelno paskirstymo tvarka. Nominalusis ir realusis BVP. Laspereiso indeksas. Laspereiso bendrojo indekso atmaina. Paše indeksas. Vartojimo kainų indeksas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Kobo ir Duglaso gamybos funkcija. Veiksniai, mažinantys BVP apimtį. Veiksniai, didinantys sukurto produkto apimtį, bet nekeliantys visuomenės gerovės. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai.
  Makroekonomika, pristatymas(77 skaidrės)
  2007-02-23
 • Bendrasis vidaus produktas (8)

  Įvadas. Tikslas: remiantis naujausiais duomenimis, apskaičiavus, išanalizavus Lietuvos Bendrą vidaus produktą (BVP), pateikti atitinkamas išvadas. Bendro vidaus produkto (BVP) samprata. Bendrasis vidaus produktas. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika ketvirčiais. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika 2000 ir 2008 metais. Bendrasis vidaus produktas (BVP) pagal apskritis. BVP valstybės ir privatus sektorius. Bendrasis vidaus produktas (BVP) tenkantis vienam gyventojui. Bendroji pridėtinė vertė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-10-28
 • Bendrasis vidaus produktas (9)

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas ir jo apskaičiavimo metodai. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimo metodai. Bendro vidaus produkto (BVP) apskaita išlaidų sumavimo metodu. Bendro vidaus produkto (BVP) apskaita pajamų sumavimo metodu. Realusis ir normalusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2011-03-02
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP) (7)

  Įvadas. Bendras vidaus produktas. Nacionalinių sąskaitų sistema. BNP ir BVP apibrėžimai. Realusis ir nominalusis BVP. Lyginamoji BVP analizė. BVP skaičiavimo metodai. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų metodas. BVP lemiantys veiksniai. Kas neįskaičiuojama į BVP. Vokietija. Vokietijos ekonomika. Vokietijos BVP. Vokietijos BVP struktūra. BVP pagal išlaidas. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Švedija. Ekonomika. Švedijos BVP. Struktūra. BVP pagal išlaidas. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Norvegija. Ekonomika. Norvegijos BVP. BVP struktūra. Išlaidos. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Šalių palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-09-24
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo apskaičiavimo metodai

  Naudojamos sąvokos. Įvadas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. BVP skaičiavimo atsiradimo istorija. BVP Lietuvoje. Išvados. Pasiūlymai.
  Makroekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2008-03-27
Puslapyje rodyti po