Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos strateginiai dokumentai

  PowerPoint pristatymas. Kam reikalinga strategija? Strateginio planavimo metodika. Strateginis planavimas. Strateginis veiklos planas. Sutrumpintas strateginis veiklos planas. Strateginiai tikslai. Vyriausybės prioritetiniai strateginiai tikslai. Programa. Uždavinys. Priemonė (projektas). Aplinkos analizė (PEST analizė). Išteklių analizė. SSGG analizė. Strateginių veiklos planų vertinimo kriterijai. Strateginio valdymo modelis. Integruoto planavimo modelis. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Valstybės ilgalaikės raidos strategijos pagrindinis tikslas. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Valstybės ilgalaikės raidos strategijos struktūra. Ilgalaikė ūkio plėtros strategija. Pagrindinis strateginis tikslas. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Bendrasis programavimo dokumentas. BPD plėtros strategijos struktūra. BPD įgyvendinimo ilgalaikis socialinis-ekonominis poveikis. Sąvokų akcentai. Reikalinga informacija.
  Makroekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-10-27
 • Lietuvos tarptautinės prekybos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos tarptautinę prekybą pasinaudojus įvairiais rodikliais, jų kitimo tendencijomis. Tarptautinė prekyba. Lietuvos tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politika. Lietuvos importo ir eksporto struktūra pagal šalių grupes. Užsienio prekybos bendrosios tendencijos. Pagrindinių užsienio prekybos rodiklių kaitos 1995–2008 metais dinamika. Eksporto ir importo rodiklių kitimas ekonominės krizės metu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2010-03-23
 • Lietuvos transporto politika integruojantis į Baltijos jūros regiono transporto sistemą

  Įvadas. Transporto plėtros reikšmė. Veikla ir bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas Europos mastu. Regioninis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių. Tikslai ir siekiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-16
 • Lietuvos ūkio ekonomika šiandien

  Įvadas. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP). Lietuvos ekonomikoje – lėtėjimo tendencijos. Nedarbingumo lygis. Prekių eksportas. Socialinė statistika.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-23
 • Lietuvos ūkio ekonominė analizė

  Pratarmė. Bendrieji šalies ekonomikos rezultatai. Bendrasis vidaus produktas. Pramonė. Vidaus prekyba. Materialinės investicijos ir statyba. Tiesioginės užsienio investicijos. Užsienio prekyba. Lietuvos ūkių ekonominė padėtis. Kaimo plėtros plano 2004 - 2006 m. programos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-03
 • Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizė

  Bendra Lietuvos ūkio apžvalga. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Žemės ūkis. Išgaunamoji pramonė. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Statyba. Vidaus prekyba. Transporto sektorius. Informacijos technologijos ir telekomunikacijos (ITT). Viešbučiai ir restoranai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-03-28
 • Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizę ir ekonominės gerovės vertinimą. Bendra Lietuvos ūkio apžvalga. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Ekonominių vertinimų rodikliai. Bendra makroekonomikos apžvalga Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-04-08
 • Lietuvos ūkio raida 1994-2004 metais

  Įžanga. Darbo tikslas: Išanalizuoti 1994 – 2004 metų Lietuvos bendrą ūkio raidą ir jos atskiras šakas. Uždaviniai. Darbo metodika. Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto samprata. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto raida 1994 – 2004 metais Lietuvoje. Pertvarkos metų pasiekimai. Pokyčiai žemės ūkyje ir pramonėje. Pokyčiai žemės ūkyje. Pokyčiai pramonėje. Privatizavimas. Gyvenimo pajamų ir išlaidų pokyčiai. Darbo pajamos. Nedarbas. Nedarbo sukelti ekonominiai nuostoliai. Užsienio prekyba ir prekybos politika Lietuvoje. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Eksportas. Importas. Eksporto plėtojimas ir skatinimas Lietuvoje. Užsienio investicijos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-09-26
 • Lietuvos ūkio raidos perspektyvos

  Įvadas. Valstybinis reguliavimas žemės rinkoje. Žemės ūkio pokyčiai. Nedarbo problemos kaime. Skurdas kaime. Kodėl didėja nedarbas kaime? Ką reikėtų daryti? Kaip padėti ūkininkams? Gamtiniai ištekliai ir klimatinės sąlygos. Ekonominės politikos bruožai. Visuotinis žemės ūkio surašymas. Kokius duomenis reikia surinkti surašymo metu. Įstatyminė bazė. Ūkis ir statistika. Lentelės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-05-11
 • Lietuvos ūkis

  Įvadas. Istorinės ūkio normos. Ūkio veikimas, augimas ir plėtra. Ūkinis mechanizmas ir jo funkcionavimas. Lietuvos ūkio pertvarkymas, įjungus jį į TSRS ūkinę sistemą. Priežastys, skatinančios atsisakyti centralizuotai valdomos ekonomikos. Ar mums dar reikalinga planinė ekonomika? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Lietuvos ūkis ir Europos sąjungos integracijos iššūkiai ekonomikai

  Įžanga. Integracijos į Europos Sąjungą įtaka pramonės restruktūrizavimui Lietuvoje. Sąjunga. Transformacija ir integracija. Integracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Žemės ūkis. Išgaunamoji pramonė. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Vidaus prekyba. Statyba. Informacijos technologijos ir telekomunikacijos (ITT). Transporto sektorius. Viešbučiai ir restoranai. Išvados. Integracija ir ekonominė politika Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos problemos ir jų analizė. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Darbo jėgos stygiaus ir emigracijos problema. Ekonomikos nestabilumo rodikliai. Kam naudinga ir kam nuostolinga integracija į Europos Sąjungą: Baltijos šalių atvejis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-04
 • Lietuvos užsienio prekyba (11)

  Įvadas. Eksporto motyvai. Importo motyvai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Tarptautinės prekybos struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekyba 2005 metų sausio-gruodžio mėnesį. Lietuvos užsienio prekyba 2006 metų sausio mėnesį. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-09-21
 • Lietuvos užsienio prekyba (7)

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos raidos apžvalga. 2004 metų užsienio prekybos rodiklių analizė. Išvados. Priedas (1)
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-29
 • Lietuvos užsienio prekyba 2000 - 2003 metais

  Įvadas. Lietuvos respublikos užsienio prekybos apžvalga ir analizė. Užsienio prekybos politika. Lietuvos prekybos politikos raida. Statistinių duomenų analizė. Užsienio prekybos rėžimas Lietuvoje. Lietuva – pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė. Prekyba pagal prekių grupes ir šalis. Pagrindiniai Lietuvos užsienio prekybos tikslai ir jų įgyvendinimas. Pagrindinės Lietuvos užsienio prekybos problemos. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-11-22
 • Lietuvos užsienio prekybos analizė (2)

  Įvadas. Užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos rinkos pasikeitimas. Teisinės bazės tobulinimas. Muitų suspendavimas ir kvotų suteikimas. Strateginių prekių eksporto kontrolė. Lietuvos užsienio prekybos kaita. Lietuvos eksportas ir importas ir balansas (prieš ir po įstojimo į Europos Sąjungą (ES)). Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lietuvos eksportas ir importas pagal KPN skyrius ir makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-03-14
 • Lietuvos užsienio prekybos palyginamoji analizė

  Pagrindinės sąvokos. LTSR eksporto struktūra. Lietuvos eksportas pagal atskiras produkcijos rūšis. Lietuvos importas pagal atskiras produkcijos rūšis. Pagrindiniai Lietuvos eksporto partneriai. Pagrindiniai Lietuvos importo partneriai. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos kilmės prekių eksporto pokyčiai pagal šalių grupes (2003 m., palyginti su 2002 m.). Apibendrinant pramonės plėtrą galima padaryti tokias išvadas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-24
 • Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir prioritetai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos teorinė analizė. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Lietuvos užsienio prekybos balansas. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos taikomi užsienio prekybos režimai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-17
 • Lietuvos valstybės ekonominė politika bei jos ir tikslai

  Įvadas. Lietuvos valstybės ekonominė politika. Šalies ekonominės plėtros strategija. Lietuvos ekonomikos pranašumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavimai. Naujosios ekonomikos principai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-10
 • Lietuvos valstybės skola

  Įvadas. Valstybės skola. Lietuvos valstybės skolinimasis. Lietuvos respublikos skolos valdymas. Statistiniai duomenys ir analizė. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • Lietuvos valstybės užsienio skolos

  Įvadas. Lietuvos valstybės skolinimasis. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Valstybės biudžeto deficitas arba perteklius Perskolinimas. Skolos refinansavimas. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Santykiniai valstybės skolos rodikliai (procentais). Valstybės skolinimosi ir garantijų teikimo pagrindinės nuostatos. Valstybės skolinimasis – už ir prieš. Trumpa 2005 metų centrinės Lietuvos valdžios skolos apžvalga. Centrinės valdžios skola pagal priemones ir pradinę trukmę (tūkst. lt, laikotarpio pabaigai). Centrinės valdžios skola pagal kreditorius (tūkst. lt, laikotarpio pabaigai). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-17
Puslapyje rodyti po