Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos aktyvumo skatinimo būdai

  Įvadas. Vertybinių popierių sąvoka, jų esmė ir rūšys. Akcijos ir rūšys. Akcijos kaina ir dividendai. Obligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos kūrimasis – privatizacijos procese. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-20
 • Lietuvos vidaus ir užsienio prekyba

  Įvadas. Vidaus ir užsienio prekyba pagal Ūkio ministerijos įstatymus. Vidaus prekyba. Užsienio prekyba. Prekių eksportas ir importas. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Informacijos apie vidaus rinką sklaida tarp valstybės institucijų ir verslo organizacijų. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-20
 • Lietuvos žemės ūkio ekonomika

  Summary. Įvadas. Darbo ištekliai ir jų naudojimo ypatumai žemės ūkyje. Darbo ir jo santykių žemės ūkyje specifika. Darbo išteklių samprata ir jų klasifikacija žemės ūkyje. Gyventojų užimtumo Lietuvos žemės ūkyje pokyčiai ir problemos. Gyventojų užimtumo žemės ūkyje pokyčiai ir veiksniai. Ūkių apsirūpinimas darbo ištekliais ir naudojimo ypatumai. Efektyvaus kaimo darbo išteklių panaudojimo galimybės ir priemonės. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-17
 • Likvidumo spąstai

  PowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Pinigų rinkos pusiausvyros mechanizmas. Pinigų rinkos pusiausvyra grafiškai. Kada pakliūnama į likvidumo spąstus? Pakliuvus į likvidumo spąstus. Kaip ištrūkti iš "spąstų"? Tai kaip vis dėlto ištrūkti? Išvados
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-03-01
 • Lizingo bendrovės teikiamos paslaugos ir analizė: AB "SEB VB lizingas"

  Įvadas. "SEB VB lizingo" charakteristika. Lizingo sandorių tipai. Lizingo objektai. Lengvasis transportas. Specialioji technika. Krovininis transportas. Įranga. Nekilnojamasis turtas. Finansinis lizingas su draudimu. "SEB VB lizingas" veiklos rezultatai. Lizingo bendrovių paslaugų palyginimas. Lizingo rinkos analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-05-29
 • Macroeconomic instability, unemployment and inflation

  Darbas anglų kalba. Introduction. The economic cost of unemployment and three groups that bear the unequal burdens of unemployment. The GNP gap and Okun's law. Inflation and the rate of inflation. International comparisons of inflation rate and unemployment rate data. Demand – pull inflation and its effects. Cost – push inflation and its relation to per unit production costs. Two types of cost – push or supply – side inflation. Difference between real and nominal income. Costs and benefits for various groups from unanticipated inflation. Possible effects of inflation on output and employment. Conclusions.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-31
 • Macroeconomics: fiscal policy

  Introduction. Employment Act of 1946. Government purchases and equilibrium NNP. Taxation and equilibrium NNP. Taxes effect on consumtion and saving schedules. Balnaced budget multiplier. Fiscal policy over a cycle. Financing deficits and disposing of surpluses. Fiscal policy in Lithuania. Conclusion. Definitions. Test. Answers.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-31
 • Makroekonomika

  Nedarbas ir jo skaičiavimai, nedarbo rūšys, natūralus nedarbo lygis, nedarbo socialiniai, ekonominiai kaštai, infliacijos esmė ir jos atmainos, infliacijos pasekmės, infliacija ir palūkanų norma: Fišerio efektas, infliacijos priežastys, ryšys tarp infliacijos lygio ir nedarbo lygio: Filipso kreivė, klasikų požiūris į ekonomikos augimą, SOLOU ekonomikos augimo modelis, ekonominio augimo samprata, tikrosios investicijos.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2004-03-05
 • Makroekonomika (10)

  Nacionalinis produktas. NP rodikliai. BNP (Gross Nacional Product). Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Nominalus ir realus BNP. Kainų indeksas. BNP skaičiavimo metodai. Išlaidų sumavimo metodas. Asmeninis vartojimas. Investicijos. Valstybiniai/vyriausybiniai pirkimai. Grynasis eksportas. Pajamų sumavimo metodas. Pajamų komponentai: darbo užmokestis, renta, palūkanos, netiesioginiai mokesčiai, pelnas. BNP skaičiavimas gamybos metodu. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Kiti nacionalinio produkto rodikliai. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika. Neapskaitomos ekonomikos atsiradimo prielaidos. Neapskaitomos ekonomikos pasekmės. Neapskaitomos ekonomikos vertinimai. Fiskalinės (iždo) politikos priemonės. Savaiminio poveikio priemonės (stabilizatoriai). Specialiosios tikslinės priemonės. Mokesčiai (apmokestinimo normos ir sąlygos). Vyriausybės išlaidos. Vyriausybės transferinės išmokos (piniginiai pervedimai). Mokesčiai ar vyriausybės išlaidos? Mokesčių tipai. Monetarinė politika. Pinigų esmė (Kas yra pinigai?). Pinigų funkcijos. Mainų priemonė. Vertės matas (pinigai yra prekės vertės išraiška). Apskaitos vienetas. Mokėjimų priemonė. Taupymo, turto kaupimo priemonė. Kapitalo judėjimo tarpininkas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūlos ir paklausos tarpusavio ryšys. Pinigų pasiūlos ir paklausos pokyčiai. Bankai. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Pinigų formos. Akcijos. Obligacijos. Infliacija. Infliacijos rūšys. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimas. Infliacija ir nedarbas: Filipso kreivė. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Prielaidos tarptautinei prekybai. Eksportas - importas. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai. Kvota. Barjerai. Subsidijos. Tarptautinės investicijos. Investicijų būdai. Tarptautiniai kreditai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(24 puslapiai)
  2005-10-17
 • Makroekonomika (11)

  Pagrindinės ekonomikos problemos. Ekonomikos tikslai. Makroekonomikos apibrėžimas. Nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto apskaičiavimas gamybos būdu. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Nacionalinio produkto apskaičiavimas išlaidų būdu. Asmeninio vartojimo išlaidos. Vyriausybinis prekių ir paslaugų pirkimas. Bendros privačios vidaus investicijos. Prekių ir paslaugų grynasis eksportas. Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinio produkto apskaičiavimas pajamų būdu. Atlyginimai. Nuomos mokesčiai. Palūkanos. Pelnas. Bendras nacionalinis produktas ir bendras vidaus produktas. Nominalusis ir realusis bendras vidaus produktas. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Šešėlinė ekonomika. Ekonominės gerovės įvertinimas. Grynoji ekonominė gerovė. Ekonominiai ciklai. Ekonominiai verslo ciklai. Visuminė paklausa. Jos struktūra. Visuminė pasiūla. Infliacinis tarpsnis. Defliacinis tarpsnis. Klasikinis požiūris. Keinsistinis požiūris. Vartojimo paklausa. Taupymas. Investicijų multiplikatorius. Autonominis vartojimas. Ribinis polinkis vartoti. Ribinis polinkis taupyti. Fiskalinė politika. Savaiminio poveikio priemonės. Mokesčiai. Vyriausybės išlaidos. Vyriausybės transferinės išmokos. Specialiosios tikslinės paskirties fiskalinės politikos priemonės. Du požiūriai į stabilizavimo priemones. Trys požiūriai į biudžeto deficitą. Klasikinis. Cikliškai subalansuotas biudžetas. Cikliškai adaptuotas biudžetas. Valstybės skola. Jos pasekmės. Valstybės skolos mažinimo būdai. Monetarinė politika. Pinigų funkcijos. Pinigų formos. Pinigų pasiūla. Jos struktūra. Būtinieji rezervai. Paskirtis. Pinigų multiplikatorius. Bankų vaidmuo. Palūkanų norma. Jos reikšmė reguliuojant pinigų pasiūlą. Centrinio banko paskirtis ir veiklos funkcijos. Centrinio banko naudojama monetarinė politika. Pinigų paklausą reguliuojančios monetarinės politikos kryptys. Gyventojų paskirstymas ekonominiu atžvilgiu pagal TDO metodiką. Darbo jėga, faktiškas nedarbo lygis, užimtumo ir aktyvumo lygis. Nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacija. Infliacijos rūšys. Paklausos (pirkėjų) infliacija. Sąnaudų (gamintojų) infliacija. Rodikliai, išreiškiantys kiekybiškai infliaciją. Antiinfliacinis mechanizmas. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Obligacija.
  Makroekonomika, špera(5 puslapiai)
  2005-10-25
 • Makroekonomika (12)

  Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius ekonominio vystymosi ciklus? Išvardinkite šalies vyriausybės ekonominio reguliavimo pagrindinius ciklus? Vyriausybės ekonominio reguliavimo pagrindinės funkcijos? Išvardinkite pagrindines ekonominės aplinkos liberalizavimo sritis? Išvardinkite ir apibūdinkite vyriausybės poveikio ekonomikai pagrindines priemones? Kas yra BNP ir kaip jis apskaičiuojamas? Kas yra BVP ir išsamiai paaiškinkite jo skaičiavimą išlaidų skaičiavimo metodu? Parašykite ir paaiškinkite visuminės (bendros) paklausos formulę? Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindinius visuminius paklausos pokyčius? Išvardinkite pagrindinius šalies makroekonomikos rodiklius? Paaiškinkite koks yra pinigų ryšys su palūkanų norma. Parašykite mainų lygties lygybę ir paaiškinkite? Kas yra rinka ir išvardinkite pagrindines rinkos funkcijas? Išvardinkite pagrindinius laisvos rinkos veiksnius, kurių motyvacija priklauso nuo naudos principo? Išvardinkite rinkos sistemos formavimo pagrindinius organizavimo principus? Paaiškinkite Keinsistų požiūrį apie monetarinę politiką? Kas yra monetarinė politika ir išvardinkite jos pagrindines funkcijas? Koks yra monetarinės politikos tikslas ir išvardinkite pagrindines monetarinės politikos funkcijas, kurias vykdo šalies centrinis bankas? Kas yra fiskalinė politika ir išvardinkite pagrindines fiskalinės politikos funkcijas? Išvardinkite mokesčių teisinės bazės sutvarkymo programos pagrindinius principus? Pagrindiniai rodikliai, kurie atspindi tarptautinę prekybą?
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-11-03
 • Makroekonomika (13)

  Makroekonomikos 1 namų darbas (12 variantas).Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Vartojimo, taupymo ir investicijų funkcijos. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Monetarinė politika.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-08
 • Makroekonomika (14)

  Makroekonomikos įvadas. Nacionalinis produktas ir jo apskaičiavimas. Ekonomikos pusiausvyra. Konjunktūriniai svyravimai. Infliacija ir nedarbas.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Makroekonomika (15)

  Įvadas. Biudžetinė politika. Eksportas ir importas. Išvada. Kontrolinės užduotys: Jeigu nominalus BNP 30, o realus BNP 60 tai BNP kainų defliatorius? Remiantis klasikiniu gamybos pusiausvyros modeliu apskaičiuokite vidutinį kainos lygį, jeigu bendra šalies gamybos apimtis 500 000 vnt., pinigų kiekis apyvartoje – 1000 000Lt, o jų apyvartos skaičius 4?
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-11-25
 • Makroekonomika (16)

  Makroekonominiai rodikliai. Makroekonomikos reikšmė. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nacionalinių sąskaitų sistema. Nacionalinių pajamų gamyba, paskirstymas. Prekių ir paslaugų gamyba valstybės mastu. Nacionalinių pajamų pasiskirstymas pagal gamybos veiksnius. Frikcinis nedarbas ir valstybės politika. Darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Ekonomikos plėtra. Ekonomikos plėtros esmė. Kapitalo kaupimas. Optimalus kapitalo kaupimas ir auksinė taisyklė. Nedarbo rodikliai. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų išleidimo valstybes pajamos. Infliacija ir palūkanų norma. Infliacijos reguliavimas. Infliacija. Pinigai, jų funkcijos ir formos. Nominali palūkanų norma ir pinigų paklausa. Visuomeniniai infliacijos kaštai.
  Makroekonomika, špera(11 puslapių)
  2005-11-28
 • Makroekonomika (17)

  Makroekonomika kaip mokslas. Hipotezė. Teorija. Ekonominė kategorija. Ekonominis dėsnis. Ekonominis pažinimas. Pusiausvyra. Dalinė pusiausvyra. Bendroji pusiausvyra. Realioji pusiausvyra. Indukcija. Dedukcija. Ekonomikos modelis. Makroekonomikos objektas. Makroekonomika ir ekonomikos politika. Ekonominė politika. Ekonominės politikos tikslai. Ekonominės politikos priemonės. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetinė politika. Monetarinė politika. Valstybinė politika. Bendrasis nacionalinis produktas, bendrasis vidinis produktas. Gamybos veiksnių grynųjų pajamų srautas. Ekonomikos mokslo raida. Merkantilizmas. Fiziokratizmas. Klasikinė ekonomikos teorija. Ekonominis romantizmas. Marksizmas. Maržinalizmas. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Makroekonomikos aspektas. Netobulosios konkurencijos analizė. Procesų dinamikos elementas. BVP apskaitos būdai. Gamybos metodas. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimas išlaidų metodu. Asmens vartojimas. Investicijos. Valstybės išlaidos. Grynasis eksportas. BVP apskaita pajamų metodu. Nacionalinės pajamos. Kainų pokyčio įtaka BVP. Nominalusis ir realusis BVP. BVP defliatorius. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). Pramonės produkcijos gamintojų pardavimo kainų indeksas (PPI). Statybos kainų indeksas (BPI). Žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų indeksas (PIAP). Eksportuojamos produkcijos kainų indeksas. Importuojamos produkcijos kainų indeksas. BNP apskaičiavimo formos. Grynoji ekonominė gerovė. Bendroji paklausa ir jos struktūra. Vartojimo paklausa ir vidinis bei ribinis polinkis vartoti. Taupymo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis taupyti. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Investicijų multiplikatorius. Pusiausvyros nacionalinio produkto nustatymas: nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžetas ir jo balansas. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Diskretinė fiskalinė politika. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Nediskretinė fiskalinė politika. Užsienio prekybos poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų pasiūla. Banko pinigų kūrimas. Pinigų multiplikatorius. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Pinigų kilmė, jų formos ir funkcijos. Bendrosios pasiūlos infliacija. Pinigų paklausa. Paklausa pinigams kaip turtui. Sandėriams reikalingų pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų rinkos pusiausvyra. Centrinis bankas, jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Pinigų (monetarinė) politika ir jos įgyvendinimo priemonės. Skatinančioji ir stabdančioji monetarinė politika. Monetarinės politikos efektyvumas. Ekonominis augimas ir jo veiksniai. Nedarbo pasekmės. ekonominis augimas ir ekonominiai (verslo) ciklai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Nedarbo priežastys ir formos. Natūralusis nedarbo lygis. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Tarptautinė prekyba. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Valiutų rinka. Fiksuoti ir plaukiojantys valiutų kursai. Realusis valiutos kursas. Bankai, jų kilmė ir rūšys. Bankų sistema. Bankų funkcijos ir veiklos ypatybės. Mokėjimų balansas.
  Makroekonomika, špera(27 puslapiai)
  2005-12-03
 • Makroekonomika (18)

  Gamybos apimties matavimo problema. Bendrasis nacionalinis produktas. Valiutos kurso samprata. Valiutos nuvertėjimo sąvoka. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Mokėjimo balansas. Urbanizacijos problemos. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) dėl globalinių problemų sprendimo. Kitų tarptautinių institucijų priemonės sprendžiant globalines žmonijos problemas. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonominius rodiklius apskaičiuokite Bendrą Nacionalinį Produktą (BNP), GNP ir nacionalines pajamas.
  Makroekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-20
 • Makroekonomika (19)

  Pinigai ir bankai. Šiuolaikinės pinigų formos. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Bankai ir bankų sistema. Komercinių bankų funkcijos. Indėlių judėjimas ir pinigų kūrimas, pinigų multiplikatorius. Centriniai bankai. Centrinio banko funkcijos ir veiklos ypatybės. Pinigų politika ir jos priemonės. Pinigų politikos įgyvendinimas. Pinigų politikos efektyvumas. Bendroji ekonominė pusiausvyra. Prekių rinka ir IS modelis. Išvados. Pinigų rinka ir LM modelis. Pusiausvyra prekių ir pinigų rinkose: IS-LM modelis. Fiskalinės ir monetarinės politikos derinimas. Išvados. Nedarbas. Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Natūralus nedarbo lygis. Socialinės ir ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas ir užimtumo reguliavimas. Infliacija. Infliacija. Jos formos. Įvertinimo būdai. Infliacijos priežastys. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos sprendimo būdai. Antiinfliacinė politika. Ekonominio augimo samprata ir veiksniai. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Tarptautinė prekybos politikos formos. Muitai ir jų naudojimo pasekmės. Fiksuoti ir plaukiojantys valiutų kursai.
  Makroekonomika, špera(18 puslapių)
  2006-01-25
 • Makroekonomika (2)

  Makroekonomikos rodikliai. Vartojimas ir taupymas. Investicijos. Atvira ekonomika. Valstybinis sektorius. Valstybės biudžeto deficitas. Valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Nedarbas, jo rūšys, pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacija, jos atmainos, pasekmės ir priežastys. Ilgojo laikotarpio ekonomikos augimas. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa. Bankų sistema. Pinigų pasiūla ir pinigų politika. IS – LM modelis. Mundell – Fleming modelis (visuomeninė paklausa atviroje ekonomikoje).
  Makroekonomika, konspektas(98 puslapiai)
  2004-11-13
 • Makroekonomika (20)

  Pagrindinė ekonomikos problema. BNP. Nacionalinės pajamos. Visuminė paklausa. Vartojimo funkcija. Nedarbas. Infliacija. Ekonomikos ciklas. Valstybės biudžetas. Mokesčių surinkimo problema ir Lafero kreivė. Pinigai. Bankas. Fiskalinė politika. Tarptautinė prekyba. Devalvavimas.
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-02-09
Puslapyje rodyti po