Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonominių rodiklių analizė: Lietuva ir Kipras

  Įvadas. Lietuva. Kipras. BVP ir PV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis. Ekonominis augimas ir ekonominio augimo cikliškumas. Mokėjimų balanso rodikliai, materialinės investicijos. Užsienio prekyba pagal šalis/produktų grupes. Nacionalinis biudžetas. Valstybės skola. Ilgalaikių palūkanų norma ir investicijų tendencijos. Kainų lygio (infliacijos) rodikliai ir jų kaita. Užimtumo rodikliai: visuomenės senėjimas, nedarbas, darbingų skaičius, trumpalaikis – ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas. Gyventojų disponuojamos pajamos: darbo užmokestis, socialinės išmokos.
  Makroekonomika, namų darbas(20 puslapių)
  2010-09-30
 • Mastrichto kriterijai

  PowerPoint pristatymas. Makroekonomikos rodikliai (Mastrichto kriterijai). Kontroliniai konvergencijos kriterijai. Infliacijos padidėjimo tempai (IR – inflation rate). Infliacijos didėjimo tempai. Kainų indeksai, naudojami infliacijos mastui įvertinti. Kainų indeksas. Vartotojų kainų indeksas. Gamintojų kainų indeksas. Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI). Lyginamieji svoriai, naudojami suderintam vartotojų kainų indeksui skaičiuoti, promilėmis. Paskolų palūkanų norma. Biudžeto deficitas. Valstybės skola. Einamosios sąskaitos deficitas.
  Makroekonomika, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-10-27
 • Matavimai makroekonomikoje

  Matavimai makroekonomikoje. BVP. Nacionalinės pajamos ir asmeninės pajamos. BNP ir išlaidos. Ką matuoja BNP? Palyginimai BNP pagrindu. Visuminės paklausos komponentės. Pusiausvyra. Multiplikatorius. Taupymas ir investicijos. Taupymo paradoksas. Investicijos ir gamybos apimtis.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Materialinės investicijos

  Makroekonomikos namų darbas. Pakomentuokite, kaip skaičiuojamas ir ką atspindi jūsų nagrinėjamas rodiklis. Užpildykite 1 lentelę ir paaiškinkite skaičiavimus. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio 2001 - 2006 metų kitimą šalyje. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio 2001 - 2006 metų kitimo procentinį pokytį šalyje. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio, tenkančio vienam gyventojui, 2001 - 2006 metų kitimą šalyje. Pakomentuokite kiekvieno grafiko gautus rezultatus. Užpildykite 2 lentelę ir paaiškinkite skaičiavimus. Grafike pavaizduokite jūsų pasirinkto rodiklio, tenkančio vienam gyventojui, pasiskirstymą pagal Lietuvos apskritis, 2008 m. (jei nėra – 2007 ar 2006 metais). Pakomentuokite grafiko gautus rezultatus. Palyginkite apskritis tarpusavyje ir su šalies vidurkiu. Palyginkite jūsų nagrinėjamą šalies rodiklį (2008, jei nebus 2007 ar 2006 metų) su Europos Sąjungos vidurkiu. Palyginkite jūsų nagrinėjamą šalies rodiklį (2008, jei nebus 2007 ar 2006 metų) su Latvijos ir Estijos šalių vidurkiais.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-19
 • Mažeikių darbo biržos veikla bedarbių profesinės karjeros planavime

  Įvadas. Tikslas – atskleisti Mažeikių darbo biržos veiklą bedarbių profesinės karjeros planavime. Mažeikių teritorinė darbo birža. Įstaigos tikslas ir uždaviniai. Įstaigos struktūra. Teritorinės darbo biržos socialinės ekonominės bei darbo rinkos 2008-2009 metų veiklos vertinimas. Mažeikių darbo biržos darbuotojų požiūrio į įstaigos veiklą tyrimas. Bendroji tyrimo eiga. Darbo biržos darbuotojų charakteristikos ir tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(17 puslapių)
  2010-04-07
 • Mažmeninės prekybos paslaugų įvertinimas bei perspektyvos įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Mažmeninės prekybos paslaugų teoriniai aspektai. Mažmeninės prekybos paslaugų samprata, esmė, koncepcija. Mažmeninės prekybos paslaugų paketas ir jo sudedamosios dalys. Mažmeninės prekybos paslaugų teikimo schema. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos dalyviai: paslaugų teikėjai ir vartotojai. Metodinė dalis. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos tyrimo metodika. Mažmeninės prekybos tyrimo etapai. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos įvertinimas Lietuvoje. Mažmeninės prekybos sistemos konkurencijos vystymosi inovatyvūs pokyčiai Lietuvoje. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos 2005 metais. Įvertinimas. Mažmeninės prekybos paslaugų perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-18
 • Mažmeninės prekybos verslo situacijos Lietuvoje apibūdinimas

  Įvadas. Mažmeninę prekybą įtakojantys veiksniai. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Prekybos tinklų ir smulkių bei vidutinių įmonių situacija Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Mažmeninių degalų kainų ir prekybos naftos produktais verslo padėtis Lietuvoje. Mažmeninės prekybos parduotuvių skaičiaus, ploto ir jų apyvartos kitimas 2002 – 2003 metais. Mažmeninių prekybos įmonių apyvarta per 2005 metus. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje

  Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Įregistruotų bei likviduotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Individuali veikla. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-11
 • Mažų ir vidutinių įmonių veiklos analizė ir vaidmuo šalies ūkiui

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti mažų ir vidutinių įmonių veiklą ir vaidmenį šalies ūkiui. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Verslo įmonių steigimas. Įmonių tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Mažų ir vidutinių įmonių veiklos analizė. Įmonių stengimasis apsisaugoti nuo bankroto. Įmonių trūkumai. Įmonių tipai. Įmonių ūkinė veikla. Įmonių komercinė veikla. Įmonių individuali veikla. Individualios veiklos įregistravimas. Pajamų iš individualios veiklos apmokestinimas. Išvados. Praktinė dalis. Įvadas. Svarbiausi verslo plano rengimo tikslai. Uždaviniai tikslams pasiekti. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Teisiniai aspektai. Paslaugų aprašymas. Darbuotojų kvalifikacija. Darbuotojų atsakomybė. Prognozuojami atlyginimai darbuotojams. Pardavimų prognozė. Reikalingos medžiagos. Įranga ir priemonės. Patalpos. Finansiniai šaltiniai. Finansavimo šaltiniai, jų panaudojimas. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-01-14
 • Medienos, baldų ir popieriaus pramonė Lietuvoje, jos vystymosi perspektyvos

  Įvadas. Medienos pramonė Lietuvoje. Svarbiausia medienos produkcija. Baldų pramonė Lietuvoje. Baldų eksportas. Baldų gamintojai. Baldų pramonės vystymosi perspektyvos Lietuvoje. Popieriaus pramonė Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-03-17
 • Meksikos socialinės ir ekonominės raidos ypatumų analizė

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Meksikos socialinės ir ekonominės raidos ypatumus. Statistiniai duomenys atspindi ekonominės ir socialinės padėties tendencijas nagrinėjamoje šalyje, siekiant pateikti visapusišką tiriamųjų objektų analizę. Meksikos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos ir jų palyginimas su Lietuvos situacija. BVP dinamika. Šalies investicijos. Infliacija. Tarptautinės prekybos apimtys. Nedarbo situacija, darbo jėgos struktūra. Šalies padėtis verslo ciklų teorijos požiūriu. Meksikos vyriausybės socialinė ir ekonominė politika pasaulinės krizės laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-11-18
 • Migracijos Lietuvoje analizė

  Įvadas. Migracija. Migracijos sąvoka ir tipai. Išvykimo šalys. Perspektyvos. Nelegali migracija. Emigracijos padariniai. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant tyrimą. Migracijos Lietuvoje analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-12-07
 • Migracijos problemos Lietuvoje

  Įvadas. Migracija. Migracija Lietuvoje. Išvykimo šalys. Nelegalus migrantų tranzitas per Lietuvą. Nelegali emigracija iš Lietuvos. Ekonominis ir socialinis poveikis. "Protų nutekėjimo" problema. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-17
 • Migrantų problema šiuolaikiniame pasaulyje

  Įžanga. Migracijos samprata. Migracijos priežastys. Migrantų problema šiuolaikiniame pasaulyje. Migracijos sukeliamos problemos. Europos Sąjungoje (ES) vykdoma migracijos politika. Migrantų problema Baltijos šalyse ir Lietuvoje. Migrantų problema kitose šalyse. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-03-06
 • Mikroekonomika (8)

  Ekonomikos teorijos egzamino užduotys iš mikroekonomikos. Paklausos ir pasiūlos kreivės. Rinkos pusiausvyros grafinis vaizdavimas. Firmos bendrosios ir ribinės pajamos. Paklausos elastingumas. Monopolinė rinka. Monopolinės firmos bendrieji ir ribiniai kaštai. Investicijos. Pelno grafikas.
  Makroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2005-10-10
 • Mokėjimo balanso tendencijos Lietuvoje 2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Mokėjimo balansas. Tikslas. Pagrindinės mokėjimo balanso dalys. Lietuvos mokėjimo balansas 2006 metais. Einamosios sąskaitos balanso sudedamosios dalys. Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Eksporto kaitos veiksniai (pokytis per metus). Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Importo kaitos veiksniai (pokytis per metus). Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Lito realiųjų efektyviųjų kursų kaita pagal šalių grupes. Einamosios sąskaitos deficito finansavimas. Einamosios sąskaitos deficito (ESD) finansavimo šaltiniai. TUI įplaukos. Lietuvos mokėjimo balanso tendencijos 2006 metais.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-28
 • Mokesčiai (11)

  Mokesčių sąvoka ir rūšys. Mokesčių istorija. Mokesčių funkcijos ir savybės. Pasaulio banko tyrimas "Mokesčiai pasaulio šalyse". Laisvės nuo mokesčių diena. Įdomūs faktai apie mokesčius. Ar žinojote, kad.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-11
 • Mokesčiai (15)

  Įvadas. Mokesčių istorija. Mokesčiai. Mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikacija. Biudžetas. Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas. Valstybės biudžeto struktūra. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-04-01
 • Mokesčiai ir jų politika Lietuvoje

  Mokesčių svarba visuomenėje. Mokesčiai. Mokesčių politika Lietuvoje. Pagrindiniai mokesčiai. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Žemės mokestis. Akcizai. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Pastabos, išvados ir siūlymai.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • Mokesčiai kaip priemonė šalies ūkio subjektų pajamoms perskirstyti

  Įvadas. Fiskalinė politika. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Mokesčiai. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Autonominių mokesčių poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Diskretinė ir nediskretinės fiskalinės politikos. Fiskalinės politikos priemonės. Fiskalinės politikos priemonių įgyvendinimas. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus - visiško užimtumo biudžetas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-04-18
Puslapyje rodyti po