Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčiai Lietuvoje

  Įvadas. Mokesčių sistema. Mokesčių dydis. Pagrindiniai mokesčiai Lietuvoje. Teikiamos mokesčių lengvatos Vilniaus mieste. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-17
 • Monetarinė politika (12)

  Monetarinės politikos sąvoka. Monetarinės politikos uždaviniai. Diskonto normos reguliavimas. Privalomų rezervų reguliavimas. Atviros rinkos operacijos. Terminuotųjų indėlių aukcionai. Atpirkimo sandorių aukcionai. Monetarinės politikos rūšys. Pinigų bazė.
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-11
 • Monetarinė politika (4)

  Įvadas. Monetarinės politikos tikslai. Finansinė panika, kaip ją sustabdyti? Palūkanų normos. Ribojamosios politikos naštos padalijimas. Užsienio investitorių pasitikėjimo išlaikymas. Tikslai ir konfliktai tarp jų. Pinigų ir iždo politikos koordinavimas. Monetarinės politikos priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-31
 • Monetarinė politika (6)

  Įvadas. Pinigai. Pinigų apibrėžimas. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Centrinis bankas. Centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos banko valdybos funkcijos. Lietuvos banko pajamos ir išlaidos. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Monetarinė politika ir jos įgyvendinimas. Monetarinės politikos efektyvumas. Monetarinės politikos ribotumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-03
 • Monetarinė politika (7)

  Įvadas. Bankai, jų atsiradimas ir rūšys. Kaip bankai sukuria pinigus. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įrankiai (priemonės). Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Aukso standartas. Monetarinės politikos tendencijos Lietuvoje: epizodinė istorinė apžvalga (nuo 1990-ųjų iki šiandienos). Sunki pradžia. Euras – Lietuvos pinigai: Lietuvos kelias euro link. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-11-26
 • Monetarinė politika (8)

  Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Konfliktai tarp monetarinės politikos tikslų. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Komercinių bankų diskontavimas. Atsargų normos reglamentavimas. Monetarinės politikos sukeliamos problemos. Palūkanų normos traktavimas. Stabdančioji ir skatinančioji monetarinė politikos. Skatinančioji monetarinė politika. Stabdančioji monetarinė politika. Monetarinė politika ir euro įvedimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-23
 • Monetarinės politikos priemonės (3)

  Įvadas. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Vertybinių popierių pirkimas. Vertybinių popierių pardavimas. Atvirosios rinkos pranašumai. Komercinių bankų diskontavimas. Rezervo norma. Išvados. Santrumpų sąrašas.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-06
 • Monetarinės politikos tikslai ir uždaviniai. Monetarinės politikos priemonės

  Santrumpų, lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas – išskirti monetarinės politikos tikslus, uždavinius bei priemones. Monetarinės politikos tikslai. Didelis užimtumas. Stabilios kainos. Stabilios kainos - realus pavyzdys Rusijoje. Tinkamas valiutos kursas. Ekonomikos kilimas (augimas). Palūkanų normos stabilumas. Finansų rinkos stabilumas. Monetarinės politikos uždaviniai. Valiutos kurso nustatymo uždavinys. Valstybės finansinių rezervų sukūrimas ir valdymas. Efektyvios atsiskaitymų sistemos sukūrimas. Biudžeto sąskaitos aptarnavimas ir palaikymas. Informacijos kaupimo ir skleidimo sistemos sukūrimas. Eurosistemos pagrindiniai uždaviniai. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Komercinių bankų privalomųjų rezervų norma. Diskonto norma – skolinimosi galimybės. Europos ir kitų šalių centrinio banko pinigų politikos priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2010-03-17
 • Monetarizmas

  Įvadas. Kiekybinė pinigų teorija. Monetarizmas. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Keinso teorijos interpretacija. Trumpojo laikotarpio pinigų rinkos reguliavimas. Trumpojo laikotarpio pinigų rinkos reguliavimas. Monetaristų ir keinsistų ginčas. Žodynėlis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-03-20
 • Monopolijų veiklos reguliavimo problema

  Įvadas. Monopolizmo priežastys. Natūrali monopolija. Teisinė monopolija. Antimonopoliniai įstatymai. Antimonopolinės tarybos ir Valstybinio arbitražo veikla. Antimonopolinis reguliavimas. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Dabartinis požiūris į neteisėtą monopolizavimą. Kodėl atsiranda monopolijos? Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-12-09
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas

  Monopolinė konkurencija. Naujų firmų įėjimas į rinka. Trumpoji pusiausvyra. Ilgoji pusiausvyra. Išvada. Žodynas.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-30
 • Muito mokestis

  Įvadas. Muito mokesčio vieta Lietuvos mokesčių sistemoje. Muito mokestis. Muitų rūšys ir klasifikacija. Muitų dydis. Muitų tarifai. Prekybos politikos fiskaliniai aspektai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-23
 • Muitų rūšys ir esmė. Lietuvos prekybos partnerių analizė

  Įvadas. Muitas. Muitų rūšys. Muitų normos. Muitų tarifų nustatymas. Muitų politika. Lietuvos muitinė. Europos Sąjungos (ES) įtaka muitinės veiklai. Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai.
  Makroekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-12-21
 • Nacionalinės pajamos bei kiti makroekonominiai rodikliai

  Įvadas. Nacionalinės pajamos bei kiti makroekonominiai rodikliai. Ekonomikos sistemos pagrindiniai elementai ir jų tarpusavio ryšiai. Pajamų apskaitos metodas. Nedeklaruotų prekybos įmonių pajamų vertinimas. Tyrimo objektas, tikslas, ir metodai. Moksliniai tyrimai ir analitinės apžvalgos. Makroekonominė situacija ir jos pokyčių prognozė. Lietuvos ūkis naujame kliūčių ruože. Makroekonomikos analitikų pateiktos 2005-ųjų prognozės nuosaikiai optimistiškos. Bendroji ūkio apžvalga. Bendrieji Lietuvos ūkio raidos rodikliai. Lietuvos Respublikos (LR) ūkio ekonominės socialinės būklės 2005m. sausio - birželio mėnesiais. Nacionalinio biudžeto vykdymas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2006-10-23
 • Nacionalinio biudžeto pajamų statistinis tyrimas

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto statistinio tyrimo metodas. Nacionalinio biudžeto pajamų tyrimo analizė. Dinamikos santykiniai dydžiai. Vidutinių rodiklių skaičiavimas. Variacijos matavimo rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių skaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados.
  Makroekonomika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-08-28
 • Nacionalinio produkto matavimas ir ekonominės gerovės vertinimas

  Įžanga. Rinka ir pagamintos produkcijos matavimas. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto įvertinimo formulė. Bendras nacionalinis produktas ir grynasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas. Kitų pajamų matavimas. Nominalusis ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Ekonominės gerovės įvertinimas. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Nacionalinio produkto pusiausvyra

  Įvadas. Nacionalinio produkto ir nacionalinio pajamų matavimas. Rinka ir pagamintos produkcijos matavimas. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Bendroji paklausa ir jos struktūra pagrindiniuose makroekonomikos modeliuose. Bendrosios paklausos kreivė. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius. Bendroji pasiūla, jos kitimo veiksniai. Potencialiojo nacionalinio produkto ir pusiausvyros nacionalinio produkto sąveika: nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Taupymo paradoksas. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-02
 • Nacionalinio produkto struktūra Lietuvos pavyzdžiu

  Nacionalinis produktas. Samprata. NP rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). BNP. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nominalus BNP. Nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų matavimas. NP ir nacionalinių pajamų matavimas. BNP skaičiavimo metodai. Išlaidų sumavimo metodas. Pajamų sumavimo metodas. Kiti BNP vertės matai. BNP (Gross Nacional Product). Nominalus ir realus BNP. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Bendrasis vidaus produktas (BVP). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Pajamos. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Kiti nacionalinio produkto rodikliai. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas. Neapskaitomos ekonomikos atsiradimo prielaidos. Neapskaitomos ekonomikos pasekmės. Neapskaitomos ekonomikos vertinimai. Statistikos duomenys. Išvada.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-29
 • Nacionalinis biudžetas (4)

  Įvadas. Biudžetas. Savivaldybės biudžetas. Valstybės biudžetas. Biudžeto pajamos. Biudžeto išlaidos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Nacionalinių bankų politika Europos pinigų sąjungoje: Suomijos patirtis, Lietuvos iššūkiai

  PowerPoint prezentacija. Įvadas. Legatum prosperity index TOP 10. Legatum prosperity index. Corruption perceptions index TOP 10. Competitiveness index TOP 10. Suomijos raida ir pamokos europos pinigų sąjungoje. Asimetriniai šokai. Kodėl Suomijai grėsė asimetriniai šokai? Europos pinigų sąjungos nauda ir iššūkiai Lietuvai. Valiutos ir savarankiškos pinigų politikos praradimas. Nedidelė verslo ciklo koreliacija tarp Lietuvos ir euro zonos. Silpnos koreliacijos priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-03-02
Puslapyje rodyti po