Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbas (13)

  Įžanga. Kas yra nedarbas. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbas Lietuvoje . Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-07
 • Nedarbas (14)

  Įvadas. Nedarbo rūšys ir atsiradimo priežastys. Moterų nedarbas. Jaunimo nedarbas. Vyresnio ir priešpensinio amžiaus žmonių nedarbas ir jo priežastys. Buvusių kalinių nedarbo priežastys. Tautinių mažumų nedarbas. Neįgaliųjų asmenų nedarbas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-04
 • Nedarbas (15)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo biržos pareigos. Gyventojai. Užimti gyventojai. Bedarbiai gyventojai. Neaktyvūs gyventojai. Aktyvūs gyventojai. Nedarbo rūšys. Pagrindinės priežastys dėl ko žmogus dažnai ilgai neturi darbo. Lietuvoje bedarbių skaičius nustatomas dviem būdais. Bedarbio pašalpą nustatyta tvarka skiria ir moka darbo birža bedarbiams. Jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo priežastys. Pagyvenusių žmonių nedarbo problema. Neįgalių žmonių nedarbo problema. Kalinių nedarbas. Moterų nedarbas. Išsilavinimo pasiskirstymas Lietuvoje. Darbo rinkos profesinis mokymas - darbo biržos pagalba. Norint įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją, tai galima padaryti keliais būdais. Situacija darbo rinkoje Lietuvoje 2006 metų pradžioje. Kvalifikuota darbo jėga priklausys nuo darbo vietos ir kokybės. Darbo jėgos pasiūla Lietuvoje išliks didelė. Pagrindiniai Europos Sąjungos ir Lietuvos užimtumo 2006 – 2008 metų siekiai. 2006 metų įsidarbinimo barometras. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-04-23
 • Nedarbas (16)

  PowerPoint pristatymas. Gyventojų klasifikacija. Nedarbo matavimo rodikliai. Nedarbo lygis. Aktyvumo lygis. Užimtumo lygis. Nedarbo mastas. Pagrindiniai srautai darbo rinkoje. Nedarbo priežastys (klasikų požiūris). Nedarbo priežastys (Keinso požiūris). Nedarbo rūšys. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Okuno dėsnis. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Socialiniai nedarbo nuostoliai.
  Makroekonomika, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-07-03
 • Nedarbas (17)

  Įvadas. Nedarbas kaip socialinė ir ekonominė kategorija. Nedarbo ekonominės ir socialinės pasekmės. Nedaro mažinimo būdai ir galimybės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-16
 • Nedarbas (18)

  Įvadas. Nedarbas ir jo mažinimo priemonės. Darbo biržos veikla Jonavoje. 2005-jų metų darbo rinkos prognozė. Darbo vietų išsaugojimo programos, Jonavos darbo klubas. Veiklos tikslai ir uždaviniai 2005 metams Jonavos darbo biržoje. Valstybės parama ir gyventojų užimtumo didinimas.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-12-18
 • Nedarbas (19)

  Įvadas. Nedarbo lygio pokyčiai. Nedarbo įtaka atlyginimams. Nedarbas ir darbuotojo kvalifikacija. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-06-10
 • Nedarbas (4)

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-13
 • Nedarbas (5)

  Įvadas. Nedarbo tipai, lygiai ir pagrindinės nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo lygiai. Pagrindinės nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbas Lietuvoje mažėja. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2006-01-04
 • Nedarbas (7)

  Įvadas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-05
 • Nedarbas (8)

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės. Lenkijos nedarbingumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-02-13
 • Nedarbas (9)

  Įvadas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-04
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas

  Darbo rinkos pokyčiai. Nedarbas. Nedarbo priežastys, nuostoliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(4 puslapiai)
  2005-06-05
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas (2)

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Visiškas užimtumas. Nelegalus užimtumas. Nedarbo mažinimo politika. Darbo rinkos profesinis mokymas. Viešieji darbai. Panevėžio darbo biržos 1991-2001 metų veiklos analizė. Jaunimo užsiregistravusio per metus, struktūra pagal profesinį pasirengimą. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-01-02
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas (3)

  Įvadas. Nedarbas ir jo priežastys. Nedarbo tipai ir nuostoliai. Bedarbiai ir jų struktūra. Moterų nedarbas Lietuvoje. Gyventojų užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-20
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas (4)

  Įvadas. Gyventojų užimtumas. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Gyventojų užimtumas Lietuvoje: įvertinimas, pagrindiniai bruožai. Užimtumo įvertinimas. Užimtumo tendencijos. Užimtumo pokyčiai ekonominėse veiklose įmonių ataskaitų duomenimis. Darbo rinkos segmentacijos aspektai. Lyčių lygybė. Kiti teisės aktai, sreategijos ir programos. Lygios galimybės. Nediskriminavimas. Nacionalinė antidiskriminacinė 2006-2008 metų programa. Nedarbas. Nedarbo lygis pagal užimtumo tyrimų duomenis. Nedarbo lygis 2000 – 2007 m. Lietuvoje pagal lytį. Aukštesnė bedarbių veikla ir išsilavinimas. Ilgalaikė bedarbystė. Nedarbas Europos sąjungoje ir pasaulyje. Užimtumo rėmimo politika ir institucijos. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2009-09-15
 • Nedarbas ir gyventojų užimtumas: ekonominiai ir socialiniai nuostoliai, užimtumo perspektyvos, globalizacija ir migracija

  Įvadas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo ekonominiai, socialiniai nuostoliai ir psichologinės pasekmės. Užimtumo ir nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Nacionalinė užimtumo politika. Lietuvos darbo jėgos užimtumo vietinėje ir tarptautinėje darbo rinkose perspektyvos. Tarptautinė darbo rinka globalizacijos ir migracijos sąlygomis. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Įsidarbinimo galimybių barometras 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2008-01-17
 • Nedarbas ir infliacija

  Infliacijos dilemos sprendimo metodai. Nedarbo tipai. Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Netikėta infliacija. Kas laimi ir kas praranda netikėtos infliacijos atveju? Vartotojų kainų indeksai. Bedarbiai amžiaus grupėmis. Bedarbių išsilavinimas. Gamintojų ir vartotojų vidutiniai metiniai kainų indeksai. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo priemonių finansavimas.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-16
 • Nedarbas ir infliacija (2)

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas ir infliacija. Nedarbo lygis. Nedarbo pritekėjimo šaltiniai. Nedarbo nuotekio srautas. Nedarbo ekonominiai nuostoliai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). J.Benthamas. Šiuolaikinio utilitarizmo atmainos. Johnas Stuartas Millis. Suinteresuotųjų (stakeholders) teorija. Suinteresuotieji. Suinteresuotųjų analizė. Pagrindiniai suinteresuotųjų analizės klausimai. Moralinės atsakomybės matrica. Moralinės atsakomybės rūšys. Jeremy Benthamas.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-05-18
 • Nedarbas ir infliacija (3)

  Pagrindinės makroekonomikos problemos: infliacija ir nedarbas. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys, natūralus nedarbo lygis. Visiškas užimtumas- svarbiausias politikos tikslas. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Uždavinys: Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-14
Puslapyje rodyti po