Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbas ir jo mažinimo priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo skaičiavimas ir jo dinamika Lietuvoje. Nedarbo sąvoka. Nedarbo lygis Lietuvoje 1995 – 2005 m. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumo politika Europos Sąjungoje. Nedarbo mažinimo priemonės Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-21
 • Nedarbas ir jo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Sąvokos. Nedarbas ir jo rūšys. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Ilgalaikio nedarbo nagrinėjimas. Ilgalaikio nedarbo priežastys. Tipiškų ilgalaikių bedarbių grupių elgsena darbo rinkoje. Ilgalaikių bedarbių profesinio mokymosi problema. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Nedarbo situacija Lietuvoje. Pagrindinės nedarbo priežastys. Laisvosios rinkos mechanizmų veikimo apribojimas. Mažėjantis ekonominis aktyvumas. Ekonomikos struktūros pokyčiai. Draudimo nedarbo atveju sistema. Privatizacija. Bedarbių pašalpos. Nelegalus darbas. Moterų nedarbo Lietuvoje priežastys. Bedarbių išsilavinimas. Darbo išteklių kaita. Rusijos finansinės krizės pasekmės. Nedarbo histerezė. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Lisabonos strategija. Prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-12-14
 • Nedarbas ir nedarbo mažinimo politika Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo esmė ir tipai. Laikinasis nedarbas (bei sezoninis nedarbas). Ciklinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo paklausą. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo pasiūlą. Nedarbo lygio nustatymas. Jaunimo nedarbo problema. Natūralus nedarbo lygis. Infliacija ir nedarbas. Užimtumo politika Lietuvoje. Nedarbo politika. Nedarbo dinamika ir rodikliai. Lietuvos darbo birža. Jos veikla. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-02
 • Nedarbas ir nedarbo priežastys

  Įvadas. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimas. Nedarbo mažinimas. Darbo vietų paieška ir kūrimas. Darbo rinkos profesinis mokymas. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo lygio įvertinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Nedarbas ir nedarbo priežastys (2)

  "Nedarbas ir jo priežastys". Įvadas. Nedarbas ir jo priežastys. Natūralusis nedarbo lygis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga 2005 m. lapkričio mėn. Priedai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-16
 • Nedarbas ir nedarbo rūšys

  "Nedarbas ir jo rūšys". Įvadas. Visiškas užimtumas. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Nedarbas ir rinka

  Įvadas. Nedarbo problemos sprendimo būdai, nedarbo priežastys, sprendimo būdai, visuminės pasiūlos kreivė, jos poslinkių veiksmai - darbo užmokesčio lygis, sąnaudų kaštai, technologijos ir našumo pokyčiai, darbo ir kapitalo pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-24
 • Nedarbas ir užimtumas

  Nedarbas ir užimtumas 2004m. Nedarbas ir užimtumas 2005 m. Nedarbas ir užimtumas 2006 m. Nedarbas ir užimtumas 2007 m., nedarbo analizė ir tendencijos.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-06-03
 • Nedarbas ir užimtumas Lietuvoje

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo lygio statistika. Laisvos darbo vietos. Nedarbo nuostoliai. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės aplinkos įvertinimas. Gyventojų užimtumas pagal ekonomines veiklos rūšis. Turistų apgyvendinimo statistika įmonėse. Jaunimo užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-30
 • Nedarbas ir užimtumas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Nedarbo tipai. Bedarbių apskaičiavimas. Nedarbo atsiradimo priežastys. Visiško užimtumo samprata. Nedarbo pasekmės. Nedarbo ir visiško užimtumo reguliavimas. Nedarbas Lietuvoje 2005-2006 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
 • Nedarbas Lietuvoje

  Apie nedarbą, nedarbo priežastis, nedarbo lygį, bedarbius, bedarbio pašalpą, profesinį mokymą ir perkvalifikavimą, šiandieninę padėtį darbo rinkoje, šalies darbo rinkos rodiklius. Pateiktos išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-05-24
 • Nedarbas Lietuvoje (10)

  Pagrindinės nedarbo priežastys. Teritorinis nedarbas. Jaunimo nedarbas. Nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas ir nedarbas. Prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-20
 • Nedarbas Lietuvoje (11)

  Įvadas. Nedarbo lygio nustatymas. Nedarbo rūšys. Nedarbo nuostoliai. Ilgalaikio nedarbo didėjimo priežastys. Užimtų gyventojų išsilavinimas. Vyrų ir moterų užimtumo lygis pagal amžiaus grupes. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-04
 • Nedarbas Lietuvoje (12)

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo formos. Tekamasis (laikinasis), struktūrinis, ciklinis, paslėptinis, sustingęs nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo Lietuvoje 1997 – 2004 m. analizė. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-02-08
 • Nedarbas Lietuvoje (13)

  Įvadas. Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje. 1 pav. Nedarbo masto schema. 2 pav. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Ilgalaikio nedarbo priežastys. 3 pav. Nedarbo priežastys. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. 4 pav. Gyventojų užimtumas pagal išsilavinimą. Vyrų ir moterų užimtumas pagal amžiaus grupes. 5 pav. Vyrų ir moterų užimtumas pagal amžiaus grupes. Bedarbių apskaita teritorinėse darbo biržose. 6 pav. 2004 m. nedarbo lygis. 7 pav. 2005m. nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo priežastys ir priemonės. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Nedarbas Lietuvoje (14)

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbas Lietuvoje: rodiklių analizė. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-27
 • Nedarbas Lietuvoje (15)

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Situacija darbo rinkoje 2006 metais. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-05-23
 • Nedarbas Lietuvoje (16)

  Įvadas. Teorinė analizė. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo priežastys. Nedarbo rūšys. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. Nedarbo situacija Lietuvoje. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Literatūros analizė. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-05-29
 • Nedarbas Lietuvoje (17)

  Nedarbas. Bedarbiai pagal lytį. Ilgalaikis nedarbas. Jaunimo nedarbas ir prevencija. Teritorinė nedarbo diferenciacija. Nedarbas Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, referatas(4 puslapiai)
  2007-07-23
 • Nedarbas Lietuvoje (18)

  Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Lietuvoje vyraujantis nedarbas. Nedarbo keliama grėsmė. Padėties gerinimo būdai. Statistinių duomenų apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-10-16
Puslapyje rodyti po