Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Lietuvos atvejis

  PowerPoint pristatymas. Kursinio darbo pristatymas. Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio vietinės ekonomikos plėtrai teoriniai aspektai. Užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. TUI ekonomikai turi tiesioginės ir netiesioginės įtakos. Teigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Neigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Sukauptos tiesioginės užsienio investicijos 1997 – 2006 (metų pradžioje). Tiesioginės užsienio investicijos apskrityse (mln. Lt). Investicinio klimato gerinimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-11-27
 • Tinkamų darbo vietų jaunimui sukūrimo politika

  "Tinkamo darbo" sąvoka. Darbo politikos, orientuotos į jaunimą pagrindiniai principai ir kryptys. Kokybiškas švietimas ir mokymas (training) – esminiai faktoriai jaunimo darbingumo skatinime. Informacinių technologijų (IT) išmanymas ir raštingumas. Nelegalus darbas – viena svarbiausių kliūčių įgyvendinant programą. Naujos darbo vietos IT paslaugų srityje. Verslo vystymo skatinimas. Socialinė jaunimo apsauga. Eliminuojant lyčių nelygybę mokymosi ir darbo srityje. Apibendrinimas.
  Makroekonomika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-10-27
 • Tobulos konkurencijos rinka. Jos trūkumai ir privalumai

  Įvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Rinkos modelio ypatybės. Firmos bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas. Firmos pelno maksimizavimas ilgojo laikotarpio sąlygomis. Firmos ir šakos pusiausvyra. Tobulos konkurencijos firmos trumpalaikė pasiūla. Vartotojų ir gamintojų naudos perteklius. Tobulos konkurencijos ekonominis efektyvumas, privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-01-20
 • Tolydi ekonominė plėtra

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tolydžios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Kelias link plėtros. Neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Termino "plėtra" supratimas. Diskusijos apie ekonominio augimo ir aplinkos santykį. Tolydžios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Aplinkos ir ūkio sąveikos vertinimo paradigmos. Aplinkos erdvės atskiriems ištekliams skaičiavimo teoriniai principai. Energija. Gėlas vanduo. Neatsinaujinantys gamtos ištekliai. Žemės ūkio ištekliai. Medienos ištekliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2006-06-09
 • Turizmas — tarptautinių ekonominių santykių vystymosi veiksnys

  Įvadas. Turizmo samprata. Kelionių klasifikavimas. Socialinio turizmo sąvoka. Turizmo dalyviai ir jų vaidmuo. Europos turizmas ir darnioji plėtra. Turizmo poveikis gamtai. Kaimo turizmo indėlis į pasaulio turizmą. Turizmo politika. Valstybinio ir privataus sektorių. bendradarbiavimas. Turizmas ir jo poveikis ekonomikai. Turizmą įtakojantys veiksniai. Lietuvos turizmo asociacija. Lietuvos turizmo departamentas. Trumpa Tuniso turizmo apžvalga. Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2011-04-04
 • Turizmo įtaka Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Turizmo ekonominio poveikio paradigmos. Tiesioginis poveikis. Netiesioginis poveikis. Dirbtinis poveikis. Pozityvus poveikis. Negatyvus poveikis. Turizmo raida bei poveikis Lietuvos ekonomikai. Kaimo turizmo potencialas Lietuvoje. Atvykstamojo turizmo ekonominis poveikis. Turistų srautai. Iš turizmo veiklos gautos pajamos. Darbo vietų kūrimas. Apgyvendinimo sektorius. Transportas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-05
 • Turizmo įtaka Lietuvos ekonomikai (2)

  Įvadas. Lietuvos turizmo rinkos apžvalga. atvykstamojo turizmo reikšmė. 1996 – 2000 laikotarpis. 2001 – 2007 laikotarpis. Išvykstamasis turizmas. Vietinis turizmas. Kaimo turizmas. Išvados ir strategija.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-10-16
 • Turizmo įtaka Lietuvos ekonomikai (3)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Lietuvos turizmo rinkos apžvalga. Lankytojų skaičius Lietuvos turizmo centruose. Atvykstamojo turizmo reikšmė. Atvykstamojo turizmo reikšmė 1996 – 2000 m. Atvykusių į Lietuvą užsieniečių skaičius. Atvykstamojo turizmo reikšmė 2001 – 2007 m. Užsienio svečių apgyvendinimas 2004 – 2006. Išvykstamasis turizmas. Vietinis turizmas. Kaimo turizmas. 2007-2013 Europos sąjungos struktūrinės paramos strategijos projektas.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-10-16
 • Turtingo ir neturtingo žmogaus mąstymas

  Turtingas žmogus - kas tai? Milijonieriaus kalnas. Milijonieriaus lygtis. Milijonieriaus AHA. Kuo skiriasi turtingų ir neturtingų žmonių mąstysenos skirtumai. Kiek laiko reikia, norint tapti milijonieriumi ir kasdien investuojant po 1 litą? Kasdieniniai 1 Lt įnašai per 66 metus, esant skirtingiems investavimo būdams ir palūkanų procentams. Socialinių sluoksnių profesijos. Apibendrinant galima pasakyti.
  Makroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Ūkio raida. Raidą sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Istorinės ūkio formos. Natūrinis (tradicinis) ūkis. Centralizuotai reguliuojamas (planinis) ūkis. Rinkos ūkis. Mišrus ūkis. Pagrindiniai ūkio raidą sąlygojantys veiksniai. Darbo pasidalijimas. Specializacija. Mainai bei jų išplitimas. Pinigų sistemos atsiradimas ir tobulėjimas. Kiti, vienaip ar kitaip ūkio raidą įtakojantys veiksniai. Lietuvos ūkio ekonominė ir socialinė raida. Pasaulio ūkis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-11-04
 • Ūkių pajamų ilgalaikio ir trumpalaikio kitimo tendencijos ir veiksniai

  Įvadas. Pajamų samprata. Pajamų žemės ūkyje samprata. Trumpalaikė pajamų žemės ūkyje problemos esmė. Ilgalaikė pajamų žemės ūkyje problemos esmė. Pajamų žemės ūkyje lyginamoji analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Trumpalaikių pajamų pokytis. Ilgalaikių pajamų pokytis. Pajamų problemos trumpu ir ilgu laikotarpiu. Žemės ūkio produktų kainos. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto problema. Ūkininkų skolų problema. Išvados. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-07
 • Unemployment

  Summary. Introduction. Law on the employment of the population. The unemployed. Unemployment benefits. Ineligibility for unemployment benefits. Reduction and termination of unemployment benefits. Training, retraining and re-qualification of unemployed persons. The labour exchange of Lithuania. Structure of the labour exchange. 2 functions of the labour exchange. The rights of three-party committees. Changes of labour market of Lithuania. Women’s unemployment in Lithuania. Conclusion. Recommendations. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-12-01
 • Unemployment in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Nedarbas Lietuvoje. Introduction. Unemployment. Unemployment in Lithuania down to 3.5 percent in April. Wage level. Conclusion.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-30
 • Užimtumas ir nedarbas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas. Situacija Kauno mieste. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-02-28
 • Užimtumas ir nedarbas (3)

  PowerPoint pristatymas. Gyventojai. Ekonomiškai aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Skirtumai tarp struktūrinio ir migracinio nedarbo. Ciklinis nedarbas. Bedarbių skaičius. Visiškas užimtumas. Nedarbo lygis. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo nuostolių įvertinimas. Prislėgtasis nedarbas. Paslėptasis nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumo didinimo 2001-2004 metų programa. Nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimo kryptys.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-21
 • Užimtumas ir nedarbas, nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys ir kitimas Baltijos šalyse 1991 – 2005 metais

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo išteklių samprata. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Bedarbystė. Bedarbiai ir jų struktūra. Valstybinės garantijos bedarbiams. Nedarbas. Nedarbo mastas. Nedarbo rūšys, lemiančios nedarbo lygio nustatymo paklaidas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo nuostoliai. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Okano dėsnis. Užimtumo politika. Užimtumo programų finansavimas. Užimtumo politika. Užimtumo programų finansavimas. Nedarbo socialinės ir ekonominės pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo lygis. Tyrimo duomenų analizė ir jų rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-12-04
 • Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo rūšys

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbas. Nedarbo reguliavimas. Nedarbo trukmė. Nedarbas tarp atskirų demografinių grupių. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Užimtumo reguliavimas. Užimtumo pokyčiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-02-19
 • Užimtumas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo išteklių formavimas. Užimtumo augimas 2003 -2005 m. Darbo išteklių struktūra. Užimtumas pagal ekonominę veiklą ir lytį. Užimtumo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimtumas pagal išsilavinimą. Išvados. Priedai (4). Grafikai ir diagramos.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-04-27
 • Užimtumas Lietuvoje (2)

  Užimtumas. Užimtumo reguliavimas. Pagyvenusio amžiaus žmonių užimtumo didinimas. Makroekonominė politika. Fiskalinė ir monetarinė politikos. Lietuvos makroekonominė politika. Darbo užmokestis ir pajamų politika. Pagrindiniai makroekonominės politikos tikslai ir uždaviniai vidutinės trukmės laikotarpiu pagal Nacionalinę Lisabonos strategiją. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-11-12
 • Užimtumas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Bendrieji Lietuvos ekonominiai rezultatai. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Nedarbas. Visiško užimtumo siekis. Europos strategija visiškam užimtumui ir geresnėms darbo vietoms visiems kurti. Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijos dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo. Statistinių duomenų analizė. Darbo jėga Lietuvoje (1998-2003 metais). Bendrasis užimtumas Lietuvoje (1998-2003 metais). Užimtų gyventojų skaičius Lietuvoje (1998-2003 metais). Užimtumo pasiskirstymas pagal sektorius Lietuvoje (1998-2003 metais). Vyrų ir moterų užimtumo pasiskirstymas sektoriuose Lietuvoje. Nedarbo lygis Lietuvoje (darbo biržos duomenys). Užimtumas Europos Sąjungos (ES) šalyse 2003 metais. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje 2003 metais. Vyrų ir moterų nedarbo lygis Europos Sąjungoje 2003 metais. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-09-09
Puslapyje rodyti po