Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo reguliavimas ir jo pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Reguliavimo prigimtis. Egzistuoja du būdai žmonių poreikiams visuomenėje patenkinti. Verslo reguliavimo priemonės. Kas reguliuojama. Kodėl reguliuojama. Ekonomikos reguliavimas esminė liūtis verslui. Valstybės parama verslui. Būtiniausios verslo paramos rūšys. Informacijos reikšmė. Rinkos neapibrėžtumas. Verslo reguliavimo kaštai. Nauji reguliavimo principai. Dereguliavimo poreikis. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-08-08
 • Verslo studijos (2)

  Įvadas į verslo studijas. Klausymai: Individualios įmonės ypatumai bei jai būdingi bruožai. Kodėl aukštas nedarbo lygis daro neigiamą įtaką verslui? Konkurencija ir jos įtaka verslui šiandien Lietuvoje.
  Makroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-08
 • Verslo vystymo sąlygos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo esmė, turinys ir uždaviniai. Darbas kaip fizinė ir informacinė sistema. Verslo vystymo sąlygos Lietuvoje. Verslo ir ekonominė aplinka. Transportas ir komunikacijos. Ekonomikos duomenys. Juridiniai ir mokesčių aspektai. Strateginė Lietuvos ekonomikos analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-31
 • Vertybiniai popieriai ir jų reikšmė ekonomikoje

  Įvadas. Vertybinių popierių samprata. Vertybinių popierių sąvoka. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Akcijų pagrindinė sąvoka. Akcija - nuosavybės vertybinis popierius. Akcijų suteikiamos teisės. Akcijų rūšys. Obligacijos. Obligacija – skolos vertybinis popierius. Obligacijų suteikiamos teisės. Obligacijų rūšys. Opcionai. Opciono pagrindinė sąvoka. Opcionų rūšys. Būsimieji sandoriai. Būsimųjų sandorių samprata. Būsimųjų sandorių vaidmuo ekonomikoje. Kitų vertybinių popierių samprata. Vekseliai. Čekiai. Hipotekos lakštai. Vertybinių popierių reikšmė ekonomikoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-02
 • Vertybinių popierių (VP) biržos ir vertybinių popierių (VP) komisijos veikla Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos vertybinių popierių (VP) rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių birža. Istorija. 2005 metų GICS klasifikacija. 2007 metų Bendra Baltijos narystė. Metiniai nario mokesčiai. Nuo 2010 lapkričio 22 d. biržoje imta prekiauti eurais. Vertybinių popierių (VP) biržos funkcijos. Investuotojų švietimas. Vertybinių popierių komisija (VPK). Šiek tiek istorijos. Vertybinių popierių komisijos (VPK) uždaviniai. Vertybinių popierių komisija (VPK) struktūra. Žmonių ištekliai. Rinkos dalyvių veiklos patikrinimai, tyrimai ir sankcijos. Vertybinių popierių komisija (VPK) iškeltos bylos ir paskirtos baudos 2005-2009 metais. Vertybinių popierių komisijos (VPK) finansiniai ištekliai. Įdomu.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2011-02-25
 • Vienalytės darbo rinkos problematika Lietuvoje

  Įvadas. Literatūros analizė. Moteris darbo rinkoje. Jaunimas darbo rinkoje. Pensininkai ir priešpensijinio amžiaus žmonės. Šalies darbo rinkos rodikliai. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-20
 • Vyriausybės išlaidų didinimas ir išstūmimo efektas

  PowerPoint pristatymas. Vyriausybės asignavimų rūšys. Fiskalinė politika. Nedirektinė fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. BVP kitimas kintant vyriausybės išlaidoms. Fiskalinės politikos panaudojimas. Infliacinis tarpsnis. Recesinis tarpsnis. Skatinančioji fiskalinė politika.
  Makroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-02-17
 • Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui

  Įvadas. Valstybės išlaidos ir valstybės vaidmuo. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių bendras poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių bendras poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui, esant autonominei mokesčių sistemai. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių bendras poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui, esant proporcingai mokesčių sistemai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-04
 • Visiškas užimtumas Lietuvoje

  Visiško užimtumo lygis Lietuvoje. Darbo jėga Lietuvoje. Uždavinių sprendimas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-16
 • Visuminė paklausa ir pasiūla

  Įvadas. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-12
 • Visuminė paklausa ir pasiūla. Klasikinė pusiausvyra

  Įvadas. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-02-26
 • Visuminė paklausa ir pasiūla. Klasikinė pusiausvyra (2)

  Įvadas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Temos aktualumas. Teorinė dalis. Visuminė paklausa. Visuminės paklausos pokyčiai. Žemėjančios bendrosios paklausos kreivės formą lemia trys veiksniai. Visuminės paklausos šokai. Visuminė pasiūla. Praktinė dalis. Visuminės paklausos grafikai. Visuminės pasiūlos grafikai. Klasikinės pusiausvyros modelio grafikas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-28
 • Visuminė paklausa. Valstybės skola

  Makroekonomikos kontrolinis darbas. Visuminė paklausa, visuminė pasiūla. Keinsistinis požiūris. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Keinsistinis požiūris. Valstybės skola. Valstybės skolos pasekmės.
  Makroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-03-22
 • Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Klasikinis požiūris į visuminę paklausą ir visuminę pasiūlą

  Įvadas į visuminę pasiūlą ir visuminę paklausą. Visuminė paklausa ir jos kreivė. Visuminė pasiūla ir jos kreivė. Klasikų požiūris. Visuminė paklausa: klasikų požiūriu. Visuminė pasiūla: klasikų požiūriu. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Klasikinė santaupų ir investicijų teorija. Klasikinis Didžiosios depresijos aiškinimas. Darbas iliustruotas grafikais (13).
  Makroekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2007-12-28
 • Visuotinė paklausa ir pasiūla. Ekonomikos augimas

  PowerPoint pristatymas. BNP. Nominalusis ir realusis BNP. BNP gali būti apskaičiuojamas. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: BVP ir GNP. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendroji paklausa. Ekonomikos augimo sąvoka ir pasekmės. Ekonominio augimo veiksniai. Ilgalaikį ekonomikos augimą sukelia tokie veiksniai. Gamybos funkcija. Ekonominio augimo ribos ir kaštai. Verslo ciklas.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-01-26
 • Vokietijos ekonomika

  Įvadas. Šalies geografinė bei demografinė padėtis. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Bedarbystė, užimtumas. Infliacija. Vokietijos valiutos sfera ir ekonominės sąjungos kuriose šalis dalyvauja. Tarptautinė prekyba ir jos tendencijos. Santykiai su Lietuva. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-09-26
 • Współpraca gospodarcza Państw Bałtyckich. Baltic Free Trade Area – BAFTA

  Darbas lenkų kalba. Baltijos šalių ekonomika. Tarpusavio santykiai, prekyba bei politinis or ekonominis bendradarbiavimas. Bałtycka Strefa Wolnego Handlu powstała w roku 1997 na podstawie dwóch powyższych aktów. Potencjał ekonomiczny krajów BAFTY. Handel państw BAFTY. Udział w eksporcie poszczególnych grup towarowych państw bałtyckich w 2000 roku.
  Makroekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-12-01
 • Žemės ūkio integracija

  Įvadas. Ūkių kategorijos ir žemės ūkio valdymo institucijų tobulinimas. Žemės ūkio vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Strategijos tikslai. Dabartinė kaimo situacija. Svarbiausi Lietuvos kaimo privalumai. Svarbiausios Lietuvos kaimo problemos. Integracijos į Europos sąjungą teigiamas poveikis. Galimas neigiamas integracijos į Europos sąjungą poveikis. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo kryptys. Geros kokybės produktų gamybos plėtra ir rinkodara. Užimtumo didinimas skatinant alternatyvią veiklą ir socialinės būklės gerinimas. Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros plėtra. Aplinkosauga ir gamtos išteklių naudojimo gerinimas. Bendroji Europos sąjungos žemės Ūkio politikos reforma.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-11
 • Žemės ūkio problemos įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Europos paramos fondai ir žemės ūkis. Žemės ūkio padėtis Lietuvoje. Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės problemos Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Užimtumo problemos Lietuvos žemės ūkyje. Lietuvos dalyvavimas teikiant Dvynių paramą. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-20
 • Žemės ūkis ir ekonomikos plėtra

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Ekonominio augimo ir plėtros esmė. Tvarios plėtros koncepcija. Tvari plėtra žemės ūkyje. Kaimo plėtros esmė. Importas ir eksportas. Žemės ūkio gamybos rezultatai. Žemės ūkio produkcija. Produktyvumas. Žemės ir maisto ūkio produkcijos rinka, jos ypatybės ir plėtros problemos. Produkcijos realizacijos rezultatai. Rentabilumas, jo veiksniai ir didinimo būdai. Infrastruktūros esmė. Žemės ūkio verslo infrastruktūra. Darbo išteklių pasiūla. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkio versle. Aplinkosauga ir žemės ūkis. Žemės ūkio sektoriaus gamybos įtaka dirvožemio būklei. Dirvos degradacija ir erozija. Dirvožemio tarša. Žemės ūkis.
  Makroekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po