Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darni plėtra

  Darni plėtra. Plėtra ir apsauga. Subalansuoto gyvenimo strategija. Lietuvos darnaus vystymosi siekis. Darnaus vystymosi prioritetai. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai. Mokėjimo institucijos. Priedas (1).
  Makroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-05
 • Darni subalansuota plėtra

  Tausojanti plėtra. Subalansuota plėtra. Subalansuotą plėtrą apriboja. Yra išskiriamos šios subalansuotos plėtos paradigmos charakteristikos. Požiūriai į subalansuotą plėtrą. Subalansuotos plėtros principai. Aplinkos principai. Ekonominiai principai. Socialiniai principai. Svarbiausi aplinką tausojančios plėtros aspektai. Subalansuotos plėtros technologijų charakteristikos. Subalansuotos plėtros tikslas. Plėtros galimybių pasiskirstymas tarp dabarties ir ateities kartų. Subalansuotos politikos tikslų matrica.
  Makroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-26
 • Darnusis vystymasis ir ekonomika

  Įvadas. Koks yra tinkamas ekonomikos dydis? Darnaus vystymosi koncepcijos. Ekonominio augimo ir vystymosi sampratų skirtumai. Aplinkos Kuznets kreivė. Ekonominiai darnaus vystymosi instrumentai. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumo matavimui. Išvados. Naudotų sąvokų žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-11-18
 • Defliacijos samprata ir jos apraiškos Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Defliacijos samprata. Defliacijos rūšys: tikroji, "piktoji". Defliacijos apraiškos Lietuvos ekonomikoje. Išvados. Išnašos.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-03-12
 • Depresinių regionų problemų sprendimo būdai Europos sąjungos kontekste

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos susiformavimas. Europos Sąjungos (ES) regionų klasifikacija. Regioniniai skirtumai Europos Sąjungos (ES). Europos Sąjungos (ES) regioninė plėtros politika bei struktūrinė pertvarka. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai. Nacionalinės programos. Europos Sąjungos (ES) fondų parama naujoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įgyvendinimo principai. Regioninė politika Lietuvoje. Lietuvos apskritys – regionai. Regionų finansavimas Lietuvoje. Regionų finansavimo aktualiausios sritys. Elektros energija. Transporto infrastruktūra. Aplinkos apsaugos sistema. Verslo aplinkos gerinimas. Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos. Tiesioginės investicijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2007-04-05
 • Didžioji Depresija Europoje

  Powerpint pristatymas. Didžiosios Depresijos pradžia Europoje. Pramoninės produkcijos gamybos indeksai. Vokietija. H. Brüning vykdoma defliacijos politika ir jos pasekmės. A. Hitlerio vykdoma politika ir jos pasekmės. Švedija. Italija. Prancūzija. Didžioji Britanija. Pasekmės. Didžioji depresija Lietuvoje. Krizės pabaiga ir jos pasekmės.
  Makroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-01-17
 • Do FDI contribute to receiving country’s development?

  Esė anglų kalba. Neo-liberalų ir keinsistų požiūris - kaip tiesioginės užsienio investicijos veikia šalies ekonominį vystymąsi. Introduction. Neo-liberal approach. Keynesian approach. Conclusions.
  Makroekonomika, esė(4 puslapiai)
  2009-05-26
 • Economy of Lithuania

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Lietuvos ekonomika. Lithuania - key facts and figures. The Lithuanian economy. Lithuania's international credir ratings. Lithuanian national currency. Due to European Union (EU) accession. European Union (EU) membership: major changes and advantages. Some of the foreign investors in Lithuania. Taxes in Lithuania. Lithuanian export markets. Lithuanian import markets. Export structure by country. Import structure by country. Lithuania's exports by products. Lithuania's import by products. Lithuanian products competitive. Quality standarts.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-05-29
 • Ekonomikos augimas

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Ekonominių ciklų tipai ir fazės. Ekonominės krizės, jų politika. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Lietuvos ekonominis aktyvumas 2003 – 2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-12-05
 • Ekonomikos augimas (2)

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-17
 • Ekonomikos augimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Ekonominis augimas. Ekonomikos augimo tempai. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Užburtas skurdo ratas. Pagrindiniai ekonomikos pusiausvyros formavimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-10-17
 • Ekonomikos augimas (4)

  Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Ekonominio augimo veiksniai ir jų charakteristika (lentelė). Ekonominio augimo klasifikacija. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Ekonomikos augimas (5)

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-27
 • Ekonomikos augimas (7)

  Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jo poveikio charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teorinis ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Ekonomikos vystymasis (plėtra). Koks yra tinkamas ekonomikos dydis. Darnaus vystymosi koncepcijos. Ekonominiai darnaus vystymosi instrumentai. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumo matavimui. Ekonominio augimo ir vystymosi sampratų skirtumas bei aplinkos kuznets kreivės. Žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-01
 • Ekonomikos augimas (9)

  Įvadas. Ekonominio augimo esmė teorija. Ekonominio augimo sudėtinės dalys. Ekonominio augimo stadijos. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonominio augimo pasekmės. Išvados. Praktinės užduotys (2 psl.)
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-01-13
 • Ekonomikos augimas, jo veiksniai ir pasekmės

  Įvadas. Bendra Lietuvos ūkio situacija. Ekonomikos augimo veiksniai. Tiesioginiai pasiūlos veiksniai. Investicijos. Gamybinis kaupimas. Kapitalo kokybė. Darbo jėgos kokybė. Darbo jėgos kiekis. Struktūriniai pokyčiai. Instituciniai veiksniai. Tiesioginiai paklausos veiksniai. Vartojimas ir taupymas. Darbo užmokestis, jo pokyčiai. Valstybės fiskalinė politika. Netiesioginiai augimo veiksniai. Ekonominių ciklų svyravimai. Ekonomikos augimo pasekmės. Ekonominės veiklos rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-05
 • Ekonomikos augimo samprata ir prielaidos

  Ekonomikos augimo samprata. Ekonominio augimo veiksniai ir jų charakteristika. Ekonominio augimo veiksnių pasireiškimo įvairiuose ekonomikos lygmenyse ypatumai. Ekonomija dėl masto. Kapitalo efektyvumas. Ekonomikos augimo pasekmės.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Ekonomikos augimo veiksniai

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos prognozės. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Augimo procesas. Pagrindiniai ekonomikos augimo veiksniai.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-03
 • Ekonomikos augimo veiksniai (2)

  Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo veiksniai. Gyventojai. Valstybės skola. Eksportas. Gamtiniai ištekliai. Technologinė pažanga. Taupymas. Ekonominė krizė Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-03-28
 • Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Regiono plėtra

  Įvadas. Regionų ekonomikos plėtros strategija. Regionų plėtros kryptys vakarų šalyse. Nacionalinės regioninės politikos raida. Regioninės politikos raida. Lietuvos regionų socialinio ir ekonominio išsivystymo netolygumai. Nedarbo lygio skirtumai. Tiesioginių užsienio investicijų skirtumai. Šiaulių miesto ekonominė plėtra. Pramonė Šiaulių mieste. Nedarbas Šiaulių mieste. Investicijų apimtys, bendrasis vidaus produktas. Privatizavimas. Savivaldybės biudžetas. Vykdomi investicijų projektai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-31
Puslapyje rodyti po