Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naftos gavybos įmonių verslo vystymosi perspektyvos

  Įvadas. Naftos telkiniai Lietuvoje. 2004-2005 metų naftos gavyba Lietuvoje. Naftos gavybos perspektyvos padidėjimas 2006 metais. Naftos kainų kitimas. Kiek metų užteks pasauliui naftos.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-14
 • Namų ūkio pajamos bei išlaidos Lietuvoje

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos, naudojamos namų ūkių biudžetų tyrime. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokyčiai. Gyvenimo lygio ir santykinio skurdo rodikliai. Santykinio skurdo lygis. Santykinio skurdo lygis mieste ir kaime. Santykinio skurdo lygis skirtingose socialinėse-ekonominėse grupėse. Darbo užmokestis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-05
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje

  Namų ūkio pajamos. Namų ūkių sudėtis. Vartojimo išlaidos. Santykinio skurdo lygis šalyje.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-03
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Namų ūkių biudžetų 2005 m. tyrimo rezultatai. Namų ūkių sudėtis. Namų ūkių pajamos. Namų ūkių išlaidos. Santykinio skurdo lygis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-20
 • Namų ūkio pajamos ir išlaidos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Namų ūkių pajamų ir išlaidų teoriniai aspektai. Namų ūkių biudžetų tyrimas. 2004 metų statistiniai duomenys. 2005 metų statistiniai duomenys. Preliminarūs duomenys ir prognozės. Išvados. Priedai (8).
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-10-15
 • Namų ūkio sektoriai

  Įvadas. Valstybės reguliavimas ir namų ūkių pajamos. Mokesčių peržengiamumo ribos. Valstybė ir namų ūkiai. Valstybes reguliavimas ir namų ūkių pajamos 1993-2002 metais. Nacionalinių išlaidų analizė 1993-2002 metais. 1993-2002 metų namų ūkių pajamų analizė. Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra 1993-2002 metais. Valstybes reguliavimas ir namu ūkių pajamos – liberali perspektyva. Valstybės reguliavimo ir namu ūkių santykio keitimosi priežastys. Liberalizmo veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-26
 • Naujoji ekonomika

  Įvadas. Naujosios ekonomikos samprata. Naujosios ekonomikos plėtra Lietuvoje. Informacinių technologijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Inovacijos. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-14
 • Neapskaitoma ekonomika

  Neapskaitomos ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo Lietuvoje priežastys. Šešėlinės ekonomikos tyrimo metodai. Neapskaitomos ekonomikos elementai legaliose veiklose. Nuslėptos pajamos įmonėse. Nelegalus darbas ir neapskaitoma ekonomika. Neoficialiai teikiamos paslaugos Lietuvoje. Nelegalios veiklos įvertinimas. Neapskaitomos ekonomikos dalis bendrajame vidaus produkte (BVP). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-09
 • Nedarbas

  Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo lygio statistika. Laisvos darbo vietos. Nedarbo nuostoliai. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės aplinkos įvertinimas. Turistų apgyvendinimo statistika įmonėse. Jaunimo užimtumas. Gyventojų užimtumas pagal ekonomines veiklos rūšis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2005-06-09
 • Nedarbas - viena didžiausių ekonomikos blogybių

  Įvadas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbas ir jo tipai. Tekamasis (frikcinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbio pašalpa. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga. Darbo jėgos pasiūla gegužės mėn. Bedarbių skaičius. Nedarbo lygis. Laisvų darbo vietų pasiūla ir įdarbinimas. Daugiausia bedarbių dirba viešuosius darbus. Nedarbo prognozės Marijampolėje 2004 metams. Išvados. Literatūra. Priedai. Bedarbiai pagal amžių, nedarbo trukmę ir lytį. Nedarbo lygis pagal išsilavinimą ir amžių. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-05-10
 • Nedarbas (13)

  Įžanga. Kas yra nedarbas. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbas Lietuvoje . Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-07
 • Nedarbas (14)

  Įvadas. Nedarbo rūšys ir atsiradimo priežastys. Moterų nedarbas. Jaunimo nedarbas. Vyresnio ir priešpensinio amžiaus žmonių nedarbas ir jo priežastys. Buvusių kalinių nedarbo priežastys. Tautinių mažumų nedarbas. Neįgaliųjų asmenų nedarbas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-04
 • Nedarbas (15)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo biržos pareigos. Gyventojai. Užimti gyventojai. Bedarbiai gyventojai. Neaktyvūs gyventojai. Aktyvūs gyventojai. Nedarbo rūšys. Pagrindinės priežastys dėl ko žmogus dažnai ilgai neturi darbo. Lietuvoje bedarbių skaičius nustatomas dviem būdais. Bedarbio pašalpą nustatyta tvarka skiria ir moka darbo birža bedarbiams. Jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo priežastys. Pagyvenusių žmonių nedarbo problema. Neįgalių žmonių nedarbo problema. Kalinių nedarbas. Moterų nedarbas. Išsilavinimo pasiskirstymas Lietuvoje. Darbo rinkos profesinis mokymas - darbo biržos pagalba. Norint įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją, tai galima padaryti keliais būdais. Situacija darbo rinkoje Lietuvoje 2006 metų pradžioje. Kvalifikuota darbo jėga priklausys nuo darbo vietos ir kokybės. Darbo jėgos pasiūla Lietuvoje išliks didelė. Pagrindiniai Europos Sąjungos ir Lietuvos užimtumo 2006 – 2008 metų siekiai. 2006 metų įsidarbinimo barometras. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-04-23
 • Nedarbas (17)

  Įvadas. Nedarbas kaip socialinė ir ekonominė kategorija. Nedarbo ekonominės ir socialinės pasekmės. Nedaro mažinimo būdai ir galimybės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-16
 • Nedarbas (18)

  Įvadas. Nedarbas ir jo mažinimo priemonės. Darbo biržos veikla Jonavoje. 2005-jų metų darbo rinkos prognozė. Darbo vietų išsaugojimo programos, Jonavos darbo klubas. Veiklos tikslai ir uždaviniai 2005 metams Jonavos darbo biržoje. Valstybės parama ir gyventojų užimtumo didinimas.
  Makroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-12-18
 • Nedarbas (19)

  Įvadas. Nedarbo lygio pokyčiai. Nedarbo įtaka atlyginimams. Nedarbas ir darbuotojo kvalifikacija. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-06-10
 • Nedarbas (4)

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-13
 • Nedarbas (5)

  Įvadas. Nedarbo tipai, lygiai ir pagrindinės nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo lygiai. Pagrindinės nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbas Lietuvoje mažėja. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2006-01-04
 • Nedarbas (7)

  Įvadas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-05
 • Nedarbas (8)

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės. Lenkijos nedarbingumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-02-13
Puslapyje rodyti po